skip to Main Content

Politica GDPR, politica de securitate privind prelucrarea datelor personale. MORGAN SOL ține la corecta informare a clienților noștri.

Protejarea siguranței și securității datelor dumneavoastră este extrem de importantă pentru MORGAN SOL SRL. Suntem o societate comercială română înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/12167/2007, Bucureşti.

CIF RO 21990407, având punct de lucru în Str. Alexandru Vitzu Nr. 10, Sector 5, București. Sediul social se află în Str. Dealul Macinului nr. 10, bl. D37, sc. D, et. 51, Sector 6, Bucureşti.

Activitățile desfășurate de companie sunt în conformitate cu legislația referitoare la protecția siguranței/securității datelor.

Politica GDPR de Securitate a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: scop

Care e scopul Politicii de Securitate a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („Politică de Securitate”)? E de a stabili măsurile tehnice şi organizatorice adecvate și responsabilitățile angajaților MORGAN SOL SRL.

Ne referim la cei cu atribuții de prelucrare a datelor cu caracter personal. Se urmărește îndeplinirea obligaţiilor referitoare la garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale. În special a dreptului la viaţa intimă, familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Accesând www.morgansol.ro, toți utilizatorii sunt de acord să respecte termenii de utilizare și legislația în vigoare.

În conformitate cu prevederile legale pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, MORGAN SOL SRL prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare, în scopuri:

 • legitime;
 • de marketing;
 •  ofertare;
 • pentru desfășurarea activităților de recrutare, salarizare si administrarea personalului.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale și automate). Se respectă cerințele legale și condițiile care asigură securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor celor vizați.

Reguli generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

MORGAN SOL SRL certifică faptul că îndeplinește cerințele minime de securitate a datelor cu caracter personal. În plus, se supune următoarelor reguli generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • datele cu caracter personal sunt prelucrate cu bună-credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
 • datele cu caracter personal sunt colectate numai în scopuri determinate, explicite și legitime. Prelucrarea ulterioară nu va fi incompatibilă cu aceste scopuri;
 • datele cu caracter personal ce fac obiectul prelucrării sunt adecvate, pertinente și neexcesive. Se va raporta la scopul în care sunt colectate;
 • datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării sunt exacte și dacă este cazul, actualizate;
 • datele cu caracter personal nu se stochează pentru o perioada mai lungă decât este necesar. De exemplu, pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate;
 • datele cu caracter personal se prelucrează în conformitate cu drepturile persoanei vizate prevăzute de lege;
 • se vor lua măsurile necesare pentru ca datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului în care sunt colectate și pentru care vor fi prelucrate, să fie șterse sau rectificate. Se vor lua măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat;
 • datele cu caracter personal nu pot fi transferate către o țară sau teritoriu din afară UE și SEE. Excepție, în condițiile în care acea țară sau teritoriu asigură un nivel de protecție adecvat pentru drepturile și libertățile persoanei vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

MORGAN SOL SRL utilizează metode și tehnologii de securitate. Acestea vin împreună cu politicile aplicate salariaților și proceduri de lucru. Inclusiv de control și audit, pentru a proteja datele cu caracter personal. Datele sunt colectate conform prevederilor legale în vigoare.

1. Politica GDPR: principii ale prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de MORGAN SOL SRL cu bună-credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Datele cu caracter personal sunt colectate de MORGAN SOL SRL în scopuri bine determinate, explicite și legitime, iar prelucrarea ulterioară nu va fi incompatibilă cu aceste scopuri.

Datele cu caracter personal sunt adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate.

Datele cu caracter personal nu se stochează de MORGAN SOL SRL pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate sau pentru respectarea cerințelor legale.

MORGAN SOL SRL a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate. Prin politica GDPR urmărim protejarea datelor cu caracter personal împotriva:

 • distrugerii accidentale sau ilegale;
 • pierderii;
 • modificării;
 • dezvăluirii;
 • accesului neautorizat sau oricărei alte forme de prelucrare ilegală;
 • ștergerii sau rectificării datelor inexacte sau incomplete în scopul pentru care sunt colectate și ulterior prelucrate.

Accesarea website-ului și prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite și legitime. Acestea sunt adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate;

Utilizați servicii de telecomunicații pentru accesarea website-ului nostru www.morgansol.ro? Datele dvs. de comunicare și informațiile de telecomunicații pe care le-ați accesat sunt generate tehnic. Vor putea relaționa inteligibil la datele personale.

Ce se întâmplă când există vreo necesitate de compilare? Vor fi efectuate colectarea, procesarea și utilizarea datelor dvs. de comunicare/utilizare. Măsurile vor fi luate în conformitate cu cadrul legal aplicabil referitor la protecția datelor personale.

Când accesați website-ul www.morgansol.ro putem utiliza anumite date. Monitorizăm gradul de atracție al paginilor noastre de internet pentru a îmbunătăți performanța site-ului și conținutul.

Când vizionați website-ul www.morgansol.ro, cu acordul dvs., putem stoca unele date pe calculatorul dvs. Respectivele date vin sub forma unor “cookie-uri”. În acest mod, se recunoaște automat calculatorul la următoarea vizită.

Aceste cookie-uri ne pot fi de ajutor în mai multe feluri. De exemplu prin faptul că ne permit să identificăm un serviciu sau o preferință anume.

Venim mai bine în întâmpinarea intereselor dvs. sau pentru a stoca o eventuală parolă sau user. Astfel, nu mai pierdeți timp cu înregistrarea de fiecare dată când accesați website-ul nostru.

Nu doriți să primiți cookie-uri? Configurati browser-ul de internet astfel încât să ștergeți tot ce înseamnă cookie de pe unitatea centrală a calculatorului. Puteți să le blocați sau să primiți un avertisment înainte ca respectivele cookie-uri să fie salvate.

2. Politica GDPR: categoriile de date și scopul utilizării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta Politică de Securitate includ elemente de identificare. Conform datelor din politica GDPR, acestea sunt de tipul:

 • nume şi prenume;
 • sex;
 • dată şi locul naşterii;
 • vârstă;
 • cetăţenie;
 • telefon/ fax;
 • adresa de domiciliu/ reşedinţă;
 • adresă de e-mail;
 • cod numeric personal;
 • seria şi numărul actului de identitate/ paşaportului;
 • locul de muncă;
 • profesia;
 • formarea profesională – diplome – studii;
 • date bancare sau alte asemenea.

Toate acestea servesc la identificarea dvs. sau a persoanelor care vă reprezintă ori pe care le reprezentaţi.

Putem colecta și procesa următoarele date personale:

 1. datele de identitate și de contact. Inclusiv numele dvs., adresa, numărul de telefon, data nașterii. Pot fi și alte date personale referitoare la preferințele dvs. relevante pentru serviciile noastre;
 2. informații despre afaceri. Inclusiv informații furnizate în cursul relației contractuale sau furnizate în mod voluntar de dvs./organizația dvs.;
 3. datele de profil și de utilizare. Inclusiv preferințele în primirea informațiilor de marketing de la noi. Putem include și preferințele dvs. de comunicare și informații despre modul în care utilizați site-ul nostru;
 4. datele tehnice, inclusiv informațiile colectate în timpul vizitelor dvs. pe site-ul nostru. Putem include aici și adresa IP (Internet Protocol), tipul și versiunea browserului sau tipul dispozitivului. Pot fi alte detalii despre vizita dvs. pe site-ul nostru și despre resursele pe care le accesați;
 5. informații despre CV. Putem colecta, păstra și utiliza datele dvs. de contact și informații din CV/scrisoarea de intenție. De asemenea, putem colecta orice referințe furnizate/obținute în scopul procesării cererii/recrutării generale. În plus, pot exista colectări și pentru scopuri de selecție și angajare.

3. Politica GDPR: tipurile de informații pe care le colectăm

Colectăm informațiile dvs. personale atunci când ni le furnizați. „Informații personale” reprezintă orice informație care poate fi utilizată pentru identificarea dvs.

Este posibil să colectăm automat anumite informații atunci când utilizați, accesați sau interacționați cu site-ul nostru. Putem colecta informații din alte surse. Platformele de social media pot împărtăși informații despre modul în care interacționați cu conținutul nostru.

4. Cum colectăm datele dvs. personale

Condițiile în care putem colecta datele personale, așa cum precizează politica GDPR, despre dvs. includ:

 • atunci când dvs. sau societatea dvs. solicitați o oferta comercială de la noi sau clienții noștri. Atunci când utilizați oricare dintre serviciile noastre;
 • atunci când vă trimitem o cerere de oferta, o solicitate din partea vreunui client al societatii noastre;
 • atunci când ne contactați sau va contactăm prin telefon, e-mail sau prin alte mijloace electronice sau în scris. Când ne furnizați în mod direct alte informații, inclusiv în conversații cu consultanții și personalul nostru;
 • atunci când dvs. sau organizația dvs. navigați, completați un formular sau faceți o solicitare. Când interacționați în alt mod pe site-ul nostru sau pe alte platforme online;
 • când participați la evenimente sociale organizate de societatea noastră pentru diverși clienți;
 • pentru recrutare și selecție.

MORGAN SOL SRL va colecta, utiliza, prelucra și furniza datele personale oferite de dvs.

Scopuri:

 1. reclamă;
 2. marketing și publicitate;
 3. statistică;
 4. organizarea de seminarii și alte evenimente (inclusiv delegații, conferințe și târguri);
 5. emiterea oricăror documente financiar-contabile;
 6. încheierea de contracte ori alte acte necesare în activitatea MORGAN SOL SRL.

Datele personale sunt destinate utilizării de către MORGAN SOL SRL. Sunt colectate prin persoane desemnate în acest sens. O parte din aceste date pot fi comunicate către parteneri contractuali sau terțe persoane.

Partenerii sau terțele părți au legătură cu activitatea societății MORGAN SOL SRL.

Cum se realizează colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor de către MORGAN SOL SRL? Colectarea se va face doar cu acordul explicit al părinților sau al altor reprezentanți legali.

5. Execuția copiilor de siguranță

Sistemul informatic efectuează la intervale de timp deteminate, automat, un back-up al bazelor de date. Se va putea realiza recuperarea datelor, în cazul pierderii, distrugerii sau disfuncționalității sistemelor informatice.

Societatea stabilește intervalul de timp la care se vor executa copiile de siguranță ale bazelor de date cu caracter personal. Tot aici intră și programele folosite pentru prelucrările automatizate.

Utilizatorii care execută aceste copii de siguranță sunt numiți de operator, într-un număr restrâns. Copiile de siguranță se stochează într-un safe box cu acces restricționat. Aceasta se află într-o altă încăpere față de cea în care se efectuează copia de siguranță.

6. Politica GDPR și prelucrarea datelor personale

Prelucrăm datele dvs. personale în legătură cu oricare din scopurile menționate mai sus pe următoarele motive legale:

 • deoarece este necesar că noi să facem acest lucru pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale sau un acord;
 • să ne conformăm obligațiilor legale, precum și să menținem evidența;
 • deoarece interesele noastre legitime sau contractuale sau cele ale unui terț beneficiar al datelor dvs. personale fac prelucrarea necesară. Condiția este ca aceste interese să nu fie suprimate de interesele dvs./drepturile și libertățile fundamentale;
 • deoarece ne-ați dat în mod expres consimțământul dvs. pentru a procesa datele personale în acest mod.

Cum vă oferim informații legate de marketing și ofertare? Numai după ce, în cazul în care ați cerut în mod legal acest lucru, ați optat pentru a primi aceste comunicări. În plus, trebuie să vă oferim posibilitatea de a vă dezactiva în orice moment.

Nu folosim datele dvs. pentru a lua decizii automate ce afectează/creează alte profiluri decât cele descrise mai sus.

7. Dezvăluirea datelor personale

Putem împărtăși datele dvs. personale:

 1. cu terțe părți. Inclusiv anumiți clienți sau furnizori de servicii care au legătură cu serviciile furnizate de societatea noastră. De exemplu, instituțiile statului (ANAF, Casa de Sanatate, ITM), agenții de recrutare sau angajatori. Clienti pentru care prestam servicii de resurse umane, bănci, executori judecătorești, consultanți, experți sau alți specialiști;
 2. am colectat datele dvs. personale în cursul furnizării de servicii către oricare dintre clienții noștri? Este posibil să le dezvăluim acelui client. Dacă acest lucru este permis de lege, și altor persoane în scopul furnizării acestor servicii;
 3. cu autoritățile fiscale, judecătorești, autoritățile de aplicare a legii, organele de reglementare, funcționarii guvernamentali, avocații sau orice alte părți, în cazul în care e în mod rezonabil necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unei creanțe legale sau echitabile sau în scopul unui proces alternativ de soluționare a litigiilor.

8. Politica GDPR și securitatea datelor personale

Am implementat măsuri de securitate adecvate pentru a preveni:

 • pierderea accidentală a datelor dvs. personale;
 • utilizarea sau accesarea neautorizată;
 • modificarea sau dezvăluirea datelor dvs. personale.

Am introdus proceduri pentru a face față unei încălcări suspecte a datelor cu caracter personal. Vă vom notifica pe dvs. și pe orice autoritate de reglementare aplicabilă despre o încălcare a legislației.

Vom lua măsuri în cazul în care suntem obligați din punct de vedere legal să procedăm astfel.

9. Computerele și terminalele de acces

Computerele și alte terminale de acces sunt instalate în încăperi cu acces controlat care se pot încuia. Computerele sunt deschise și asupra lor nu se acționează o perioadă dată, stabilită de operator? Sesiunea de lucru se închide automat.

Utilizatorii sunt instruiți, astfel încât bazele de date cu informațiile cu caracter personal să fie închise. De exemplu în cazul când acestea sunt deschise, dacă prin preajmă se află persoane neautorizate.

Serverele ce găzduiesc baze de date pot fi accesate doar în mod controlat cu drepturi de acces.

10. Fișierele de acces

Societatea ia măsuri ca orice accesare a bazei de date cu caracter personal să fie înregistrată într-un:

 • fişier de acces (numit log la prelucrările automate) sau
 • într-un registru pentru prelucrările manuale de date cu caracter personal, stabilit de operator.

Informaţiile înregistrate în fişierul de acces sau în registru vor fi:

 1. codul de identificare (numele utilizatorului pentru bazele de date cu caracter personal manuale);
 2. numele fişierului accesat (fişei);
 3. numărul înregistrărilor efectuate;
 4. tipul de acces;
 5. codul operaţiei executate sau programul folosit;
 6. data accesului (an, lună, zi);
 7. timpul (ora, minutul, secunda).

Pentru prelucrările automate, aceste informaţii vor fi stocate într-un fişier de acces general sau în fişiere separate pentru fiecare utilizator.

Operatorul este obligat să păstreze fişierele de acces cel puţin 5 sau 10 ani. Acestea vor putea fi folosite ca probe în cazul unor investigaţii. Dacă investigaţiile se prelungesc, fişierele se vor păstra până la finalizarea investigațiilor/ acțiunilor în legătură cu acestea.

Fişierele de acces trebuie să facă posibilă identificarea de către operator sau de către persoana împuternicită a celor care au accesat date cu caracter personal fără un motiv anume. Astfel, se vor putea aplica sancţiuni sau se vor putea realiza sesizări spre organele competente.

11. Politica GDPR și sistemele de telecomunicații

MORGAN SOL SRL, prin utilizatorii autorizați, realizează periodic controlul autentificărilor şi tipurilor de acces. În acest mod, se urmărește detectarea unor disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte folosirea sistemelor de telecomunicații.

Prin sistemele de telecomunicaţii se vor transmite numai datele cu caracter personal strict necesare.

12. Instruirea personalului

Utilizatorii care au acces la bazele de date cu caracter personal sunt instruiți cu privire la:

 • prevederile Legii nr. 677/2001;
 • cerinţele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal prevăzute de Ordinul nr. 52/2002;
 • dispoziţiile politicii de securitate IT a MORGAN SOL SRL;
 • importanța menținerii confidențialității acestora și riscurile pe care le comportă prelucrarea datelor personale.

Utilizatorii care au acces la date cu caracter personal vor fi avertizați prin mesaje. Respectivele mesaje vor apărea pe monitoare în timpul activităţii. Utilizatorii sunt obligaţi să îşi închidă sesiunea de lucru atunci când părăsesc locul de muncă.

13. Folosirea cumputerelor

Pentru menţinerea securităţii prelucrării datelor cu caracter personal (în special împotriva viruşilor informatici) MORGAN SOL SRL a luat următoarele măsuri:

 • a interzis folosirea de către utilizatori a programelor software care provin din surse nesigure;
 • utilizatorii nu au drepturi de administrator pe computere. Prin urmare, nu pot instala programe software fără a anunța compartimentul care asigură suportul tehnic;
 • se utilizează software cu licență;
 • utilizatorii au fost instruiți cu privire la Politica de securitate şi celelalte politici generale de operare. Inclusiv cu privire la pericolul reprezentat de virușii informatici;
 • computerele sunt protejate cu programe antivirus;
 • se monitorizează activitatea utilizatorului și este restricționat accesul acestuia la imprimante.

14. Politica GDPR și imprimarea datelor

Imprimarea datelor cu caracter personal se va realiza numai de către utilizatorii desemnați. În plus, acțiunile vor avea loc numai în scopul precizat în prezentele reguli și numai pentru desfășurarea activității societății.

15. Actualizarea datelor personale despre dvs.

Oricare dintre datele personale pe care ni le-ați furnizat se schimbă? De exemplu, vă schimbați adresa de e-mail sau doriți să anulați orice solicitare pe care ați făcut-o de la noi?

Ați conștientizat că avem date personale inexacte despre dvs.? Vă rugăm să ne anunțați prin trimiterea unui e-mail la contact@morgansol.ro.

Nu vom fi responsabili pentru niciun fel de pierderi care rezultă din datele personale:

 • inexacte;
 • neautorizate;
 • deficitare;
 • incomplete pe care ni le furnizați.

16. Politica GDPR și drepturile persoanelor fizice care ne furnizează date personale

În ceea ce privește utilizarea datelor dvs. personale, aveți următoarele drepturi:

Transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor persoanei vizate

MORGAN SOL SRL ia măsuri adecvate pentru a furniza persoanei vizate orice informații. MORGAN SOL SRL ia măsuri adecvate pentru a furniza persoanei vizate și comunicări referitoare la prelucrare, într-o formă:

 1. concisă;
 2. transparentă;
 3. inteligibilă;
 4. ușor accesibilă;
 5. utilizând un limbaj clar și simplu.

Informațiile se furnizează în scris sau prin alte mijloace, inclusiv, atunci când este oportun, în format electronic. La solicitarea persoanei vizate, informațiile pot fi furnizate verbal. Condiția e ca identitatea persoanei vizate să fie dovedită prin alte mijloace.

DREPTUL DE INFORMARE

(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine de la MORGAN SOL SRL, cel puțin următoarele informații. Cu excepția cazului în care sunt deja în posesia informațiilor respective:

(a) identitatea și datele de contact ale operatorului și, după caz, ale reprezentantului acestuia;

(b) datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, după caz;

(c) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării;

(d) în cazul în care prelucrarea se face în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul 679/2016, interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terță;

(e) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;

(f) dacă e cazul, intenția operatorului de a transfera date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională și existența sau absența unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat sau, în cazul transferurilor menționate la articolul 46 sau 47 sau la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul 679/2016, o trimitere la garanțiile adecvate sau corespunzătoare și la mijloacele de a obține o copie a acestora, în cazul în care acestea au fost puse la dispoziție.

Informațiile suplimentare pentru asigurarea unei prelucrări echitabile și transparente

(2) În plus față de informațiile menționate la alineatul precedent, în momentul când datele cu caracter personal sunt obținute, operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informații suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă și transparentă:

(a) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal. Dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

(b) existența dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor;

(c) atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul 679/2016, existența dreptului de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

(d) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;

(e) dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, precum și dacă persoana vizată este obligată să furnizeze aceste date cu caracter personal și care sunt eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații;

(f) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din Regulamentul 679/2016, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Informații privind scopul secundar în politica GDPR

(3) În cazul în care operatorul intenționează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, operatorul furnizează persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante.

(4) Alineatele (1), (2) și (3) nu se aplică dacă și în măsura în care persoana vizată deține deja informațiile respective.

DREPTUL DE ACCES

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc. În caz afirmativ, acces la datele respective sau o copie a datelor personale pe care le deținem în legătură cu persoana vizată.

Există excepții de la acest drept, astfel încât accesul să poată fi interzis. Dreptul de a obține o copie menționată anterior nu trebuie să aducă atingere drepturilor și libertăților altora.

DREPTUL LA RECTIFICARE

Scopul nostru este să păstram datele dvs. personale corecte, actuale și complete.

Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc.

Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR („DREPTUL DE A FI UITAT”)

În anumite circumstanțe, aveți, de asemenea, dreptul de a va opune prelucrării datelor dvs. personale. În plus, aveți dreptul de a ne cere să blocăm, să ștergem și să restricționăm datele personale.

DREPTUL LA RESTRICȚIONAREA PRELUCRĂRII

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării. De exemplu, în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

(a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal. În schimb, solicită restricționarea utilizării lor;

(c) operatorul nu mai are nevoie de date cu caracter personal în scopul prelucrării. Pe de altă parte, persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

(d) persoana vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR

În anumite circumstanțe, aveți dreptul să solicitați că unele dintre datele dvs. personale să vă fie furnizate unui alt controlor de date într-un format utilizat în mod obișnuit.

DREPTUL LA OPOZIȚIE

Aveți dreptul să solicitați ștergerea datele dvs. personale. De exemplu, când datele personale nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate. Un alt exemplu este în cazul în care, printre altele, datele dvs. personale au fost procesate ilegal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketing-ul direct? Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor personale care o privesc. Inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketing-ul direct respectiv.

PROCESUL DECIZIONAL INDIVIDUAL AUTOMATIZAT, INCLUSIV CREAREA DE PROFILURI

Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată. Inclusiv crearea de profiluri. Sunt decizii care produc efecte juridice ce privesc persoana vizată sau o afectează similar într-o măsură semnificativă.

DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE

Considerați că drepturile dvs. de protecție a datelor ar fi putut fi încălcate? Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere sau să solicitați o cale de atac prin instanță.

Puteți oricând să exersați oricare dintre drepturile de mai sus, contactând împreună cu o dovadă a identității dvs. Ne referim la o copie a cărții de identitate sau a unui pașaport sau a oricărui alt document valid de identificare.

DREPTUL DE A RETRAGE CONSIMȚĂMÂNTUL

V-ați dat acordul pentru colectarea, prelucrarea și transferul datelor dvs. personale? Aveți dreptul să vă retrageți total sau parțial consimțământul.

Pentru a vă retrage acordul, vă rugăm să urmați link-urile de renunțare la orice mesaj de marketing trimis. De asemenea, aveți posibilitatea de a intra în contact cu noi pe contact@morgansol.ro.

Ce facem după ce primim notificarea că v-ați retras acordul? Nu vom mai procesa informațiile dvs. în scopul (scopurile) căruia i-ați dat inițial consimțământul.

Excepția e dată de cazul în care sunt motive temeinice legitime pentru o prelucrare ulterioară. Motivele pot înlocui interesele, drepturile și libertățile dvs., stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

Retragerea consimțământului pentru a primi comunicări de marketing nu va afecta prelucrarea datelor cu caracter personal pentru furnizarea serviciilor noastre juridice.

17. Politica GDPR: cât timp păstrăm datele dvs. personale?

Păstrăm datele dvs. personale atât timp cât e necesar pentru a îndeplini scopurile pentru care le-am colectat. Inclusiv în scopul satisfacerii oricăror cerințe legale, contabile sau de raportare.

Și, acolo unde este necesar, pentru ca societatea să inițieze orice procedură legală sau să se apere împotriva revendicărilor legale, până la sfârșitul perioadei de reținere relevante sau până la soluționarea revendicărilor în cauză.

Cum determinăm perioada de păstrare adecvată a datelor cu caracter personal? Vom lua în considerare următoarele valori:

 • natura și sensibilitatea datelor personale;
 • riscul potențial de vătămare cauzat de utilizarea neautorizată sau divulgarea datelor dvs. personale;
 • scopurile pentru care procesăm datele dvs. personale.

Putem realiza aceste scopuri prin alte mijloace și cerințele legale aplicabile.

Doriți să aflați mai multe despre perioadele de păstrare a datelor personale stabilite în politica noastră de păstrare? Ne puteți contacta pentru lămurirea situației.

La expirarea perioadei de deținere aplicabile vom distruge în siguranță datele dvs. personale. Acțiunea se desfășoară în conformitate cu legile și reglementările aplicabile.

18. Modificări în politica GDPR

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și de a modifica această procedură din când în când. Dorim să reflectăm orice modificare a modului în care procesăm datele dvs. personale sau modificăm cerințele legale.

Orice modificări pe care le putem face în viitor în cadrul procedurii vor fi afișate pe această pagină web. Revedeți frecvent pentru a observa orice actualizări sau modificări.

19. Detalii de contact

Întrebările, comentariile și solicitările referitoare la această Comunicare sunt binevenite. Ar trebui adresate către MORGAN SOL SRL prin trimiterea solicitării la adresa Str. Alexandru Vitzu nr.10, Sector 5, București.

Ultima actualizare: 11.12.2020

Back To Top Call Now Button