skip to Main Content

Servicii Salarizare și Administrarea Personal reprezinta, alături de Recrutarea de Personal, doua servicii de resurse umane principale oferite de firma de HR Morgan Sol Srl.

Serviciile de salarizare sunt realizate de personal coordonat de managerul companiei – specialist in resurse umane cu o experiența de aproximativ 20 de ani în domeniu.

SERVICII SALARIZARE

Pachetul serviciului de salarizare conţine urmatoarele activitați:

 • Preluare şi verificare date primare;
 • Calcul salarial (calculul orelor/zilelor de orice tip – standard, suplimentare, de noapte);
 • Calcul bonus / concedii de odihna;
 • Evidenţierea absenţelor nemotivate, a învoirilor sau a concediilor fără plata;
 • Înregistrarea modificărilor de natură salarială (salariul de bază, prime, deduceri personale de bază, deduceri suplimentare, etc.);
 • Înregistrarea reţineri / avansuri / propriri;
 • Calculul îndemnizaţiei pentru concediile medicale sau pentru concediile de creştere/îngrijire a copilului;
 • Întocmire stat de salarii şi generare fluturaşi de salariu în format PIN;
 • Întocmire fişier pentru plata salariilor prin bancă/card;
 • Generare şi depunere declaraţie D112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate;
 • Completare lunară, trimestrială şi anuală a formularelor pentru Direcţia Regională de Statistică;
 • Întocmire listă tichete de masă şi plasarea comenzii către furnizorul de tichete;
 • Întocmirea şi depunerea anuală a Declaraţiei informative privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit.
CONTACTAȚI-NE ACUM!

Servicii Salarizare

Am pregătit, de-a lungul timpului câteva rapoarte standard pe care putem să le punem la dispoziţie clienţilor noştri după cum urmează:

 • Raport costuri pe angajat/pe centru de cost;
 • Centralizatoare pe centri de cost;
 • Listă privind angajaţii aniversaţi în lună;
 • Raport privind concediile medicale;
 • Raport concedii de odihnă/concedii medicale.

Lista de mai sus nu este nici pe departe exhaustivă şi suntem dispuşi să vă furnizăm şi alte rapoarte necesare activităţii dumneavoastră.

ADMINISTRARE PERSONAL

Pachetul administrare personal conţine urmatoarele servicii salarizare:

 • Întocmirea contractelor individuale de muncă şi înregistrarea lor în Revisal;
 • Întocmirea Regulamentului de Ordine Interioară şi a fişelor de post împreună cu reprezentanţii companiei, respectiv conducătorii de departamente;
 • Întocmirea actelor adiţionale la contractele individuale de muncă şi înregistrarea lor în Revisal;
 • Întocmirea încetării sau suspendării contractului individual de muncă şi înregistrarea lor în Revisal;
 • Întocmirea, actualizarea şi gestionarea carnetelor de muncă (până la predarea lor salariaţilor);
 • Completarea şi depunerea Registrului de Evidenţă a Salariaţilor în termenele legale;
 • Eliberare adeverinţe de salariat/ pentru medic/ venit/ şomaj/ stagiu de cotizare/ vechime etc.

Toate aceste activităţi se vor desfăşura în baza procedurilor de lucru agreate cu dumneavoastră în etapa de iniţializare a serviciului de resurse umane.

Etapa de iniţializare a serviciilor de resurse umane presupune:

 • Verficarea situaţiei curente în ceea ce priveşte documentele de personal şi rapoarte finale întocmite şi depuse la autorităţile competenţe;
 • Preluarea datelor de personal;
 • Elaborarea unui raport informativ asupra situaţiei existente;
 • Stabilirea de comun acord cu reprezentantul dumneavoastră a unor proceduri de lucru pentru elaborarea contractelor de muncă, pentru actele adiţionale, pentru documentele necesare încetării contractelor de muncă;
 • Stabilirea împreună cu reprezentantul dumneavoastră a procedurilor de lucru pentru preluarea datelor lunare şi pentru transmiterea rapoartelor către dumneavoastră.

Firman de HR Morgan SOL vă oferă soluţii de externalizare totală sau parţială a activităţii de salarizare şi administrare a personalului adaptate la necesităţile dumneavoastră. Puteţi decide să păstraţi execuţia în cadrul propriei organizaţii a unor activităţi pe care le consideraţi critice, iar celelalte, cum ar fi salarizarea si recrutarea de personal, pot fi externalizate simplu şi eficient către noi. Procesele externalizate vor înceta a mai fi o rutină consumatoare de resurse şi veţi putea să concentraţi eforturile spre activităţi ce vor aduce valoare afacerii dumneavoastră.

Suntem pregătiţi să vă oferim serviciile noastre!

Pentru detalii suplimentare legate de serviciile de resurse umane ale companiei noastre sau pentru a primi o ofertă personalizată, vă rugăm contactaţi-ne!

Hey everyone!

This is a quick intro to Casino.

Back To Top Call Now Button