skip to Main Content

Clasificarea ocupaţiilor din România – COR

Institutul Național de Statistică – INS

Clasificarea ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere) – COR din 11.07.2011

În vigoare de la 08 august 2011

Consolidarea din data de 12 ianuarie 2021 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 561 din 08 august 2011

Include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 177/2012; L 125/2012; Ordin 150/2013; Ordin 2176/2013; Ordin 190/2014; Ordin 433/2014; Ordin 1419/2014; Ordin 123/2015; Ordin 2196/2015; Ordin 936/2016; Ordin 198/2017; Ordin 1786/2017; Ordin 1635/2018; Ordin 1943/2018; Ordin 635/2019; Ordin 1477/2020.
Ultimul amendament în 20 octombrie 2020.

1 Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalți conducători ai administrației publice, conducători și funcționari superiori

Membrii corpului legislativ, ai executivului, înalții conducători ai administrației publice, conducătorii și funcționarii superiori din unitățile economico-sociale și politice planifică, conduc, coordonează și evaluează activitățile generale ale întreprinderilor, guvernelor și ale altor organizații sau unități organizaționale în cadrul acestora și, de asemenea, formulează și revizuiesc politicile, legile, regulile și reglementările în vigoare.

11 Legislatori, membri ai executivului și înalți conducători ai administrației publice

Legislatorii, membrii executivului și înalții conducători ai administrației publice formulează și revizuiesc politicile și planifică, coordonează direct și evaluează activitățile generale ale autorităților (instituțiilor), guvernelor și ale altor organizații, cu sprijinul altor manageri/administratori.

111 Legislatori, membri ai executivului și înalți conducători ai administrației publice

Legislatorii, membrii executivului și înalții conducători ai administrației publice stabilesc, formulează, recomandă și coordonează implementarea politicilor naționale, regionale sau locale ale Guvernului ori ale comunităților, precum și ale organizațiilor specializate. Aceștia determină, ratifică, modifică sau abrogă legile, regulile publice și reglementările și planifică, organizează, coordonează direct și evaluează activitățile generale ale departamentelor și agențiilor guvernamentale, comunităților tradiționale și ale organizațiilor specializate.

1111 Legislatori, membri ai executivului

Legislatorii și membrii executivului stabilesc, formulează și coordonează direct implementarea politicilor naționale, regionale sau locale ale Guvernului și ale agențiilor guvernamentale internaționale și determină, ratifică, modifică ori abrogă legile, regulile și reglementările publice. Dintre aceștia fac parte membrii aleși sau nealeși ai parlamentelor, consiliilor și guvernelor.

111101 adjunct al procurorului general

111102 ambasador

111103 chestor Parlament

111104 comandant unic aviație

111105 comisar general

111106 comisar general adjunct

111107 senator

111108 guvernator

111109 președinte Academie

111110 președinte Înalta Curte de Casație și Justiție

111111 președinte curte de apel

111112 președinte Curtea de Conturi a României

111113 președinte de judecătorie

111114 președinte Camera Deputaților

111115 președinte secție (la Înalta Curte de Casație și Justiție, la curtea de apel, tribunale și judecătorii)

111116 președinte tribunal

111117 Președintele României

111118 prim-procuror

111119 prim-procuror adjunct

111120 prim-adjunct al procurorului general

111121 prim-ministru

111122 procuror general

111123 procuror șef de secție

111124 procuror șef de secție adjunct

111125 secretar general al Guvernului

111126 secretar Parlament

111127 secretar de stat

111128 vicepreședinte (la Înalta Curte de Casație și Justiție, curtea de apel, tribunale și judecătorii)

111129 inspector-șef al Inspecției Judiciare de pe lângă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii

111130 membru al Consiliului Superior al Magistraturii

111131 secretar general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii

111132 inspector în cadrul Inspecției Judiciare pentru judecători/procurori de pe lângă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii

111133 inspector general judecătoresc șef

111134 ministru

111135 ministru consilier

111136 ministru de stat

111137 ministru plenipotențiar

111138 deputat

111139 președinte Senat

111140 subsecretar de stat

1112 Înalți conducători ai administrației publice

Înalții conducători ai administrației publice asigură consiliere pe probleme de politică, supraveghează interpretarea și implementarea politicilor guvernamentale și a legislației de către departamentele și agențiile guvernamentale, își reprezintă țara în străinătate și acționează în numele acesteia sau îndeplinesc sarcini similare în cadrul organizațiilor interguvernamentale. Aceștia planifică, organizează, coordonează direct, controlează și evaluează activitățile generale ale departamentelor, consiliilor, agențiilor sau comisiilor la nivel municipal ori local, regional și național, în conformitate cu legislația și politicile stabilite de către organismele legislative și guvernamentale.

111201 consilier diplomatic

111202 consilier guvernamental

111203 consilier și consultant juridic

111204 consilier instituții publice

111205 consilier al ministrului

111206 consul general

111207 director instituție publică

111208 director adjunct instituție publică

111209 director de cabinet

111210 director general instituție publică

111211 consilier economic

111212 inspector de stat șef

111213 inspector-șef în administrația publică

111214 magistrat-asistent-șef

111215 notar-șef

111216 notar-șef adjunct

111217 secretar-șef notariat

111218 prefect

111219 secretar general

111220 șef birou instituție publică

111221 șef cabinet

111222 șef birou senatorial

111223 șef departament

111224 șef protocol de stat

111225 șef serviciu instituție publică

111226 subprefect

111227 viceguvernator

111228 președinte instituție publică

111229 consilier prezidențial

111230 consilier parlamentar

111231 vicepreședinte instituție publică

111232 atașat diplomatic

111233 consul

111234 secretar diplomatic

111235 viceconsul

111236 consultant prezidențial și guvernamental

111237 secretar general Academie

111238 director general adjunct

111239 investigator-șef

111240 inspector șef teritorial

1113 Conducători și membri ai consiliilor locale

Conducătorii și membrii consiliilor locale (primarii localităților rurale) îndeplinesc o varietate de sarcini legislative, administrative și oficiale, determinate de tradițiile vechi, precum și de repartizarea drepturilor și responsabilităților între primarii localităților rurale și autoritățile locale, regionale și naționale.

111301 primar

111302 secretar primărie, prefectură

111303 viceprimar

1114 Conducători și alți funcționari superiori din organizațiile specializate

Conducătorii și alți funcționari superiori din organizațiile specializate determină, formulează și coordonează direct implementarea politicilor organizațiilor specializate, cum ar fi organizațiile politice, sindicatele, patronatele, asociațiile de comerț și industrie, organizațiile umanitare și de caritate sau asociațiile sportive, și reprezintă și acționează în numele acestor organizații.

111401 consilier organizație politică

111402 președinte organizație politică

111403 vicepreședinte organizație politică

111404 secretar organizație politică

111405 conducător de asociații, filiale și organizații obștești

111406 locțiitor al conducătorului de asociații, filiale și organizații obștești

111407 secretar și secretar adjunct ai asociațiilor, filialelor și organizațiilor obștești

111408 președinte organizație sindicală

111409 vicepreședinte organizație sindicală

111410 secretar organizație sindicală

111411 delegat sindical

111412 președinte asociație națională cooperatistă

111413 vicepreședinte asociație națională cooperatistă

111414 secretar general asociație națională cooperatistă

111415 președinte asociație teritorială de organizații cooperatiste

111416 vicepreședinte asociație teritorială de organizații cooperatiste

111417 secretar asociație teritorială de organizații cooperatiste

111418 șef departament organizație sindicală

111419 președinte organizație cooperatistă

111420 vicepreședinte organizație cooperatistă

111421 președinte asociație patronală

111422 vicepreședinte asociație patronală

111423 președinte organizație profesională națională

111424 vicepreședinte organizație profesională națională

111425 secretar național organizație profesională națională

111426 președinte organizație profesională, filială județeană/municipiu

111427 vicepreședinte organizație profesională, filială județeană/municipiu

111428 secretar organizație profesională, filială județeană/municipiu

111429 consilier președinte organizație profesională națională

111430 consilier președinte organizație profesională, filială județeană/municipiu

111431 șef departament/compartiment/președinte comisie organizație profesională, filială județeană/municipiu

111432 delegat sindical local

111433 conducător de organizații umanitare

111434 secretar al organizațiilor umanitare

112 Directori generali, directori executivi și asimilați

Directorii generali, directorii și asimilații acestora formulează și revizuiesc politicile și planifică, coordonează și evaluează activitățile generale ale întreprinderilor sau organizațiilor (cu excepția organizațiilor specializate și a departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei în cadrul liniilor stabilite de către consiliul de administrație sau organismele de conducere, în fața cărora sunt responsabili pentru operațiunile întreprinse și rezultatele aferente acestora.

1120 Directori generali, directori executivi și asimilați

Directorii generali și directorii executivi formulează și revizuiesc politicile și planifică, coordonează (direct) și evaluează activitățile generale ale întreprinderilor sau organizațiilor (cu excepția organizațiilor specializate și a departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei în cadrul liniilor (directoare) stabilite de către consiliul de administrație sau organismele de conducere, în fața cărora sunt responsabili pentru operațiunile întreprinse și rezultatele aferente acestora.

112001 comandant/comandant adjunct aviație

112002 comandant port, flotă

112003 decan, rector, prorector, prodecan

112004 director societate comercială

112005 director adjunct societate comercială

112006 inspector general școlar

112007 director științific cercetare-dezvoltare

112008 inspector sanitar șef

112009 medic (farmacist) director

112010 medic (farmacist) director adjunct

112011 director general societate comercială

112012 director general adjunct societate comercială

112013 director de program

112014 director general regie autonomă

112015 director general adjunct regie autonomă

112016 director control risc

112017 director comercial

112018 director vânzări

112019 director/director adjunct, inspector-șef

112020 director economic

112021 director magazin

112022 șef corp executori bancari

112023 director sucursală

112024 director tehnic

112025 director general institut național de cercetare-dezvoltare

112026 director incubator tehnologic de afaceri

112027 director departament cercetare-dezvoltare

112028 manager general

112029 manager

112030 șef cancelarie

112031 director de societate comercială agricolă

112032 antreprenor în economia socială

112033 director resurse umane

112034 inspector școlar general adjunct

112035 director casa corpului didactic

112036 manager de întreprindere socială

112037 producător general

112038 director dezvoltare afacere în domeniul agroalimentar

112039 manager în servicii sociale

12 Conducători în domeniul administrativ și comercial

Conducătorii din domeniul administrativ și comercial planifică, organizează, coordonează direct și controlează activitățile financiare, administrative, de resurse umane, politica de planificare, cercetare și dezvoltare, publicitate și relații publice, precum și activitățile de vânzare și de marketing ale întreprinderilor sau organizațiilor ori ale întreprinderilor care furnizează astfel de servicii pentru alte organizații sau întreprinderi.

121 Directori de întreprinderi și conducători din domeniul administrativ

Directorii de întreprinderi și conducătorii din domeniul administrativ planifică, organizează, conduc, controlează și coordonează activitățile financiare, administrative, de resurse umane, politice, de planificare ale organizațiilor sau ale întreprinderilor care furnizează astfel de servicii pentru alte organizații ori întreprinderi.

1211 Conducători în domeniul financiar

Conducătorii din domeniul financiar planifică, conduc direct și coordonează operațiunile financiare ale întreprinderii sau organizației, în colaborare (consultare) cu managerii (conducerea de nivel superior) și cu conducătorii altor departamente ori secțiuni.

121101 președinte bancă/vicepreședinte/prim-vicepreședinte

121102 economist-șef

121103 director general/director general adjunct bancă/societate de leasing

121104 director executiv bancă/director/director adjunct

121105 șef departament bancă/șef-adjunct departament

121106 șef proiect bancă

121107 șef serviciu/șef birou/bancă/societate de leasing

121108 coordonator compartiment/colectiv bancă

121109 dealer-șef (arbitragist bancă)

121110 director unitate bancară operațională/director adjunct unitate bancară operațională

121111 șef agenție bancară

121112 contabil-șef/director financiar/bancă/societate de leasing

121113 director de arhivă bancă

121114 director/director adjunct divizie/direcție de leasing

121116 director/director executiv conformitate

121117 coordonator conformitate

121118 manager securitatea informației (Chief Information Security Officer – CISO)

121119 comisar șef divizie Garda Financiară

121120 contabil-șef

121121 controlor financiar

121122 șef agenție CEC

121123 șef birou/serviciu/secție circumscripție financiară

121124 șef birou/serviciu financiar-contabilitate

121125 manager financiar

121126 manager relații financiare externe

121127 controlor revizor financiar

121128 șef birou financiar

121129 șef birou contabilitate

121130 șef birou analize economice

121131 auditor public extern

1212 Conducători în domeniul resurselor umane

Conducătorii în domeniul resurselor umane planifică, conduc și coordonează politicile privind personalul, relațiile industriale și activitățile de sănătate și securitate în muncă ale unei întreprinderi sau organizații sau ale întreprinderilor care furnizează servicii de resurse umane pentru alte organizații ori întreprinderi.

121201 șef birou calificare și recalificare

121202 șef birou pensii

121203 șef birou șomaj

121204 șef oficiu șomaj

121205 șef serviciu resurse umane

121206 șef serviciu evaluarea resurselor de muncă

121207 manager resurse umane

121208 șef centru perfecționare

121209 șef birou resurse umane

1213 Conducători în domeniul politicilor economice și al planificării

Conducătorii în domeniul politicilor și al planificării organizează, conduc, planifică și coordonează activitățile de consultanță/consiliere politică și planificare strategică în cadrul Guvernului sau pentru organizații nonguvernamentale și agenții din sectorul privat ori gestionează activitățile întreprinderilor care furnizează servicii de politică și planificare strategică.

121301 șef birou organizație politică, obștească, umanitară

121302 șef serviciu organizație politică, obștească, umanitară

121303 inspector protecție civilă

121304 șef executiv audit intern

121306 manager de securitate

121307 manager energetic

121308 manager informații pentru afaceri

121309 manager pentru ordine și siguranță publică

121310 șef birou corp control

1219 Directori de întreprinderi și conducători din domeniul administrativ neclasificați în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază include servicii de afaceri și managerii administrativi care nu sunt clasificați în grupele de bază anterioare din grupa minoră 121 – Directori de întreprinderi și conducători din domeniul administrativ.

121901 șef serviciu

121902 șef atelier

121903 șef secție

121904 șef birou

121905 procuror șef birou/serviciu

121906 șef birou/serviciu administrativ

121907 registrator coordonator

121908 registrator-șef

121909 grefier-șef (judecătorie, parchet)

121910 grefier-șef de secție (curte de apel, tribunal, parchete)

121911 prim-grefier

121912 șef laborator criminalistică

121913 șef proces fabricație

121914 șef secțiune tehnică

121915 șef linie fabricație

121916 responsabil industrializare produs

121917 șef grup funcțional tehnic

121918 șef sucursală (studii superioare)

121919 șef compartiment (studii superioare)

122 Conducători în domeniul vânzări, marketing și dezvoltare

Conducătorii din domeniul vânzări, marketing și dezvoltare planifică, organizează, controlează direct și coordonează activitățile de publicitate, relații publice, cercetare și dezvoltare, precum și activitățile de vânzare și marketing ale întreprinderilor și organizațiilor sau ale întreprinderilor care furnizează astfel de servicii pentru alte organizații ori întreprinderi.

1221 Conducători în domeniul vânzări și marketing

Conducătorii din domeniul vânzări și marketing planifică, coordonează direct activitățile de vânzare și marketing ale unei întreprinderi sau organizații ori ale întreprinderilor care furnizează servicii de vânzări și marketing pentru alte organizații sau întreprinderi.

122101 șef serviciu marketing

122102 șef birou marketing

122103 șef licitație

122104 director operații tranzacții

122105 șef casă compensație

122106 șef agenție bursieră

122107 manager marketing (tarife, contracte, achiziții)

122108 conducător firmă mică – patron (girant) în afaceri, intermedieri și alte servicii comerciale

122109 responsabil produs

1222 Conducători în domeniul publicității și relațiilor publice

Conducătorii din domeniul publicității și relațiilor publice planifică, coordonează direct activitățile de publicitate, relații publice și de informare publică a întreprinderilor și organizațiilor sau ale întreprinderilor care furnizează servicii similare pentru alte organizații ori întreprinderi.

122201 șef agenție reclamă publicitară

122202 șef birou reclamă publicitară

122203 șef serviciu reclamă publicitară

1223 Conducători în domeniul cercetării și dezvoltării

Conducătorii din domeniul cercetării și dezvoltării planifică, coordonează direct activitățile de cercetare și dezvoltare ale unei întreprinderi sau organizații ori ale întreprinderilor care furnizează servicii similare pentru alte organizații sau întreprinderi.

122301 arhitect-șef

122302 geolog-șef

122303 secretar științific

122304 șef formație lucrări geologice

122305 șef formație cercetare-dezvoltare

122306 meteorolog-șef

122307 director filială cercetare-proiectare

122308 șef atelier ediție, multiplicare, expediție

122309 șef proiect cercetare-proiectare

122310 șef secție cercetare-proiectare

122311 șef atelier cercetare-proiectare

122312 responsabil CTE (control tehnic-economic) în cercetare-proiectare

122313 director proiect

122314 șef proiect/program

122315 inspector-șef inspecția meteorologică națională

13 Conducători de unități din industrie și servicii

Conducătorii de unități din industrie și servicii planifică, conduc și coordonează producția de bunuri și prestarea de servicii specializate profesionale și tehnice, furnizate de către o întreprindere sau organizație. Aceștia sunt responsabili de operațiunile de fabricare, exploatare minieră, construcții, logistică, operațiunile de tehnologia informației și comunicațiilor, de operațiunile pe scară largă în agricultură, silvicultură și piscicultură, precum și pentru furnizarea de servicii privind sănătatea, educația, acțiunea socială, servicii bancare, de asigurări și alte servicii profesionale și tehnice.

131 Conducători de unități din industrie, agricultură, silvicultură și piscicultură

Conducătorii de unități din industrie, agricultură, silvicultură și piscicultură planifică, conduc și coordonează producția la scară largă a operațiilor din agricultură, horticultură, silvicultură, acvacultură și piscicultură, cum ar fi plantații, ferme mari, ferme colective și cooperative privind creșterea și recoltarea culturilor, înmulțirea și creșterea efectivelor de animale, de pește și crustacee și alte forme de viață acvatice.

1311 Conducători de unități din agricultură și silvicultură

Conducătorii de unități din agricultură și silvicultură planifică, conduc și coordonează producția pe scară largă a activităților din agricultură, horticultură și silvicultură, cum ar fi plantații, ferme mari, ferme colective și cooperative agricole pentru creșterea și recoltarea culturilor, înmulțirea și creșterea efectivelor de animale.

131101 hidrometeorolog-șef

131102 inginer-șef agricultură și silvicultură

131103 inspector general vânătoare

131104 medic veterinar șef

131105 șef centru protecția plantelor și mediului

131106 șef centru reproducția și selecția animalelor

131107 șef district, centru, ocol silvic

131108 șef circumscripție sanitar-veterinară și control al alimentelor

131109 șef complex zootehnic

131110 șef fazanerie

131111 șef fermă agricolă (agrozootehnică)

131112 șef laborator analize pedologice

131114 șef parchet

131115 șef pepinieră silvicolă, pomicolă, viticolă

131116 șef stație hidrologică, meteorologică și incubație

131117 șef stație producție, exploatare, întreținere în agricultură

131118 șef stație vinificație

131119 șef stație lucrări de irigație și ameliorare a solului

131120 inspector veterinar șef

131121 șef secție mecanizare

131122 conducător întreprindere mică – patron (girant) în agricultură și silvicultură

1312 Conducători de unități din domeniul acvaculturii și pescuitului

Conducătorii de unități din domeniul acvaculturii și pescuitului planifică, conduc și coordonează producția pe scară largă a operațiilor din acvacultură și de pescuit pentru prinderea și recoltarea de pește și crustacee și creșterea peștilor și crustaceelor sau a altor forme de viață acvatică destinate vânzării ori eliberate în apă proaspătă sau sărată.

131201 șef păstrăvărie

131202 inginer-șef piscicultură și vânătoare

131203 conducător întreprindere mică – patron (girant) în piscicultură și vânătoare

132 Conducători de unități din industria prelucrătoare, extractivă, construcții și în domeniul aprovizionării și desfacerii de mărfuri

Conducătorii de unități din industria prelucrătoare, industria extractivă, construcții și în domeniul aprovizionării și desfacerii de mărfuri planifică, organizează și coordonează operațiunile privind producția, extracția de minerale, construcțiile, aprovizionarea, depozitarea și transportul.

1321 Conducători de unități din industria prelucrătoare

Conducătorii de unități din industria prelucrătoare planifică, conduc și coordonează activitățile de producție ale întreprinderilor mari sau ca manager (conducător) al unei companii de producție mici.

132101 inginer-șef industria prelucrătoare

132102 șef atelier industria prelucrătoare

132103 șef sector industria prelucrătoare

132104 șef laborator în industria prelucrătoare

132105 șef modul în industria prelucrătoare

132106 șef secție industrie prelucrătoare

132107 șef serviciu industrie prelucrătoare

132108 șef birou industrie prelucrătoare

132109 manager securitate instalații industria prelucrătoare

132110 conducător întreprindere mică – patron (girant) industrie prelucrătoare

132111 șef birou tehnic

132112 șef birou calitate

132113 șef serviciu plan producție

132114 șef structură de securitate

1322 Conducători de unități din industria extractivă

Conducătorii din industria extractivă planifică, conduc și coordonează activitățile de producție din domeniul minier, al exploatărilor carierelor de piatră și al extracției petrolului și gazului.

132201 inginer-șef industria extractivă

132202 șef atelier industria extractivă

132203 șef sector industria extractivă

132204 șef modul în industria extractivă

132205 șef secție industrie extractivă

132206 șef serviciu industrie extractivă

132207 șef birou industrie extractivă

132208 manager securitate instalații industria extractivă

132209 conducător întreprindere mică – patron (girant) industrie extractivă

132210 inginer-șef exploatare nucleară

132211 inginer-șef radioprotecție

132212 șef unități miniere

132213 șef brigadă exploatare minieră

132214 inspector-șef conservarea energiei

132215 șef centru prelucrare

132216 șef laborator control tehnic de calitate a combustibilului nuclear

132217 șef serviciu tehnic și componente nucleare

132218 șef serviciu termochimic

132219 șef uzină, centrală electrică, gaze, apă

132220 șef centrală electrică, gaze și apă

132221 șef atelier reparații capitale

132222 inspector general industria petrolieră

132223 șef formație industria petrolieră/petrochimică

132224 șef instalație petrolieră

132225 șef laborator industria petrolieră

132226 șef stație epurare ape reziduale

132227 supervizor geolog și foraj

132228 șef formație în industria de mașini și echipamente

132229 șef/șef adjunct stație electrică

132230 șef/șef adjunct centru exploatare rețele electrice

132231 șef dispecer energetic central (DEC)

132232 șef dispecer energetic teritorial (DET)

132233 șef formație la fabricarea armamentului și muniției

132234 șef schimb

132235 șef formație

1323 Conducători de unități din domeniul construcțiilor

Conducătorii de unități din domeniul construcțiilor planifică, conduc și coordonează proiectele de construcții privind lucrări civile, clădiri și locuințe.

132301 ajutor șef brigadă în construcții

132302 inginer-șef în construcții

132303 conducător antrepriză construcții-montaj

132304 șef atelier în construcții

132305 șef brigadă complexă sau specializată

132306 șef laborator în construcții

132307 șef lot

132308 șef șantier

132309 șef sector (secție) drumuri-poduri

132310 șef secție producție, exploatare, întreținere, reparații în construcții și lucrări publice

132311 șef serviciu în construcții

132312 șef birou în construcții

132313 șef sector exploatare îmbunătățiri funciare

132314 șef sistem exploatare îmbunătățiri funciare

132315 conducător întreprindere mică – patron (girant) în construcții

1324 Conducători de unități din domeniul aprovizionării și desfacerii de mărfuri

Conducătorii de unități din domeniul aprovizionării și desfacerii de mărfuri și asimilații acestora planifică, conduc și coordonează activitatea de aprovizionare, transport, depozitare și distribuție a bunurilor.

132401 căpitan șef port

132402 comandant nave maritime

132403 comandant coordonator grup mare pescuit oceanic

132404 conducător (director și director adjunct) Administrația Filială Dunărea de Jos (AFDJ)

132405 director zbor

132406 inginer-șef transporturi

132407 picher șef district

132408 revizor general siguranța circulației

132409 șef agenție navală

132410 șef atelier aeroport

132411 șef atelier transporturi

132412 șef autobază

132413 șef birou aeroport

132414 șef birou/serviciu relații internaționale

132415 șef birou/serviciu transport maritim și fluvial

132416 șef coloană auto

132417 șef depou/adjunct

132418 șef district căi ferate, poduri, drumuri

132419 șef divizie căi ferate

132420 șef laborator aeroport

132421 șef port

132422 șef regulator circulație căi ferate

132423 șef revizie locomotive, automotoare

132424 șef revizie vagoane

132425 șef secție/adjunct (sector) transporturi

132426 șef serviciu, centru, stație, aeroport

132427 șef serviciu filială Administrația Filială Dunărea de Jos

132428 șef stație căi ferate

132429 șef stație teleferic

132430 șef agenție pilotaj

132431 șef cart

132432 diriginte oficiu transporturi

132433 șef garaj

132434 comandant instructor

132435 șef mecanic instructor

132436 șef mecanic maritim/fluvial

132437 șef electrician maritim

132438 șef atelier reparații

132439 conducător activitate de transport rutier

132440 șef trafic auto intern

132441 șef trafic curierat intern

132442 șef departament logistică

132443 șef birou aprovizionare-desfacere

132444 șef depozit

132445 șef serviciu aprovizionare-desfacere

132446 șef siloz

132447 șef stație uscare-condiționare cereale

132448 manager achiziții

132449 manager farmacii

132450 manager aprovizionare

132451 manager relația cu furnizorii

132452 conducător întreprindere mică – patron (girant) în transporturi

132453 șef birou import-export

132454 manager sisteme de transport

132455 șef stație OTF (operator transport feroviar)

133 Conducători în servicii de tehnologia informației și comunicațiilor

Conducătorii din servicii de tehnologia informației și comunicațiilor planifică, conduc și coordonează activitatea de achiziții, de dezvoltare, de întreținere și utilizare a calculatorului și a sistemelor de comunicații.

1330 Conducători în servicii de tehnologia informației și comunicațiilor

Conducătorii din serviciile de tehnologia informației și comunicațiilor planifică, conduc și coordonează activitatea de achiziții, de dezvoltare, de întreținere și utilizare a calculatorului și a sistemelor de comunicații.

133001 director centru de calcul

133002 șef oficiu de calcul

133003 șef atelier informatică

133004 șef laborator informatică

133005 director divizie informatică

133006 director departament informatică

133007 manager tehnologia informațiilor și comunicații

133009 conducător de întreprindere mică – patron (girant) în informatică

133010 șef atelier telecomunicații

133011 șef birou exploatare poștală

133012 șef birou radiotelecomunicații

133013 șef centrală telefonică

133014 șef centru control calitate emisie radiofonică

133015 șef centru control calitate emisie televiziune

133016 șef centru control local comunicații

133017 șef centru dirijare zbor

133018 șef centru poștal

133019 șef centru (secție, sector) radiodifuziune

133020 șef centru (secție, sector) telecomunicații

133021 șef centru zonal intervenții radiorelee

133022 șef centru zonal de intervenții translatare TV

133023 șef formație comunicații

133024 șef formație operațională telecomunicații

133025 șef laborator măsurători telecomunicații

133026 șef laborator radioteleviziune

133027 șef laborator telecomunicații

133028 șef lot telecomunicații

133029 șef rețea telecomunicații

133030 șef serviciu control zonal comunicații

133031 șef serviciu exploatare poștală

133032 șef serviciu informare zbor

133033 șef serviciu navigație

133034 șef serviciu radiotelecomunicații

133035 șef stație comunicații prin satelit

133036 șef stație radiorelee

133037 șef stație televiziune

133038 șef studio

133039 telefonist-șef

133040 telegrafist-șef

133041 șef oficiu zonal poștă

133042 șef oficiu special poștă

133043 diriginte oficiu telecomunicații

133044 șef turn telecomunicații

133045 șef stație radiotelegrafie (RTG)

133046 șef Centru Național de Telecomunicații Aeronautice Aviație Civilă

133047 conducător întreprindere mică – patron (girant) în comunicații

134 Conducători de unități de prestări servicii

Conducătorii de unități de prestări de servicii planifică, conduc și coordonează furnizarea de servicii privind îngrijirea copiilor, sănătatea, ajutorul social, educația și alte servicii profesionale și, de asemenea, gestionează activitatea sucursalelor instituțiilor ce oferă servicii financiare și de asigurări.

1341 Conducători de unități din domeniul îngrijirii copilului

Conducătorii de unități din domeniul îngrijirii copilului planifică, conduc, coordonează și evaluează serviciile de îngrijire a copiilor, furnizate de centrele de îngrijire de zi, înainte de școală, după școală și în vacanță.

1342 Conducători de unități din domeniul sănătății

Conducătorii de unități din domeniul sănătății planifică, coordonează direct și evaluează furnizarea serviciilor clinice și comunitare de îngrijire a sănătății în spitale, clinici de sănătate publică și organizații similare.

134201 asistent medical șef

134202 biochimist șef secție, laborator

134203 biolog șef secție, laborator

134204 chimist șef secție, laborator

134205 farmacist șef secție, laborator

134206 farmacist diriginte

134207 laborant medical șef

134208 medic-șef (policlinică, stație de salvare, centru de recoltare sânge)

134209 medic șef secție, laborator

134210 moașă-șefă

134211 oficiant medical șef

134212 psiholog șef secție, laborator

134213 soră medicală șefă

134214 tehnician sanitar șef

1343 Conducători de unități din domeniul îngrijirii persoanelor în vârstă

Conducătorii de unități din domeniul îngrijirii persoanelor în vârstă planifică, coordonează direct și evaluează furnizarea serviciilor rezidențiale și de îngrijire personală pentru familiile și persoanele care au nevoie de astfel de servicii ca urmare a efectelor îmbătrânirii.

1344 Conducători de unități din domeniul asistenței sociale

Conducătorii de unități din domeniul asistenței sociale planifică, conduc și coordonează furnizarea de programe privind serviciile sociale și comunitare, cum ar fi sprijin financiar, consiliere și asistență familială, servicii pentru copii și alte programe și servicii comunitare.

134401 șef serviciu de reintegrare socială și supraveghere

134402 conducător de întreprindere mică – patron (girant) în sănătate

1345 Conducători de unități de învățământ

Conducătorii de unități de învățământ planifică, conduc, coordonează și evaluează aspectele educaționale și administrative ale serviciilor de educație în cadrul școlilor primare și secundare, colegiilor, facultăților, departamentelor din universități și alte instituții educaționale.

134501 conducător tabără școlară

134502 director unitate de învățământ

134503 secretar științific învățământ, cercetare

134504 șef lectorat

134505 șef catedră

134506 conducător de întreprindere mică – patron (girant) în învățământ

134507 director palate și cluburi ale elevilor

134508 director club sportiv școlar

1346 Conducători de unități furnizoare de servicii financiare și de asigurări

Conducătorii de unități furnizoare de servicii financiare și de asigurări planifică, conduc și coordonează agențiile/sucursalele instituțiilor care furnizează servicii financiare și de asigurări, cum ar fi bănci, societăți de construcții, unități de creditare și companii de asigurări. Acestea oferă consultanță/consiliere și asistență pentru clienții cu probleme financiare și de asigurări.

134601 șef serviciu/șef birou asigurări

134602 șef serviciu/șef birou daune

1349 Conducători de unități de prestări servicii neclasificați în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază se referă la conducătorii care planifică, coordonează direct și evaluează furnizarea de servicii specializate profesionale și tehnice și care nu sunt clasificați în subgrupa majoră 12 – Conducători în domeniul administrativ și comercial sau în subgrupa majoră 13 – Conducători de unități din industrie și servicii. De exemplu, conducătorii responsabili pentru furnizarea de servicii specifice poliției, corective, de bibliotecă, juridice și a celor specifice pompierilor sunt clasificați aici.

134901 șef expoziții și târguri

134902 șef vamă

134903 inginer-șef întreprinderi de reparații obiecte de uz casnic, curățătorii și alte servicii pentru populație

134904 șef atelier reparații obiecte de uz casnic, curățătorii și alte servicii pentru populație

134905 șef centru reparații

134906 șef centru dezinfecție, deratizare și dezinsecție

134907 coordonator presă

134908 librar-șef

134909 conducător întreprindere mică – patron (girant) în prestări servicii

134910 redactor-șef presă, editură

134911 secretar general agenție presă, editură

134912 secretar general redacție

134913 șef birou exploatare, coordonare presă

134914 șef birou redacție

134915 șef birou relații unități presă

134916 șef oficiu juridic

134917 șef oficiu, serviciu, secție, redacție

134918 producător executiv TV

134919 manager servicii private de securitate

134920 director departament securitate

134921 manager cultural

14 Conducători de unități din industria hotelieră, comerț și alte servicii

Conducătorii de unități din industria hotelieră, comerțul cu amănuntul și alte servicii planifică, organizează și conduc direct activitățile unităților care oferă servicii de cazare, servicii de vânzare cu amănuntul și alte servicii.

141 Conducători de unități hoteliere și de restaurante

Conducătorii de unități hoteliere și de restaurante planifică, organizează și conduc activitățile unităților care furnizează cazare, masă, băutură și alte servicii similare de ospitalitate.

1411 Conducători de unități hoteliere

Conducătorii de unități hoteliere planifică, organizează și conduc direct operațiunile specifice hotelurilor, motelurilor și unităților similare care furnizează servicii de cazare și alte servicii.

141101 conducător întreprindere mică – patron (girant) în activitatea hotelieră și restaurante

141102 șef complex hotelier

141103 șef unitate balneoclimaterică

141104 administrator hotel

141105 director de hotel

141106 director de motel

141107 director de hotel pentru tineret

141108 director de camping

141109 director de sat de vacanță

141110 director de popas turistic

141111 director restaurant

141112 director rotiserie

141113 director cramă

141114 director braserie

141115 director berărie

141116 director grădină de vară

141117 director bar

141118 director cafenea

141119 director disco-bar

141120 director unități tip fast-food

141121 director cofetărie, patiserie

141122 director de club (hotelier)

141123 director de cazare

1412 Conducători de restaurante

Conducătorii de restaurante planifică, organizează și conduc activitățile cafenelelor, restaurantelor și ale unităților conexe ce furnizează servicii de catering și de servire a mesei.

141201 șef restaurant

141202 director de departament alimentație

141203 director de departament catering

142 Conducători de unități din domeniul comerțului

Conducătorii de unități din domeniul comerțului (cu amănuntul și cu ridicata) planifică, organizează, coordonează și controlează operațiunile unităților care se ocupă cu vânzarea bunurilor cu amănuntul sau cu ridicata. Aceștia sunt responsabili de stabilirea bugetului, angajarea de personal și de conducerea operațională și strategică a magazinelor sau a unităților organizaționale din cadrul magazinelor care vând anumite tipuri de produse.

1420 Conducători de unități din domeniul comerțului

Conducătorii de unități din domeniul comerțului (cu amănuntul și cu ridicata) planifică, organizează, coordonează și controlează operațiunile unităților care se ocupă cu vânzarea bunurilor cu amănuntul sau cu ridicata. Aceștia sunt responsabili de stabilirea bugetului, angajarea de personal și de conducerea operațională și strategică a magazinelor sau a unităților organizaționale din cadrul magazinelor care vând anumite tipuri de produse.

142001 președinte cooperativă de consum

142002 șef bază recepție

142003 șef serviciu comerț cu ridicata și cu amănuntul

142004 șef birou comerț cu ridicata și cu amănuntul

142005 vicepreședinte cooperativă de consum

142006 șef stație PECO

142007 șef departament mărfuri alimentare/nealimentare

142008 manager de zonă

142009 inginer șef firme de afaceri și alte servicii comerciale

142010 șef agenție comercială

142011 conducător întreprindere mică – patron (girant) în comerț

143 Conducători ai altor tipuri de unități de servicii

Conducătorii altor tipuri de unități de servicii planifică, organizează și controlează operațiunile unităților care oferă servicii în domeniile sportiv, cultural, recreațional de călătorie, de contactare a clienților și alte servicii de agrement.

1431 Conducători de centre sportive, recreative și culturale

Conducătorii de centre sportive, recreative și culturale planifică, organizează și controlează operațiunile unităților care furnizează servicii sportive, artistice, de teatru și alte servicii de recreere și agrement.

143101 antrenor federație sportivă

143102 comandant aeroclub

143103 consilier teritorial șef inspectoratul pentru cultură

143104 director așezământ cultural

143105 manager al organizației culturale

143106 președinte federație sportivă

143107 președinte complex, club sportiv

143108 secretar general federație sport

143109 șef agenție concursuri hipice

143110 șef producție film

143111 șef secție producție film

143112 șef atelier producție film

143113 șef oficiu interjudețean difuzare film

143114 conducător de întreprindere mică – patron (girant) în sport

143115 administrator structuri sportive

1439 Conducători ai altor tipuri de unități de servicii neclasificați în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază se referă la conducătorii ce planifică, conduc și coordonează furnizarea de servicii și care nu sunt clasificați în subgrupa majoră 13 – Conducători de unități din industrie și servicii sau în altă parte în subgrupa majoră 14 – Conducători de unități din industria hotelieră, comerț și alte servicii. De exemplu, managerii de agenții de turism, centre de conferințe, centre de contact și centre comerciale sunt clasificați aici.

143901 șef atelier decorator

143902 șef agenție/oficiu turism

143903 șef unitate elementară de lucru

143904 șef atelier presă

143905 șef laborator conservare-restaurare opere de artă

143906 șef serviciu control tehnic presă

143907 conducător de întreprindere mică – patron (girant) în turism

143908 manager în activitatea de turism

143909 director de agenție de turism tour-operatoare/detailistă/filială/sucursală

143910 director centru informare turistică

143911 director de departament organizare evenimente

143912 conducător de pensiune turistică (rurală, agroturistică, montană)

143913 șef serviciu stație, tură meteo

143914 șef centru meteo aeronautic

143915 șef birou/stație/tură meteo aeronautic/de aerodrom

143916 șef Centru Național pentru Protecția Meteorologică a Navigației Aeriene

143917 șef echipă intervenții și supraveghere echipamente în serviciile de trafic aerian

143918 director de departament ticketing

143919 manager destinație turistică

2 Specialiști în diverse domenii de activitate

Specialiștii cu ocupații intelectuale și științifice dezvoltă stocul existent de cunoștințe, predau în mod sistematic și aplică teorii și concepte științifice sau artistice ori se angajează în orice combinație a acestor activități.

21 Specialiști în domeniul științei și ingineriei

Specialiștii în domeniul științei și ingineriei efectuează cercetări, îmbunătățesc sau dezvoltă concepte, teorii și metode operaționale ori aplică cunoștințe științifice referitoare la domenii precum fizică, astronomie, meteorologie, chimie, geofizică, geologie, matematică, statistică, informatică, arhitectură, inginerie și tehnologie.

211 Specialiști în fizică și știința pământului

Specialiștii în fizică și știința pământului efectuează cercetări, îmbunătățesc sau dezvoltă concepte, teorii și metode operaționale ori aplică cunoștințe științifice referitoare la domenii precum fizică, astronomie, meteorologie, chimie, geologie și geofizică.

2111 Fizicieni și astronomi

Fizicienii și astronomii efectuează cercetări și îmbunătățesc sau dezvoltă concepte, teorii și metode operaționale referitoare la materie, spațiu, timp, energie, forțe și câmpuri și interacțiunile care apar în cadrul acestor fenomene fizice. Aceștia aplică cunoștințele științifice referitoare la fizică și astronomie în domenii ca industrie, medicină și în domeniul militar (sau alte domenii).

211101 fizician

211102 cercetător în fizică

211103 asistent de cercetare în fizică

211104 cercetător în fizică-chimie

211105 asistent de cercetare în fizică-chimie

211106 cercetător în fizică tehnologică

211107 asistent de cercetare în fizică tehnologică

211108 cercetător în astronomie

211109 asistent de cercetare în astronomie

211110 cercetător de aeronave

211111 inginer de cercetare de aeronave

211112 asistent de cercetare de aeronave

211113 cercetător în construcții aerospațiale

211114 inginer de cercetare în construcții aerospațiale

211115 asistent de cercetare în construcții aerospațiale

2112 Meteorologi

Meteorologii pregătesc pe termen lung sau scurt prognoza meteo utilizată în aviație, transport maritim, agricultură și alte domenii, precum și pentru informarea publicului larg. Aceștia desfășoară activități de cercetare legate de compoziția, structura și dinamica atmosferei.

211201 meteorolog (studii superioare)

211202 meteorolog previzionist

211203 climatolog

211204 meteorolog aeronautic

211205 consilier/expert în meteorologie și domenii conexe

211206 asistent meteorolog

211207 meteorolog aeronautic prognozist

211208 coordonator intervenții active în atmosferă

211209 cercetător în meteorologie

211210 asistent de cercetare în meteorologie

2113 Chimiști

Chimiștii efectuează cercetări, îmbunătățesc sau dezvoltă concepte, teorii și metode operaționale ori aplică cunoștințele științifice referitoare la chimie pentru a dezvolta cunoștințe noi sau produse, precum și pentru îmbunătățirea calității și a procesului de control.

211301 chimist

211302 consilier chimist

211303 expert chimist

211304 inspector de specialitate chimist

211305 referent de specialitate chimist

211306 cercetător în chimie

211307 asistent de cercetare în chimie

211308 cercetător în biochimie tehnologică

211309 asistent de cercetare în biochimie tehnologică

211310 cercetător în chimie fizică

211311 asistent de cercetare în chimie fizică

2114 Geologi și geofizicieni

Geologii și geofizicienii efectuează cercetări, îmbunătățesc sau dezvoltă concepte, teorii și metode operaționale ori aplică cunoștințele științifice referitoare la geologie și geofizică în domenii cum ar fi exploatarea și extracția petrolului, a gazului natural și a mineralelor, conservarea apei, construcțiile civile, telecomunicațiile și navigația, precum și evaluarea și diminuarea efectelor asupra mediului ale proiectelor de dezvoltare și de eliminare a deșeurilor.

211401 consilier geolog

211402 expert geolog

211403 inspector de specialitate geolog

211404 referent de specialitate geolog

211405 consilier geofizician

211406 expert geofizician

211407 inspector de specialitate geofizician

211408 referent de specialitate geofizician

211409 consilier hidrogeolog

211410 expert hidrogeolog

211411 inspector de specialitate hidrogeolog

211412 referent de specialitate hidrogeolog

211413 consilier hidrolog

211414 expert hidrolog

211415 inspector de specialitate hidrolog

211416 referent de specialitate hidrolog

211417 consilier pedolog

211418 expert pedolog

211419 inspector de specialitate pedolog

211420 referent de specialitate pedolog

211421 inginer geolog

211422 geolog

211423 geofizician

211424 hidrolog

211425 pedolog

211426 cercetător în geologie

211427 asistent de cercetare în geologie

211428 cercetător în geologie tehnică

211429 asistent de cercetare în geologie tehnică

211430 cercetător în geofizică

211431 asistent de cercetare în geofizică

211432 cercetător în mineralogia tehnică și experimentală

211433 asistent de cercetare în mineralogia tehnică și experimentală

211434 cercetător în geochimie

211435 asistent de cercetare în geochimie

211436 cercetător în geologie petrolieră

211437 asistent de cercetare în geologie petrolieră

211438 cercetător în geodezie

211439 inginer de cercetare în geodezie

211440 asistent de cercetare în geodezie

211441 geomorfolog

211444 cercetător științific în domeniul hidrologiei, hidrogeologiei și gospodăririi apelor

211445 asistent de cercetare științifică în domeniul hidrologiei, hidrogeologiei și gospodăririi apelor

211446 hidrogeolog

212 Matematicieni, actuari și statisticieni

Matematicienii, actuarii și statisticienii efectuează cercetări, îmbunătățesc sau dezvoltă concepte matematice, actuariale și statistice, teorii, modele și tehnici operaționale și aplică aceste cunoștințe unei largi game de sarcini în domenii cum ar fi inginerie, afaceri, științe sociale și în alte științe.

2120 Matematicieni, actuari și statisticieni

Matematicienii, actuarii și statisticienii efectuează cercetări, îmbunătățesc sau dezvoltă concepte matematice, actuariale și statistice, teorii, modele operaționale și tehnici de consiliere ori se implică în aplicarea acestor cunoștințe în practică în domenii cum ar fi inginerie, afaceri, științe sociale și alte științe.

212001 consilier matematician

212002 expert matematician

212003 inspector de specialitate matematician

212004 referent de specialitate matematician

212005 consilier actuar

212006 expert actuar

212007 inspector de specialitate actuar

212008 referent de specialitate actuar

212009 matematician

212010 actuar (studii superioare)

212011 consilier statistician

212012 expert statistician

212013 inspector de specialitate statistician

212014 referent de specialitate statistician

212015 cercetător în matematică

212016 asistent de cercetare în matematică

212017 cercetător în matematică mecanică

212018 asistent de cercetare în matematică-mecanică

212019 cercetător în matematică aplicată

212020 asistent de cercetare în matematică aplicată

212021 cercetător în matematică-fizică

212022 asistent de cercetare în matematică-fizică

212023 cercetător în matematică informatică

212024 asistent de cercetare în matematică-informatică

212025 cercetător în statistică

212026 asistent de cercetare în statistică

212027 cercetător în demografie

212028 asistent de cercetare în demografie

213 Specialiști în științele vieții

Specialiștii în științele vieții aplică cunoștințele acumulate din cercetarea vieții oamenilor, animalelor și plantelor și interacțiunilor lor cu fiecare și cu mediul înconjurător pentru a dezvolta noi cunoștințe, a îmbunătăți producția agricolă și forestieră și a rezolva problemele privind sănătatea umană și cele ale mediului înconjurător.

2131 Biologi, botaniști, zoologi și asimilați

Biologii, botaniștii, zoologii și asimilații studiază organismele vii și interacțiunile dintre ele și cu mediul înconjurător și aplică aceste cunoștințe pentru a rezolva problemele privind sănătatea umană și ale mediului înconjurător. Aceștia lucrează în domenii diverse, cum ar fi botanică, zoologie, ecologie, biologie marină, genetică, imunologie, farmacologie, toxicologie, fiziologie, bacteriologie și virusologie.

213101 consilier biolog

213102 expert biolog

213103 inspector de specialitate biolog

213104 referent de specialitate biolog

213105 consilier botanist

213106 expert botanist

213107 inspector de specialitate botanist

213108 referent de specialitate botanist

213109 consilier zoolog

213110 expert zoolog

213111 inspector de specialitate zoolog

213112 referent de specialitate zoolog

213114 biolog

213115 zoolog

213116 botanist

213117 consilier bacteriolog

213118 expert bacteriolog

213119 inspector de specialitate bacteriolog

213120 referent de specialitate bacteriolog

213121 consilier biochimist

213122 expert biochimist

213123 inspector de specialitate biochimist

213124 referent de specialitate biochimist

213125 consilier farmacolog

213126 expert farmacolog

213127 inspector de specialitate farmacolog

213128 referent de specialitate farmacolog

213129 consilier microbiolog

213130 expert microbiolog

213131 inspector de specialitate microbiolog

213132 referent de specialitate microbiolog

213133 farmacolog

213134 bacteriolog

213135 microbiolog

213136 cercetător în biologie

213137 asistent de cercetare în biologie

213138 cercetător în microbiologie-bacteriologie

213139 asistent de cercetare în microbiologie-bacteriologie

213140 cercetător în biologie chimie

213141 asistent de cercetare în biologie chimie

213142 cercetător în botanică

213143 asistent de cercetare în botanică

213144 cercetător în domeniul zoologic

213145 asistent de cercetare în domeniul zoologic

213146 cercetător în ecologie și protecția mediului

213147 asistent de cercetare în ecologie și protecția mediului

213148 cercetător în ingineria genetică

213149 asistent de cercetare în ingineria genetică

213150 cercetător în antropologie biologică

213151 asistent de cercetare în antropologie biologică

213152 inginer biotehnolog

2132 Consultanți în agricultură, silvicultură și pescuit

Consultanții în agricultură, silvicultură și piscicultură studiază și furnizează asistență și consiliere în domeniul agricol, silvicultură și piscicultură, incluzând cultivarea, fertilizarea, recoltarea, eroziunea solului și compoziția acestuia, prevenirea bolilor, nutriție, rotația culturilor și marketing. Aceștia dezvoltă tehnici pentru creșterea productivității, studiază și dezvoltă planuri și politici pentru administrarea terenului și a pescuitului.

213201 consilier inginer agronom

213202 expert inginer agronom

213203 inspector de specialitate inginer agronom

213204 referent de specialitate inginer agronom

213205 consilier inginer horticol

213206 expert inginer horticol

213207 inspector de specialitate inginer horticol

213208 referent de specialitate inginer horticol

213209 consilier inginer zootehnist

213210 expert inginer zootehnist

213211 inspector de specialitate inginer zootehnist

213212 referent de specialitate inginer zootehnist

213213 subinginer agronom

213214 subinginer zootehnist

213215 inginer tehnolog în zootehnie

213216 proiectant inginer în agricultură

213217 proiectant inginer în zootehnie

213218 proiectant inginer în silvicultură

213219 consilier inginer silvic

213220 expert inginer silvic

213221 inspector de specialitate inginer silvic

213222 referent de specialitate inginer silvic

213223 inginer îmbunătățiri funciare

213224 inginer/subinginer silvic

213225 inginer agronom

213226 inginer zootehnist

213227 consultant tehnic în producția de cereale, plante tehnice și furaje

213228 subinginer îmbunătățiri funciare

213229 agent agricol

213232 tehnician agronom – exploatare

213233 tehnician zootehnist – exploatare

213234 tehnician silvic – exploatare

213236 bonitor la animalele de fermă

213237 administrator bunuri agricole

213238 consultant afaceri în agricultură

213239 cercetător în agricultură

213240 inginer de cercetare în agricultură

213241 asistent de cercetare în agricultură

213242 inginer de cercetare în pedologie-agrochimie

213243 asistent de cercetare în pedologie-agrochimie

213244 cercetător în pedologie-agrochimie

213245 cercetător în horticultură

213246 inginer de cercetare în horticultură

213247 asistent de cercetare în horticultură

213248 cercetător în agromontanologie

213249 inginer de cercetare în agromontanologie

213250 asistent de cercetare în agromontanologie

213251 cercetător în silvicultură

213252 inginer de cercetare în silvicultură

213253 asistent de cercetare în silvicultură

213254 cercetător în zootehnie

213255 asistent de cercetare în zootehnie

213256 cercetător în biotehnologie pentru agricultură

213257 asistent de cercetare în biotehnologie pentru agricultură

2133 Specialiști în domeniul protecției mediului

Specialiștii în domeniul protecției mediului studiază și evaluează efectele asupra mediului ale activității umane, cum ar fi poluarea aerului, a apei și poluarea fonică, contaminarea solului, schimbările climatice, efectele deșeurilor toxice, precum și epuizarea și degradarea resurselor naturale. Aceștia dezvoltă planuri și soluții pentru a proteja, conserva, restaura, reduce și a preveni deteriorarea continuă a mediului.

213301 expert ecolog

213302 inspector de specialitate ecolog

213303 referent de specialitate ecolog

213304 inginer ecolog

213305 ecolog

213306 specialist arii protejate

213307 inspector de specialitate în gospodărirea apelor

213308 consilier ecolog

213309 specialist în management și remediere situri contaminate

214 Ingineri (exclusiv în electrotehnologie)

Inginerii (exclusiv electrotehnologia) proiectează, planifică și organizează testarea, construcția, instalarea și întreținerea structurilor, mașinilor și a componentelor acestora, sistemelor de producție și instalațiilor, planifică programele de producție și procedurile de muncă pentru a se asigura că proiectele de inginerie sunt întreprinse în condiții de siguranță, în mod eficient și cu un cost rentabil.

2141 Ingineri tehnologi și de producție

Inginerii tehnologi și de producție conduc cercetări și proiectează, organizează și supervizează construirea, funcționarea și întreținerea instalațiilor. Aceștia stabilesc programe pentru coordonarea activităților de producție, de evaluare a eficienței costurilor și a siguranței.

214101 inginer confecții piele și înlocuitori

214102 inginer textile, pielărie

214103 inginer tricotaje, confecții

214104 subinginer textile, pielărie

214105 proiectant inginer textile, pielărie

214106 consilier inginer textile, pielărie

214107 expert inginer textile, pielărie

214108 inspector specialitate inginer textile, pielărie

214109 referent de specialitate inginer textile, pielărie

214110 conceptor/conceptor CAO

214111 specialist încercări componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetică/sisteme de măsurare

214112 specialist documentație studii

214113 instructor sistem de producție

214114 metodist

214115 responsabil afacere

214116 manager de clădire

214117 inginer industrializarea lemnului

214118 subinginer industrializarea lemnului

214119 consilier inginer industrializarea lemnului

214120 expert inginer industrializarea lemnului

214121 inspector de specialitate inginer industrializarea lemnului

214122 referent de specialitate inginer industrializarea lemnului

214123 cercetător în tehnologia prelucrării produselor agricole

214124 inginer de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole

214125 asistent de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole

214126 cercetător în pescuit și acvacultură

214127 inginer de cercetare în pescuit și acvacultură

214128 asistent de cercetare în pescuit și acvacultură

214129 specialist în domeniul calității

214130 auditor în domeniul calității

214131 analist calitate

214132 analist măsurători metrologice

214133 analist studiul materialelor

214134 consultant sistem de calitate

214135 logistician gestiune flux

214136 programator fabricație/lansator fabricație

214137 documentarist ordonanțare logistică

214138 auditor energetic pentru clădiri

214139 auditor în managementul riscului

214140 specialist în managementul riscului

214141 auditor/evaluator sisteme de management de securitate

2142 Ingineri constructori

Inginerii constructori conduc cercetări, consiliază, proiectează și coordonează direct activitatea de construcții, gestionează funcționarea și întreținerea structurilor de inginerie civilă sau studiază și oferă consultanță cu privire la aspectele tehnologice ale anumitor materiale.

214201 inginer construcții civile, industriale și agricole

214202 subinginer construcții civile, industriale și agricole

214203 inginer instalații pentru construcții

214204 inginer căi ferate, drumuri și poduri

214205 inginer construcții hidrotehnice

214206 inginer constructor instalații

214207 proiectant inginer instalații

214208 proiectant inginer construcții

214209 consilier inginer construcții

214210 expert inginer construcții

214211 inspector de specialitate inginer construcții

214212 referent de specialitate inginer construcții

214213 conducător de lucrări civile

214214 diriginte șantier (studii superioare)

214215 cercetător în construcții civile, industriale și agricole

214216 inginer de cercetare în construcții civile, industriale și agricole

214217 asistent de cercetare în construcții civile, industriale și agricole

214218 cercetător în construcții de căi ferate, drumuri și poduri

214219 inginer de cercetare în construcții de căi ferate, drumuri și poduri

214220 asistent de cercetare în construcții de căi ferate, drumuri și poduri

214221 cercetător în construcții hidrotehnice

214222 inginer de cercetare în construcții hidrotehnice

214223 asistent de cercetare în construcții hidrotehnice

214224 inginer de cercetare în ingineria sanitară și protecția mediului

214225 cercetător în construcții miniere

214226 inginer de cercetare în construcții miniere

214227 asistent de cercetare în construcții miniere

214228 cercetător în instalații

214229 inginer de cercetare în instalații

214230 asistent de cercetare în instalații

214231 cercetător în știința și ingineria materialelor oxidice

214232 inginer de cercetare în ingineria materialelor oxidice

214233 asistent de cercetare în ingineria materialelor oxidice

214234 responsabil tehnic cu urmărirea curentă a comportării construcțiilor

214235 specialist în urmărirea comportării construcțiilor

214236 expert în monitorizarea comportării construcțiilor

214237 specialist în iluminat

214238 administrator port

214239 responsabil tehnic cu execuția

2143 Ingineri în domeniul protecției mediului

Inginerii în domeniul protecției mediului conduc cercetări, consiliază, proiectează și coordonează activitatea de implementare a soluțiilor pentru prevenirea, controlarea și remedierea efectelor negative ale activității umane asupra mediului înconjurător, utilizând o varietate de discipline inginerești. Aceștia coordonează efectuarea de evaluări ale mediului privind proiectele de construcții și de inginerie civilă și aplică principii de inginerie pentru a controla poluarea, reciclarea și eliminarea deșeurilor.

214301 cercetător în centrale hidroelectrice în ingineria mediului

214302 inginer de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului

214303 asistent de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului

214304 inginer protecția mediului în energetică

214305 inginer tehnolog în protecția mediului

214306 inginer pentru controlul poluării mediului

214307 inginer în gestiunea integrată a deșeurilor municipale/industriale

214308 inginer tehnologii informatice în protecția mediului

214309 inginer de cercetare în protecția mediului

214310 inginer sisteme informatice pentru instalații și procese de depoluare

214311 inginer auditor/evaluator sisteme de management de mediu

2144 Ingineri mecanici

Inginerii mecanici conduc cercetări, consiliază, proiectează și coordonează direct producția de mașini, avioane, nave, utilaje și instalații industriale, echipamente și sisteme, oferă consiliere și coordonează direct activitatea de funcționare, întreținere și reparare a acestora, studiază și consiliază cu privire la aspectele mecanice ale anumitor materiale, produse sau procese.

214401 inginer mecanic

214402 subinginer mecanic

214403 inginer electromecanic minier

214404 inginer material rulant cale ferată

214405 inginer mecanică agricolă

214406 inginer aviație

214407 inginer nave

214408 inginer mașini-unelte

214409 inginer mecanică fină

214410 inginer mașini termice

214411 inginer mașini hidraulice și pneumatice

214412 inginer autovehicule rutiere

214413 inginer mecanic utilaj tehnologic chimic

214414 inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier

214415 inginer mecanic utilaj tehnologic mașini agricole

214416 inginer mecanic utilaj tehnologic textil

214417 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru construcții

214418 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru prelucrare la cald

214419 inginer mecanic mașini instalații miniere

214420 subinginer mecanic tehnologia construcțiilor de mașini

214421 subinginer mecanic utilaje și tehnica sudurii

214422 subinginer mecanic, mecanică fină

214423 subinginer mecanic material rulant de cale ferată

214424 subinginer mecanic mecanică agricolă

214425 subinginer mecanic utilaj tehnologic pentru chimie

214426 subinginer mecanic utilaje pentru construcții

214427 subinginer mecanic avioane și motoare de aviație

214428 subinginer mecanic construcții corp de navă

214429 subinginer mecanic instalații navale de bord

214430 subinginer mecanic automobile

214431 subinginer mecanic utilaje pentru industria lemnului

214432 subinginer mecanic utilaje pentru materiale de construcție

214433 consilier inginer mecanic

214434 expert inginer mecanic

214435 inspector de specialitate inginer mecanic

214436 referent de specialitate inginer mecanic

214437 proiectant inginer aeronave

214438 proiectant inginer mecanic

214439 inginer pilot de încercare

214440 subinginer proiectant mecanic

214441 specialist reglementări/cărți de identitate vehicule/verificări tehnice înmatriculare/inspecții tehnice/ omologări oficiale

214442 specialist prestații vehicule

214443 specialist mentenanță mecanică echipamente industriale

214444 inginer/subinginer tehnolog prelucrări mecanice

214445 inginer tehnolog în fabricarea armamentului și muniției

214446 subinginer tehnolog în fabricarea armamentului și muniției

214447 inginer pentru protecția navigației aeriene (comunicații, navigație, supraveghere)

214448 cercetător în sisteme de propulsie

214449 inginer de cercetare în sisteme de propulsie

214450 asistent de cercetare în sisteme de propulsie

214451 cercetător în echipamente și instalații de bord

214452 inginer de cercetare în echipamente și instalații de bord

214453 asistent de cercetare în echipamente și instalații de bord

214454 cercetător în mașini și echipamente termice

214455 inginer de cercetare în mașini și echipamente termice

214456 asistent de cercetare în mașini și echipamente termice

214457 cercetător în mașini hidraulice și pneumatice

214458 inginer de cercetare în mașini hidraulice și pneumatice

214459 asistent de cercetare în mașini hidraulice și pneumatice

214460 cercetător în echipamente de proces

214461 inginer de cercetare în echipamente de proces

214462 asistent de cercetare în echipamente de proces

214463 cercetător în mecanică fină

214464 inginer de cercetare în mecanică fină

214465 asistent de cercetare în mecanică fină

214466 cercetător în tehnologia construcțiilor de mașini

214467 inginer de cercetare în tehnologia construcțiilor de mașini

214468 asistent de cercetare în tehnologia construcțiilor de mașini

214469 cercetător în construcții de mașini agricole

214470 inginer de cercetare în construcții de mașini agricole

214471 asistent de cercetare în construcții de mașini agricole

214472 cercetător în autovehicule rutiere

214473 inginer de cercetare în autovehicule rutiere

214474 asistent de cercetare în autovehicule rutiere

214475 cercetător în utilaje și instalații portuare

214476 inginer de cercetare în utilaje și instalații portuare

214477 asistent de cercetare în utilaje și instalații portuare

214478 cercetător în utilaje și tehnologia ambalării

214479 inginer de cercetare în utilaje și tehnologia ambalării

214480 asistent de cercetare în utilaje și tehnologia ambalării

214481 cercetător în creația tehnică în construcția de mașini

214482 inginer de cercetare în creația tehnică în construcția de mașini

214483 asistent de cercetare în creația tehnică în construcția de mașini

214484 cercetător în mașini și instalații mecanice

214485 inginer de cercetare în mașini și instalații mecanice

214486 asistent de cercetare în mașini și instalații mecanice

214487 cercetător în instalații și utilaje pentru transportul și depozitarea produselor petroliere

214488 inspector suprastructuri mobile mărfuri periculoase

214489 ofițer mecanic

214490 inginer de proces în tratarea/epurarea apei

214491 inginer mecatronist

214492 inginer utilaje gospodărie comunală și ecologizare/salubrizare

214493 inginer sisteme de transport operațional

214494 arhitect naval

214495 cercetător de nave

2145 Ingineri chimiști

Inginerii chimiști desfășoară activități de cercetare și dezvoltare, coordonează direct și avizează procesele chimice aplicate la scară comercială și producția diferitelor substanțe și elemente (articole), cum ar fi petrol brut, derivate petroliere, produse alimentare și băuturi, medicamente sau materiale sintetice. Aceștia coordonează direct activitatea de întreținere și reparație a utilajelor și echipamentelor chimice, studiază și oferă consultanță cu privire la aspectele chimice ale anumitor materiale, produse sau procese.

214501 inginer petrochimist

214502 subinginer petrochimist

214503 proiectant inginer chimist

214504 consilier inginer chimist

214505 expert inginer chimist

214506 inspector de specialitate inginer chimist

214507 referent de specialitate inginer chimist

214508 consilier inginer petrochimist

214509 expert inginer petrochimist

214510 inspector de specialitate inginer petrochimist

214511 referent de specialitate petrochimist

214512 biochimist

214513 inginer chimist

214514 inginer în industria alimentară

214515 subinginer în industria alimentară

214516 proiectant inginer produse alimentare

214517 consilier inginer industria alimentară

214518 expert inginer industria alimentară

214519 inspector de specialitate inginer industria alimentară

214520 referent de specialitate inginer industria alimentară

214521 cercetător în tehnologia substanțelor anorganice

214522 inginer de cercetare în tehnologia substanțelor anorganice

214523 asistent de cercetare în tehnologia substanțelor anorganice

214524 cercetător în tehnologia substanțelor organice

214525 inginer de cercetare în tehnologia substanțelor organice

214526 asistent de cercetare în tehnologia substanțelor organice

214527 cercetător în petrochimie și carbochimie

214528 inginer de cercetare în petrochimie și carbochimie

214529 asistent de cercetare în petrochimie și carbochimie

214530 cercetător în tehnologia compușilor macromoleculari

214531 inginer de cercetare în tehnologia compușilor macromoleculari

214532 asistent de cercetare în tehnologia compușilor macromoleculari

214533 cercetător în controlul calității produselor alimentare

214534 inginer de cercetare în controlul calității produselor alimentare

214535 asistent de cercetare în controlul calității produselor alimentare

214536 subinginer chimist

2146 Ingineri mineri, petroliști, metalurgiști și asimilați

Inginerii minieri, petroliști, metalurgiști și asimilați desfășoară activități de cercetare, proiectare, dezvoltare și menținere la scară comercială a metodelor de extracție a metalelor din minereurile lor sau a mineralelor, apei, petrolului ori a gazului din sol, precum și de dezvoltare de noi aliaje, ceramice sau alte materiale, studiază și oferă consultanță cu privire la aspectele miniere ori metalurgice ale anumitor materiale, produse sau procese.

214601 inginer metalurgie extractivă

214602 inginer minier

214603 subinginer metalurgist

214604 subinginer minier

214605 inginer preparator minier

214606 consilier inginer metalurg

214607 expert inginer metalurg

214608 inspector de specialitate inginer metalurg

214609 referent de specialitate inginer metalurg

214610 consilier inginer minier

214611 expert inginer minier

214612 inspector de specialitate inginer minier

214613 referent de specialitate inginer minier

214614 inginer prelucrări metalurgice

214615 inginer metalurgie neferoasă

214616 inginer petrolist

214617 subinginer petrolist

214618 consilier inginer petrolist

214619 expert inginer petrolist

214620 referent inginer petrolist

214621 proiectant inginer petrolist

214622 inginer tehnolog metalurg

214623 proiectant inginer metalurg

214624 proiectant inginer în minerit

214625 inginer mineralurg

214626 cercetător în exploatări miniere

214627 inginer de cercetare în exploatări miniere

214628 asistent de cercetare în exploatări miniere

214629 cercetător în prepararea substanțelor minerale utile

214630 inginer de cercetare în prepararea substanțelor minerale utile

214631 asistent de cercetare în prepararea substanțelor minerale utile

214632 cercetător în petrol (extracție-prospecțiune)

214633 inginer de cercetare în petrol (extracție-prospecțiune)

214634 asistent de cercetare în petrol (extracție-prospecțiune)

214635 cercetător în topografie minieră

214636 inginer de cercetare în topografie minieră

214637 asistent de cercetare în topografie minieră

214638 cercetător în ingineria proceselor siderurgice

214639 inginer de cercetare în ingineria proceselor siderurgice

214640 asistent de cercetare în ingineria proceselor siderurgice

214641 cercetător în metalurgia neferoasă

214642 inginer de cercetare în metalurgia neferoasă

214643 asistent de cercetare în metalurgia neferoasă

214644 cercetător în turnarea metalelor

214645 inginer de cercetare în turnarea metalelor

214646 asistent de cercetare în turnarea metalelor

214647 cercetător în prelucrări plastice și tratamente termice

214648 inginer de cercetare în prelucrări plastice și tratamente termice

214649 asistent de cercetare în prelucrări plastice și tratamente termice

214650 cercetător în știința materialelor

214651 inginer de cercetare în știința materialelor

214652 asistent de cercetare în știința materialelor

214653 cercetător în tehnologii carbochimice

214654 inginer de cercetare în tehnologii carbochimice

214655 asistent de cercetare în tehnologii carbochimice

214656 inginer de cercetare în instalații și utilaje pentru transportul și depozitarea produselor petroliere

214657 asistent de cercetare în instalații și utilaje pentru transportul și depozitarea produselor petroliere

2149 Ingineri și asimilați neclasificați în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde specialiștii ingineri neclasificați în grupa minoră 214 – Ingineri (exclusiv în electrotehnologie) sau în grupa minoră 215 – Ingineri în electrotehnologie. De exemplu, grupa include pe cei care desfășoară activități de cercetare, recomandă sau dezvoltă proceduri inginerești și soluții privind siguranța la locul de muncă, inginerie biomedicală, optică, materiale, producerea de energie nucleară și explozibile.

214901 inginer prelucrarea sticlei și ceramicii

214902 subinginer prelucrarea sticlei și ceramicii

214903 inginer materiale de construcții

214904 subinginer materiale de construcții

214905 consilier inginer prelucrarea sticlei și ceramicii

214906 expert inginer prelucrarea sticlei și ceramicii

214907 inspector de specialitate inginer prelucrarea sticlei și ceramicii

214908 referent de specialitate inginer prelucrarea sticlei și ceramicii

214909 proiectant inginer ceramică, sticlă

214910 chimist în materiale oxidice (sticlă, ceramică)

214911 subinginer tehnologia celulozei și hârtiei

214912 proiectant inginer celuloză și hârtie

214913 consilier inginer tehnologia celulozei și hârtiei

214914 expert inginer tehnologia celulozei și hârtiei

214915 inspector de specialitate inginer tehnologia celulozei și hârtiei

214916 referent de specialitate inginer tehnologia celulozei și hârtiei

214917 cercetător în informatică

214918 asistent de cercetare în informatică

214919 cercetător în filatură-țesătorie

214920 inginer de cercetare în filatură-țesătorie

214921 asistent de cercetare în filatură-țesătorie

214922 cercetător în tricotaje-confecții textile

214923 inginer de cercetare în tricotaje-confecții textile

214924 asistent de cercetare în tricotaje-confecții textile

214925 cercetător în tehnologia chimică a produselor textile, pieii, blănurilor și înlocuitorilor

214926 inginer de cercetare în tehnologia chimică a produselor textile, pieii, blănurilor și înlocuitorilor

214927 asistent de cercetare în tehnologia chimică a produselor textile, pieii, blănurilor și înlocuitorilor

214928 cercetător în confecții din piele și înlocuitori

214929 inginer de cercetare în confecții din piele și înlocuitori

214930 asistent de cercetare în confecții din piele și înlocuitori

214931 cercetător în exploatări forestiere

214932 inginer de cercetare în exploatări forestiere

214933 asistent de cercetare în exploatări forestiere

214934 inginer de cercetare în proiectarea mobilei și produselor finite din lemn

214935 cercetător în prelucrarea lemnului

214936 inginer de cercetare în prelucrarea lemnului

214937 asistent de cercetare în prelucrarea lemnului

214938 cercetător în tehnologie și echipamente neconvenționale

214939 inginer de cercetare în tehnologie și echipamente neconvenționale

214940 asistent de cercetare în tehnologie și echipamente neconvenționale

214941 cercetător în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei și fibrelor

214942 inginer de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei și fibrelor

214943 asistent de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei și fibrelor

214944 corespondent securitate-confidențialitate produs

214945 specialist operare sisteme de poziționare dinamică

214946 expert achiziții publice

214947 expert elaborare documentații tehnice de montaj

214948 expert monitorizare și control lucrări de montaj

214949 expert prevenire-reducere riscuri tehnologice

214950 expert urmărire comportare în exploatare lucrări montaj

214951 expert tehnic extrajudiciar

214952 auditor de siguranță rutieră

214953 inspector/referent în gestiunea materialelor și mijloacelor fixe

214954 inginer exploatare echipamente și instalații nucleare

214955 logistician în transporturi

214956 inginer în sisteme optice

215 Ingineri în electrotehnologie

Inginerii în electrotehnologie desfășoară cercetări și proiectează, oferă consultanță, planifică și coordonează direct construcția și exploatarea sistemelor electronice, electrice și de telecomunicații, a componentelor, motoarelor și echipamentelor. Aceștia organizează și stabilesc sistemele de control pentru a monitoriza performanța și siguranța ansamblurilor și sistemelor electrice și electronice.

2151 Ingineri electricieni

Inginerii electricieni desfășoară cercetări, oferă consultanță, proiectează și coordonează direct activitatea de construire și de exploatare a sistemelor electrice, a componentelor, a motoarelor și a echipamentelor, consiliază și coordonează activitatea de funcționare a acestora, de întreținere și de reparare a lor sau studiază și consiliază cu privire la aspectele tehnologice ale materialelor, produselor și proceselor de inginerie electrică.

215101 dispecer energetic feroviar

215102 dispecer centrală, hidrocentru, cascadă, dispecerate teritoriale

215103 dispecer rețea distribuție

215104 dispecer rețele de înaltă tensiune

215105 inginer sisteme electroenergetice

215106 radiochimist

215107 subinginer electroenergetică

215108 inginer energetică industrială

215109 inginer sisteme termoenergetice

215110 proiectant inginer electrotehnic

215111 inginer proiectant energetician

215112 inginer rețele electroenergetice

215113 subinginer rețele electrice

215114 inginer hidroenergetică

215115 inginer exploatare centrale nuclearoelectrice

215116 subinginer centrale termoelectrice

215117 inginer exploatare instalații nucleare

215118 proiectant subinginer electrotehnic

215119 proiectant sisteme de securitate

215120 șef tură dispecer energetic

215121 cercetător în electrotehnică

215122 inginer de cercetare în electrotehnică

215123 asistent de cercetare în electrotehnică

215124 cercetător în electrofizică

215125 inginer de cercetare în electrofizică

215126 asistent de cercetare în electrofizică

215127 cercetător în metrologie

215128 inginer de cercetare în metrologie

215129 asistent de cercetare în metrologie

215130 cercetător în electromecanică

215131 inginer de cercetare în electromecanică

215132 asistent de cercetare în electromecanică

215133 cercetător roboți industriali

215134 inginer de cercetare roboți industriali

215135 asistent de cercetare roboți industriali

215136 cercetător în centrale termoelectrice

215137 inginer de cercetare în centrale termoelectrice

215138 asistent de cercetare în centrale termoelectrice

215139 cercetător în centrale nuclearoelectrice

215140 inginer de cercetare în centrale nuclearoelectrice

215141 asistent de cercetare în centrale nuclearoelectrice

215142 cercetător în electroenergetică

215143 inginer de cercetare în electroenergetică

215144 asistent de cercetare în electroenergetică

215145 cercetător în energetică industrială

215146 inginer de cercetare în energetică industrială

215147 asistent de cercetare în energetică industrială

215148 ofițer electrician

215149 inginer electrician

215150 auditor electroenergetic

215151 inginer centrale fotovoltaice

215152 inginer centrale eoliene

215153 inginer exploatare centrale termoelectrice

215154 auditor termoenergetic

215155 inginer securitate obiective nucleare

215156 inginer exploatare centrale hidroelectrice

215157 inginer echipamente și sisteme hidroenergetice

215158 inginer management resurse de apă

215159 inginer energetica clădirilor

215160 inginer programare și optimizare a instalațiilor și proceselor energetice

215161 inginer tehnologii informatice în energetică

215162 inginer conducere și control sisteme de utilități energetice

215163 inginer rețele și sisteme hidraulice

2152 Ingineri electroniști

Inginerii electroniști efectuează cercetări, proiectează și coordonează direct activitatea de construire, funcționare, întreținere și reparare a sistemelor electrice, studiază și oferă consultanță cu privire la aspectele tehnologice ale materialelor, produselor și proceselor ingineriei electronice.

215201 inginer electromecanic SCB

215202 inginer automatist

215203 inginer navigație

215204 inginer electronist transporturi, telecomunicații

215205 inginer producție

215206 instructor instalații

215207 instructor linii

215208 revizor siguranța circulației feroviare

215209 subinginer automatist

215210 subinginer electronist transporturi, telecomunicații

215211 subinginer reglaje subansamble

215212 inginer de recepție și control aeronave

215213 proiectant inginer electronist

215214 proiectant inginer de sisteme și calculatoare

215215 proiectant inginer electromecanic

215216 inginer electromecanic

215217 subinginer electromecanic

215218 căpitan secund

215219 căpitan port (studii superioare)

215220 specialist mentenanță electromecanică-automatică echipamente industriale

215221 inspector aeronautic

215222 inginer sisteme de securitate

215223 cercetător în electronică aplicată

215224 inginer de cercetare în electronică aplicată

215225 asistent de cercetare în electronică aplicată

215226 cercetător în comunicații

215227 inginer de cercetare în comunicații

215228 asistent de cercetare în comunicații

215229 cercetător în microelectronică

215230 inginer de cercetare în microelectronică

215231 asistent de cercetare în microelectronică

215232 cercetător în telecomenzi și electronică în transporturi

215233 inginer de cercetare în telecomenzi și electronică în transporturi

215234 asistent de cercetare în telecomenzi și electronică în transporturi

215235 cercetător în calculatoare

215236 inginer de cercetare în calculatoare

215237 asistent de cercetare în calculatoare

215238 cercetător în automatică

215239 inginer de cercetare în automatică

215240 asistent de cercetare în automatică

215241 ofițer punte

215242 inginer în instrumentație de măsură

2153 Ingineri în domeniul telecomunicațiilor

Inginerii din domeniul telecomunicațiilor desfășoară activități de cercetare, de proiectare și coordonează direct activitatea de construcție, funcționare, întreținere și reparare a sistemelor și echipamentelor de telecomunicații. Aceștia studiază și oferă consultanță cu privire la aspectele tehnologice ale materialelor, produselor și proceselor de telecomunicații.

215301 inginer emisie

215302 inginer montaj

215303 inginer electrotehnist

215304 inginer imagine

215305 inginer sunet

215306 inginer-șef car reportaj

215307 subinginer-șef car reportaj

215308 inginer-șef schimb emisie

215309 subinginer iluminat tehnologic

215310 inginer proiectant comunicații

215311 subinginer proiectant comunicații

215312 inginer/inspector de specialitate/referent de specialitate/expert în serviciile de trafic aerian

215313 consilier tehnic

215314 inginer iluminare

215315 șef studio RTV

215316 coordonator producție RTV

216 Arhitecți, proiectanți, topografi și designeri

Arhitecții, proiectanții, topografii și designerii planifică și proiectează peisaje, exteriorul și interiorul clădirilor, produse pentru activitatea de fabricație și furnizează informații pentru comunicare vizuală, publicare și afișare. Aceștia coordonează activitatea de topografiere pentru a determina cu precizie caracteristicile poziției geografice, proiectează, realizează și revizuiesc hărțile, dezvoltă și implementează planurile și politicile pentru controlul utilizării terenului.

2161 Arhitecți constructori

Arhitecții constructori proiectează clădiri comerciale, industriale, instituționale, rezidențiale și de agrement, planifică și monitorizează construcția, întreținerea și restaurarea acestora.

216101 arhitect clădiri

216102 conductor arhitect

216103 arhitect restaurări

216104 consilier arhitect

216105 expert arhitect

216106 inspector de specialitate arhitect

216107 referent de specialitate arhitect

216108 proiectant arhitect

216109 cercetător în arhitectură

216110 asistent de cercetare în arhitectură

2162 Arhitecți în domeniul peisagistic

Arhitecții din domeniul peisagistic planifică și proiectează peisajele și spațiile deschise pentru proiecte cum ar fi parcuri, școli, instituții, drumuri, zone externe pentru amplasamente comerciale, industriale și rezidențiale, planifică și monitorizează construcția, întreținerea și restaurarea acestora.

216201 arhitect peisagistică și amenajarea teritoriului

216202 peisagist

2163 Designeri produse și îmbrăcăminte

Designerii de produse și îmbrăcăminte proiectează și dezvoltă produse pentru fabricație și pregătesc desene și specificații ale produselor pentru producția de masă și de serie.

216301 designer industrial

216302 grafician industrial

216303 lucrător în ateliere de modele

216304 costumier

216305 pictor creator costume

216306 modelier confecții

216307 designer vestimentar

216308 cercetător în arte plastice – design industrial

216309 asistent de cercetare în arte plastice – design industrial

216310 cercetător în arte plastice – textile (tapiserie, contexturi, modă, imprimeuri)

216311 asistent de cercetare în arte plastice-textile (tapiserie, contexturi, modă, imprimeuri)

216312 cercetător în arte plastice – sticlă, ceramică, metal

216313 asistent de cercetare în arte plastice – sticlă, ceramică, metal

2164 Proiectanți în domeniul urbanismului și de sistematizare a traficului

Proiectanții din domeniul urbanismului și de sistematizare a traficului dezvoltă și implementează planuri și politici pentru utilizarea controlată a terenurilor rurale și urbane și pentru sistemele de trafic. Aceștia coordonează direct cercetări și oferă consiliere cu privire la factorii economici, de mediu și sociali care afectează utilizarea terenurilor și a fluxurilor de trafic.

216401 urbanist

216402 arhitect urbanism

2165 Cartografi și topografi

Cartografii și topografii determină poziția exactă, realizează sau revizuiesc hărțile digitale, grafice, picturale, diagrame ori alte reprezentări vizuale ale caracteristicilor naturale și construite ale limitelor terenurilor, mărilor, zonelor subterane și ale corpurilor cerești, aplicând principii științifice și matematice.

216501 cartograf

216502 inginer geodez

216503 subinginer geodez

216504 inginer topograf

216505 inginer topograf minier

216506 proiectant inginer geodez

216507 consilier cadastru

216508 subinginer cadastru

216509 geomatician

2166 Designeri grafică și multimedia

Designerii de grafică și multimedia proiectează conținutul informațiilor pentru comunicarea vizuală și audio, pentru publicare și imprimare, utilizând tipărituri (publicații tipărite), filme, forme electronice și digitale, precum și alte forme de mass-media vizuale și audio. Aceștia creează efecte speciale, animații sau alte imagini vizuale pentru utilizarea lor în jocurile pe calculator, filme, videoclipuri muzicale, presa scrisă și reclame.

216601 designer grafică (studii medii)

216602 animator film de animație (studii medii)

216603 intermediarist film desene animate (studii medii)

216604 stilizator film desene animate (studii medii)

216605 asistent regizor studio

216606 asistent regizor emisie

216607 designer floral

216609 art director

216610 designer pagini web (studii superioare)

216611 designer grafică (studii superioare)

216612 grafician calculator (studii medii)

216613 designer pagini web (studii medii)

22 Specialiști în domeniul sănătății

Specialiștii în domeniul sănătății coordonează cercetări, îmbunătățesc sau dezvoltă concepte, teorii și metode operaționale, aplică cunoștințele științifice referitoare la medicină, asistență medicală, stomatologie, medicină veterinară, farmacie și promovarea sănătății.

221 Medici

Medicii studiază, diagnostichează, tratează și previn bolile, infecțiile, leziunile și alte deficiențe fizice și mentale la om, prin aplicarea principiilor și procedurilor medicinei moderne. Aceștia planifică, supraveghează și evaluează implementarea planurilor de îngrijire și tratament de către alți furnizori de servicii de sănătate, coordonează educația medicală și activitățile de cercetare.

2211 Medici de medicină de familie/medicină generală

Medicii de medicină de familie/medicină generală diagnostichează, tratează și previn bolile, infecțiile, leziunile și alte deficiențe fizice și mentale la om, prin aplicarea principiilor și procedurilor medicinei moderne. Aceștia nu își limitează activitatea la anumite categorii de boli sau metode de tratament și pot să își asume responsabilitatea pentru furnizarea corespunzătoare și continuă a îngrijirii medicale persoanelor, familiilor și comunităților.

221101 medic medicină generală

221102 medic rezident

221103 consilier medic

221104 expert medic

221105 inspector de specialitate medic

221106 referent de specialitate medic

221107 medic primar

221108 medic medicină de familie

221109 cercetător în medicina generală

221110 asistent de cercetare în medicina generală

2212 Medici specialiști

Medicii de specialitate diagnostichează, tratează și previn bolile, infecțiile, leziunile și alte deficiențe fizice și mentale la om, prin utilizarea tehnicilor specializate de testare, diagnosticare medicală, chirurgicale, tehnicilor fizice și psihiatrice, prin aplicarea principiilor și procedurilor medicinei moderne. Aceștia se specializează în anumite categorii de afecțiuni, tipuri de pacienți sau metode de tratament și pot efectua educația medicală și cercetarea în domeniile de specializare alese.

221201 medic specialist

222 Asistenți medicali generaliști și moașe

Asistenții medicali și moașele oferă tratament și servicii de îngrijire persoanelor care sunt bolnave fizic sau mental, cu handicap ori infirme, precum și altor persoane care au nevoie de îngrijire din cauza riscurilor potențiale asupra sănătății, inclusiv înaintea, în timpul sau după nașterea copilului. Aceștia își asumă responsabilitatea pentru planificarea, gestionarea și evaluarea îngrijirii pacienților, inclusiv supravegherea altor lucrători din domeniul îngrijirii sănătății, lucrând în mod autonom ori în echipe cu medici și cu alte persoane în aplicarea practică a măsurilor preventive și curative.

2221 Asistenți medicali generaliști

Asistenții medicali generaliști oferă tratament, asistență și servicii de îngrijire pentru persoanele care au nevoie de îngrijire medicală ca urmare a efectelor îmbătrânirii, rănirii, bolilor sau altor insuficiențe fizice ori mentale sau eventualelor riscuri asupra sănătății. Aceștia își asumă responsabilitatea pentru planificarea și gestionarea îngrijirii pacienților, inclusiv supravegherea altor lucrători de îngrijire a sănătății, lucrând în mod autonom sau în echipe cu medici și cu alte persoane în aplicarea practică a măsurilor preventive și curative.

222101 asistent medical generalist

2222 Moașe

Moașele planifică, gestionează, oferă și evaluează serviciile de îngrijire necesare înaintea, în timpul și după perioada sarcinii și a nașterii copilului. Acestea oferă îngrijire pentru reducerea riscurilor de sănătate pentru femei și copiii nou-născuți, lucrând în mod autonom sau în echipe cu alți furnizori de servicii de îngrijire a sănătății.

222201 moașă

223 Practicieni de medicină complementară/alternativă

Practicienii de medicină complementară/alternativă previn, diagnostichează și tratează bolile, infecțiile, leziunile și alte deficiențe fizice și mentale și se ocupă cu menținerea sănătății generale a oamenilor prin aplicarea cunoștințelor, abilităților și practicilor acumulate prin studiul detaliat al teoriilor, credințelor și experiențelor originare din anumite culturi specifice.

2230 Practicieni de medicină complementară/alternativă

Practicienii de medicină complementară/alternativă previn, diagnostichează și tratează bolile, infecțiile, leziunile și alte deficiențe fizice și mentale și se ocupă cu menținerea sănătății generale a oamenilor prin aplicarea cunoștințelor, abilităților (deprinderilor) și practicilor acumulate prin studiul detaliat al teoriilor, credințelor și experiențelor originare din anumite culturi specifice.

223001 cercetător în medicina tradițională

223002 asistent de cercetare în medicina tradițională

223003 instructor ergoterapie

223004 tehnician homeopat

223005 instructor de educație sanitară

223006 bioenergetician

223007 inforenergetician radiestezist

223008 terapeut în terapii complementare

224 Paramedici

Paramedicii furnizează servicii medicale de consultanță, de diagnostic, curative și preventive pentru oameni, mai limitate în ceea ce privește complexitatea decât cele efectuate de către medici. Aceștia lucrează în mod autonom sau sub supravegherea limitată a medicilor și aplică proceduri clinice avansate pentru tratarea și prevenirea bolilor, leziunilor și altor deficiențe fizice ori mentale comune pentru anumite comunități.

2240 Paramedici

Paramedicii furnizează servicii medicale de consultanță, de diagnostic, curative și preventive pentru oameni, mai limitate în ceea ce privește complexitatea decât cele efectuate de către medici. Aceștia lucrează în mod autonom sau sub supravegherea limitată a medicilor și aplică proceduri clinice avansate pentru tratarea și prevenirea bolilor, leziunilor și altor deficiențe fizice ori mentale comune pentru anumite comunități.

225 Medici veterinari

Medicii veterinari diagnostichează, previn și tratează bolile, leziunile și disfuncțiile animalelor. Aceștia pot furniza servicii de îngrijire unei game largi de animale sau se pot specializa în tratamentul unui anumit grup de animale ori într-o anumită zonă de specialitate; pot furniza servicii profesionale către firmele comerciale care produc produse biologice și farmaceutice.

2250 Medici veterinari

Medicii veterinari diagnostichează, previn și tratează bolile, leziunile și disfuncțiile animalelor. Aceștia pot furniza servicii de îngrijire unei game largi de animale sau se pot specializa în tratamentul unui anumit grup de animale ori într-o anumită zonă de specialitate; pot furniza servicii profesionale către firmele comerciale care produc produse biologice și farmaceutice.

225001 epizotolog

225002 medic veterinar

225003 medic veterinar – oncologie comparată

225004 cercetător în medicina veterinară

225005 asistent de cercetare în medicina veterinară

226 Alți specialiști în domeniul sănătății

Alți specialiști din domeniul sănătății furnizează servicii de sănătate legate de medicina dentară, farmacie, sănătatea și igiena mediului, sănătatea și securitatea la locul de muncă, fizioterapie, nutriție, auz, vorbire, vedere, terapii de reabilitare. Această grupă minoră include toți specialiștii din domeniul sănătății umane, cu excepția medicilor de medicină de familie și a medicilor specialiști, practicienilor din medicină complementară/alternativă, veterinarilor, asistenților medicali generaliști, moașelor și paramedicilor.

2261 Medici dentiști

Medicii dentiști diagnostichează, tratează și previn bolile, rănile și anomaliile dentare ale cavității bucale, ale maxilarelor și ale țesuturilor asociate, prin aplicarea principiilor și procedurilor de stomatologie modernă. Aceștia folosesc o gamă largă de tehnici specializate de diagnosticare, de chirurgie și de altă natură pentru promovarea și restabilirea sănătății orale.

226101 medic stomatolog

226102 medic stomatolog rezident

226103 medic stomatolog de specialitate

226104 cercetător în medicina stomatologică

226105 asistent de cercetare în medicina stomatologică

2262 Farmaciști

Farmaciștii depozitează, păstrează, combină și distribuie produsele medicinale și oferă consultanță cu privire la utilizarea corectă și la reacțiile adverse ale medicamentelor prescrise de medici și de alți specialiști în domeniul sănătății. Aceștia contribuie la cercetarea, pregătirea testării, prescrierea și monitorizarea terapiilor medicale pentru optimizarea sănătății umane.

226201 farmacist

226202 farmacist rezident

226203 farmacist de specialitate

226204 asistent de farmacie licențiat

2263 Specialiști în domeniul mediului și al igienei și sănătății ocupaționale

Specialiștii în domeniul mediului și al igienei și sănătății ocupaționale evaluează, planifică și implementează programe pentru recunoașterea, monitorizarea și controlul factorilor de mediu care pot afecta sănătatea umană, pentru a asigura condiții de muncă sigure și sănătoase, precum și pentru a preveni boli sau leziuni cauzate de agenți chimici, fizici, radiologici și biologici ori de factori ergonomici.

226301 inginer clinic

226302 specialist în domeniul securității și sănătății în muncă

226303 coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă (studii superioare)

226304 cercetător științific în bacteriologie, microbiochimie, farmacologie

226305 asistent de cercetare în bacteriologie, microbiologie, biochimie, farmacologie

226306 igienist

226307 evaluator de risc și auditor în domeniul securității și sănătății în muncă

226308 coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă pentru logistică (studii superioare)

226309 ergonomist

2264 Fizioterapeuți

Fizioterapeuții evaluează, planifică și implementează programe de reabilitare care îmbunătățesc sau restabilesc funcțiile motorii umane, măresc capacitatea de mișcare, calmează durerile și tratează ori previn problemele fizice asociate cu leziuni, boli și alte deficiențe. Aceștia aplică o gamă largă de terapii fizice și tehnici, cum ar fi mișcarea, ultrasunetele, laserul și alte tehnici similare.

226401 fiziokinetoterapeut

226402 fizioterapeut

226403 cercetător în fiziokinetoterapie

226404 asistent de cercetare în fiziokinetoterapie

226405 kinetoterapeut

226406 profesor de cultură fizică medicală

2265 Dieteticieni și nutriționiști

Dieteticienii și nutriționiștii evaluează, planifică și implementează programe pentru a spori impactul benefic al alimentelor și al nutriției asupra sănătății umane.

226501 asistent de nutriție

226502 dietetician

226503 nutriționist și dietetician

226504 consultant nutriționist

2266 Audiologi și specialiști în logopedie

Audiologii și specialiștii în logopedie evaluează, gestionează și tratează tulburările fizice care afectează auzul uman, vorbirea, comunicarea și capacitatea de înghițire. Aceștia recomandă dispozitive de corecție sau terapii de reabilitare pentru probleme cum ar fi pierderea auzului, tulburări de vorbire, precum și probleme senzoriale și neuronale și, de asemenea, oferă consiliere privind siguranța auzului și o comunicare mai bună.

226601 instructor logoped

226603 logoped

226604 audiolog

2267 Optometriști și opticieni

Optometriștii și opticienii furnizează diagnostice, servicii de gestionare și tratament pentru afecțiunile de vedere și ale sistemului vizual. Aceștia oferă consultanță privind îngrijirea ochilor și prescriu ajutoare optice sau alte terapii pentru tulburările vizuale.

226701 optometrist (studii superioare)

2269 Specialiști în domeniul sănătății neclasificați în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde specialiștii din domeniul sănătății neclasificați în altă parte în subgrupa majoră 22 – Specialiști în domeniul sănătății.

226901 medic igienist

226902 medic expertiză a capacității de muncă

226903 medic legist

226904 bioinginer medical

226905 asistent medical (studii superioare)

226906 fizician medical

226907 medic specialist psihiatru

226908 medic de familie cu competențe în sănătatea mintală

226909 cercetător în educație fizică și sport

226910 asistent de cercetare în educație fizică și sport

226911 consilier sportiv

226912 biochimist medical specialist

226913 biolog medical specialist

226914 chimist medical specialist

226915 biochimist medical principal

226916 biolog medical principal

226917 chimist medical principal

226918 asistent medical nutriție dietetică

226919 asistent medical radiologie

226920 asistent medical laborator

226921 asistent medical igienă și sănătate publică

226922 navigator de pacienți

226923 asistent medico-social

226924 asistent medical balneofizioterapie, balneofiziokinetoterapie și recuperare

226925 tehnician perfuzionist

226926 podiatru

23 Specialiști în învățământ

Specialiștii din învățământ predau teoria și practica uneia sau mai multor discipline la diferite niveluri de învățământ, coordonează cercetări și îmbunătățesc ori dezvoltă concepte, teorii și metode operaționale referitoare la disciplinele specifice proprii și realizează lucrări științifice și cărți.

231 Profesori universitari și asimilați

Profesorii universitari și asimilații acestora din învățământul superior pregătesc și predau cursuri și coordonează lucrări practice privind unul sau mai multe subiecte în cadrul unui curs stabilit la o universitate ori la o altă instituție de învățământ superior. Aceștia desfășoară activități de cercetare, pregătesc lucrări științifice și cărți.

2310 Profesori universitari și asimilați

Profesorii universitari și asimilații acestora din învățământul superior pregătesc și predau cursuri și coordonează lucrări practice privind unul sau mai multe subiecte în cadrul unui curs stabilit la o universitate ori la o altă instituție de învățământ superior. Aceștia desfășoară activități de cercetare, pregătesc lucrări științifice și cărți.

231001 asistent universitar

231002 conferențiar universitar

231003 lector universitar

231004 preparator învățământul universitar

231005 profesor universitar

231006 expert centre de perfecționare

232 Profesori în învățământul profesional

Profesorii din învățământul profesional predau discipline tehnice sau profesionale în instituții de educație continuă și pentru elevii din școlile secundare și colegii. Aceștia pregătesc elevii pentru încadrarea în anumite ocupații sau domenii profesionale pentru care învățământul universitar ori superior nu este necesar în mod normal.

2320 Profesori în învățământul profesional

Profesorii din învățământul profesional predau discipline tehnice sau profesionale în instituții de educație continuă și pentru elevii din școlile secundare și colegii. Aceștia pregătesc elevii pentru încadrarea în anumite ocupații sau domenii profesionale pentru care învățământul superior nu este necesar în mod normal.

232001 profesor în învățământul profesional și de maiștri

233 Profesori în învățământul secundar

Profesorii din învățământul secundar predau una sau mai multe discipline la nivel de învățământ secundar, excluzând disciplinele destinate să pregătească elevii pentru angajarea în anumite domenii profesionale.

2330 Profesori în învățământul secundar

Profesorii din învățământul secundar predau una sau mai multe discipline la nivel de învățământ secundar, excluzând disciplinele destinate să pregătească elevii pentru angajarea în anumite domenii profesionale.

233001 profesor în învățământul liceal, postliceal

233002 profesor în învățământul gimnazial

234 Profesori în învățământul primar și preșcolar

Profesorii din învățământul primar și preșcolar predau o serie de discipline la nivel de învățământ primar și organizează activități educaționale pentru copiii sub vârsta de școală primară.

2341 Profesori în învățământul primar

Profesorii din învățământul primar predau o serie de discipline la nivelul învățământului primar.

234101 profesor în învățământul primar

234102 învățător

234103 institutor

2342 Educatori în învățământul preșcolar

Educatorii din învățământul preșcolar promovează dezvoltarea socială, fizică și intelectuală a copiilor sub vârsta necesară pentru școală primară, prin furnizarea de activități educative și distractive.

234201 profesor în învățământul preșcolar

234202 educatoare

234203 educator puericultor

235 Alți specialiști în învățământ

Alți specialiști în învățământ desfășoară activități de cercetare și oferă consultanță cu privire la metodele de predare, instruiesc persoanele cu dificultăți de învățare sau cu nevoi speciale, predau limbi străine pentru migrație și alte scopuri conexe, oferă învățământ privat, predau arte, tehnologia informației și alte discipline din afara sistemelor de învățământ primar, secundar și superior și furnizează alte servicii de învățământ neclasificate în altă parte în subgrupa majoră 23 – Specialiști în învățământ.

2351 Specialiști în metodologie didactică

Specialiștii în metodologie didactică desfășoară activități de cercetare și dezvoltare sau oferă consiliere cu privire la cursurile și metodele de predare. Aceștia revizuiesc și examinează activitatea profesorilor, modul de funcționare a instituțiilor de învățământ și rezultatele obținute și recomandă modificări și îmbunătățiri.

235101 cercetător în pedagogie

235102 asistent de cercetare în pedagogie

235103 consilier învățământ

235104 expert învățământ

235105 inspector școlar

235106 referent de specialitate învățământ

2352 Instructori-formatori pentru elevi cu nevoi speciale

Instructorii-formatori pentru elevi cu nevoi speciale predau copiilor, persoanelor tinere sau adulților cu handicap fizic ori mental sau acelora cu dificultăți de învățare ori cu alte nevoi speciale. Aceștia promovează dezvoltarea socială, emoțională, intelectuală și fizică a elevilor lor.

235201 defectolog

235202 interpret în limbaj mimico-gestual (studii superioare)

235203 educator în unități de handicapați

235204 instructor-educator în unități de handicapați

235205 pedagog de recuperare

2353 Alți instructori-formatori de limbi străine

Alți instructori-formatori de limbi străine predau adulților și copiilor care învață o limbă străină în scop de migrație, pentru a îndeplini cerințele necesare pentru ocupare sau alte oportunități de angajare, pentru a facilita participarea la programe educaționale care sunt predate într-o limbă străină ori pentru dezvoltarea cunoștințelor personale. Aceștia lucrează în afara sistemelor de învățământ primar, secundar și superior sau în sprijinul elevilor/studenților și profesorilor din cadrul acestor sisteme.

2354 Alți instructori-formatori de muzică

Alți instructori-formatori de muzică predau elevilor/studenților practica, teoria și activitățile de interpretare a muzicii în afara sistemelor de învățământ primar, secundar și superior, dar pot oferi lecții private sau pentru grupuri mici ca o activitate extracurriculară, în colaborare cu instituțiile de învățământ.

2355 Alți instructori-formatori de artă

Alți instructori-formatori de artă predau elevilor practica, teoria și activitățile de interpretare a dansului, teatrului, artelor vizuale și altor arte (excluzând muzica) în afara sistemelor de învățământ primar, secundar și superior, dar pot oferi și lecții private sau pentru mici grupuri ca o activitate extracurriculară, în colaborare cu instituțiile de învățământ.

2356 Instructori-formatori în tehnologia informației

Instructorii-formatori din tehnologia informației dezvoltă, programează și coordonează programe de formare și cursuri pentru calculator pentru alți utilizatori ai tehnologiei informației în afara sistemelor de învățământ primar, secundar și superior.

2359 Specialiști în învățământ neclasificați în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde specialiștii din învățământ neclasificați în altă parte în subgrupa majoră 23 – Specialiști în învățământ. De exemplu, grupa de bază include pe cei care oferă învățământ privat pentru alte discipline decât limbile străine și artele, precum și pe cei care oferă consiliere educațională pentru elevi.

235901 secretar institut, facultate

235902 mentor

235903 consilier școlar

235904 designer instrucțional

235905 dezvoltator de e-learning

235906 laborant în învățământ

235907 maistru instructor

235908 pedagog școlar

235909 secretar școală

235910 șef atelier școală

235911 mediator școlar

235912 inspector școlar pentru implementarea descentralizării instituționale

235913 inspector școlar pentru managementul resurselor umane

235914 inspector școlar pentru mentorat

235915 inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane

235916 inspector școlar pentru educație permanentă

235917 inspector școlar pentru învățământ particular și alternative educaționale

235918 inspector școlar pentru învățământul special

235919 director centru județean de resurse și asistență educațională (CJRAE)

235920 consilier pentru tineret

235921 inspector școlar pentru proiecte educaționale

235922 consilier mediator

24 Specialiști în domeniul administrativ-comercial

Specialiștii din domeniul administrativ și comercial îndeplinesc sarcini analitice, conceptuale și practice pentru a furniza servicii în domeniul financiar, dezvoltarea resurselor umane, relații publice și marketing, vânzări în domeniul tehnic, medical, tehnologia informației și comunicațiilor; coordonează și revizuiesc structurile organizaționale, metodele și sistemele, precum și analizele cantitative de informații care afectează programele de investiții.

241 Specialiști în domeniul finanțelor

Specialiștii din domeniul finanțelor planifică, dezvoltă, organizează, administrează, investesc, gestionează și coordonează analizele cantitative fie ale sistemelor financiare de contabilitate, fie ale fondurilor pentru persoane fizice, unități și instituții publice sau private.

2411 Contabili

Contabilii planifică, organizează și administrează sistemele de contabilitate pentru persoane fizice și persoane juridice (instituții). Unele ocupații clasificate aici se referă la analizarea și examinarea situațiilor contabile și financiare ale persoanelor fizice și ale persoanelor juridice, pentru a asigura acuratețea și conformitatea cu standardele și procedurile contabile stabilite.

241101 controlor tezaur

241102 expert contabil-verificator

241103 revizor contabil

241104 referent de specialitate financiar-contabilitate

241105 auditor intern

241106 controlor de gestiune

241107 auditor financiar

2412 Specialiști consultanți în domeniul financiar și al investițiilor

Specialiștii consultanți din domeniul financiar și al investițiilor dezvoltă planuri financiare pentru persoane fizice și organizații, investesc și administrează fonduri în numele acestora.

241201 cenzor

241202 comisar Garda Financiară

241203 consilier financiar-bancar

241204 expert financiar-bancar

241205 inspector financiar-bancar

241206 inspector asigurări

241207 comisar principal

241208 consultant bugetar

241209 dealer

241210 evaluator

241211 analist investiții

241212 manager de fond acțiuni/obligațiuni

241213 consultant plasamente valori mobiliare

241214 agent capital de risc

241215 administrator credite

241216 specialist control risc

241217 specialist evaluare daune

241218 lichidator

241219 administrator judiciar

241220 analist preț de revenire/costuri

241221 expert fiscal

241222 consultant fiscal

241223 inspector general de bancă

241224 economist bancă

241225 manager bancă

241226 manager de operațiuni/produs

241227 manager relații cu clienții băncii/societate de leasing

241228 trezorier (studii superioare)

241229 analist bancar/societate de leasing

241230 ofițer bancar (credite, marketing, produse și servicii bancare)

241231 administrator bancar/produs leasing

241232 operator cifru (mesaje cifrate)

241233 proiectant produse bancare

241234 consultant bancar

241235 agent compensare (interbancară)

241236 referent bancar/societate de leasing

241237 ofițer conformitate

241238 expert conformitate

241239 ofițer securitatea informației (Security Officer – SO)

241240 administrator de risc

241241 analist credite

241242 inspector de specialitate asigurări

241243 inspector de specialitate subscriere

241244 referent de specialitate asigurări

241245 consilier vânzări asigurări

241246 inspector coordonator asigurări

241247 inspector de risc

241248 inspector de specialitate daune

241249 inspector coordonator daune

241250 specialist sistem asigurări

241251 expert evaluator de întreprinderi

241252 expert evaluator de proprietăți imobiliare

241253 expert evaluator de bunuri mobile

241254 expert evaluator de active financiare

241255 planificator/specialist plan sinteze

241256 expert în ingineria costurilor investiționale

241257 expert contractare activități investiționale

241258 expert recepție investiții industriale

241259 expert eficientizare investiții

241260 expert evaluare-actualizare devize generale investiții

241261 expert elaborare-evaluare documentații achiziții investiționale

241262 expert în management activități investiționale

241263 evaluator proiecte

241264 inspector casier

241265 broker de tehnologii

241266 gemolog

241267 evaluator bunuri culturale

241268 specialist piețe reglementate

241269 consultant de investiții

241270 specialist control intern în domeniul pieței de capital

241271 specialist pentru piața de capital

2413 Analiști financiari

Analiștii financiari efectuează analize cantitative ale informațiilor care afectează programele de investiții ale instituțiilor publice sau private.

241301 cercetător în finanțe-bănci

241302 asistent de cercetare în finanțe-bănci

241303 cercetător în gestiune, contabilitate, control financiar

241304 asistent de cercetare în gestiune, contabilitate, control financiar

241305 analist financiar

241306 auditor intern în sectorul public

241307 asistent analist

241308 specialist bancar

241309 analist financiar bancar

241310 asistent bancar

241311 specialist/analist organizare

242 Specialiști în domeniul administrativ

Specialiștii în domeniul administrativ aplică diferite concepte și teorii referitoare la îmbunătățirea eficienței organizațiilor și a persoanelor din cadrul acestora.

2421 Analiști de management și organizare

Analiștii de management și organizare oferă asistență organizațiilor pentru a obține o eficiență mai mare și pentru a rezolva problemele organizaționale. Aceștia studiază structurile, metodele, sistemele și procedurile organizaționale.

242101 manager proiect

242102 specialist îmbunătățire procese

242103 specialist strategie industrială

242104 responsabil proces

242105 coordonator secretariat studiouri teritoriale

242106 manager de inovare

242107 expert în conducerea și organizarea activităților de mentenanță

242108 manager îmbunătățire procese

242109 specialist plan progres

242110 specialist în planificarea, controlul și raportarea performanței economice

242111 administrator societate comercială

242112 manager de proiect în parteneriat public privat

242113 consultant de securitate

242114 manager al sistemelor de management al calității

242115 evaluator de risc la securitatea fizică

242117 manager de facilități

2422 Specialiști în domeniul politicilor administrative

Specialiștii în domeniul politicilor administrative dezvoltă și analizează politicile referitoare la proiectarea, implementarea și modificarea operațiunilor și programelor guvernamentale și comerciale.

242201 consilier administrația publică

242202 expert administrația publică

242203 inspector de specialitate în administrația publică

242204 referent de specialitate în administrația publică

242205 consultant în administrația publică

242206 reglementator

242207 agent de dezvoltare

242208 administrator public

242209 inspector de integritate

242210 examinator de stat de specialitate

242211 administrator publicații

242212 agent consular

242213 expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene

242214 consilier afaceri europene

242215 referent relații externe

242216 inspector de trafic rutier (studii superioare)

242217 expert informații pentru afaceri

242218 administrator editură

242219 expert aplicare legislație armonizată în domeniul industriei și comerțului

242220 expert legislația muncii

242221 expert/specialist în parteneriat public-privat

242222 analist informații de firmă

242223 investigator

242224 analist de informații

242225 consilier de stare civilă

242226 inspector de stare civilă

242227 ofițer de legătură pentru securitatea infrastructurii critice naționale/europene

242228 auditor de securitate a aviației civile

242229 consilier dezvoltare locală și regională

242230 expert în egalitate de șanse

242231 responsabil cu protecția datelor cu caracter personal

242232 expert dezvoltare durabilă

2423 Specialiști în domeniul resurselor umane și de personal

Specialiștii în domeniul resurselor umane și de personal furnizează servicii legate de politicile de personal, cum ar fi recrutarea sau dezvoltarea personalului, analize ocupaționale și orientare profesională.

242301 consilier forță de muncă și șomaj

242302 expert forță de muncă și șomaj

242303 inspector de specialitate forță de muncă și șomaj

242304 expert în securitate și sănătate în muncă

242305 referent de specialitate forță de muncă și șomaj

242306 consilier orientare privind cariera

242307 consultant în domeniul forței de muncă

242308 analist piața muncii

242309 analist recrutare/integrare salariați

242310 analist sisteme salarizare

242311 consultant reconversie-mobilitate personal

242312 consultant condiții de muncă

242313 specialist sisteme de calificare

242314 specialist resurse umane

242315 consilier vocațional

242316 consultant în standardizare

242317 consultant în resurse umane

242318 consultant intern în resurse umane

242319 specialist în formare

242320 specialist în recrutare

242321 specialist în compensații și beneficii

242322 specialist în dezvoltare organizațională

242323 specialist în relații de muncă

242324 consilier pentru dezvoltare personală

2424 Specialiști în formarea și dezvoltarea personalului

Specialiștii în formarea și dezvoltarea personalului planifică, dezvoltă, implementează și evaluează programele de formare și dezvoltare, pentru a se asigura că atât echipa de management, cât și personalul își însușesc abilitățile și dezvoltă competențele cerute de către organizație pentru a realiza obiectivele organizaționale.

242401 formator

242402 formator de formatori

242403 organizator/conceptor/consultant formare

242404 inspector de specialitate formare, evaluare și selecție profesională

242405 evaluator de competențe profesionale

242406 manager de formare

242407 administrator de formare

242408 evaluator de furnizori și programe de formare

242409 evaluator de evaluatori

242410 evaluator extern

242411 evaluator în sistemul formării profesionale continue

242412 specialist în activitatea de coaching

2429 Specialiști în administrație neclasificați în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde specialiști în administrație neclasificați în altă parte în grupa minoră 242 – Specialiști în domeniul administrativ. De exemplu, grupa de bază include specialiștii care elaborează strategiile și programele instituțiilor publice, organizațiilor și companiilor cu impact social și economic.

242901 auditor responsabilitate socială

242902 responsabil al managementului responsabilității sociale

242903 manager de responsabilitate socială

242904 specialist educator în penitenciare

243 Specialiști în vânzări, marketing și relații publice

Specialiștii în vânzări, marketing și relații publice planifică, dezvoltă, coordonează și implementează programe de diseminare a informației pentru a promova organizațiile, bunurile și serviciile și reprezintă companiile în activitatea de vânzare a unor game de produse și servicii tehnice, industriale, medicale, farmaceutice și de tehnologia informației și comunicațiilor.

2431 Specialiști în publicitate și marketing

Specialiștii în publicitate și marketing dezvoltă și coordonează strategiile și campaniile de publicitate, realizează lansarea pe piață de noi bunuri și servicii, identifică și dezvoltă oportunitățile de piață pentru produsele și serviciile noi, precum și pentru cele deja existente.

243101 art director publicitate (studii medii)

243102 organizator activitate turism (studii superioare)

243103 specialist marketing

243104 manager de produs

2432 Specialiști în relații publice

Specialiștii în relații publice planifică, dezvoltă, implementează și evaluează strategiile de informare și comunicare care asigură înțelegerea și imaginea favorabilă cu privire la companii și alte organizații, bunurile și serviciile acestora, rolul lor în cadrul comunității.

243201 specialist în relații publice

243202 mediator

243203 referent de specialitate marketing

243204 specialist protocol și ceremonial

243205 consultant cameral

243206 purtător de cuvânt

243207 brand manager

243208 organizator protocol

243209 organizator relații

243210 organizator târguri și expoziții

243211 prezentator expoziții

243212 specialist relații sociale

243213 expert relații externe

243214 curier diplomatic

243215 specialist garanții auto

243216 analist servicii client

243217 asistent director/responsabil de funcțiune (studii superioare)

243218 corespondent comercial

243219 asistent comercial

243220 specialist în activitatea de lobby

243221 arbitru

243222 manager atragere fonduri

243223 ombudsman

2433 Specialiști în vânzarea de produse tehnice și medicale (exclusiv TIC)

Specialiștii în vânzarea de produse tehnice și medicale (exclusiv TIC) reprezintă companiile în vânzarea unei game de produse și servicii industriale, medicale și farmaceutice, servicii către unități industriale, de afaceri, profesionale și de altă natură.

243301 analist cumpărări/consultant furnizori

243302 reprezentant medical

2434 Specialiști în vânzarea produselor de tehnologia informației și comunicațiilor

Specialiștii în vânzarea produselor de tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) se ocupă cu activitatea de vânzare cu ridicata a componentelor de calculator, a programelor de calculator și a altor bunuri și servicii privind tehnologia informației și comunicațiilor, inclusiv echipamentele, și furnizează informații specializate, în funcție de cerințe.

25 Specialiști în tehnologia informației și comunicațiilor

Specialiștii în tehnologia informației și comunicațiilor efectuează cercetări, planifică, proiectează, testează, furnizează consiliere și îmbunătățesc sistemele de tehnologia informației, componentele de calculator (hardware, software), programele informatice și conceptele conexe pentru aplicații informatice specifice, elaborează documentația corespunzătoare, incluzând principiile, politicile și procedurile, proiectează, dezvoltă, controlează, mențin și sprijină bazele de date și alte sisteme de informații, pentru a asigura o performanță optimă, precum și integritatea și securitatea datelor.

251 Analiști programatori în domeniul software

Analiștii programatori în domeniul software efectuează cercetări, planifică, proiectează, testează, furnizează consultanță pentru îmbunătățirea sistemelor de tehnologia informației, cum ar fi hardware, software și alte aplicații informatice, pentru a satisface cerințele specifice.

2511 Analiști de sistem

Analiștii de sistem efectuează cercetări, analizează și evaluează cerințele clientului privind tehnologia informației, procedurile sau problemele, dezvoltă și implementează propuneri, recomandări, precum și planuri de îmbunătățire a sistemelor de informare actuale sau viitoare.

251101 proiectant sisteme informatice

2512 Proiectanți de software

Proiectanții de software cercetează, analizează și evaluează cerințele pentru aplicațiile informatice existente sau noi și pentru sistemele de operare, proiectează, dezvoltă, testează și întrețin soluțiile software pentru a satisface aceste cerințe.

251201 analist

251202 programator

251203 inginer de sistem în informatică

251204 programator de sistem informatic

251205 inginer de sistem software

251206 manager proiect informatic

251207 inginer de dezvoltare a produselor software

251208 inginer în realizarea, întreținerea și dezvoltarea aplicațiilor web

2513 Proiectanți de sisteme web și multimedia

Proiectanții de sisteme web și multimedia combină activitatea de proiectare și cunoștințele tehnice pentru cercetarea, analizarea, evaluarea, proiectarea, programarea și modificarea paginilor web, precum și a aplicațiilor care îmbină texte, grafice, animații, imagini, prezentări video și audio, precum și alte mijloace de comunicare interactive.

251301 specialist în e-Afaceri

251302 specialist în e-Guvernare

251303 specialist în e-Media

251304 specialist în e-Sănătate

2514 Programatori de aplicații

Programatorii de aplicații se ocupă cu scrierea și întreținerea codului de programare prezentat în instrucțiunile și specificațiile tehnice pentru aplicațiile software și sistemele de operare.

251401 specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator

251402 specialist în proceduri și instrumente de securitate a sistemelor informatice

2519 Analiști programatori în domeniul software neclasificați în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde proiectanții de aplicații informatice și analiștii neclasificați în altă parte în grupa minoră 251 – Analiști programatori în domeniul software. De exemplu această grupă de bază include acei profesioniști specializați în asigurarea calității, inclusiv testarea programelor informatice (software).

251901 consultant în informatică

252 Specialiști în baze de date și rețele

Specialiștii în baze de date și rețele proiectează, dezvoltă, controlează, întrețin și sprijină performanța optimă și securitatea sistemelor de tehnologia informației și a infrastructurii, inclusiv bazele de date, componentele de calculator și programele informatice, rețele și sisteme de operare.

2521 Designeri și administratori de baze de date

Designerii și administratorii de baze de date proiectează, dezvoltă, controlează, întrețin și sprijină performanța optimă și securitatea bazelor de date.

252101 administrator baze de date

2522 Administratori de sistem

Administratorii de sistem dezvoltă, controlează, întrețin și sprijină performanța optimă și securitatea sistemelor de tehnologia informației.

252201 administrator sistem de securitate bancară

2523 Specialiști în rețele de calculatoare

Specialiștii în rețele de calculatoare cercetează, analizează și recomandă strategii pentru arhitectura și dezvoltarea rețelei, implementează, gestionează, întrețin și configurează rețele de hardware și software, monitorizează, remediază defecțiunile și optimizează performanța.

252301 administrator de rețea de calculatoare

252302 administrator de rețea de telefonie VOIP

2529 Specialiști în baze de date și rețele neclasificați în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde specialiștii în baze de date și rețele neclasificați în altă parte în grupa minoră 252 – Specialiști în baze de date și rețele. De exemplu, această grupă de bază include specialiștii în domeniul securității informației și al tehnologiei comunicațiilor.

252901 specialist SIG/IT

26 Specialiști în domeniul juridic, social și cultural

Specialiștii în domeniul juridic, social și cultural efectuează cercetări, îmbunătățesc sau dezvoltă concepte, teorii și metode operaționale ori aplică cunoștințele referitoare la lege, la stocarea și regăsirea de informații și artefacte, psihologie, asistență socială, politică, economie, istorie, religie, limbaj, sociologie și alte științe, precum și la arte și divertisment.

261 Specialiști în domeniul juridic

Specialiștii din domeniul juridic efectuează activități de cercetare pe probleme juridice, consiliază clienții cu privire la aspectele juridice ale problemelor, pledează cazuri sau conduc activități de urmărire penală în cadrul instanțelor de judecată, prezidează procedurile judiciare în instanțele de judecată, elaborează legi și regulamente.

2611 Avocați

Avocații oferă clienților consultanță juridică pe o mare varietate de subiecte, întocmesc documente juridice, reprezintă clienții în fața consiliilor de administrație sau în fața tribunalelor, pledează cazuri ori conduc activități de urmărire penală în fața instanțelor de judecată sau instruiesc avocații pledanți pentru a pleda în instanțele de judecată superioare.

261101 avocat

261102 jurisconsult

261103 consilier juridic

2612 Magistrați

Judecătorii prezidează procedurile civile și penale în cadrul instanțelor de judecată.

261201 procuror

261202 judecător

261203 magistrat-asistent

261204 inspector judiciar

261205 asistent judiciar

261206 personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor

2619 Specialiști în domeniul juridic neclasificați în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde specialiștii din domeniul juridic neclasificați în altă parte în grupa minoră 261 – Specialiști în domeniul juridic. De exemplu, grupa de bază include pe cei care îndeplinesc funcții juridice, altele decât pledarea sau urmărirea penală a cazurilor ori prezidarea procedurilor juridice.

261901 executor judecătoresc

261902 expert criminalist

261903 expert jurist

261906 notar

261910 consilier armonizare legislativă

261911 expert armonizare legislativă

261912 analist armonizare legislativă

261913 registrator carte funciară

261914 revizor jurist

261915 cercetător în domeniul științelor juridice

261916 asistent de cercetare în domeniul științelor juridice

261917 executor bancar

261918 consilier proprietate industrială autorizat

261919 specialist proprietate intelectuală

261920 expert prevenire și combatere a corupției

261921 consilier de probațiune

261922 inspector de probațiune

261923 asistent registrator principal

262 Bibliotecari, arhivari și curatori

Bibliotecarii, arhivarii și curatorii dezvoltă și mențin colecții ale arhivelor, bibliotecilor, muzeelor, galeriilor de artă și ale instituțiilor similare.

2621 Arhivari și curatori

Arhivarii și curatorii se ocupă cu colectarea, evaluarea, asigurarea păstrării în siguranță și conservarea conținutului arhivelor, artefactelor și înregistrărilor de interes istoric, cultural, administrativ și artistic, precum și de artă și a altor obiecte. Aceștia planifică, elaborează și implementează sisteme pentru păstrarea în siguranță a înregistrărilor și documentelor istorice de valoare.

262101 arhivist

262102 conservator opere de artă și monumente istorice (studii superioare)

262103 muzeograf

262104 restaurator opere de artă și monumente istorice (studii superioare)

262105 conservator arhivă (studii superioare)

262106 restaurator arhivă (studii superioare)

262107 restaurator bunuri culturale (studii superioare)

262108 conservator/restaurator pictură murală

262109 conservator/restaurator pictură pe lemn

262110 conservator/restaurator componente artistice din lemn la monumente istorice

262111 conservator/restaurator componente artistice din metal la monumente istorice

262112 conservator/restaurator componente artistice din piatră, ceramică sau stucatură la monumente istorice

262113 conservator/restaurator vitralii și componente artistice din sticlă la monumente istorice

262114 curator

262115 specialist educație muzeală

2622 Bibliotecari și specialiști în alte servicii de informare

Bibliotecarii și specialiștii în alte servicii de informare se ocupă cu colectarea, selectarea, dezvoltarea, organizarea și întreținerea colecțiilor bibliotecilor și a altor depozite de informații, organizează și controlează alte servicii ale bibliotecilor și furnizează informații utilizatorilor.

262201 bibliograf

262202 bibliotecar (studii superioare)

262203 documentarist (studii superioare)

262204 referent difuzare carte

262205 lector carte

262206 bibliotecar arhivist

262207 referent de specialitate așezământ cultural

263 Specialiști în domeniul social și religios

Specialiștii în domeniul social și religios efectuează cercetări, îmbunătățesc sau dezvoltă concepte, teorii și metode operaționale ori aplică cunoștințele referitoare la filozofie, politică, economie, sociologie, antropologie, istorie, filologie, limbaj, psihologie și alte științe sociale sau furnizează servicii sociale pentru a satisface nevoile indivizilor și ale familiilor într-o comunitate.

2631 Economiști

Economiștii efectuează activități de cercetare, de monitorizare a datelor, de analizare a informațiilor și pregătesc rapoarte și planuri pentru a rezolva problemele economice și de afaceri, dezvoltă modele de analiză, explică și prognozează comportamentul economic. Aceștia oferă consiliere pentru afaceri grupurilor de interes și guvernelor pentru a formula soluții la problemele economice și de afaceri prezente sau viitoare.

263101 consilier/expert/inspector/referent/economist în management

263102 consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală

263103 consilier/expert/inspector/referent/economist în economia mediului

263104 consilier/expert/inspector/referent/economist în comerț și marketing

263105 consilier/expert/inspector/referent/economist în relații economice internaționale

263106 consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economică

263107 consultant în management

263108 tehnician economist

263109 inginer economist

263110 inspector de concurență

263111 administrator financiar (patrimoniu) (studii superioare)

263112 cercetător economist în management

263113 asistent de cercetare economist în management

263114 cercetător economist în economia mediului

263115 asistent de cercetare economist în economia mediului

263116 cercetător economist în economia generală

263117 asistent de cercetare economist în economia generală

263118 cercetător economist în economie agroalimentară

263119 asistent de cercetare economist în economie agroalimentară

263120 cercetător economist în marketing

263121 asistent de cercetare economist în marketing

263122 cercetător economist în relații economice internaționale

263123 asistent de cercetare economist în relații economice internaționale

263124 cercetător economist în gestiunea economică

263125 asistent de cercetare economist în gestiunea economică

263126 secretar economic (studii superioare)

2632 Sociologi, antropologi și asimilați

Sociologii, antropologii și asimilații acestora se ocupă cu investigarea și descrierea structurii societăților, originii și evoluției acestora, precum și interdependența dintre condițiile de mediu și activitățile umane. Aceștia oferă consiliere cu privire la aplicarea practică a rezultatelor lor în formularea politicilor economice și sociale.

263201 sociolog

263202 geograf

263203 analist de mediu

263204 analist în turism

263205 analist teritorial

263206 arheolog

263207 cercetător de dezvoltare comunitară

263208 cercetător în sociologie

263209 asistent de cercetare în sociologie

263210 cercetător în antropologie

263211 asistent de cercetare în antropologie

263212 cercetător în geografie

263213 asistent de cercetare în geografie

263214 cercetător în arheologie

263215 asistent de cercetare în arheologie

263216 cercetător în etnologie

263217 asistent de cercetare în etnologie

263218 manager consorțiu turistic

263219 expert localizare

263220 promotor local

263221 specialist planificare teritorială

2633 Filozofi, istorici și specialiști în științe politice

Filozofii, istoricii și specialiștii în științe politice efectuează cercetări privind natura experienței și existenței umane, fazele sau aspectele istoriei umane, precum și structurile, mișcările și comportamentul politic. Aceștia documentează și prezintă rezultatele pentru a informa și a ghida acțiunile politice și individuale.

263301 filozof

263302 istoric

263303 istoriograf

263304 politolog

263305 cercetător în filozofie

263306 asistent de cercetare în filozofie

263307 cercetător în istorie

263308 asistent de cercetare în istorie

263309 cercetător în științele politice

263310 asistent de cercetare în științele politice

2634 Psihologi

Psihologii efectuează cercetări și studiază procesele mentale și comportamentul ființelor umane, individual sau în grupuri, și aplică aceste cunoștințe pentru a promova adaptarea și dezvoltarea ființelor umane pe plan personal, social, educațional sau ocupațional.

263401 psiholog în specialitatea psihologie clinică

263402 psiholog în specialitatea consiliere psihologică

263403 psiholog în specialitatea psihoterapie

263404 psiholog în specialitatea psihologia muncii și organizațională

263405 psiholog în specialitatea psihologia transporturilor

263406 psiholog în specialitatea psihologia aplicată în servicii

263407 psiholog în specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională

263408 psiholog în specialitatea psihopedagogie specială

263409 psiholog în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale

263410 psiholog în specialitatea psihologie judiciară – evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligrafului

263411 psiholog

263412 psihopedagog

263413 expert poligraf

263414 psiholog școlar

263415 cercetător în psihologie

263416 asistent de cercetare în psihologie

263417 cercetător în psihopedagogie specială

263418 asistent de cercetare în psihopedagogie specială

263419 terapeut ocupațional

2635 Specialiști în asistență socială și consiliere

Specialiștii în asistență socială și consiliere oferă îndrumare și consiliere persoanelor fizice, familiilor, grupurilor, comunităților și organizațiilor ca răspuns la dificultățile personale și sociale. Aceștia ajută clienții să dezvolte abilități și să aibă acces la resursele și serviciile-suport necesare pentru a răspunde problemelor apărute din cauza șomajului, sărăciei, dizabilităților, dependenței, comportamentului infracțional și delicvent, problemelor conjugale și de altă natură.

263501 asistent social

263502 consilier în domeniul adicțiilor

263503 ofițer control doping

263504 art-terapeut

263505 asistent social cu competență în sănătatea mintală

263506 specialist în evaluarea vocațională a persoanelor cu dizabilități

263507 specialist în angajare asistată

263508 instructor-educator pentru activități de resocializare

263509 asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice

263510 cercetător în asistența socială

263511 asistent de cercetare în asistența socială

263512 inspector social

263513 supervizor în servicii sociale

2636 Specialiști în religie

Specialiștii în religie perpetuează tradițiile sacre, practicile și credințele religioase. Aceștia oficiază servicii religioase, celebrează sau administrează ritualurile unei credințe religioase sau confesionale, oferă îndrumare spirituală și morală și îndeplinesc alte funcții asociate cu practicarea unei religii.

263601 arhiepiscop

263602 arhiereu-vicar

263603 arhondar

263604 cantor

263605 capelan

263606 cardinal

263607 chevrasameș

263609 consilier culte

263610 conducător arhiepiscopal

263611 diacon

263612 episcop

263613 exarh

263614 haham

263615 harmonist

263616 hatip

263617 imam

263618 inspector culte

263619 majghian

263620 melamed

263621 mitropolit

263622 muezin

263623 muftiu

263624 organist

263625 pastor

263626 patriarh

263627 preot

263628 președinte culte

263629 protopop

263630 provicar

263631 rabin

263632 secretar culte

263633 stareț – stareță

263634 treibar

263635 vestitor

263636 vicar

263637 episcop-vicar patriarhal

263638 episcop-vicar

263639 vicar-administrativ patriarhal

263640 vicar-administrativ eparhial

263641 consilier patriarhal

263642 inspector general bisericesc

263643 consilier eparhial

263644 inspector patriarhal

263645 inspector eparhial

263646 secretar Cancelaria Patriarhală

263647 secretar eparhial

263648 eclesiarh

264 Autori, jurnaliști și lingviști

Autorii, jurnaliștii și lingviștii concep și creează lucrări literare, interpretează și comunică știrile și informațiile publice prin intermediul mass-mediei și traduc sau interpretează dintr-o limbă în alta.

2641 Autori și asimilați

Autorii și asimilații acestora planifică, cercetează și scriu cărți, scenarii, piese de teatru, eseuri, discursuri, manuale, specificații și alte articole nonjurnalistice (cu excepția materialelor pentru ziare, reviste și periodice) pentru publicare sau prezentare.

264101 poet

264102 scriitor

2642 Jurnaliști

Jurnaliștii se ocupă cu cercetarea, investigarea, interpretarea și comunicarea știrilor și informațiilor publice prin intermediul ziarelor, televiziunii, radioului și altor mijloace media.

264201 comentator publicist

264202 corector (studii superioare)

264203 corespondent special (țară și străinătate)

264204 corespondent radio

264205 corespondent presă

264206 critic de artă

264207 editorialist

264208 fotoreporter

264209 lector presă/editură

264210 publicist comentator

264211 redactor

264212 reporter (studii superioare)

264213 reporter operator

264214 secretar de emisie (studii superioare)

264215 secretar de redacție (studii superioare)

264216 secretar responsabil de agenție

264217 șef agenție publicitate

264218 tehnoredactor

264219 ziarist

264220 critic literar

264221 critic muzical

264222 comentator radio TV

264223 redactor rubrică

264224 jurnalist TV (studii medii)

264225 jurnalist TV (studii superioare)

264226 jurnalist TV senior

2643 Traducători, interpreți și alți lingviști

Traducătorii, interpreții și alți lingviști se ocupă cu traducerea sau interpretarea dintr-o limbă în alta și studiază originea, evoluția și structura limbilor.

264301 filolog

264302 interpret

264303 interpret relații diplomatice

264304 referent literar

264305 secretar literar

264306 traducător (studii superioare)

264307 translator

264308 grafolog

264309 revizor lingvist

264310 terminolog

264311 translator emisie

264312 cercetător în lingvistică

264313 asistent de cercetare în lingvistică

264314 cercetător în filologie

264315 asistent de cercetare în filologie

265 Artiști creatori și actori

Artiștii creatori și actorii comunică idei, impresii și fapte într-o gamă largă de mijloace media pentru a realiza efecte speciale, interpretează o compoziție, cum ar fi o partitură muzicală sau un scenariu, găzduiesc prezentarea unei asemenea interpretări și a altor evenimente media.

2651 Specialiști în arte vizuale

Specialiștii în arte vizuale creează și realizează lucrări de artă prin sculptură, pictură, desen, crearea de desene animate, gravură sau alte tehnici asemănătoare.

265101 caricaturist (studii superioare)

265102 artist plastic

265103 desenator film animație

265104 grafician

265105 machetist

265106 pictor

265107 pictor scenograf

265108 sculptor

265109 sculptor păpuși

265110 restaurator tablouri

2652 Muzicieni, cântăreți și compozitori

Muzicienii, cântăreții și compozitorii se ocupă cu scrierea, organizarea și interpretarea compozițiilor muzicale.

265201 acompaniator

265202 artist liric

265203 concert maestru

265204 corepetitor

265205 corist

265206 dirijor

265207 ilustrator muzical

265208 maestru studii canto

265209 instrumentist

265210 maestru cor

265211 referent muzical

265212 secretar muzical

265213 șef orchestră

265214 solist instrumentist

265215 solist vocal

265216 sufleur operă

265217 copiator note muzicale

265218 specialist instrumente de suflat

265219 artist instrumentist

265220 solist concertist

265221 dirijor cor

265222 maestru corepetitor

265223 artist liric operă

265224 corist operă

265225 maestru acordor pian clavecin

265226 maestru lutier

265227 specialist orgă

265228 regizor muzical

265229 cântăreț

265230 instrumentist muzicant

265232 video-jockey

265233 maestru de ceremonii

265234 instrumentist (studii medii)

265235 compozitor

265236 muzicolog

265237 cercetător științific în muzică

265238 asistent de cercetare științifică în muzică

2653 Dansatori și coregrafi

Dansatorii și coregrafii concep, creează sau interpretează dansurile.

265301 balerin

265302 coregraf

265303 maestru studii de balet

265304 maestru de balet

265305 solist balet

265306 maestru dans

265307 dansator

265308 instructor de dans

2654 Regizori și producători de film, teatru și alte spectacole

Regizorii și producătorii de film, teatru și alte spectacole supraveghează și controlează aspectele tehnice și artistice ale filmelor, producțiilor de televiziune sau radio și ale spectacolelor de teatru.

265401 consultant artistic

265402 corector transmisie

265403 instructor film

265404 instructor rețea cinematografică

265405 lector scenarii

265406 intermediarist film de desene animate (studii superioare)

265407 stilizator film de desene animate (studii superioare)

265408 producător delegat film

265409 realizator emisiuni RTV

265410 regizor artistic

265411 regizor emisie

265412 regizor studio

265413 regizor sunet

265414 regizor tehnic

265415 secretar șef producție film

265416 sufleur teatru

265417 maestru artist circ

265418 producător RTV (știri)

265419 editor RTV (știri)

265420 director imagine

265421 referent de specialitate selecție programe TV

265422 copywriter publicitate (studii superioare)

265423 mediaplanner

265424 producător delegat evenimente de marketing

265425 redactor prezentator de televiziune

265426 animator film de animație (studii superioare)

265427 director producție film

265428 coordonator producție film

265429 asistent producție film

265430 producător audiovideo

265431 editor coordonator programe TV

265432 director de creație

265433 organizator producție (studii superioare)

265434 scenograf

265435 asistent scenograf

265436 videojurnalist (studii superioare)

265437 producător delegat pentru teatru

265438 regizor culise

265439 regizor scenă

265440 secretar platou

265441 producător delegat TV

265442 producător TV

265443 producător teren (studii superioare)

265444 producător teren (studii medii)

265445 maestru magician

2655 Actori

Actorii interpretează roluri în filme, producții de televiziune sau radio și spectacole de teatru.

265501 actor

265502 actor mânuitor de păpuși

265503 artist circ

2656 Crainici la radio, televiziune și alte mijloace de comunicare

Crainicii la radio, televiziune și alte mijloace de comunicare citesc buletinele de știri, realizează interviuri și fac alte anunțuri la radio, televiziune și în teatre sau alte instituții media.

265601 prezentator (crainic) radio

265602 prezentator (crainic) televiziune

2659 Artiști creatori și actori neclasificați în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde toți artiștii care creează și interpretează și actorii neclasificați în altă parte în grupa minoră 265 – Artiști creatori și actori.

265901 acrobat

265902 clovn

265903 magician

265904 hipnotizator

265905 trapezist

265906 cascador

265907 figurant

265908 dresor

3 Tehnicieni și alți specialiști din domeniul tehnic

Tehnicienii și alți specialiști din domeniul tehnic îndeplinesc de obicei sarcinile tehnice și pe cele similare legate de activitatea de cercetare și de aplicarea conceptelor științifice sau artistice și a metodelor operaționale, precum și de reglementările guvernamentale ori de afaceri.

31 Specialiști asimilați în știință și inginerie

Specialiștii asimilați în știință și inginerie îndeplinesc sarcinile tehnice legate de activitatea de cercetare și metodele operaționale în domeniul științei și ingineriei. Aceștia supraveghează și controlează aspectele tehnice și operaționale ale activității de minerit, industriei prelucrătoare, construcțiilor și alte operațiuni de inginerie, precum și exploatarea echipamentului tehnic, inclusiv aeronave și nave.

311 Tehnicieni în științe inginerești

Tehnicienii în științele inginerești îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajută în activitatea de cercetare și la aplicarea practică a conceptelor, principiilor și metodelor operaționale, în special a științelor exacte, inclusiv domenii precum ingineria, desenul tehnic sau eficiența economică a proceselor de producție.

3111 Tehnicieni în domeniul chimiei și fizicii

Tehnicienii în domeniul chimiei și fizicii îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic ce ajută la activitatea de cercetare în chimie, fizică, geologie, geofizică, meteorologie și astronomie, precum și la dezvoltarea de aplicații industriale, medicale, militare și alte aplicații practice ale rezultatelor cercetării.

311101 laborant chimist

311102 tehnician chimist

311103 laborant determinări fizico-mecanice

311104 tehnician determinări fizico-mecanice

311105 laborant determinări geologice și geotehnice

311106 laborant tehnică nucleară

311107 tehnician meteorolog

311108 tehnician geolog

311109 tehnician hidrometru

311110 prospector – prospecții geologice, geofizice

311111 tehnician hidrolog

311112 tehnician hidrogeolog

311113 laborant operator centrale termice

311114 metrolog

311115 tehnician metrolog

311116 asistent fizică și chimie

311117 operator meteorolog

311118 meteorolog aeronautic tehnician

311119 operator specialist curățare chimică la schimbătoarele de căldură cu plăci

311120 tehnician în fizică

3112 Tehnicieni constructori

Tehnicienii constructori execută sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării ingineriei civile, proiectării, construcțiilor, exploatării, întreținerii și reparării clădirilor și altor structuri, cum ar fi alimentarea cu apă și sistemele de tratare a apelor reziduale, poduri, drumuri, baraje și aeroporturi.

311201 maistru construcții civile, industriale și agricole

311202 maistru normator

311203 tehnician constructor

311204 tehnician hidroameliorații

311205 tehnician hidrotehnic

311206 tehnician topometrist

311207 tehnician proiectant în construcții

311208 maistru instalator în construcții

311209 tehnician instalații în construcții

311210 diriginte șantier

311211 tehnician laborant pentru lucrări de drumuri și poduri

311212 tehnician în industria materialelor de construcții

311213 maistru în industria materialelor de construcții

311214 tehnician proiectant în industria materialelor de construcții

311215 tehnician devize și măsurători în construcții

311216 tehnician devizier

311217 tehnician atașamentist

3113 Tehnicieni electricieni și energeticieni

Tehnicienii electricieni și energeticieni îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajută în activitatea de cercetare din domeniul electricității, precum și în domeniul proiectării, fabricării, asamblării, construirii, acționării, întreținerii și reparării echipamentelor electrice, instalațiilor și sistemelor de distribuție.

311301 dispecer gestiune uraniu

311302 maistru electromecanic

311303 maistru energetician/electrician

311304 tehnician electroenergetician, termoenergetician

311305 tehnician electromecanic

311306 tehnician energetician/electrician

311307 tehnician proiectant energetician/electrician

311308 maistru electrician în construcții

311309 tehnician mentenanță electromecanică – automatică echipamente industriale

311310 șef/șef adjunct tură stație electrică (studii medii)

3114 Tehnicieni în electronică

Tehnicienii în electronică îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajută în activitatea de cercetare în electronică, în proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, întreținerea și repararea echipamentelor electronice.

311401 maistru electronică

311402 tehnician electronică

311403 tehnician proiectant electronică

3115 Tehnicieni mecanici

Tehnicienii mecanici îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajută în activitatea de cercetare din domeniul ingineriei mecanice și în proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, întreținerea și repararea mașinilor, componentelor și echipamentului mecanic.

311501 maistru cazangerie

311502 maistru instalații navale

311503 maistru întreținere și reparații mașini-unelte, utilități, service, prototipuri

311504 maistru lăcătuș, construcții metalice

311505 maistru lăcătuș mecanic

311506 tehnician proiectant mecanic

311507 mecanic pentru întreținerea aparatelor de lansare la zbor

311508 maistru mecanic

311509 maistru mecanic auto

311510 maistru mecanică agricolă

311511 maistru mecanică fină

311512 maistru montaj

311513 maistru prelucrări mecanice

311514 maistru sculer-matrițer

311515 maistru sudură

311516 tehnician construcții navale

311517 tehnician instalații de bord (avion)

311518 tehnician mașini și utilaje

311519 tehnician mecanic

311520 tehnician prelucrări mecanice

311521 tehnician sudură

311522 tehnician tehnolog mecanic

311523 maistru mecanic mașini și utilaje pentru construcții

311524 tehnician mentenanță mecanică echipamente industriale

311525 tehnician încercări componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetică/sisteme de măsurare

311526 tehnician documentație studii

311527 tehnician prestații vehicule

311528 tehnician reglementări/omologări oficiale

311529 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode implantare

311530 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode gestiune mijloace și utilaje

311531 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode pregătire de industrializare

311532 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode logistică

311533 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode organizarea și măsurarea muncii

311534 maistru fabricarea armamentului

311535 inspector cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor

311536 inspector ISCIR

311537 tehnician mentenanță a sistemelor de poziționare dinamică

311538 surveyor maritim

311539 surveyor fluvial

3116 Tehnicieni în chimie industrială și petrochimie

Tehnicienii în chimie industrială și petrochimie îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajută în domeniul cercetării ingineriei chimice și în proiectarea, fabricarea, construirea, operarea, întreținerea și repararea instalațiilor din domeniul chimiei.

311601 decontaminator

311602 laborant apă și apă grea

311603 laborant control dozimetrie

311604 laborant petrolist/industria chimică

311605 maistru petrolist/industria chimică

311606 laborant apă potabilă

311607 tehnician petrolist chimie industrială

311608 laborant petrochimist

311609 maistru la fabricarea muniției

3117 Tehnicieni mineri și metalurgiști

Tehnicienii minieri și metalurgiști îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic prin care acordă asistență în activitatea de cercetare și în experimentele referitoare la metalurgie, pentru îmbunătățirea metodelor de extragere a mineralelor solide, de petrol și de gaze, precum și în proiectarea, construcția, operarea, întreținerea și repararea instalațiilor miniere, a sistemelor pentru transportul și depozitarea petrolului și gazelor naturale și pentru extragerea metalelor din minereuri.

311701 laborant structură macroscopică și microscopică

311702 maistru metalurgie

311703 maistru minier

311704 maistru presator metale

311705 maistru termotehnist

311706 tehnician metalurgie

311707 tehnician minier

311708 tehnician proiectant minier

311709 tehnician proiectant metalurg

311710 tehnician mineralurg

311711 maistru mineralurg

311712 maistru termist-tratamentist

311713 probator hidraulic piese turnate

3118 Tehnicieni proiectanți

Tehnicienii proiectanți pregătesc desene tehnice, hărți și ilustrații pe baza schițelor, măsurătorilor și a altor date și, de asemenea, copiază desenele finale pe plăcile de imprimare.

311801 desenator tehnic

311802 trasator

311803 desenator

311804 topograf

311805 trasator naval – desenator

311806 trasator optic

311807 tehnician proiectant

311808 tehnician cadastru

3119 Tehnicieni în științe inginerești neclasificați în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază se referă la tehnicienii din științele inginerești neclasificați în altă parte în grupa minoră 311 – Tehnicieni în științe inginerești. De exemplu, această grupă de bază îi include pe cei care asistă oamenii de știință și inginerii implicați în dezvoltarea procedurilor sau în coordonarea cercetărilor privind tehnicile de siguranță, inginerie biomedicală, de mediu sau industrială și de producție.

311901 maistru în industria celulozei și hârtiei

311902 maistru tipograf

311903 paginator tipograf

311904 tehnician normare, salarizare, organizare

311905 tehnician preț de cost

311906 tehnician programare, lansare, urmărirea producției

311907 tehnician preț de revenire/costuri

311908 tehnician gestiune salarială

311909 tehnician gestiunea producției

311910 tehnician gestiune stoc

311911 maistru în industriile textilă, pielărie

311912 tehnician în industria confecțiilor din piele și înlocuitori

311913 tehnician în industria confecțiilor și tricotajelor

311914 tehnician în industria încălțămintei

311915 tehnician în industria pielăriei

311916 tehnician în industria textilă

311917 tehnician proiectant textile, pielărie

311918 laborant în industriile textilă, pielărie

311919 șef formație industria confecțiilor îmbrăcăminte

311920 tehnician platou

311921 tehnician în industria sticlei și ceramicii

311922 maistru în industria sticlei și ceramicii

311923 maistru frigotehnist

311924 tehnician frigotehnist

311925 tehnician în industria alimentară

311926 tehnician laborant analize produse alimentare

311927 tehnician în industria alimentară extractivă

311928 tehnician în industria alimentară fermentativă

311929 tehnician în industria cărnii, laptelui și conservelor

311930 tehnician în morărit și panificație

311931 tehnician proiectant în industria alimentară

311932 maistru în industria alimentară

311933 tehnolog alimentație publică

311934 operator control nedistructiv

311935 operator control nedistructiv cu radiații penetrante

311936 operator control nedistructiv cu ultrasunete

311937 operator control nedistructiv cu lichide penetrante

311938 operator control nedistructiv cu particule magnetice

311939 operator control nedistructiv cu curenți turbionari

311940 operator control nedistructiv pentru verificarea etanșeității

311941 operator responsabil cu supravegherea tehnică a instalațiilor

311942 laborant pentru fabrica de ciment

311943 operator control nedistructiv pentru examinare vizuală

312 Controlori-supraveghetori în industria extractivă, industria prelucrătoare și construcții

Controlorii-supraveghetori din industria extractivă, industria prelucrătoare și construcții coordonează, supraveghează și programează activitățile lucrătorilor în industria prelucrătoare, minieră și operațiuni de construcții.

3121 Controlori-supraveghetori în industria extractivă

Controlorii-supraveghetori din industria extractivă supraveghează operațiunile de minerit și exploatare în carieră, supraveghează direct și coordonează activitățile minerilor care lucrează în minele subterane și de suprafață și în cariere.

312101 măsurător de gaze, temperatură și radiații

312102 controlor de producție la minele de aur nativ

312103 salvator minier

3122 Controlori-supraveghetori în industria prelucrătoare

Controlorii-supraveghetori din industria prelucrătoare coordonează și supraveghează activitățile tehnicienilor controlori în procesul de producție, ale operatorilor de mașini, asamblorilor și altor lucrători de producție.

312201 controlor calitate după efectuarea probelor la armament și muniție

312202 controlor calitate pentru execuția elementelor la armament și muniție

312203 controlor de calitate la protejări metalice

3123 Controlori-supraveghetori în construcții

Controlorii-supraveghetori din construcții coordonează, supraveghează și programează activitățile lucrătorilor angajați în construcția și repararea de clădiri și structuri.

313 Tehnicieni controlori de procese industriale

Tehnicienii controlori de procese industriale operează și monitorizează tablourile electrice de comandă, sistemele computerizate de control, mașinile multifuncționale de control al proceselor și mențin unitățile de procesare în generarea și distribuția energiei electrice, instalațiile de canalizare, tratare a apelor reziduale și distrugere a deșeurilor, în rafinarea produselor chimice, petrolului și gazelor naturale, în prelucrarea metalului și alte operații multiple de proces.

3131 Operatori în centralele de producere a energiei electrice

Operatorii în centralele de producere a energiei electrice acționează, monitorizează și întrețin tablourile de comandă și echipamentele aferente în centrele de distribuție care controlează producția și distribuția de energie electrică sau de altă natură în rețelele de transmisie. Echipamentul manipulat include reactoare, turbine, generatoare și alte echipamente auxiliare din cadrul stațiilor de producere a energiei electrice.

313101 operator la instalațiile din centrale electrice

313102 mașinist la instalațiile din centrale electrice

313103 operator la instalațiile de cazane din centrale electrice

313104 operator la instalațiile de turbine cu abur sau gaze

313105 operator la camera de comandă termică

313106 mașinist la instalațiile hidrotehnice din centrale electrice

313107 mașinist la instalațiile de turbine hidraulice

313108 mașinist la centrale diesel

313109 operator punct termic

313110 operator centrală termică

313111 automatist pentru supraveghere și întreținere cazane

313112 operator curățare chimică la schimbătoarele de căldură cu plăci

313113 operator surse regenerabile de energie

3132 Operatori incineratoare și uzine de tratare a apei

Operatorii la incineratoare și uzine de tratare a apei acționează și monitorizează sistemele de control computerizate și echipamentele similare din cadrul instalațiilor de tratare a deșeurilor lichide și solide, pentru a reglementa tratarea și eliminarea apelor reziduale și a deșeurilor, precum și din instalațiile de filtrare și tratare a apei, pentru a reglementa tratarea și distribuția apei.

313201 operator la instalații de incinerare

313202 operator hidraulic în alimentările cu apă

313203 operator circuite rețea apă

313204 mașinist la condiționarea aerului

313205 operator la tratarea apei tehnologice

313206 operator mașini refrigeratoare (conservare prin frig)

3133 Controlori uzine de prelucrare chimică

Controlorii din uzinele de prelucrare chimică acționează și monitorizează utilajele chimice, reglează și întrețin unitățile și echipamentul de procesare care distilează, filtrează, separă, încălzește sau rafinează produsele chimice.

3134 Operatori în uzine de rafinare a țițeiului și gazelor naturale

Operatorii în uzinele de rafinare a țițeiului și gazelor naturale acționează și monitorizează utilajele, reglează și întrețin unitățile și echipamentul de procesare care rafinează, distilează și tratează țițeiul, petrolul, produsele pe bază de țiței și alte produse secundare sau gazul natural.

313401 operator chimist la chimizarea metanului

313402 rafinor

313403 distilator la prelucrarea țițeiului

313404 operator instalații îmbuteliere gaz petrol lichefiat

3135 Controlori în procesul de producție metalurgică

Controlorii în procesul de producție metalurgică acționează și monitorizează mașinile multifuncționale de control al proceselor și echipamentele ce controlează prelucrarea metalului în cuptoarele de rafinare și conversie, laminoare, instalații de tratament termic sau mașinile de extrudare a metalului.

3139 Tehnicieni controlori de procese industriale neclasificați în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde tehnicienii controlori de procese industriale neclasificați în grupa minoră 313 – Tehnicieni controlori de procese industriale. De exemplu, grupa de bază îi include pe cei care utilizează echipament de control al proceselor multiple din cadrul liniilor industriale de fabricare și asamblare a hârtiei și celulozei.

313901 maistru-operator la roboți industriali

313902 tehnician-operator la roboți industriali

313903 tehnician în industria celulozei și hârtiei

313904 controlor de conformitate în industria de mașini

313905 tehnician asigurarea calității

313906 tehnician analist calitate

313907 tehnician cotator calitate

313908 operator echipamente de termografie

314 Tehnicieni în științele vieții și alți specialiști asimilați

Tehnicienii în științele vieții și alți specialiști asimilați îndeplinesc o varietate de sarcini tehnice pentru a susține specialiștii din domeniul științei vieții în activitatea lor de cercetare, dezvoltare, administrare, conservare și protecție a muncii, în domenii cum ar fi biologia, botanica, zoologia, biotehnologia și biochimia, agricultura, piscicultura și silvicultura.

3141 Tehnicieni în științele vieții (exclusiv cei din medicină)

Tehnicienii în științele vieții (exclusiv cei din medicină) asigură suport tehnic specialiștilor din științele vieții prin efectuarea de cercetări, analize și testări ale organismelor vii, precum și prin dezvoltarea și aplicarea de produse și procese care rezultă din activitatea de cercetare, în domenii cum ar fi gestionarea resurselor naturale, protecția mediului înconjurător, biologia plantelor și animalelor, microbiologia, biologia moleculară și a celulelor.

314101 tehnician în bacteriologie

314102 tehnician în biochimie

314103 tehnician în hematologie

314104 tehnician în serologie

314105 tehnician în biologie

314106 tehnician în protecția mediului (tehnician ecolog)

314107 evaluator și auditor de mediu

3142 Tehnicieni în domeniul agriculturii

Tehnicienii în domeniul agriculturii efectuează teste și experimente, asigură suport tehnic și științific oamenilor de știință din domeniul agriculturii, fermierilor și conducătorilor de ferme.

314201 tehnician agronom – cercetare

314202 tehnician zootehnist – cercetare

314203 tehnician pedolog

314204 operator de însămânțări artificiale la animale

314205 operator în ferme ecologice mixte

314206 clasificator carcase

3143 Tehnicieni în domeniul silviculturii

Tehnicienii din domeniul silviculturii efectuează activități tehnice și de supraveghere necesare susținerii cercetărilor în silvicultură și în gestionarea pădurilor, strângerea recoltelor, conservarea resurselor și protecția mediului înconjurător.

314301 tehnician în industrializarea lemnului

314302 tehnician proiectant în industrializarea lemnului

314303 maistru în industrializarea lemnului

314304 tehnician silvic – cercetare

314305 tehnician în reconstrucția ecologică

314306 tehnician cadastru forestier

314307 tehnician amenajist

314308 tehnician proiectant în reconstrucție ecologică

314309 maistru silvic

314310 brigadier silvic

314311 pădurar

315 Controlori și operatori pentru trafic naval și aerian

Controlorii și operatorii pentru trafic naval și aerian comandă și navighează nave și aeronave, îndeplinesc activități tehnice pentru a asigura deplasarea sigură și eficientă, dezvoltă sisteme electrice, electromecanice și de control computerizat al aerului.

3151 Mecanici navali

Mecanicii navali controlează și participă în cadrul activităților de exploatare, întreținere și reparare a echipamentului mecanic, electric și electronic și a instalațiilor de la bordul navei sau îndeplinesc activități auxiliare similare la țărm.

315101 ofițer ajutor fluvial/portuar

315102 ofițer RTG

315103 ofițer electrician fluvial/portuar

315107 ajutor ofițer mecanic fluvial

3152 Ofițeri de punte și pilotaj nave

Ofițerii de punte și pilotaj de nave asigură comanda și navigarea vapoarelor și a ambarcațiunilor similare și îndeplinesc activități similare la țărm.

315201 căpitan fluvial

315202 căpitan port

315203 ofițer intendent

315204 ofițer port

315205 ofițer de punte fluvial/portuar

315206 pilot de Dunăre maritimă

315207 șef echipaj maritim/fluvial

315208 pilot de mare largă, pilot de port maritim

315209 dragor maritim/fluvial

315210 pilot de port maritim aspirant/pilot de Dunăre aspirant

315212 ofițer de punte maritim aspirant/ofițer mecanic maritim aspirant/ofițer electrician maritim aspirant

3153 Piloți de avioane și alți specialiști asimilați

Piloții de avioane și alți specialiști asimilați controlează funcționarea echipamentului mecanic, electric și electronic cu scopul de a pilota aeronave pentru transportul de pasageri, poștă și marfă și efectuează sarcini similare înainte de zbor și în timpul zborului.

315301 comandant detașament zbor

315302 comandant însoțitor de bord

315303 copilot

315304 inspector pilotaj

315305 mecanic navigant aviație

315306 pilot aeronave

315307 pilot comandant avion

315308 pilot încercare

315309 pilot recepție și control aeronave

315310 parașutist recepție și control

315311 parașutist încercător

315312 pilot parașutism încercător

315313 pilot instructor aeronave

315314 instructor parașutism

315315 mecanic navigant instructor

315316 maistru aviație

315317 tehnician aviație

3154 Controlori de trafic aerian

Controlorii de trafic aerian coordonează direct traficul avioanelor în spațiul aerian și la sol, folosind sisteme radio, radar și de semnalizare luminoasă, și furnizează informații relevante pentru operarea aeronavelor.

315401 controlor dirijare nonradar

315402 controlor sol

315403 controlor trafic aviația civilă

315404 dispecer sol

315405 navigator dirijare radar

315406 navigator aviația civilă

315407 navigator dirijare nonradar

315408 navigator dirijare zbor

315409 navigator instructor dirijare radar și nonradar

315410 navigator sol

315411 operator radar

315412 operator radiotelecomunicații aeronautice

315413 controlor trafic aerian dirijare nonradar

315414 controlor trafic aerian dirijare radar

315415 controlor trafic aerian informare

315416 navigator informare

315417 operator/specialist/instructor telecomunicații aeronautice aviație civilă

315418 șef tură telecomunicații aeronautice aviație civilă

315419 controlor trafic aerian (simulator trafic aerian)

315420 navigator instructor informare

3155 Tehnicieni pentru siguranța traficului aerian

Tehnicienii pentru siguranța traficului aerian îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic privind proiectarea, instalarea, administrarea, exploatarea, întreținerea și repararea sistemelor de control al traficului aerian și al sistemelor de navigație aeriană.

315501 agent salvare aeroportuară și instalații de stins incendii

315502 mașinist agregate aerodrom

315503 operator instalații control antiterorist/antideturnare

315504 operator radionavigant aviație

315505 operator radionavigant instructor aviație

315506 tehnician securitate aeriană

315507 operator de handling

315508 inspector siguranță operațională

315509 agent de securitate aeroportuară

315510 dispecer operațiuni de zbor

315511 referent/inspector în serviciile de trafic aerian

315512 operator dispecerat operațional de supraveghere în serviciile de trafic aerian

315513 tehnician protecția navigației aeriene (comunicații, navigație, supraveghere)

315514 maistru protecția navigației aeriene (comunicații, navigație, supraveghere)

315515 șef tură protecția navigației aeriene (comunicații, navigație, supraveghere)

315516 tehnician în serviciile de trafic aerian

315517 operator de handling combustibil

32 Tehnicieni și asimilați în domeniul sănătății

Tehnicienii și asimilații acestora din domeniul sănătății îndeplinesc sarcini tehnice și practice care ajută la diagnosticarea și tratamentul bolii, leziunilor și deficiențelor la oameni și animale, sprijină punerea în aplicare a asistenței medicale, a planurilor de tratament, care sunt de obicei stabilite de către specialiștii din domeniul medical, veterinar sau alți specialiști din domeniul sănătății.

321 Tehnicieni în domeniul medical și farmaceutic

Tehnicienii din domeniul medical și farmaceutic îndeplinesc sarcini tehnice care ajută la diagnosticarea și tratarea bolilor, afecțiunilor, leziunilor și deficiențelor.

3211 Tehnicieni specialiști în echipamente medicale de imagistică și tratament

Tehnicienii specialiști în echipamente medicale de imagistică și tratament asigură testarea și funcționarea echipamentelor radiografice, cu ultrasunete și a altor echipamente medicale de imagistică ce produc imagini ale structurii corpului necesare pentru diagnosticarea și tratarea leziunilor, bolilor și altor deficiențe. Aceștia pot administra tratamente cu radiații pacienților, sub supravegherea unui radiolog sau a altui specialist din domeniul sănătății.

321101 maistru aparate electromedicale

321102 tehnician aparate electromedicale

3212 Tehnicieni în laboratoare medicale și de patologie

Tehnicienii în laboratoare medicale și de patologie efectuează teste clinice pe eșantioane de fluide corporale și țesuturi pentru a obține informații despre starea de sănătate a unui pacient sau despre cauza decesului.

321201 autopsier

3213 Tehnicieni și asistenți de farmacie

Tehnicienii și asistenții de farmacie efectuează diferite sarcini asociate cu eliberarea de produse medicamentoase sub îndrumarea unui farmacist sau a altui specialist în domeniul sănătății.

321301 asistent farmacist

321302 laborant farmacie

321303 asistent medical de farmacie

3214 Tehnicieni de protetică medicală și dentară

Tehnicienii de protetică medicală și dentară proiectează, realizează, întrețin și repară dispozitivele și aparatele medicale și dentare, urmând prescripțiile sau instrucțiunile stabilite de către un specialist în sănătate. Aceștia pot repara o gamă largă de instrumente-suport pentru a corecta problemele fizice medicale sau stomatologice, cum ar fi suporturi pentru gât, atele ortopedice, membre artificiale, dispozitive auditive, arcade, proteze dentare, coroane și punți dentare.

321401 tehnician protezist-ortezist

321402 tehnician acustician-audioprotezist

321403 tehnician evaluare, recomandare, furnizare și adaptare fotolii rulante

322 Surori medicale, inclusiv puericultoare și asimilați

Surorile medicale, inclusiv surorile puericultoare și asimilații acestora, acordă asistență medicală de bază și îngrijire personală pentru persoanele care sunt bolnave fizic sau mental, cu handicap sau infirme, precum și altor persoane care au nevoie de îngrijire din cauza riscurilor potențiale pentru sănătate, inclusiv înainte, în timpul și după nașterea copilului. Acestea lucrează în general sub supraveghere și ajută la punerea în aplicare a planurilor de îngrijire a sănătății și de tratament stabilite de către specialiști în medicină, în asistență medicală, obstetrică și alți specialiști din domeniul sănătății.

3221 Surori medicale

Surorile medicale acordă asistență medicală de bază și îngrijire personală pentru persoanele care au nevoie de astfel de îngrijire din cauza efectelor îmbătrânirii, bolilor, vătămării corporale sau altor insuficiențe fizice sau mentale. Acestea lucrează în general sub supraveghere și ajută la punerea în aplicare a planurilor de îngrijire a sănătății și de tratament stabilite de către specialiști în medicină, în îngrijire medicală și alți specialiști din domeniul sănătății.

322101 laborant în ocrotirea sănătății

322102 soră medicală

3222 Surori puericultoare

Surorile puericultoare oferă servicii de bază de îngrijire a sănătății și consiliere înainte, în timpul sarcinii și după nașterea copilului. Acestea pun în aplicare planurile de îngrijire a sănătății, de tratament și de observare stabilite de către specialiști în medicină, în obstetrică și alți specialiști din domeniul sănătății.

322201 asistentă puericultoare

323 Practicieni asociați în domeniul medicinii complementare/alternative

Practicienii asociați în domeniul medicinii complementare/alternative previn, îngrijesc și tratează bolile fizice și mentale ale oamenilor, tulburările și leziunile folosind terapii pe bază de plante și alte terapii bazate pe teorii, credințe și experiențe originare din culturi specifice.

3230 Practicieni asociați în domeniul medicinii complementare/alternative

Practicienii asociați în domeniul medicinii complementare/alternative previn, îngrijesc și tratează bolile fizice și mentale ale oamenilor, tulburările și leziunile folosind terapii pe bază de plante și alte terapii bazate pe teorii, credințe și experiențe originare din culturi specifice.

324 Tehnicieni și asistenți veterinari

Tehnicienii și asistenții veterinari îndeplinesc sarcini veterinare de consultanță, diagnostic, prevenție și curative, mai reduse în ceea ce privește competența și complexitatea decât cele efectuate de către medicii veterinari. Aceștia au grijă de animalele aflate sub tratament și în ședere temporară în clinicile veterinare și asistă veterinarii la efectuarea de intervenții și operații.

3240 Tehnicieni și asistenți veterinari

Tehnicienii și asistenții veterinari îndeplinesc sarcini veterinare de consultanță, diagnostic, prevenție și curative, mai reduse în ceea ce privește competența și complexitatea decât cele efectuate de către medicii veterinari. Aceștia au grijă de animalele aflate sub tratament și în ședere temporară în clinicile veterinare, pe baza procedurilor obișnuite, și asistă medicii veterinari la efectuarea de intervenții și operații.

324001 agent veterinar

324002 asistent veterinar

324003 autopsier la ecarisaj

324004 tehnician veterinar

325 Alți specialiști în domeniul sănătății, asimilați

Alți specialiști din domeniul sănătății și asimilații îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic și furnizează servicii de asistență în stomatologie, administrarea înregistrărilor medicale, sănătatea comunității, corectarea acuității vizuale reduse, fizioterapie, sănătatea mediului înconjurător, tratamente medicale de urgență și alte activități care sprijină și promovează sănătatea umană.

3251 Asistenți și terapeuți în stomatologie

Asistenții și terapeuții din stomatologie furnizează servicii de îngrijire stomatologice de bază pentru prevenirea și tratarea bolilor și afecțiunilor dinților și cavității bucale, conform planurilor și procedurilor de îngrijire stabilite de către medicii stomatologi sau alți specialiști din domeniul sănătății orale.

325101 tehnician dentar

325102 asistent de profilaxie stomatologică

325103 asistent de medicină dentară

3252 Tehnicieni fișe medicale și informații privind starea de sănătate

Tehnicienii fișe medicale și informații privind starea de sănătate dezvoltă, mențin și implementează sistemele de procesare, păstrare și recuperare a fișelor medicale cu facilitățile medicale și alte servicii de îngrijire a sănătății care satisfac din punct de vedere legal, etic și administrativ cerințele privind păstrarea înregistrărilor serviciilor de sănătate oferite.

325201 administrator programe naționale boli transmisibile

325202 agent rețea boli transmisibile

325203 asistent coordonator programe naționale curative și boli netransmisibile

3253 Lucrători în domeniul sănătății publice

Lucrătorii în domeniul sănătății publice oferă educație privind sănătatea, sesizarea, monitorizarea și gestionarea cazurilor, asistență medicală preventivă de bază și vizite la domiciliu pentru comunități specifice. Aceștia oferă asistență și sprijin persoanelor și familiilor în vederea asigurării accesului la sistemul serviciilor sociale și de sănătate.

325301 asistent medical comunitar

3254 Tehnicieni în optică medicală

Tehnicienii în optica medicală proiectează, montează și distribuie lentile optice pe baza rețetei eliberate de un oftalmolog pentru corectarea acuității vizuale reduse. Aceștia oferă servicii de întreținere a ochelarilor de corecție, a lentilelor de contact, ajutor pentru vedere scăzută și pentru alte dispozitive optice.

325401 optician medical

325402 optometrist (studii medii)

3255 Tehnicieni și asistenți în fizioterapie

Tehnicienii și asistenții în fizioterapie oferă tratamente fizice terapeutice pentru pacienți în situațiile în care deplasarea funcțională este amenințată de leziuni, boală sau alte deficiențe. Terapiile sunt furnizate, de obicei, conform planurilor de reabilitare stabilite de către fizioterapeuți sau alți specialiști din domeniul sănătății.

325501 maseur

325502 asistent medical fizioterapie

325503 ergoterapeut

325504 reflexoterapeut

3256 Personal auxiliar de îngrijire de sănătate

Personalul auxiliar de îngrijire de sănătate îndeplinește sarcini clinice și administrative de bază pentru a sprijini îngrijirea pacienților, sub supravegherea directă a unui medic specialist sau a altui specialist din domeniul sănătății.

325601 oficiant medical

325602 tehnician sanitar

325603 asistent medical consiliere HIV/SIDA

3257 Inspectori în domeniul protecției mediului și sănătății ocupaționale, asimilați

Inspectorii din domeniul protecției mediului și sănătății ocupaționale și asimilații verifică punerea în aplicare a normelor și reglementărilor referitoare la factorii de mediu care pot afecta sănătatea umană, siguranța la locul de muncă, precum și siguranța proceselor de producție a bunurilor și serviciilor. Aceștia pot implementa și evalua programe ce restabilesc sau îmbunătățesc condițiile sanitare și de siguranță, sub supravegherea unui specialist din domeniul sănătății.

325702 manager al sistemelor de management de mediu

325703 auditor de mediu

325704 expert/specialist standardizare

325705 monitor mediul înconjurător

325706 inspector pentru conformare ecologică

325707 asistent standardizare

325708 manager al sistemului de management al riscului

325709 manager al sistemului de management securitate și sănătate în muncă

325710 responsabil de mediu

325711 auditor de sistem de management pentru sănătate și securitate ocupațională

325712 inspector protecția mediului

325713 specialist în managementul deșeurilor

325714 auditor în domeniul siguranței alimentare

325715 manager în domeniul siguranței alimentare

325716 auditor responsabilitate socială

325717 responsabil al managementului responsabilității sociale

325718 manager de responsabilitate socială

325719 inspector sanitar

325720 inspector protecție socială

325721 tehnician în securitate și sănătate în muncă

325722 tehnician condiții de muncă și securitate

325723 inspector în domeniul securității și sănătății în muncă

325724 coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă (studii medii)

325726 coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă pentru logistică (studii medii)

325727 specialist securitate și sănătate în muncă în domeniul servicii de întreținere și reparații autovehicule (studii medii)

325728 manager dezvoltare durabilă pentru mobilă sau componente

3258 Lucrători pe ambulanță

Lucrătorii pe ambulanță asigură asistență medicală de urgență pentru pacienții care sunt răniți, bolnavi, infirmi ori prezintă alte daune fizice sau mentale înaintea și în timpul transportului la unitățile medicale.

325801 brancardier

325802 ambulanțier

3259 Alți specialiști în domeniul sănătății, asimilați, neclasificați în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde specialiștii din domeniul sănătății și asimilații, neclasificați în altă parte în subgrupa majoră 32 – Tehnicieni și asimilați în domeniul sănătății.

325901 asistent medical generalist

325902 asistent medical nutriție dietetică

325903 paramedic

325904 asistent medical laborator

325905 asistent medical de pediatrie

325906 asistent medical obstetrică-ginecologie

325907 asistent medical igienă și sănătate publică

325908 asistent medico-social

325909 asistent medical balneofizioterapie, balneofiziokinetoterapie și recuperare

325910 asistent medical radiologie

33 Specialiști în servicii administrative și asimilați

Specialiștii din servicii administrative și asimilații îndeplinesc de obicei sarcini tehnice legate de aplicarea practică a cunoștințelor privind contabilitatea financiară și a problemelor de tranzacție, calcule matematice, dezvoltarea resurselor umane, vânzarea și cumpărarea de instrumente financiare, sarcini specializate de secretariat, îndeplinirea și aplicarea normelor (regulilor) guvernamentale specifice. De asemenea, sunt incluși lucrătorii care furnizează servicii de afaceri, cum ar fi servicii de vămuire, planificarea de conferințe, servicii de plasare a forței de muncă, cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare sau de mărfuri cu ridicata și care acționează ca agenți pentru atleți și artiști.

331 Specialiști financiari, matematicieni și asimilați

Specialiștii financiari, matematicienii și asimilații stabilesc valoarea diferitelor articole și proprietăți, mențin înregistrările tranzacțiilor financiare, analizează cererea de informații din aplicațiile de împrumut și iau o decizie, cumpără și vând instrumente financiare și efectuează calcule matematice și similare.

3311 Agenți și brokeri în domeniul financiar și bancar

Agenții și brokerii în domeniul financiar și bancar cumpără și vând titluri de valoare, acțiuni, obligațiuni și alte instrumente financiare, se ocupă cu schimbul valutar, la fața locului sau pe piețele de schimb, în numele companiei proprii sau pentru clienți, pe bază de comision. Aceștia recomandă tranzacții clienților sau conducerilor superioare.

331101 cambist (broker valori)

331102 agent de schimb

331103 intermediar în activitatea financiară și comercială (broker)

331104 broker bursa de mărfuri

331105 agent de vânzări directe (produse financiar-bancare)

331106 teleoperator financiar-bancar

331107 agent marketing pensii private

331108 agent pentru servicii de investiții financiare

3312 Ofițeri de credite

Ofițerii de credite analizează și evaluează informațiile financiare din aplicațiile pentru creditare și stabilesc aprobarea sau respingerea clientului pentru creditare sau recomandă conducerii superioare aprobarea sau refuzarea creditării.

331201 analist tehnic piețe financiare

331202 ofițer operațiuni financiar-bancare

3313 Specialiști în contabilitate și asimilați

Specialiștii în contabilitate și asimilații acestora țin o evidență a înregistrărilor tranzacțiilor financiare ale unei întreprinderi și verifică corectitudinea documentelor și înregistrărilor referitoare la aceste tranzacții.

331301 calculator devize

331302 contabil

331303 tehnician merceolog

331304 planificator

331305 revizor gestiune

331306 contabil bugetar

331307 secretar economic (studii medii)

331308 merceolog

331309 referent

3314 Specialiști statisticieni, matematicieni și alți specialiști asimilați

Specialiștii statisticieni, matematicieni și alți specialiști asimilați ajută în activitatea de planificare, colectarea, procesarea și prezentarea datelor statistice, matematice sau actuariale și în executarea acestor operațiuni, de obicei lucrând sub îndrumarea statisticienilor, matematicienilor și actuarilor.

331401 referent statistician

331402 statistician

331403 statistician medical

331404 actuar

331405 tehnician planificare/urmărire sinteze

3315 Evaluatori asigurări

Evaluatorii de asigurări evaluează valoarea proprietăților și a diferitelor bunuri și estimează pierderile acoperite de polițele de asigurare.

331501 estimator licitații

321502 evaluator asigurări

331503 evaluator tehnic daune auto

332 Agenți și brokeri în vânzări și aprovizionare

Agenții și brokerii în vânzări și aprovizionare reprezintă companiile, guvernele și alte organizații în activitatea de cumpărare și vânzare de mărfuri, bunuri, asigurări, transport și alte servicii pentru unități industriale, profesionale, comerciale sau de altă natură ori acționează ca agenți independenți pentru a aduce împreună cumpărătorii și vânzătorii de mărfuri și servicii.

3321 Agenți de asigurări

Agenții de asigurări acordă consultații în domeniul asigurărilor și vând polițe de asigurare de viață, în caz de accident, asigurare a automobilelor, asigurare mixtă, asigurare în caz de incendiu, asigurare maritimă și alte forme de asigurare pentru clienții noi și pentru cei vechi.

332101 agent de asigurare

332102 broker în asigurări

3322 Agenți de vânzări

Agenții de vânzări reprezintă companiile în vânzarea diferitelor bunuri și servicii către întreprinderi și alte organizații și asigură informații specifice despre produse, atunci când este necesar.

332201 reprezentant tehnic

332202 reprezentant comercial

332203 agent de vânzări

332204 consilier vânzări bijuterii și ceasuri

3323 Agenți contractări și achiziții

Agenții de contractări și achiziții cumpără bunuri și servicii pentru utilizare sau revânzare în numele unităților industriale, comerciale, guvernamentale sau al altor instituții și organizații.

332301 specialist în achiziții

3324 Brokeri comerciali

Brokerii comerciali cumpără sau vând mărfuri și servicii de transport maritim al mărfurilor, de obicei în vrac, în numele companiei acestora sau pentru clienți, pe bază de comision.

332401 agent comercial

332402 mercantizor

332403 agent vânzări standarde și produse conexe

333 Agenți de servicii comerciale

Agenții de servicii comerciale stabilesc contacte pentru a vinde diverse servicii comerciale, cum ar fi spațiul de publicitate în mass-media, desfășoară activități vamale pentru a se asigura că documentele necesare sunt în ordine, informează persoanele în căutarea unui loc de muncă despre locurile de muncă vacante, realizează activități de mediere între lucrător și angajator, aranjează contracte pentru atleții de performanță, animatori și artiști, precum și pentru publicarea de cărți, producția de piese de teatru sau înregistrarea, interpretarea și vânzarea de muzică, planifică și organizează conferințe și evenimente similare.

3331 Agenți concesionari

Agenții concesionari îndeplinesc procedurile de declarare vamală și se asigură că formularele de asigurare și licențele de import/export și alte formalități sunt în ordine.

333101 agent contractări și achiziții (broker mărfuri)

333102 recepționer contractări-achiziții

333103 administrator cumpărări

333104 agent cumpărări

333105 declarant vamal

333106 agent tranzit

333107 agent maritim

3332 Organizatori de conferințe și evenimente

Organizatorii de conferințe și evenimente organizează și coordonează serviciile pentru conferințe, evenimente, ceremonii, banchete și seminare.

3333 Agenți de recrutare și contractori

Agenții de recrutare și contractorii informează și mediază persoanele în căutarea unui loc de muncă despre locurile de muncă vacante, găsesc lucrători pentru angajatori și recrutează forța de muncă pentru anumite proiecte, la cererea angajatorilor și a altor organizații, inclusiv instituții guvernamentale, sau ajută persoanele în căutarea unui loc de muncă să își găsească un loc de muncă, pentru un comision.

333301 agent repartizare a forței de muncă

333302 agent orientare profesională a șomerilor/agent informare privind cariera

333303 agent evidență și plată a ajutorului de șomaj

333304 inspector/referent resurse umane

333305 agent ocupare

333306 analist resurse umane

333307 tehnician mobilitate personal

333308 tehnician reconversie personal

333309 instructor/preparator formare

333310 tehnician calificare gestiune competențe

333311 tehnician resurse umane

3334 Agenți și administratori imobiliari

Agenții și administratorii imobiliari intermediază vânzarea, cumpărarea și închirierea de bunuri imobiliare, de obicei în numele clienților și pe bază de comision.

333401 agent imobiliar (broker imobiliar)

3339 Agenți de servicii comerciale neclasificați în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde agenții de servicii comerciale neclasificați în altă parte în grupa minoră 333 – Agenți de servicii comerciale. De exemplu, grupa de bază include pe cei care stabilesc contracte de afaceri, vând servicii comerciale, cum ar fi spațiu publicitar în mass-media, aranjează contracte pentru atleți de performanță, animatori și artiști, pentru publicarea de cărți, producția de piese de teatru sau de înregistrări, interpretări și vânzări de muzică și vânzări de proprietăți și bunuri prin licitație.

333901 agent reclamă publicitară

333902 agent literar

333903 impresar muzical

333904 impresar teatru

333905 manager sportiv

333906 asistent relații publice și comunicare (studii medii)

333907 agent servicii client

333908 impresar artistic

333909 organizator spectacole

333910 operator de interviu

333911 referent comerț exterior

333912 operator vânzări prin telefon

333913 agent de navă

333914 asistent atragere fonduri

334 Secretari administrativi și specializați

Secretarii administrativi și specializați asigură servicii-suport de documentare, organizare și comunicare, utilizând cunoștințe de specialitate din activitatea organizației în care sunt angajați. Aceștia își asumă responsabilitatea de supraveghere pentru funcționarii secretariatului din organizație.

3341 Coordonatori de birou

Coordonatori de birou supraveghează și coordonează activitățile lucrătorilor din grupa majoră 4 – Funcționari administrativi.

3342 Secretari în domeniul serviciilor juridice

Secretarii în domeniul serviciilor juridice aplică cunoștințele de specialitate privind terminologia și procedurile legale în furnizarea de servicii-suport pentru specialiștii din domeniul juridic privind activitățile de comunicare, documentare și de coordonare internă, în cadrul birourilor de avocatură, departamentelor juridice din cadrul firmelor mari și al guvernelor.

334201 secretar procuratură

3343 Secretari executivi în domeniul administrativ

Secretarii executivi în domeniul administrativ îndeplinesc sarcini de coordonare și organizare în sprijinul managerilor și specialiștilor și/sau pregătesc corespondența, rapoartele și procesele-verbale și alte documente de specialitate.

334301 secretar administrativ

334302 secretar asistent director

334303 asistent manager

334304 asistent de cabinet

3344 Secretari în domeniul medical

Secretarii în domeniul medical, utilizând cunoștințele de specialitate privind terminologia medicală și procedurile de furnizare a asistenței medicale, acordă asistență specialiștilor din domeniul sănătății și altor lucrători pentru realizarea de activități de comunicare, de documentare, administrare și coordonare internă, pentru a sprijini lucrătorii din domeniul sănătății din cadrul unităților medicale și din alte organizații similare de îngrijire a sănătății.

334401 registrator medical

334402 registrator medical în anatomie patologică

334403 recepționer medical

334404 transcriptor medical

335 Specialiști guvernamentali cu funcții de reglementare și asimilați

Specialiștii guvernamentali cu funcții de reglementare și asimilații acestora administrează punerea în aplicare a regulilor și reglementărilor guvernamentale referitoare la frontierele naționale, impozite, prestații sociale, emit sau examinează aplicațiile pentru licențele sau autorizațiile în legătură cu transportul, exportul și importul bunurilor, înființarea de firme, construcția de clădiri și alte activități supuse reglementărilor guvernamentale.

3351 Inspectori de vamă și frontieră

Inspectorii de vamă și frontieră verifică persoanele și vehiculele care trec frontierele naționale, pentru a se asigura că sunt în conformitate cu normele și reglementările guvernamentale.

335101 controlor vamal, controlor pentru datoria vamală (studii medii)

335102 revizor vamal

335103 referent TIR și tranzite (studii medii)

335104 referent vamal (studii medii)

335105 expert/inspector vamal

335106 controlor vamal, controlor pentru datoria vamală, agent vamal (studii superioare)

335107 inspector de trafic rutier (studii medii)

3352 Inspectori fiscali

Inspectorii fiscali examinează declarațiile fiscale, facturile de vânzare și alte documente pentru a determina tipul și nivelul impozitului, ale obligațiilor și altor tipuri de taxe care trebuie plătite de către persoane fizice sau juridice și trimite cazurile excepționale sau importante către contabili, funcționari guvernamentali superiori sau directorilor.

335201 inspector taxe și impozite

335202 operator rol

335203 perceptor

3353 Inspectori de asigurări sociale

Inspectorii de asigurări sociale examinează cererile pentru programele guvernamentale, financiare sau de servicii, pentru a determina eligibilitatea, serviciile și prestațiile corespunzătoare, și trimit cazurile excepționale sau importante către funcționari guvernamentali superiori sau directorilor.

3354 Inspectori guvernamentali în licențe, permise și autorizații

Inspectorii guvernamentali în acordarea de licențe, permise și autorizații examinează cererile pentru licențele de export sau import de mărfuri, înființarea de firme, construirea de case ori alte structuri sau pentru obținerea de pașapoarte, determină eligibilitatea cererilor pentru eliberarea de licențe ori pașapoarte și identifică condițiile sau restricțiile specifice care urmează a fi anexate licențelor emise, cazurile excepționale ori importante fiind trimise către funcționari guvernamentali superiori sau directorilor.

335401 inspector pensii, asigurări sociale și asistență socială

335402 referent pensii, asigurări sociale și asistență socială

335403 inspector pentru acordarea de permise, licențe sau autorizații

335404 inspector de stat

335405 inspector tehnic

335406 expert

3355 Inspectori de poliție și detectivi

Inspectorii de poliție și detectivii investighează faptele și împrejurările în care au fost comise crimele, în scopul identificării persoanelor suspecte și al obținerii de informații care nu sunt disponibile sau evidente privind etapele, circumstanțele și comportamentul persoanelor implicate, inclusiv în vederea prevenirii crimelor.

335501 inspector de poliție

335502 detectiv

335503 anchetator poliție

335504 detectiv particular

3359 Specialiști guvernamentali cu funcții de reglementare și asimilați neclasificați în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde specialiștii guvernamentali cu funcții de reglementare și asimilați neclasificați în altă parte în grupa majoră 3 – Tehnicieni și alți specialiști din domeniul tehnic. De exemplu, grupa include inspectorii din domeniile agriculturii, pisciculturii, silviculturii, salarizării, precum și din domeniul metrologiei.

335901 inspector metrolog

335902 inspector prețuri

335903 inspector salarii

335904 comisar

34 Alți specialiști în domeniul juridic, social și cultural

Alți specialiști în domeniul juridic, social și cultural îndeplinesc sarcini tehnice legate de aplicarea practică a cunoștințelor referitoare la serviciile juridice, asistență socială, cultură, prepararea produselor alimentare, sport și religie.

341 Alți specialiști în domeniul juridic și social

Alți specialiști în domeniul juridic, social și religios oferă servicii tehnice și practice și asigură sprijin în cadrul proceselor juridice și al investigațiilor, în programele sociale și de asistență comunitară și în activitățile religioase.

3411 Specialiști în domeniul juridic și asimilați

Specialiștii din domeniul juridic și asimilații acestora îndeplinesc funcții de sprijin în instanțele de judecată sau în cabinetele de avocatură, furnizează servicii legate de probleme juridice, cum ar fi contracte de asigurare, transferul de proprietate și acordarea de împrumuturi și alte tranzacții financiare, sau fac investigații pentru clienți.

341101 agent procedural

341103 grefier

341104 secretar notariat

341105 tehnician criminalist

341106 funcționar în activități comerciale, administrative și prețuri

341107 executor judecătoresc (tribunal, judecătorie)

341108 arhivar notariat

341109 expert tehnic judiciar

341110 grefier statistician

341111 grefier documentarist

341112 secretar dactilograf laborator expertize criminalistice

341113 asistent registrator

341114 grefier arhivar

341115 grefier registrator

341116 ofițer antifraudă financiar-bancară (studii medii)

3412 Specialiști în asistență socială și asimilați

Specialiștii în asistență socială și asimilații acestora administrează și implementează programe de asistență socială și servicii comunitare și asistă clienții pentru rezolvarea problemelor personale și sociale.

341201 tehnician asistență socială

341202 pedagog social

341203 lucrător social pentru persoane cu probleme de dependență

341204 facilitator de dezvoltare comunitară

341205 lucrător de tineret

341206 specialist în economia socială

341207 tehnician egalitate de șanse

3413 Specialiști în domeniul religiei și asimilați

Specialiștii în domeniul religiei și asimilații acestora acordă sprijin preoților sau comunității religioase, desfășoară activități religioase, predică și transmit învățăturile unei anumite religii și depun eforturi pentru a crea o stare de bine prin puterea credinței și a consilierii spirituale.

341301 călugăr/călugăriță

341302 paracliser

341303 predicator

341304 egumen/egumenă

341305 preot

341306 diacon

341307 cântăreț bisericesc

341308 dascăl

341309 catehet

3414 Personal didactic în învățământul primar

Personalul din învățământul primar instruiește copiii în mod individual și în grup, folosind diferite metode și materiale didactice pe care le adaptează la nevoile diferite ale copiilor, observă și evaluează performanțele și comportamentul acestora, supraveghează copiii în timpul pauzelor.

341401 învățător

341402 institutor

3415 Personal didactic în învățământul preșcolar

Personalul din învățământul preșcolar desfășoară activități individuale și de grup concepute prin abordarea holistică a dezvoltării copilului, care integrează dezvoltarea fizică, sănătatea, dezvoltarea limbajului și comunicării, dezvoltarea cognitivă și socioemoțională a copilului.

341501 educatoare

341502 educator puericultor

3416 Instructori și asimilați din învățământ

Instructorii și asimilații din învățământ desfășoară activități de educație extrașcolare, programe de recreere și organizează activități educative complementare care vizează dezvoltarea elevilor în plan cultural-artistic, tehnic-aplicativ, sportiv și turistic.

341601 instructor școlar auto

3419 Personal în învățământ neclasificat în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază conține personal din învățământ neclasificat în altă parte în grupa majoră 3 – Tehnicieni și alți specialiști din domeniul tehnic. De exemplu, grupa de bază include personalul din învățământ care planifică, pregătește și furnizează lecții și ateliere de lucru individuale și de grup pentru nivelul de competență, interesele și aptitudinile elevilor și consiliază elevii pentru a-i ajuta să înțeleagă și să depășească probleme personale sociale sau de comportament care ar putea afecta educația lor.

341901 maistru instructor

341902 pedagog școlar

341903 secretar școală

341904 șef atelier școală

341905 mediator școlar

342 Lucrători în domeniul sportului și al pregătirii fizice

Lucrătorii în domeniul sportului și al pregătirii fizice se pregătesc și concurează la evenimente sportive pentru a obține un câștig financiar, antrenează sportivi amatori și profesioniști, femei și bărbați, pentru creșterea performanței, promovează participarea și standardele în sport, organizează și oficiază evenimente sportive, furnizează instruire, pregătire și supraveghere pentru diferite forme de exerciții și alte activități recreative.

3421 Atleți și sportivi

Atleții și sportivii participă la evenimente și competiții sportive. Aceștia se antrenează și concurează individual sau ca parte a unei echipe în sportul ales de ei.

342101 fotbalist profesionist

342102 sportiv profesionist în alte discipline sportive

342103 jucător de rugbi

342104 sportiv de înaltă performanță

342105 sportiv de performanță

3422 Antrenori, instructori și funcționari din domeniul sportului

Antrenorii, instructorii și funcționarii din domeniul sportului lucrează cu sportivi amatori sau profesioniști pentru a crește performanța, încurajează o participare cât mai mare în sport și organizează și oficiază evenimente sportive conform normelor stabilite.

342201 antrenor

342202 instructor sportiv

342203 secretar federație

342204 antrenor de fotbal profesionist

342205 instructor arte marțiale

342206 instructor (monitor) schi/călărie/golf/tenis/înot/sporturi extreme

342207 antrenor coordonator

342208 arbitru judecător sportiv

342209 preparator sportiv

342210 impresar sportiv

342211 oficial sportiv acreditat

342212 instructor în poligonul de tir

342213 supraveghetor în poligonul de tir

342214 monitor de schi, snow-board și sporturi de alunecare pe zăpadă

342215 instructor educație acvatică

342216 arbitru de fotbal

342217 organizator evenimente sportive

342218 ofițer de control doping (studii medii)

342219 steward sportiv

342220 antrenor național

3423 Instructori și coordonatori de programe de pregătire fizică și activități recreative

Instructorii și coordonatorii de programe de pregătire fizică și activități recreative îndrumă, ghidează și instruiesc grupuri și persoane în activități recreative, de pregătire fizică sau de aventură în aer liber.

342301 animator sportiv

342302 instructor de fitness

342303 antrenor de fitness

342304 instructor de aerobic-fitness

342305 instructor educație fizică

342306 instructor salvaspeo

342307 instructor speologie

342308 instructor canioning

342309 instructor în poligonul de tragere

343 Alți specialiști în domeniul artistic, cultural și culinar

Alți specialiști din domeniul artistic, cultural și culinar combină aptitudinile creative și cunoștințele tehnice și culturale în activitatea de preluare și prelucrare a fotografiilor, proiectarea și executarea decorurilor pentru teatru, vitrine (afișaje) de magazin și interioare de locuințe, pregătirea obiectelor pentru prezentare, întreținerea colecțiilor din biblioteci și din galerii, a înregistrărilor și sistemelor de catalogare, crearea de meniuri, prepararea și prezentarea produselor alimentare, acordă sprijin pentru producțiile de teatru, film și televiziune, precum și în alte domenii artistice și culturale.

3431 Fotografi

Fotografii acționează camerele foto pentru a fotografia persoane, evenimente, peisaje, materiale, produse și alte subiecte.

343101 fotograf

343102 laborant foto

343103 retușor foto

343104 operator prelucrare peliculă

3432 Designeri de interior și decoratori

Designerii de interior și decoratorii planifică și proiectează interioarele clădirilor comerciale, industriale, publice, de vânzare cu amănuntul și rezidențiale, pentru a produce un mediu adaptat unui scop, luând în considerare factorii care îmbunătățesc mediul de viață și de muncă, precum și de promovare a vânzărilor. Aceștia coordonează și participă la construirea și decorarea acestora.

343201 butafor

343202 decorator interioare

343203 desenator artistic (studii medii)

343204 decorator vitrine

343205 desenator artistic (studii superioare)

3433 Tehnicieni în domeniul artei (expoziții, muzee și biblioteci)

Tehnicienii în domeniul artei (expoziții, muzee și biblioteci) pregătesc lucrări de artă, specimene și artefacte pentru colecții, aranjează și montează exponatele din galerii, acordă asistență bibliotecarilor privind organizarea și operarea sistemelor de manipulare a materialelor și fișierelor înregistrate.

343301 restaurator opere de artă și monumente istorice (studii medii)

343302 conservator opere de artă și monumente istorice (studii medii)

343303 restaurator bunuri culturale (studii medii)

343304 conservator bunuri culturale (studii medii)

343305 restaurator arhivă (studii medii)

343306 conservator arhivă (studii medii)

3434 Bucătari șefi

Bucătarii șefi concep meniuri, creează feluri de mâncare și supraveghează planificarea, organizarea, pregătirea și gătirea felurilor de mâncare în cadrul hotelurilor, restaurantelor și al altor locuri unde se servește masa, la bordul navelor, trenurilor de pasageri și în gospodăriile private.

343401 șef de sală restaurant

343402 barman-șef

343403 bucătar-șef

343404 cofetar-șef

343405 inspector calitate producție culinară

3435 Alți specialiști asimilați din domeniul artistic și cultural

Această grupă de bază cuprinde ocupațiile auxiliare artistice și culturale care nu sunt clasificate în altă parte în grupa minoră 343 – Alți specialiști în domeniul artistic, cultural și culinar. De exemplu, cei care ajută regizorii și actorii cu punerea în scenă a producțiilor de teatru, film, televiziune sau comerciale sunt clasificați aici.

343501 mânuitor, montator decor

343502 tehnician machetist

343503 tehnician reclame (decorator)

343504 maestru de lumini

343505 maestru de sunet

343506 caricaturist (studii medii)

343507 tehnoredactor

343508 secretar de redacție (studii medii)

343509 organizator de producție

343510 asistent regizor artistic

343511 reporter (studii medii)

343512 machior spectacole

343513 peruchier

343514 secretar de emisie (studii medii)

343515 ghid de animație

343516 documentarist (studii medii)

343517 traducător (studii medii)

343518 videojurnalist (studii medii)

343519 copywriter publicitate (studii medii)

343520 corector (studii medii)

343521 electrician iluminare scenă

343522 secretar artistic

343523 gestionar custode sală

343524 prezentator TV

343525 disc jockey

35 Tehnicieni în informatică și comunicații

Tehnicienii în informatică și comunicații furnizează sprijin pentru funcționarea zilnică a sistemelor informatice, sistemelor și rețelelor de comunicații și îndeplinesc sarcini tehnice referitoare la telecomunicații, difuzarea de imagini și sunet, precum și alte tipuri de semnale de telecomunicații (terestre, marine sau aeriene).

351 Tehnicieni pentru operațiuni în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor și pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori

Tehnicienii pentru operațiuni în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor și pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori asigură sprijin pentru funcționarea zilnică a sistemelor de comunicații, sistemelor și rețelelor informatice și oferă asistență tehnică utilizatorilor.

3511 Tehnicieni pentru operațiuni în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor

Tehnicienii pentru operațiuni în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor asigură sprijin zilnic activităților de prelucrare (procesare), operare și monitorizare a sistemelor informatice de tehnologia informației și a comunicațiilor, echipamentelor periferice, hardware și software, precum și echipamentele informatice, pentru a asigura performanță optimă, precum și pentru identificarea oricăror probleme.

351101 operator calculator electronic și rețele

351102 șef tură exploatare în centre sau oficii de calcul

351103 tehnician echipamente de calcul și rețele

351104 operator în domeniul proiectării asistate pe calculator

351105 administrator sistem documentar

351106 operator prompter

351107 operator suport tehnic pentru servicii de comunicații electronice

3512 Tehnicieni pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori

Tehnicienii pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori furnizează asistență tehnică utilizatorilor, direct sau prin telefon, e-mail ori alte mijloace electronice, inclusiv diagnosticarea și rezolvarea problemelor privind software-ul și hardware-ul (programele și componentele de calculator), echipamentul informatic periferic pentru computere, rețelele, bazele de date și internetul, și oferă îndrumare și sprijin în realizarea, instalarea și întreținerea sistemelor.

351201 programator ajutor

351202 analist ajutor

3513 Tehnicieni rețele de calculatoare și sisteme

Tehnicienii în rețele de calculatoare și sisteme instalează, operează și întrețin rețelele și alte sisteme de comunicații de date.

3514 Tehnicieni web

Tehnicienii web mențin, monitorizează și sprijină funcționarea optimă a website-urilor de internet și intranet și a programelor și echipamentelor aferente serverelor web.

352 Tehnicieni în domeniul telecomunicațiilor și al radiodifuziunii și televiziunii

Tehnicienii din domeniul telecomunicațiilor, al radiodifuziunii și televiziunii controlează funcționarea tehnică a echipamentelor pentru a înregistra și edita imaginile și sunetul și pentru transmiterea pentru emisiunile prin radio și televiziune a imaginilor și sunetelor, precum și a altor tipuri de semnale de telecomunicații terestre, marine sau aeriene, îndeplinesc sarcini tehnice legate de cercetarea în ingineria telecomunicațiilor, precum și pe cele legate de proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, întreținerea și repararea sistemelor de telecomunicații.

3521 Tehnicieni în radiodifuziune și televiziune

Tehnicienii în radiodifuziune și televiziune controlează funcționarea tehnică a echipamentelor pentru a înregistra și edita imaginile și sunetul și pentru transmiterea pentru emisiunile prin radio și televiziune a imaginilor și sunetelor, precum și a altor tipuri de semnale de telecomunicații terestre, marine sau aeriene.

352101 acustician cinematografic

352102 controlor și recondiționer filme

352103 electrician iluminare filmare

352104 etaloner

352105 maistru aparate video și sunet

352106 mașinist mecanic traweling

352107 mecanic cameră filmare

352108 montor imagine

352109 montor negative și de pregătire a peliculei

352110 montor pozitive

352111 operator cameră diafilm, diapozitive

352112 operator emisie-recepție

352113 operator producție RTV

352114 preparator filmare

352115 proiecționist

352116 senzitometrist

352117 ștanțator de filme

352118 operator truka

352119 editor imagine

352120 tehnician iluminat tehnologic

352121 ilustrator muzical

352122 controlor emisii RTV

352123 montor emisie

352124 operator imagine

352125 operator radio-radioficare

352126 operator sunet

352127 tehnician radioelectronist

352128 tehnician CATV

352129 operator dispecer sisteme de monitorizare și aparatură de control

352130 tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video, control acces

352131 cameraman

352132 tehnician de echipamente TV

352133 radioelectronist stații de emisie radio-TV

352134 tehnician la echipamente de înregistrare imagine și sunet

352135 designer video

3522 Tehnicieni în transporturi, poștă și telecomunicații

Tehnicienii în transporturi, poștă și telecomunicații îndeplinesc sarcini tehnice legate de cercetarea în ingineria telecomunicațiilor, precum și de proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, întreținerea și repararea sistemelor de telecomunicații, din poștă și transporturi.

352201 șef formație sisteme radiante (antene)

352202 tehnician construcții telefonice

352203 tehnician radiolocații

352204 tehnician turn parașutism

352205 inspector exploatare poștală

352206 tehnician stații de emisie radio-TV

352207 tehnician stații radiorelee și satelit

352208 maistru materiale emisie RTV și telecomunicații

352209 pilonist antenist

352210 tehnician rețele de telecomunicații

352211 operator rețele de telecomunicații

352212 radioelectronist stații radiorelee și satelit

352213 maistru transporturi, poștă și telecomunicații

352214 tehnician transporturi, poștă și telecomunicații

352215 tehnician proiectant transporturi și comunicații

4 Funcționari administrativi

Funcționarii administrativi înregistrează, organizează, arhivează, evaluează și realizează prelucrarea informațiilor, efectuează lucrări de secretariat privind operațiunile financiare (de casă), aranjamente de călătorie, solicitări de informații și întâlniri.

41 Funcționari cu atribuții generale inclusiv operatori la mașini de scris/calcul

Funcționarii cu atribuții generale, inclusiv operatorii la mașini de scris și de calcul, înregistrează, organizează, arhivează, prelucrează informațiile și desfășoară diferite sarcini de secretariat și administrative în conformitate cu procedurile stabilite.

411 Funcționari cu atribuții generale

Funcționarii cu atribuții generale de birou efectuează sarcini de secretariat și administrative în conformitate cu procedurile stabilite.

4110 Funcționari cu atribuții generale

Funcționarii cu atribuții generale de birou efectuează sarcini de secretariat și administrative în conformitate cu procedurile stabilite.

411001 funcționar administrativ

411002 inspector documente secrete

411003 referent de stare civilă

412 Secretari

Secretarii utilizează mașini de scris, calculatoare sau alte echipamente de procesare a textelor pentru transcrierea corespondenței și a altor documente, verifică documentele elaborate de alte categorii de personal, administrează corespondența emisă și primită, întocmesc agenda întâlnirilor de lucru și a ședințelor și efectuează diferite alte sarcini administrative.

4120 Secretari

Secretarii utilizează mașini de scris, calculatoare sau alte echipamente de procesare a textelor pentru transcrierea corespondenței și a altor documente, verifică documentele elaborate de alte categorii de personal, administrează corespondența emisă și primită, întocmesc agenda întâlnirilor de lucru și a ședințelor și efectuează diferite alte sarcini administrative.

412001 secretară

412002 secretară dactilografă

412003 secretară prelucrare texte

413 Operatori la mașini de scris/calcul

Operatorii la mașini de scris sau de calcul introduc și procesează texte și date, pregătesc, editează și realizează documente pentru stocare, prelucrare, publicare și transmitere.

4131 Dactilografi și operatori la prelucrarea textelor

Dactilografii și operatorii la prelucrarea textelor dactilografiază, editează și tipăresc utilizând mașini de scris, calculatoare sau alte procesoare de texte, înregistrează materialele prezentate oral ori scrise prin stenografie.

413101 dactilografă

413102 stenodactilografă

413103 referent transmitere

413104 telefaxist

413105 teletipist

413106 telexist

413107 telebanker

4132 Operatori introducere date

Operatorii introducere date introduc date codate, statistice, financiare și alte date numerice în cadrul echipamentului electronic, bazelor de date computerizate, foilor de calcul sau altor forme de baze de date, utilizând o tastatură, un scaner optic, program de recunoaștere a vorbirii sau alte instrumente de introducere a datelor. Aceștia introduc date în dispozitive mecanice și electronice pentru a efectua calcule matematice.

413201 operator introducere, validare și prelucrare date

413202 operator tehnică poligraf

413203 operator procesare text și imagine

413204 registrator de arhivă electronică de garanții reale mobiliare

413205 operator mașină contabilizat

413206 operator mașină de calculat

413207 asistent analist de informații

42 Funcționari în serviciul cu publicul

Funcționarii în serviciul cu publicul tratează cu clienții în legătură cu organizarea de călătorii, operațiunile financiare (monetare), cererile de informații, programarea întâlnirilor, operarea centralelor telefonice și se ocupă de intervievarea pentru anchete sau pentru completarea aplicațiilor de eligibilitate pentru servicii.

421 Casieri, operatori la ghișeu și asimilați

Casierii, operatorii la ghișeu și asimilații acestora realizează operațiuni monetare în unități legate de serviciile bancare, serviciile poștale, de pariuri sau jocuri de noroc, serviciile de amanetare și colectare a datoriilor.

4211 Casieri de bancă și asimilați

Casierii de bancă și asimilații acestora lucrează direct cu clienții băncilor sau oficiilor poștale realizând operațiuni de casă sau furnizează servicii poștale.

421101 casier tezaur

421102 casier valută

421103 mânuitor valori (presă, poștă)

421104 numărător bani

421105 verificator bani

421106 verificator valori

421107 casier trezorier

421108 șef casierie centrală

421109 șef supraveghere case

421110 operator ghișeu bancă

421111 operator ghișeu birouri de schimb

421112 administrator cont

421113 referent operații între sedii

421114 referent casier

421115 operator gestionar loto

4212 Agenți de pariuri, crupieri și alți lucrători asimilați

Agenții de pariuri, crupierii și alți lucrători asimilați acestora determină riscurile și cotele de pariuri, în vederea primirii sau achitării pariurilor ca urmare a unor rezultate ale evenimentelor sportive sau ale altor competiții de altă natură, sau conduc jocurile de noroc în unitățile de jocuri.

421201 crupier

421202 schimbător fise – changeur (cazino)

421203 supraveghetor jocuri (cazino)

421204 șef de masă (cazino)

421205 cap de masă (cazino)

4213 Agenți la case de amanet și birouri de împrumut nebancare

Agenții la casele de amanet și birourile de împrumut nebancare împrumută bani pentru obiectele amanetate sau pentru proprietățile depuse ca garanție.

421301 amanetar

4214 Agenți de colectare a creanțelor și asimilați

Agenții de colectare a creanțelor și asimilații acestora încasează plățile privind conturile restante, urmăresc stadiul plăților și colectează plățile pentru operele de binefacere.

421401 agent fiscal

421402 colector (recuperator) creanțe/debite

422 Agenți în centre de informare

Agenții în centrele de informare furnizează informații clienților sau obțin informații personal, prin telefon sau prin alte mijloace electronice, cum ar fi e-mailul, în legătură cu organizarea de călătorii, descrierea de produse ori servicii ale unei organizații, înregistrarea și întâmpinarea oaspeților și vizitatorilor, stabilirea de întâlniri, conectarea apelurilor telefonice și colectarea informațiilor de la respondenții la sondaje sau din aplicațiile pentru servicii.

4221 Consultanți și funcționari în agențiile de voiaj

Consultanții și funcționarii în agențiile de voiaj furnizează informații, stabilesc itinerarii de călătorie, obțin rezervări de locuri pentru transport și cazare și organizează excursii de grup.

422101 agent de voiaj

422102 agent de turism

422103 agent de turism tour-operator

422104 agent de transport turistic intern

422105 agent de transport internațional

422106 agent de asistență turistică

422107 agent turism de afaceri

422108 agent transporturi externe

422109 agent transporturi interne

422110 funcționar agenție voiaj

422111 agent de turism pentru circuite tematice

4222 Funcționari în centrele de informare

Funcționarii în centrele de informare oferă consultanță și informații clienților, răspund la întrebări cu privire la bunurile, serviciile sau politicile unei companii ori organizații, prelucrează tranzacțiile financiare utilizând telefonul sau mijloace electronice de comunicare, cum ar fi media ori e-mailul. Centrele de informare sunt situate în spații care pot fi la mare distanță de clienți sau de alte operațiuni ale organizațiilor sau companiilor ale căror informații sunt furnizate.

4223 Operatori centrale telefonice

Operatorii din centralele telefonice utilizează centralele și consolele telefonice de comunicații pentru a stabili conexiunile telefonice, a primi solicitările de informații ale apelantului și raportările problemelor de serviciu apărute, înregistrează și retransmit mesajele către membrii personalului sau clienților.

422301 oficiant telefoane

422302 oficiant telegraf

422303 radiotelegrafist

422304 telefonist

422305 telefonist instructor

422306 telegrafist (teleimprimatorist)

422307 operator registrator de urgență

4224 Recepționeri în domeniul hotelier

Recepționerii în domeniul hotelier înregistrează vizitatorii, repartizează camere, furnizează informații cu privire la serviciile hoteliere, fac rezervări de camere, țin evidența camerelor disponibile pentru ocupare, eliberează documentele de plată vizitatorilor la plecare și încasează plățile.

422401 recepționer de hotel

422402 lucrător concierge

422403 șef de recepție hotel

422404 tehnician compartiment securitate hotel

422405 responsabil cazare

4225 Funcționari în birouri de informații

Funcționarii în birourile de informații răspund solicitărilor și plângerilor personale, scrise, prin poșta electronică și celor prin telefon, despre bunurile, serviciile și politicile organizației, furnizează informații și îndrumă persoanele către alte surse. Aceștia sunt angajați în locații care îi pun în contact direct cu clienții sau cu producătorii de bunuri ori servicii furnizate.

422501 impiegat informații

422502 funcționar informații clienți

4226 Recepționeri (exclusiv în domeniul hotelier)

Recepționerii (exclusiv din domeniul hotelier) primesc și întâmpină vizitatorii, clienții sau oaspeții și răspund la întrebările și solicitările acestora, stabilind inclusiv întâlniri.

422601 recepționist

4227 Operatori de interviu pentru sondaje și cercetare de piață

Operatorii de interviu pentru sondaje și cercetare de piață chestionează persoane și înregistrează răspunsurile acestora la întrebările privind cercetarea și studierea pieței pe o gamă largă de subiecte.

4229 Agenți în centre de informare neclasificați în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază include agenții din centrele de informare care nu fost clasificați în altă parte din grupa minoră 422 – Agenți în centre de informare. De exemplu, sunt incluși lucrătorii care obțin și procesează informații de la clienți necesare stabilirii eligibilității pentru servicii.

43 Funcționari în serviciile de evidență contabilă și financiară

Funcționarii în serviciile de evidență contabilă și financiară obțin, întocmesc și prelucrează date contabile, statistice, financiare și alte date numerice și se ocupă de tranzacțiile în numerar ce apar întâmplător în domeniul afacerilor.

431 Funcționari în gestiune economică și administrativă

Funcționarii din gestiunea economică și administrativă obțin, întocmesc și prelucrează date contabile, statistice, financiare și alte date numerice și se ocupă de tranzacțiile în numerar ce apar întâmplător în domeniul afacerilor.

4311 Funcționari în servicii de evidență contabilă

Funcționarii în servicii de evidență contabilă calculează, clasifică și înregistrează date numerice pentru a ține o evidență financiară completă. Aceștia efectuează orice combinație de sarcini de rutină, cum ar fi afișarea, calcularea și contabilizarea taxelor, pentru a obține date financiare primare utilizate în menținerea înregistrărilor contabile.

431101 calculator preț cost

431102 funcționar economic

431103 operator devize

431104 șef secție inventar

4312 Funcționari în domeniul statistic, financiar și asigurări

Funcționarii în domeniul statistic, financiar și al asigurărilor obțin, prelucrează și calculează datele statistice sau actuariale ori îndeplinesc sarcini de redactare cu privire la tranzacțiile unităților de asigurări, băncilor sau ale altor unități financiare.

431201 agent bursă

431202 contabil financiar bancar

431203 administrator financiar (patrimoniu) – studii medii

4313 Funcționari în domeniul salarizării

Funcționarii în domeniul salarizării colectează, verifică și prelucrează informațiile de salarizare și calculează drepturile de plată și beneficiile pentru angajații din cadrul unui departament, unei companii sau altei unități.

431301 pontator

432 Funcționari în gestiunea materialelor și în transport

Funcționarii în gestiunea materialelor și în transporturi țin evidența bunurilor produse, achiziționate, depozitate, expediate și a materialelor necesare la datele specificate de producție sau țin evidența aspectelor operaționale și coordonează calendarul (programarea) transportului de pasageri și de mărfuri.

4321 Funcționari în evidența stocurilor

Funcționarii în evidența stocurilor mențin înregistrările bunurilor produse și ale materialelor de producție primite, cântărite, emise, expediate sau puse în stoc.

432101 gestionar depozit

432102 magaziner

432103 operator siloz (silozar)

432104 primitor-distribuitor materiale și scule

432105 recuziter

432106 sortator produse

432107 trezorier (studii medii)

432109 pivnicer

432110 primitor-distribuitor benzină și motorină

432111 lucrător gestionar

432112 șef raion/adjunct mărfuri alimentare/nealimentare

432113 recepționer-distribuitor

4322 Funcționari de planificare și urmărire a producției

Funcționarii de planificare și urmărire a producției calculează cantitățile de materiale necesare la datele specificate pentru industria prelucrătoare, construcție și programe similare de producție, pregătesc și verifică graficul de desfășurare a producției.

432201 dispecer

432202 facturist

432203 lansator produse

432204 programator producție

432205 dispecer operațiuni salubrizare

4323 Funcționari în transporturi

Funcționarii în transporturi țin evidența aspectelor operaționale și coordonează calendarul trenurilor, transportului rutier și aerian de pasageri, transportului de marfă și pregătesc rapoarte pentru conducerea superioară.

432301 agent transporturi

432302 funcționar informații

432303 controlor trafic

432304 impiegat auto

432305 impiegat informații aviație

432306 impiegat registru mișcare

432307 însoțitor vagoane

432308 inspector RNR (Registru Naval Român)

432309 inspector exploatare trafic

432310 instructor depou

432311 instructor revizie vagoane

432312 instructor stație

432313 operator circulație mișcare

432314 operator comercial

432315 operator dană

432316 operator programare

432317 picher

432318 rediționar

432319 revizor tehnic vagoane

432320 scriitor vagoane

432321 șef agenție colectare și expediție mărfuri

432322 șef autogară

432323 avizier căi ferate

432324 șef haltă

432325 șef stație taxare

432326 șef tură la comanda personalului de tren

432327 șef tură pregătirea personalului la vagon-restaurant și de dormit

432328 șef tură revizie vagoane

432329 veghetor încărcare-descărcare

432330 verificator documente expediție

432331 expeditor internațional

432332 operator recepție

432333 agent curier

432334 agent stație metrou

432335 impiegat de mișcare metrou

432336 operator mișcare metrou

432337 operator portuar stivator

432338 operator portuar expeditor

432339 operator portuar dispecer/planificator

432340 grafician mers de tren

432341 referent de specialitate TIR și tranzite (studii superioare)

432342 agent feroviar marfă

432343 referent protocol aeroportuar

432344 revizor tehnic auto

44 Alți lucrători în servicii suport în domeniul administrativ

Alți lucrători în servicii-suport din domeniul administrativ îndeplinesc sarcini de redactare (birou) în ziare, instanțe de judecată, biblioteci și oficiile poștale, îndosariază documente, pregătesc informații pentru prelucrare, țin evidența dosarelor de personal, verifică materialul pentru a stabili conformitatea cu sursa originală a materialului și scriu în numele persoanelor analfabete.

441 Alți lucrători în servicii suport în domeniul administrativ

Alți lucrători în servicii-suport din domeniul administrativ îndeplinesc sarcini de redactare în ziare, instanțe de judecată, biblioteci și oficii poștale, îndosariază documente, pregătesc informații pentru prelucrare, verifică materialul privind conformitatea cu sursa originală a materialului, țin evidența dosarelor de personal și scriu în numele persoanelor analfabete.

4411 Funcționari bibliotecă

Funcționarii din bibliotecă eliberează și primesc materiale de bibliotecă, sortează și aranjează cărțile pe rafturi, înregistrările sonore și vizuale, publicațiile periodice, jurnalele, revistele și ziarele și furnizează informații generale despre bibliotecă pentru utilizatori.

441101 bibliotecar (studii medii)

441102 discotecar

441103 filmotecar

441104 fonotecar

441105 fototecar

441106 mânuitor carte

441107 videotecar

4412 Curieri și sortatori corespondență

Curierii și sortatorii de corespondență efectuează sarcini privind sortarea, înregistrarea, livrarea corespondenței și alte sarcini legate de serviciile de corespondență de la oficiile poștale sau organizații similare, precum și de la ori în cadrul unei unități.

441201 agent poștal

441202 cartator poștal

441203 cartator presă

441204 cartator telegrame

441205 diriginte poștă

441206 factor poștal

441207 inspector telegrame

441208 oficiant poștă telegrame

441209 oficiant presă

441210 prelucrător presă scrisă

441211 responsabil tură expediție

441212 șef vagon poștal

4413 Codificatori, corectori și asimilați

Codificatorii, corectorii și asimilații acestora transformă informațiile în coduri, verifică și corectează probele și desfășoară și alte sarcini de birou.

441301 codificator

441302 corector editură presă

441303 corector-revizor poligrafie

4414 Copiști și funcționari asimilați

Copiștii și funcționarii asimilați acestora scriu scrisori și completează formulare în numele persoanelor analfabete.

4415 Funcționari pentru activități de secretariat

Funcționarii pentru activitățile de secretariat ordonează corespondența, fișele (cardurile), facturile, chitanțele și alte înregistrări în ordine alfabetică sau numerică ori în conformitate cu sistemul de evidență utilizat. Aceștia localizează și îndepărtează materiale din dosar la cerere (atunci când se solicită); de asemenea, fotocopiază, scanează sau expediază prin fax documente.

441501 arhivar

441502 funcționar documentare

4416 Funcționari în domeniul resurselor umane

Funcționarii din domeniul resurselor umane mențin și actualizează dosarele de personal, cum ar fi informații cu privire la transferuri sau promovări, evaluări de performanță, concediile angajaților efectuate ori acumulate, salarii, calificări și instruiri profesionale.

441601 referent evidența persoanelor

4419 Lucrători în servicii suport neclasificați în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază include lucrătorii din servicii-suport neclasificați în altă parte în grupa majoră 4 – Funcționari administrativi.

441901 funcționar ghișeu servicii publice

441902 expert local pe problemele romilor

441903 expert relații sociale

5 Lucrători în domeniul serviciilor

Lucrătorii în domeniul serviciilor furnizează servicii personale și de protecție legate de călătorii, gospodării, furnizarea de alimente, îngrijire personală sau protecție împotriva incendiilor și actelor de delincvență, prezintă și vând bunuri cu ridicata sau cu amănuntul în magazine sau unități similare, precum și la tarabe și în piețe.

51 Lucrători în domeniul serviciilor personale

Lucrătorii în servicii personale furnizează servicii personale legate de călătorii, gospodărie, furnizarea de alimente, îngrijirea personală și a copiilor.

511 Însoțitori de zbor, conductori și ghizi

Însoțitorii de zbor, conductorii și ghizii prestează diverse servicii personale legate de călătoriile cu avionul, trenul, vaporul, autobuzul sau alte vehicule, însoțesc persoane și grupuri în călătorii, vizite și excursii turistice.

5111 Însoțitori de zbor și stewarzi

Însoțitorii de zbor și stewarzii asigură confortul și siguranța pasagerilor, servesc mâncare și băuturi și prestează servicii personale, de obicei la bordul aeronavelor și navelor. Aceștia pot planifica și coordona activitățile menajere și sociale la bordul navelor.

511101 însoțitor de bord

511102 stewardesă

5112 Conductori în transporturi

Conductorii în transporturi verifică și emit bilete, asigură siguranța și confortul pasagerilor în trenuri, tramvaie, autobuze și alte vehicule de transport public.

511201 conductor tren

511202 revizor bilete

511203 controlor bilete

511204 conductor vagon de dormit și cușetă

511205 controlor acces metrou

511206 șef tură comandă vagon de dormit – cușetă

511207 însoțitor pasageri în transportul rutier

5113 Ghizi

Ghizii însoțesc persoane sau grupuri de persoane în vizite, tururi de vizitare și excursii sau plimbări în locuri de interes turistic, cum ar fi situri istorice, unități industriale și parcuri tematice. Aceștia descriu punctele de interes turistic și furnizează informații esențiale cu privire la caracteristicile interesante.

511301 ghid de turism

511302 ghid de turism intern (local)

511303 ghid național de turism (tour-operator)

511304 ghid de turism montan, drumeție montană

511305 ghid galerii de artă/interpret

511306 ghid habitat natural floră, faună

511307 ghid turism ornitologic

511308 ghid turism speologic

511309 ghid turism ecvestru

511310 ghid de turism sportiv (alpinism și cățărări pe stânci/schi/bob/înot/canotaj/iahting/zbor cu aparate ultraușoare)

511311 ghid montan

511312 ghid obiectiv cultural

511313 însoțitor grup turistic

511314 organizator activitate turism (studii medii)

511315 ranger

511316 custode pentru arii protejate

511317 animator de hotel

511318 însoțitor speolog

511319 ghid turistic pentru peșteri amenajate

511320 ghid canioning

512 Bucătari

Bucătarii planifică, organizează, prepară și gătesc mâncarea în hoteluri, restaurante și alte locuri unde se poate mânca, la bordul navelor, în trenurile de călători și în gospodăriile private.

5120 Bucătari

Bucătarii planifică, organizează, prepară și gătesc mâncarea în hoteluri, restaurante și alte locuri unde se poate mânca, la bordul navelor, în trenurile de călători și în gospodăriile private.

512001 bucătar

512002 pizzar

512003 bucătar specialist/vegetarian/dietetician

512004 maestru în arta culinară

513 Chelneri și barmani

Chelnerii și barmanii servesc produse alimentare și băuturi în locuri comerciale de luat masa și băut, cluburi, instituții și cantine, la bordul navelor și în trenurile de călători.

5131 Chelneri

Chelnerii servesc produse alimentare și băuturi în locuri de luat masa și băut, cluburi, instituții și cantine, la bordul navelor și în trenurile de călători.

513101 ajutor ospătar

513102 ospătar (chelner)

513103 somelier

5132 Barmani

Barmanii prepară, amestecă și servesc băuturi alcoolice și nonalcoolice direct clienților, la bar sau la tejghea sau prin intermediul chelnerilor.

513201 barman

513202 barman preparator

514 Coafori, cosmeticieni și asimilați

Coaforii, cosmeticienii și asimilații acestora taie și coafează părul, bărbieresc și aranjează bărbile, fac tratamente de înfrumusețare, aplică cosmetice și machiaje și oferă alte tipuri de tratament persoanelor în scopul îmbunătățirii înfățișării acestora.

5141 Coafori

Coaforii se ocupă cu tăierea, vopsirea, îndreptarea și coafarea părului; de asemenea, tot în această grupă sunt incluși și cei care execută operațiuni de bărbierit sau tăierea părului facial și tratarea scalpului.

514101 coafor

514102 frizer

514103 coafor stilist

514104 stilist extensii de păr

5142 Cosmeticieni și asimilați

Cosmeticienii și asimilații acestora fac tratamente de înfrumusețare faciale și corporale, aplică cosmetice și machiaj și oferă și alte tipuri de tratament persoanelor fizice în scopul de a îmbunătăți aspectul acestora.

514201 cosmetician

514202 manichiurist

514203 pedichiurist

514204 maseur de întreținere și relaxare

514205 machior

514206 tatuator

514207 montator bijuterii pe corp

514208 stilist protezist de unghii

514209 operator întreținere corporală

514210 dermopigmentist

515 Supraveghetori clădiri și gospodării

Supraveghetorii de clădiri și gospodării coordonează, programează și supraveghează activitatea persoanelor care fac curățenie și a altor categorii de personal de serviciu din spațiile comerciale, industriale și rezidențiale. Aceștia își asumă responsabilitatea pentru activitatea de menaj și de îngrijire în hoteluri, birouri, apartamente, case și locuințe private.

5151 Personal de supraveghere inclusiv pentru activități de curățenie și întreținere în birouri, hoteluri și alte instituții

Personalul de supraveghere, inclusiv pentru activități de curățenie și întreținere în birouri, hoteluri și alte instituții, organizează, supraveghează și execută activități de menaj în scopul de a menține curate și ordonate interioarele, mobilierul și alte facilități din aceste unități.

515101 cabanier

515102 guvernantă de hotel/etaj

515103 lenjereasă de hotel

515104 administrator

515105 administrator piețe și târguri

515106 intendent

515107 șef cantină

515108 dispecer pentru servire în cameră (hotel)

5152 Administratori în gospodării individuale

Administratorii din gospodăriile individuale organizează, supraveghează și execută activități de menaj în gospodării private, cu sau fără sprijinul personalului din subordine.

515201 gospodar

515202 îngrijitor vilă

515203 administrator pensiune turistică

515204 lucrător în gospodăria agroturistică

5153 Administratori de clădiri

Administratorii de clădiri au grijă de imobilele de locuit, hoteluri, birouri, biserici și alte clădiri și mențin ordinea și curățenia acestora și a suprafețelor auxiliare. Aceștia pot supraveghea alți lucrători și contractori, în funcție de mărimea și natura imobilului în cauză.

515301 îngrijitor clădiri

515302 agent curățenie clădiri și mijloace de transport

515303 administrator de condominii

516 Alți lucrători în domeniul serviciilor personale

Alți lucrători în domeniul serviciilor personale descriu trecutul și prevăd (prezic) evenimente viitoare din viața persoanelor, oferă companie și alte servicii personale, îngrijesc și dresează animalele, furnizează servicii de îmbălsămare și funerare, instruiesc persoanele pentru a conduce vehicule.

5161 Astrologi, prezicători și asimilați

Astrologii, prezicătorii și asimilații acestora descriu (dezvăluie) trecutul și prezic evenimente viitoare din viața persoanelor prin practicarea astrologiei, pe baza unor caracteristici din palmele clienților, prin folosirea cărților de joc sau alte tehnici.

516101 astrolog

5162 Însoțitori și valeți

Însoțitorii și valeții oferă companie și se ocupă de diferitele nevoi ale angajatorului.

516201 cameristă hotel

516202 însoțitor

516203 valet

5163 Agenți de pompe funebre și îmbălsămători

Agenții de pompe funebre și îmbălsămătorii organizează, conduc și rezolvă sarcini specifice legate de funeralii, îmbălsămare, înhumare sau incinerare.

516301 antreprenor servicii funerare

516302 decorator servicii funerare

516303 îmbălsămător

5164 Îngrijitori animale inclusiv animale de companie

Îngrijitorii de animale și animale de companie hrănesc, dresează și îngrijesc animalele și asistă medicii veterinari, tehnicienii în sănătatea animală și tehnicienii din cadrul unităților veterinare, adăposturilor de animale, adăposturilor ce se ocupă cu înmulțirea animalelor, grădinilor zoologice, laboratoarelor, magazinelor de vânzare cu amănuntul a animalelor de companie, școlilor de echitație, școlilor de dresare a câinilor și altor unități de îngrijire similare.

516401 îngrijitor farmacii, cabinete veterinare

516402 coafor canin

5165 Instructori conducere auto

Instructorii de conducere auto învață oamenii cum să conducă autovehicule.

516501 instructor școlar auto

516502 instructor auto

5169 Lucrători în domeniul serviciilor personale neclasificați în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde lucrătorii din domeniul serviciilor personale neclasificați în altă parte în subgrupa majoră 51 – Lucrători în domeniul serviciilor personale. De exemplu, cei care furnizează servicii și companie ca parteneri de dans, escorte și animatoarele din cluburi de noapte sunt incluși aici.

516901 agent dezinfecție, deratizare, dezinsecție

516902 gazdă club

516903 organizator prestări servicii

516904 agent ecolog

516905 raportor ecolog

516906 întreținător textile-piele

516907 animator socioeducativ

516908 animator centre de vacanță

516909 lucrător pensiune turistică

516910 operator pârtie de schi

516911 prestidigitator

516912 iluzionist de circ

516913 interpret de limbaj mimico-gestual

52 Lucrători în domeniul vânzărilor

Lucrătorii din domeniul vânzărilor se ocupă cu vânzarea și prezentarea bunurilor în magazine cu amănuntul sau cu ridicata, la tarabe și în piețe, la domiciliul clienților, prin telefon sau centrele de comandă. Aceștia înregistrează și acceptă plată pentru bunurile și serviciile achiziționate și pot conduce mici magazine de vânzare cu amănuntul.

521 Vânzători stradali și în piețe

Vânzătorii stradali și în piețe vând mărfuri la tarabe în piețe sau în stradă, pregătesc și vând alimente calde sau reci și băuturi pentru consumul imediat pe străzi și în locuri publice.

5211 Vânzători la standuri și în piețe

Vânzătorii la standuri și în piețe vând diverse produse la standuri în piețe acoperite sau în aer liber ori la tarabe în stradă sau în alte spații deschise.

5212 Vânzători stradali de produse alimentare

Vânzătorii stradali de produse alimentare pregătesc și vând sau vând produse alimentare deja preparate, calde ori reci, și băuturi pentru consumul imediat pe stradă și în locuri publice, cum ar fi gări, cinematografe sau teatre.

521201 vânzător ambulant de produse alimentare

522 Vânzători în magazine

Vânzătorii în magazine vând o gamă largă de bunuri și servicii direct către public sau în numele unităților de vânzare cu amănuntul și cu ridicata. Aceștia explică funcțiile și calitățile acestor bunuri și servicii și pot conduce mici magazine sau pot supraveghea activitatea asistenților de vânzare și a casierilor.

5221 Vânzători în magazine

Vânzătorii în magazine conduc magazine mici de vânzare cu amănuntul, fie în mod independent, fie cu sprijinul unui număr mic de angajați.

522101 vânzător

5222 Supraveghetori în magazine

Supraveghetorii în magazine se ocupă cu supravegherea și coordonarea activității asistenților de vânzări, casierilor și a altor lucrători în magazinele de vânzare cu amănuntul și cu ridicata, cum ar fi supermarketuri și magazine universale.

522201 anticar

5223 Asistenți vânzări în magazine

Asistenții de vânzări în magazine vând o gamă de bunuri și servicii direct către public sau în numele unităților de vânzare cu amănuntul și cu ridicata și explică funcțiile și calitățile acestor bunuri și servicii.

522301 librar

522302 lucrător controlor final

522303 lucrător comercial

522304 lucrător produse naturiste

522305 vânzător de produse naturiste

523 Casieri și vânzători de bilete

Casierii și vânzătorii de bilete utilizează casele de marcat, scanerele optice de prețuri, calculatoarele sau alte echipamente pentru a înregistra și accepta plata pentru achiziționarea de bunuri, servicii și bilete de intrare în locații cum ar fi magazine, restaurante și case de bilete.

5230 Casieri și vânzători de bilete

Casierii și vânzătorii de bilete utilizează casele de marcat, scanerele optice de prețuri, calculatoarele sau alte echipamente pentru a înregistra și accepta plata pentru achiziționarea de bunuri, servicii și bilete de intrare în locații cum ar fi magazine, restaurante și case de bilete.

523001 taxator

523002 vânzător de bilete

523003 casier

523004 casier metrou

524 Alți lucrători în domeniul vânzărilor

Alți lucrători din domeniul vânzărilor se ocupă cu prezentarea demonstrativă și vânzarea de bunuri, produse alimentare și servicii, de obicei publicului larg, în alt context decât vânzarea în piețe, pe stradă sau în magazine. Această grupă de bază include vânzătorii neclasificați în grupele minore 521 – Vânzători stradali și în piețe, 522 – Vânzători în magazine și 523 – Casieri și vânzători de bilete.

5241 Manechine și asimilați

Manechinele și alte modele îmbracă și prezintă articole vestimentare și accesorii, pozează pentru fotografii, film și înregistrare video, publicitate sau pentru creații artistice.

524101 manechin

524102 model – atelier artistic și publicitate

524103 prezentator modă

5242 Prezentatori produse

Prezentatorii de produse recomandă prin demonstrații produse (mărfurile) în spații comerciale, expoziții și locuințe private.

5243 Vânzători la domiciliu

Vânzătorii la domiciliul clientului vând bunuri și servicii și propun tranzacții pentru o unitate (firmă) prin abordarea sau vizitarea potențialilor clienți, de obicei rezidenți în locuințe private, mergând la domiciliul acestora.

524301 vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă

5244 Vânzători în case de comenzi

Vânzătorii în case de comenzi contactează clienții existenți și pe cei potențiali, utilizând telefonul sau alte mijloace de comunicații electronice, pentru a promova bunuri și servicii, obținerea de vânzări și stabilirea de vizite de vânzări. Aceștia pot contacta un client dintr-un centru de comandă prin telefon sau din spații necentralizate.

5245 Lucrători în benzinării

Lucrătorii în benzinării vând combustibil, lubrifianți și alte produse pentru automobile și furnizează servicii cum ar fi alimentarea, curățarea, lubrifierea și efectuarea de reparații minore la autovehicule.

5246 Lucrători în unități de alimentație publică

Lucrătorii în unități de alimentație publică servesc clienții la ghișeele alimentare, definitivează prepararea produselor alimentare simple în restaurante, cafenele, hoteluri, puncte de fast-food, bufete, spitale și alte locații.

524601 bufetier

5249 Lucrători în domeniul vânzărilor neclasificați în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde lucrătorii în vânzări care nu sunt clasificați în altă parte în subgrupa majoră 52 – Lucrători în domeniul vânzărilor.

53 Personal de îngrijire

Personalul de îngrijire asigură îngrijire, supraveghere și asistență pentru copii, pacienți și persoane în vârstă, convalescenți sau persoane cu handicap, în unități instituționale și rezidențiale.

531 Personal de îngrijire copii inclusiv în servicii suport pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial

Personalul de îngrijire a copiilor, inclusiv în servicii-suport pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial, asigură îngrijire și supraveghere pentru copii în școli, locuințe rezidențiale și în unități de îngrijire a copiilor.

5311 Personal de îngrijire copii

Personalul de îngrijire a copiilor asigură îngrijire și supraveghere pentru copii în locuințe rezidențiale și în centre de îngrijire de zi înainte de școală, după școală și în timpul vacanțelor.

531101 îngrijitor de copii

531102 guvernantă

531103 babysitter

531104 bonă

5312 Personal în domeniul serviciilor suport pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial

Personalul în domeniul serviciilor-suport pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial îndeplinește atribuții nedidactice prin asistarea personalului didactic și oferă îngrijire și supraveghere pentru copii în școli și grădinițe.

531201 asistent maternal

531202 părinte social

531203 educator specializat

531204 îngrijitor grupă învățământ preșcolar

532 Personal de îngrijire în domeniul sănătății

Personalul de îngrijire în serviciile de ocrotire a sănătății asigură servicii de îngrijire personală și asistență pentru mobilitatea și activitățile zilnice de viață ale pacienților, persoanelor în vârstă, persoanelor convalescente și cu handicap în unități de îngrijire a sănătății și în centre rezidențiale.

5321 Îngrijitori în domeniul sănătății

Îngrijitorii din domeniul sănătății asigură servicii de îngrijire personală și asistență în activitățile zilnice din viața pacienților și rezidenților în diferite centre de îngrijire a sănătății, cum ar fi spitale, clinici și facilități de îngrijire medicală rezidențiale. Aceștia, de obicei, se ocupă cu punerea în aplicare a planurilor și practicilor de îngrijire stabilite, sub supravegherea directă a cadrelor medicale și a altor specialiști din domeniul sănătății sau specialiști asimilați acestora.

532101 băieș

532102 gipsar

532103 infirmier/infirmieră

532104 îngrijitoare la unități de ocrotire socială și sanitară

532105 lăcar

532106 nămolar

5322 Îngrijitori la domiciliu

Îngrijitorii la domiciliu asigură servicii de îngrijire personală și asistență în activitățile zilnice din viața persoanelor care au nevoie de o astfel de îngrijire ca urmare a efectelor îmbătrânirii, bolilor, vătămării corporale sau altor stări fizice ori psihice, la domiciliu sau în alte unități rezidențiale independente.

532201 îngrijitor bătrâni la domiciliu

532202 îngrijitor bolnavi la domiciliu

532203 asistent personal al persoanei cu handicap grav

532204 îngrijitor la domiciliu

5329 Personal de îngrijire în domeniul sănătății neclasificat în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde personalul de îngrijire din domeniul sănătății neclasificat în altă parte în grupa minoră 532 – Personal de îngrijire în domeniul sănătății.

532901 mediator sanitar

532902 mediator social

532903 lucrător prin arte combinate

532904 asistent personal profesionist

532905 asistent personal de îngrijire

532906 operator prestații sociale

532907 supraveghetor de noapte servicii sociale

532908 lucrător social

54 Lucrători în servicii de protecție

Lucrătorii în serviciile de protecție se ocupă cu protecția persoanelor fizice și a bunurilor împotriva incendiilor și a altor pericole, mențin ordinea și asigură respectarea legilor și regulamentelor.

541 Lucrători în servicii de protecție

Lucrătorii în serviciile de protecție se ocupă cu protecția persoanelor fizice și a bunurilor împotriva incendiilor și a altor pericole, mențin ordinea și asigură respectarea legilor și regulamentelor.

5411 Pompieri

Pompierii previn, combat și sting incendiile și acordă asistență în alte situații de urgență, protejează viața persoanelor, bunurile și conduc acțiunile de salvare.

541101 șef compartiment pentru prevenire

541102 șef formație intervenție, salvare și prim ajutor

541103 specialiști pentru prevenire

541104 servant pompier

541105 șef grupă intervenție

541106 șef echipă specializată

5412 Polițiști

Polițiștii asigură menținerea ordinii și respectarea legii, efectuează acțiuni de patrulare în zonele publice, aplică dispozițiile legilor și regulamentelor și arestează persoanele suspecte.

541201 polițist local

5413 Agenți de penitenciare

Agenții de penitenciare supraveghează și mențin ordinea în rândul deținuților din penitenciare sau centre de reeducare.

541301 agent de poliție penitenciară

541302 educator în penitenciare

5414 Lucrători în servicii private de securitate

Paznicii patrulează sau monitorizează împrejurimile pentru a păzi proprietatea împotriva furturilor și actelor de vandalism. Aceștia controlează accesul în instituții, mențin ordinea și asigură respectarea regulamentelor la evenimente publice și în cadrul instituțiilor.

541401 agent de securitate

541402 agent control acces

541403 agent de securitate incintă (magazin, hotel, întreprindere etc.)

541404 agent gardă de corp

541405 șef serviciu pază

541406 agent de securitate intervenție

541407 agent transport valori

541408 dispecer centru de alarmă

541409 șef tură servicii securitate

541410 inspector de securitate

541411 evaluator de risc de efracție

541412 agent de securitate conducător câini de serviciu patrulare

541413 agent de securitate competiții sportive

541414 șef obiectiv servicii de securitate

5419 Lucrători în servicii de protecție neclasificați în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază include lucrători din serviciile de protecție neclasificați în altă parte în grupa minoră 541 – Lucrători în servicii de protecție.

541901 șef serviciu voluntar/privat pentru situații de urgență

541902 cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor

541903 salvator la ștrand

541904 salvator montan

541905 salvamar

541906 gardian feroviar

541907 agent conducător câini de serviciu

541908 salvator din mediul subteran speologic

541909 salvator din mediul subacvatic speologic

6 Lucrători calificați în agricultură, silvicultură și pescuit

Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură și pescuit se ocupă cu creșterea și recoltarea culturilor de câmp sau cu plantarea de arbori și arbuști, culegerea de fructe de pădure și plante sălbatice, creșterea (reproducția), îngrijirea ori vânarea animalelor, producerea unei game diversificate de produse prin creșterea animalelor, cultivarea, întreținerea (conservarea) și exploatarea pădurilor, creșterea sau capturarea peștilor, cultivarea ori recoltarea diferitelor specii (forme de viață) acvatice în scopul de a asigura hrană, adăpost și venituri pentru ei și familiile lor.

61 Muncitori calificați în agricultură

Muncitorii calificați în agricultură, orientați către piață, planifică, organizează și efectuează lucrări agricole necesare pentru creșterea și recoltarea culturilor de câmp, plantarea pomilor și arbuștilor, creșterea diferitelor specii de animale și producerea de produse de origine animală pentru vânzarea sau livrarea în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate sau în piețe.

611 Grădinari și cultivatori

Grădinarii și cultivatorii planifică, organizează și efectuează lucrări agricole necesare pentru creșterea și recoltarea culturilor de câmp, plantarea pomilor fructiferi și a altor arbori și arbuști, cultivarea legumelor de grădină și a plantelor medicinale în scopul producerii de produse horticole pentru vânzarea sau livrarea în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate sau în piețe.

6111 Agricultori și lucrători calificați în culturi de câmp și legumicultură

Agricultorii și lucrătorii calificați în culturi de câmp și legumicultură planifică, organizează și efectuează lucrări agricole necesare pentru creșterea și recoltarea diferitelor tipuri de culturi de câmp, cum ar fi grâu și alte cereale, orez, sfeclă, trestie de zahăr, arahide, tutun sau alte culturi de câmp, cartofi, varză ori alte legume pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.

611101 agricultor

611102 grădinar

611103 legumicultor

611104 lucrător calificat în culturi de câmp și legumicultură

611105 agricultor pentru culturi de câmp ecologice

6112 Arboricultori și pomicultori

Arboricultorii și pomicultorii planifică, organizează și efectuează lucrări agricole pentru creșterea arborilor și arbuștilor și recoltarea fructelor, cum ar fi pomii fructiferi și nucii, arborii de ceai și cafea, vița-de-vie, arbuștii de afine, arborii de cacao și de cauciuc, și pentru a colecta seva acestora, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.

611201 arboricultor

611202 ciupercar

611203 florar-decorator

611204 floricultor

611205 peisagist-floricultor

611206 lucrător calificat în floricultură și arboricultură

611207 pomicultor

611208 viticultor

6113 Agricultori și lucrători calificați în grădinărit, horticultură și pepiniere

Agricultorii și lucrătorii calificați în grădinărit, horticultură și pepiniere planifică, organizează și efectuează activități pentru cultivarea și întreținerea arborilor, arbuștilor, florilor și altor plante în parcuri și grădini private, precum și pentru producerea de răsaduri, bulbi și semințe sau se ocupă de cultivarea legumelor și florilor prin utilizarea de tehnici de cultivare intensivă, pentru vânzare ori livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate sau în piețe.

611301 fermier în horticultură

611302 lucrător calificat în irigații

6114 Agricultori și lucrători calificați în culturi vegetale mixte

Agricultorii și lucrătorii calificați în culturi vegetale mixte planifică, organizează și efectuează activități agricole pentru creșterea și recoltarea unor combinații specifice de culturi de câmp, legume de câmp, culturi de pomi și arbuști, precum și produse pentru grădină, horticole și de pepinieră, pentru vânzare sau livrare către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.

612 Crescători de animale

Crescătorii de animale planifică, organizează și efectuează activități pentru creșterea și îngrijirea animalelor domestice, păsărilor, albinelor, viermilor de mătase și altor animale nedomestice, pentru producția de carne, produse lactate, miere, piei, materiale textile și alte produse sau pentru utilizarea ca animale de tracțiune și în activități sportive ori recreative, pentru vânzare sau livrare către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.

6121 Crescători de animale pentru producția de lapte și carne

Crescătorii de animale pentru producția de lapte și carne planifică, organizează și efectuează activități pentru creșterea și îngrijirea animalelor domestice (exclusiv păsările de curte), cum ar fi vaci, oi, porci, capre, cai și cămile, pentru producția de carne, lapte și alte produse lactate, piei și lână sau pentru utilizarea ca animale de tracțiune și în activități sportive sau recreative, pentru vânzare ori livrare către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate sau în piețe.

612101 cioban (oier)

612102 crescător-îngrijitor de animale domestice pentru producția de lapte și carne

612103 tocător de furaje

612104 lucrător calificat în creșterea animalelor

612105 crescător bovine

612106 crescător porcine

612107 mamoș porcine

612108 baci montan

612109 cioban montan

612110 crescător de oi montan

612111 oier montan

6122 Crescători de păsări

Crescătorii de păsări planifică, organizează și efectuează activități agricole pentru creșterea și îngrijirea găinilor, curcanilor, gâștelor, rațelor și a altor păsări de curte, pentru a produce carne, ouă și material de reproducere a efectivelor de păsări, pentru vânzare sau livrare către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.

612201 crescător de păsări

612202 fazanier

612203 crescător de păsări pentru reproducție

612204 crescător de păsări pentru ouă de consum

612205 crescător de pui pentru carne

612206 crescător de păsări de rasă și pentru decor

612207 arbitru pentru păsări de rasă

6123 Apicultori și sericicultori

Apicultorii și sericicultorii planifică, organizează și efectuează activități pentru înmulțirea, creșterea și îngrijirea insectelor, cum ar fi albine, viermi de mătase și alte specii, pentru a produce miere, ceară de albine, mătase și alte produse, pentru vânzare sau livrare către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.

612301 apicultor

612302 sericicultor

6129 Crescători de animale neclasificați în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde crescătorii de animale neclasificați în altă parte în grupa minoră 612 – Crescători de animale. De exemplu, grupa de bază îi include pe aceia care lucrează în reproducerea, creșterea și îngrijirea mamiferelor nedomestice, vânatului și altor păsări (exclusiv păsări de curte), melcilor, șerpilor și altor reptile, precum și diferitelor insecte și animale utilizate pentru testele de laborator, pentru vânzare sau livrarea în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate, grădini zoologice și circuri ori în piețe.

612901 crescător de animale mici

612902 crescător-îngrijitor animale sălbatice captive

612903 crescător-îngrijitor de animale de laborator

612904 crescător de melci

612905 antrenor cabaline

612906 crescător-îngrijitor de cabaline

612907 herghelegiu

613 Muncitori calificați în culturi vegetale și crescători de animale

Muncitorii calificați în culturi vegetale mixte și crescători de animale planifică, organizează și efectuează activități agricole pentru creșterea și recoltarea culturilor de câmp, copacilor și a altor culturi, precum și pentru reproducerea, creșterea și îngrijirea animalelor și pentru a produce o varietate de produse de origine animală, în vederea vânzării sau livrării către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.

6130 Agricultori și lucrători calificați în culturi vegetale și crescători de animale

Muncitorii calificați în culturi vegetale mixte și crescătorii de animale planifică, organizează și efectuează activități agricole pentru creșterea și recoltarea culturilor de câmp, copacilor și a altor culturi, precum și pentru reproducerea, creșterea și îngrijirea animalelor și pentru a produce o varietate de produse de origine animală, în vederea vânzării sau livrării către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.

613001 fermier în producția vegetală

613002 fermier în producția animală

613003 agricultor în culturi vegetale și crescător de animale

62 Lucrători calificați în silvicultură, pescuit și vânătoare

Lucrătorii calificați în silvicultură, pescuit și vânătoare, orientați către piață, planifică, organizează și efectuează activități pentru cultivarea, conservarea și exploatarea pădurilor naturale și a celor plantate, creșterea, reproducerea și prinderea peștilor, vânarea și capturarea animalelor în capcane, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.

621 Lucrători forestieri și asimilați

Lucrătorii forestieri și asimilații acestora planifică, organizează și efectuează activități pentru cultivarea, conservarea și exploatarea pădurilor naturale și a plantațiilor forestiere.

6210 Lucrători forestieri și asimilați

Lucrătorii forestieri și asimilații acestora planifică, organizează și efectuează activități pentru cultivarea, conservarea și exploatarea pădurilor naturale și a plantațiilor forestiere.

621001 cioplitor în lemn

621002 carbonitor

621003 fasonator mecanic (cherestea)

621004 muncitor plantații și amenajare zonă verde

621005 pepinierist

621006 presator stuf

621007 protecționist silvic

621008 recoltator stuf

621009 rezinator

621010 șef coloană exploatare stuf

621011 stivuitor și recepționer silvic

621012 tăietor silvic

621013 preparator mangal

621014 mangalizator

622 Lucrători în domeniul pescuitului și vânătorii

Lucrătorii în domeniul pescuitului și vânătorii se ocupă cu înmulțirea, creșterea și prinderea peștilor, vânarea și capturarea animalelor, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.

6221 Lucrători în culturi acvatice

Lucrătorii în culturi acvatice se ocupă cu înmulțirea și creșterea de pește, midii, stridii și alte forme de viață acvatică, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.

622101 lucrător în culturi acvatice

622102 piscicultor

6222 Pescari pe cursuri de ape interioare și în zone costiere

Pescarii pe cursuri de ape interioare și în zone costiere, individual sau ca membri ai echipajelor de pe nave de pescuit, se ocupă cu capturarea peștelui ori a altor forme de viață acvatică în apele interioare sau de coastă, pentru vânzare ori livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate sau în piețe.

622201 pescar în ape interioare și de coastă

6223 Pescari în mări și oceane

Pescarii în mări și oceane, precum și căpitanii sau membrii echipajelor de pe vasele de pescuit se ocupă cu capturarea peștelui de adâncime din mări și oceane, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.

622301 pescar în mări și oceane

6224 Lucrători în domeniul vânătorii

Lucrătorii din domeniul vânătorii se ocupă cu capturarea și uciderea mamiferelor, păsărilor sau reptilelor, în principal pentru carne, piele, pene și alte produse, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.

622401 paznic de vânătoare

63 Fermieri, pescari și vânători a căror producție este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)

Fermierii, pescarii și vânătorii a căror producție este destinată consumului propriu (inclusiv culegătorii de produse agricole din flora spontană) se ocupă cu creșterea și recoltarea culturilor de câmp, fructelor și legumelor, plantarea arborilor și arbuștilor, strângerea fructelor de pădure, a plantelor medicinale și de altă natură, îngrijirea și vânarea animalelor, prinderea de pește și capturarea diverselor forme de viață acvatică, în scopul de a asigura hrană, adăpost și un minim de venit pentru ei și pentru familiile lor.

631 Fermieri a căror producție este destinată consumului propriu

Fermierii a căror producție este destinată consumului propriu cresc și recoltează culturi de câmp, fructe și legume, plantează arbori și arbuști, în scopul de a asigura hrană, adăpost și un minim de venit pentru ei și pentru familiile lor.

6310 Fermieri a căror producție este destinată consumului propriu

Fermierii a căror producție este destinată consumului propriu cresc și recoltează culturi de câmp, fructe și legume, plantează arbori și arbuști, în scopul de a asigura hrană, adăpost și un minim de venit pentru ei și pentru familiile lor.

632 Crescători de animale a căror producție este destinată consumului propriu

Crescătorii de animale a căror producție este destinată consumului propriu se ocupă cu înmulțirea, creșterea și îngrijirea animalelor, în scopul de a asigura hrană, adăpost și un minim de venit pentru ei și pentru familiile lor.

6320 Crescători de animale a căror producție este destinată consumului propriu

Crescătorii de animale a căror producție este destinată consumului propriu se ocupă cu înmulțirea, creșterea și îngrijirea animalelor, în scopul de a asigura hrană, adăpost și un minim de venit pentru ei și pentru familiile lor.

633 Lucrători în ferme mixte a căror producție este destinată consumului propriu

Lucrătorii în ferme mixte a căror producție este destinată consumului propriu se ocupă cu creșterea efectivelor de animale și a culturilor de câmp, recoltarea fructelor și legumelor, plantarea arborilor și arbuștilor, strângerea fructelor de pădure, plantelor medicinale și de altă natură, vânarea animalelor și/sau capturarea de pește și colectarea diverselor forme de viață acvatică, în scopul de a asigura hrană, adăpost și un minim de venit pentru ei și pentru familiile lor.

6330 Lucrători în ferme mixte a căror producție este destinată consumului propriu

Lucrătorii în ferme mixte a căror producție este destinată consumului propriu se ocupă cu creșterea efectivelor de animale și a culturilor de câmp, recoltarea fructelor și legumelor, plantarea arborilor și arbuștilor, strângerea fructelor de pădure, plantelor medicinale și de altă natură, vânarea animalelor și/sau capturarea de pește și colectarea diverselor forme de viață acvatică, în scopul de a asigura hrană, adăpost și un minim de venit pentru ei și pentru familiile lor.

634 Pescari și vânători a căror producție este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)

Pescarii și vânătorii a căror producție este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană) se ocupă cu strângerea fructelor de pădure, plantelor medicinale și de altă natură, vânarea și capturarea animalelor, capturarea de pește și colectarea diverselor forme de viață acvatică, în scopul de a asigura hrană, adăpost și un minim de venit pentru ei și pentru familiile lor.

6340 Pescari și vânători a căror producție este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)

Pescarii și vânătorii a căror producție este destinată consumului propriu (inclusiv culegătorii de produse agricole din flora spontană) se ocupă cu strângerea fructelor de pădure, plantelor medicinale și de altă natură, vânarea și capturarea animalelor, capturarea de pește și colectarea diverselor forme de viață acvatică, în scopul de a asigura hrană, adăpost și un minim de venit pentru ei și pentru familiile lor.

7 Muncitori calificați și asimilați

Muncitorii calificați și asimilații acestora aplică cunoștințe și competențe specifice în domenii privind construirea și întreținerea clădirilor, ridicarea structurilor metalice, reglarea mașinilor-unelte sau fabricarea, montarea, întreținerea și repararea utilajelor, echipamentelor ori uneltelor, executarea lucrărilor specifice de imprimare și producere sau procesare a produselor alimentare, textile, din lemn, metal ori a altor articole, inclusiv a obiectelor de artizanat. Lucrările sunt executate manual sau cu ajutorul unor unelte cu acționare manuală și al altor tipuri de unelte, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic și timpul necesar pentru sarcini specifice, precum și pentru îmbunătățirea calității produselor. Sarcinile efectuate necesită o înțelegere a tuturor etapelor procesului de producție, a materialelor și uneltelor folosite, precum și a naturii și scopului produsului final.

71 Muncitori constructori și asimilați, exclusiv electricieni

Muncitorii constructori și asimilații acestora, exclusiv electricienii, se ocupă cu construirea, întreținerea și repararea clădirilor, prelucrarea metalelor, ridicarea și repararea fundațiilor, pereților și structurilor din cărămidă, piatră și materiale similare, modelarea și finisarea pietrei pentru construcții și în alte scopuri, precum și cu extragerea minereurilor solide din subteran sau exploatări de suprafață. Lucrările sunt executate manual sau cu ajutorul uneltelor cu acționare manuală sau de altă natură, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic și timpul necesar pentru sarcini specifice, precum și pentru a îmbunătăți calitatea produselor. Sarcinile efectuate necesită o înțelegere a tuturor etapelor procesului de producție, a materialelor și uneltelor folosite, precum și a naturii și scopului produsului final.

711 Muncitori constructori și asimilați

Muncitorii constructori și asimilații acestora se ocupă cu construirea, întreținerea și repararea clădirilor, ridicarea și repararea fundațiilor, pereților și structurilor din cărămidă, piatră și materiale similare, modelarea și finisarea pietrei pentru construcții și în alte scopuri, precum și cu efectuarea diferitelor construcții și sarcini de întreținere a clădirilor.

7111 Constructori de case

Constructorii de case ridică, întrețin și repară case și clădiri mici similare, utilizând atât tehnicile și materialele tradiționale, cât și pe cele moderne.

711101 muncitor constructor bârne, chirpici, piatră

711102 confecționer plăci din diverse materiale

711103 confecționer plase și pânze rabiț din stuf

711104 laborant pentru construcții de drumuri și construcții civile

7112 Zidari și asimilați

Zidarii și asimilații acestora se ocupă cu îmbinarea cărămizilor, pietrelor tăiate (anterior) și a altor tipuri de blocuri (de piatră) în mortar (folosind un liant), pentru a construi și repara pereți, paravane (pereți despărțitori), arcade și alte structuri.

711201 sobar

711202 zidar coșuri fabrică

711203 zidar pietrar

711204 zidar șamotor

711205 zidar roșar-tencuitor

711206 zidar restaurator

7113 Spărgători, tăietori și cioplitori în piatră

Spărgătorii, tăietorii și cioplitorii în piatră taie și modelează blocurile de piatră tare sau moale și plăcile (dalele) pentru construirea și întreținerea structurilor de piatră și a zidăriei monumentelor și gravează (sculptează) în piatră.

711301 cioplitor în piatră și marmură

711302 cioplitor-montator piatră, marmură

711303 gaterist la tăiat blocuri de piatră, marmură

711304 tăietor, șlefuitor, lustruitor piatră, marmură

711305 restaurator piatră

7114 Muncitori constructori în lucrări de beton și asimilați

Muncitorii constructori în lucrări de beton și asimilații acestora ridică cadrele și structurile de beton armat, construiesc forme pentru turnarea betonului, consolidează suprafețe de beton, cimentează deschideri din pereți sau cofraje pentru puțuri, finisează și repară suprafețe de ciment și efectuează lucrări de pardoseală cu mozaic.

711401 betonist

711402 fierar betonist

711403 montator elemente prefabricate din beton armat

711404 constructor structuri monolite

711405 operator injectorist

711406 injectorist în construcții

711407 operator elemente din beton precomprimat cu armătura pretensionată

7115 Dulgheri și tâmplari

Dulgherii și tâmplarii taie, ajustează, asamblează, ridică, întrețin și repară diferite tipuri de structuri și accesorii realizate din lemn și alte materiale.

711501 dulgher (exclusiv restaurator)

711502 dulgher restaurator

7119 Muncitori constructori și asimilați neclasificați în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde muncitorii constructori și asimilații acestora care nu sunt clasificați în altă parte în grupa minoră 711 – Muncitori constructori și asimilați. De exemplu, grupa de bază include lucrători în demolare, lucrători în întreținerea clopotnițelor, șemineurilor și coșurilor industriale, muncitori în ridicarea schelelor.

711901 muncitor hidrometru

711902 pavator

711903 săpător fântâni

711904 asfaltator

711905 cantonier

711906 chesonier

711907 constructor căi ferate

711908 constructor linii tramvai

711909 drenor canalist

711910 fascinar

711911 finisor terasamente

711912 muncitor hidrogeolog

711913 muncitor constructor șenal navigabil, lucrări hidrotehnice și portuare

711914 șef echipă întreținere poduri metalice, viaducte și tuneluri

711915 agent hidrotehnic

711916 revizor cale sau puncte periculoase

711917 meseriaș întreținere cale

711918 șef echipă întreținere cale

711919 meseriaș întreținere poduri metalice, viaducte și tuneluri

711920 alpinist utilitar

711921 laborant determinări fizico-mecanice pentru lucrări de drumuri și poduri

711922 șef echipă întreținere cale metrou

711923 șef echipă lucrări artă metrou

711924 lucrător pentru drumuri și căi ferate

711925 muncitor în tăieri structuri cu scule diamantate

711926 speolog utilitar

712 Muncitori constructori la lucrări de finisare și asimilați

Muncitorii constructori la lucrări de finisare și asimilații acestora se ocupă cu aplicarea sau instalarea, întreținerea și repararea acoperișurilor, podelelor, pereților, sistemelor de izolație, instalarea geamurilor în ferestre sau alte cadre, precum și a instalațiilor sanitare, tubulaturii și a sistemelor electrice din clădiri și alte structuri.

7121 Constructori de acoperișuri

Constructorii de acoperișuri se ocupă cu construirea și repararea acoperișurilor pe toate tipurile de clădiri, folosind unul sau mai multe tipuri de materiale.

712101 acoperitor-învelitor țiglă, azbociment, tablă

712102 constructor de acoperișuri

7122 Parchetari, linoliști, mozaicari, faianțari și asimilați

Parchetarii, linoliștii, mozaicarii și faianțarii instalează, întrețin și repară podele, acoperă pardoseli, pereți și alte suprafețe cu plăci sau panouri de mozaic, pentru scopuri decorative ori de altă natură.

712201 faianțar

712202 montator placaje interioare și exterioare

712203 mozaicar (exclusiv restaurator)

712204 parchetar

712205 mozaicar restaurator

712206 linolist

712207 montator placaje uscate

7123 Ipsosari

Ipsosarii instalează, întrețin și repară panourile din gips cartonat (rigips) în clădiri, aplică straturi decorative și de protecție din ipsos, ciment și materiale similare pe structurile interioare și exterioare.

712301 ipsosar (exclusiv restaurator)

712302 turnător ornamentalist

712303 ipsosar restaurator ornamente din ipsos

7124 Montatori izolații

Montatorii de izolații termice și acustice aplică și repară materialele izolante pentru clădiri, cazane, conducte sau echipamente de refrigerare și de aer condiționat.

712401 izolator fonic

712402 izolator frigorific

712403 izolator hidrofug

712404 izolator lucrări speciale (antiacide și de protecție)

712405 izolator termic

712406 montator pereți și plafoane din ghips-carton

712407 asamblator-montator profile aluminiu și geam termopan

712408 confecționer vitraje izolante

712409 confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice

712410 montator sisteme tâmplărie termoizolantă

712411 confecționer-montator tâmplărie cu vitraj izolant

712412 montator materiale geosintetice

712413 sudor geomembrană

712414 montator geogrile

712415 montator materiale geotextile și geocompozite

712416 montator sisteme opace de termoizolare pentru clădiri

7125 Geamgii

Geamgiii măsoară, taie, finisează, montează și instalează sticlă plată și oglinzi.

712501 geamgiu

7126 Instalatori și montatori de țevi

Instalatorii și montatorii de țevi asamblează, instalează, repară și întrețin sistemele de țevi, fitingurile și dispozitivele pentru sisteme de apă, gaz, drenaj, sisteme de canalizare și echipamente hidraulice și pneumatice.

712601 detector pierderi apă și gaze

712602 instalator apă, canal

712603 instalator frigotehnist

712604 instalator încălzire centrală și gaze

712605 instalator rețele de distribuție/transport fluide

712606 instalator ventilare și condiționare apă

712607 verificator canale subterane

712608 instalator centrale termice

712609 instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze

712610 instalator autorizat proiectare execuție și/sau exploatare obiectiv/sisteme de transport și înmagazinare- stocare

712611 instalator autorizat proiectare execuție și/sau exploatare obiectiv/sisteme de distribuție

712612 instalator rețele termice și sanitare

712613 operator instalații apă și canalizare

712614 instalator pentru pompe de căldură

712615 instalator pentru sisteme geotermale

7127 Mecanici pentru instalații de climatizare și refrigerare

Mecanicii pentru instalații de climatizare și refrigerare asamblează, instalează, întrețin și repară sistemele și echipamentele de climatizare și refrigerare.

712701 frigoriferist (frigotehnist)

713 Zugravi, vopsitori, curățitori de fațade și asimilați

Zugravii, vopsitorii, curățitorii de fațade și asimilații acestora pregătesc suprafețele și aplică vopsea și materiale similare pe clădiri și alte structuri, vehicule sau diverse articole fabricate. Aceștia acoperă pereții interiori și plafoanele cu tapet, curăță suprafețele exterioare ale clădirilor și coșurile (industriale), precum și alte structuri similare.

7131 Zugravi și asimilați

Zugravii și asimilații acestora pregătesc suprafețele clădirilor și ale altor structuri pentru vopsire (zugrăvire), aplică straturi de protecție și decorative de vopsea sau materiale similare ori acoperă pereții interiori și plafoanele clădirilor cu tapet sau alte materiale de finisare.

713101 tapetar

713102 zugrav

713103 stucaturist

713104 ignifugator

713105 operator termoprotecție

7132 Vopsitori, lăcuitori și asimilați

Vopsitorii, lăcuitorii și asimilații acestora vopsesc prin pulverizare utilizând echipamente de lăcuire pentru a aplica straturi de protecție pe articolele fabricate sau alte structuri.

713201 lăcuitor lemn

713202 vopsitor industrial

713203 finisor-lăcuitor lemn

713204 vopsitor

713205 vopsitor auto

7133 Curățitori de fațade

Curățitorii de fațade curăță suprafețele exterioare ale clădirilor și ale altor structuri și elimină funinginea din hornuri sau coșuri industriale.

713301 coșar

713302 curățitor de fațade

72 Muncitori calificați în metalurgie, construcții de mașini și asimilați

Muncitorii calificați în metalurgie, construcții de mașini și asimilații acestora se ocupă cu turnarea, sudarea sau forjarea metalelor sau prin alte metode (procedee), montează, întrețin și repară structuri metalice grele, reglează, asamblează, întrețin și repară mașini și instalații inclusiv motoarele vehiculelor sau produc unelte ori diverse articole din metale neprețioase. Lucrările sunt executate manual sau cu ajutorul uneltelor cu acționare manuală ori de altă natură, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic și timpul necesar pentru sarcini specifice, precum și pentru îmbunătățirea calității produselor. Sarcinile efectuate necesită o înțelegere a organizării activității, a materialelor și uneltelor folosite, precum și natura și scopul produsului final.

721 Turnători, tinichigii-cazangii, sudori, formatori și asimilați

Turnătorii, tinichigiii-cazangii, sudorii, formatorii și asimilații acestora confecționează matrițe pentru turnarea metalelor, sudează și taie piese metalice, confecționează și repară articole din tablă, instalează, ridică, întrețin și repară structuri de metale grele, funiculare și alte echipamente similare.

7211 Formatori și miezuitori

Formatorii și miezuitorii confecționează matrițele și miezurile pentru turnarea metalelor.

721101 modelier lemn

721102 modelier metal

721103 modelator-miezuitor

721104 modelier naval

721105 operator la mașini de brichetat șpan

721106 pregătitor metale vechi pentru retopire

721107 recuperator metale vechi

721108 topitor aliaje tipografie

721109 topitor fontă și neferoase

721110 topitor, turnător metale și aliaje neferoase

721111 turnător fontă pe bandă

721112 turnător formator

721113 turnător pregătitor oțelărie

721114 turnător modelier

721115 turnător metale și neferoase

721116 modelor prototipuri auto

7212 Sudori și debitatori autogen

Sudorii și debitatorii autogeni sudează sau taie piese metalice cu ajutorul surselor de căldură: gaz, arc electric, flacără oxiacetilenică sau alte procedee de topire și tăiere, asamblează piese metalice prin fuziune.

721201 brazor

721202 sudor manual cu flacără de gaze

721203 sudor manual cu arc electric

721204 sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux

721205 operator tăiere

721206 sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector

721207 sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil în mediu de gaz protector

721208 sudor

7213 Tinichigii-cazangii

Tinichigiii-cazangii confecționează, instalează și repară articolele și părți ale articolelor făcute din foi de tablă, cum ar fi foi de oțel, cupru, cositor, alamă, aluminiu, zinc sau fier galvanizat.

721301 cazangiu recipiente

721302 probator hidraulic cazane, țevi, recipiente

721303 tinichigiu carosier

721304 tinichigiu industrial

721305 tinichigiu de șantier

721306 tinichigiu structurist de aviație

721307 cazangiu țevar

721308 cazangiu formator

721309 tinichigiu restaurator

721310 tinichigiu sisteme de acoperișuri și învelitori

721311 tinichigiu sisteme de ventilație

721312 tinichigiu în construcții

7214 Constructori și montatori de structuri metalice

Constructorii și montatorii de structuri metalice asamblează, ridică și demontează cadrele metalice (structurale) ale clădirilor și alte structuri.

721401 finisor cocleți

721402 finisor ace și accesorii

721403 confecționer capace de carde

721404 confecționer cocleți

721405 confecționer plase din sârmă

721406 formator țevi prin sudare

721407 lăcătuș construcții metalice și navale

721408 lăcătuș de mină

721409 lăcătuș revizie vagoane

721410 lăcătuș mecanic

721411 lăcătuș-montator

721412 presator metale la rece

721413 recondiționer scule și utilaje petroliere

721414 șanfrenator

721415 pregătitor, montator, reparator ițe, cocleți, lamele, spete

721416 repasator garnituri carde

721417 tubulator naval

721418 mașinist la litografiat și vernisat tablă

721419 mașinist la confecționarea ambalajelor metalice

721420 mașinist la confecționarea tuburilor de aluminiu

721421 constructor-montator de structuri metalice

721422 mașinist la fabricarea acelor și accesoriilor

721423 nituitor

721424 lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale

721425 mașinist la confecționarea spetelor și spiralelor

721426 montator-ajustor spete

721427 lipitor și protejator spete

721428 tăietor garnituri de carde

721429 mașinist mecanic la confecționare garnituri carde

721430 lăcătuș-depanator utilaje calcul

721431 operator la montarea și conservarea produselor după probe

721432 schelar

721433 confecționer-montator structuri metalice pentru construcții

721434 montator fațade și pereți cortină

721435 mecanic operator

7215 Macaragii și alți lucrători la instalații de ridicat

Macaragiii și alți lucrători la instalații de ridicat montează instalații de ridicat pentru mutarea și poziționarea echipamentului și a componentelor de construcție, se ocupă cu instalarea și întreținerea cablurilor pe șantierele de construcție, clădiri sau alte structuri.

721501 mecanic-montator instalații cu cablu în silvicultură și exploatări forestiere

722 Forjori, matrițeri și asimilați

Forjorii, matrițerii și asimilații acestora forjează și bat cu ciocanul bare, tije sau lingouri din fier, oțel și alte metale pentru a confecționa și a repara diverse tipuri de unelte, echipamente și alte articole, reglează mașinile-unelte pentru operatori ori montează și acționează diverse mașini-unelte; de asemenea, se ocupă cu șlefuirea și ascuțirea suprafețelor.

7221 Forjori, fierari și matrițeri

Forjorii, fierarii și matrițerii se ocupă cu forjarea și executarea barelor, tijelor sau lingourilor din fier, oțel sau alte metale, trefilarea de sârmă pentru fabricarea și repararea diverselor tipuri de unelte, articole metalice, piese de echipament, unelte agricole și similare.

722101 forjor-matrițer

722102 prelucrător mecanic metale prețioase

722103 presator piese din pulberi metalice

722104 ștanțator

722105 presator, ambutisor la cald

722106 forjor manual

722107 forjor-arcurar

722108 forjor mecanic

722109 confecționer ferodouri

722110 preparator pulberi

722111 cuptorar-termist pentru ferite

722112 fierar/potcovar

722113 formator-presator ferite

722114 finisor ferite

722115 controlor de calitate la forjare

722116 controlor de calitate la turnare

722117 debitator-eboșator

722118 dusisator-polizator

7222 Lăcătuși și asimilați

Lăcătușii și asimilații acestora confecționează și repară unelte făcute la comandă și pe cele specializate, arme sportive, încuietori, matrițe, șabloane pentru componente de mașini și alte articole din metal, folosind unelte de mână și mașini-unelte pentru prelucrarea metalului la toleranțe precise.

722201 lăcătuș SDV

722202 sculer-matrițer

722203 lăcătuș AMC

722204 lăcătuș mecanică fină

722205 prelucrător prin electroeroziune

722206 lăcătuș la prelucrarea și îndreptarea țevilor ghintuite

722207 lăcătuș construcții structuri aeronave

7223 Reglori și operatori de mașini unelte

Reglorii și operatorii de mașini unelte reglează și/sau operează diferite mașini unelte care sunt utilizate pentru realizarea de toleranțe precise.

722301 reglor la mașini pentru fabricarea cablurilor, conductorilor electrici și materialelor electrice

722302 reglor la mașini pentru confecționarea elementelor galvanice

722303 reglor benzi montaj

722304 mașinist la linii automate așchietoare

722305 reglor mașini de bobinat și platinat

722306 reglor la mașini de prelucrare mase plastice

722307 reglor mașini-unelte

722308 reglor-montator

722309 reglor la mașini pentru fabricarea lămpilor electrice

722310 reglor și reglor-conductor la mașini-unelte

722311 conductor de instalații

722312 operator la mașini-unelte semiautomate și automate

722313 dozator la fabricarea electrozilor de sudură

722314 mașinist la lame de mașini pentru automate așchietoare

722315 degresator-imersioner

722316 uscător electrozi de sudură

722317 mașinist la mașini speciale fără așchiere

722318 preparator amestec de înveliș

722319 pregătitor sârmă

722320 finisator electrozi de sudură

722321 mașinist la mașini speciale de așchiere

722322 mașinist la confecționarea tuburilor de protecție și a dozelor de ramificație

722323 operator la mașini-unelte cu comandă numerică

722324 operator la mașini de electroeroziune automate

7224 Operatori pe mașini de polizat, rectificat și ascuțit

Operatorii pe mașini de polizat, rectificat și ascuțit se ocupă cu polizarea și rectificarea suprafețelor metalice și cu ascuțirea uneltelor.

722401 ascuțitor laminate la cald

722402 ascuțitor laminate la rece

722403 ascuțitor-călitor garnituri de carde

722404 ascuțitor scule, instrumente medicale și obiecte de uz casnic

722405 debitator-șlefuitor perii de mașini electrice

722406 polizator

722407 șlefuitor metale

722408 frezor universal

722409 găuritor-filetator

722410 honuitor, rodator-lepuitor

722411 rabotor-mortezor universal

722412 rectificator universal

722413 strungar universal

722414 broșator

722415 frezor la mașini roți dințate

722416 gravor mecanic

722417 rabotor, mortezor roți dințate

722418 rectificator dantură caneluri

722419 strungar la strung paralel și de detalonat

722420 strungar la strung revolver

722421 strungar la strung carusel

722422 strungar la mașini orizontale

722423 strungar la mașini de alezat

722424 strungar la mașini de prelucrat în coordonate

722425 strungar la mașini de strunjit roți căi ferate

722426 rectificator piese producătoare de ochiuri

722427 șlefuitor metale cu plumb industria de armament

722428 debitator semifabricate

722429 curățitor-sablator

723 Mecanici de mașini și utilaje

Mecanicii de mașini și utilaje montează, instalează, întrețin și repară motoare, vehicule, mașini agricole sau industriale și echipamente mecanice similare.

7231 Mecanici de autovehicule

Mecanicii de autovehicule montează, instalează, întrețin și repară motoare, echipamente mecanice și legate de autoturisme, camioane de livrare, motociclete și alte autovehicule.

723101 electrician auto

723102 electromecanic auto

723103 mecanic auto

723104 operator standuri încercări

723105 operator pregătire încercări vehicule

7232 Mecanici de motoare de avioane

Mecanicii de motoare de avioane se ocupă cu montarea, întreținerea, repararea și revizia motoarelor de avioane și a ansamblurilor, cum ar fi corpuri de aeronave, sistemele hidraulice și pneumatice.

723201 mecanic aviație

7233 Mecanici de mașini agricole și industriale

Mecanicii de mașini agricole și industriale se ocupă cu montarea, instalarea, examinarea, întreținerea și repararea motoarelor, mașinilor agricole și industriale și echipamentelor mecanice, cu excepția vehiculelor cu motor, avioanelor și motoarelor electrice.

723301 lăcătuș-montator agregate energetice și de transport

723302 mecanic utilaj

723303 mecanic agricol

723304 motorist

723305 ungător-gresor

723306 operator în verificarea, reîncărcarea și repararea stingătoarelor de incendiu

723307 mecanic întreținere și reparații mașini de cusut industriale

723308 operator în verificarea, întreținerea și repararea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor

723309 mecanic mașini agricole

723310 mecanic trolist

723311 mecanic întreținere și reparații utilaje din industria textilă, confecții și încălțăminte

7234 Lucrători specializați în repararea de biciclete și asimilați

Lucrătorii specializați în repararea de biciclete și asimilații acestora montează, întrețin și repară echipamentele mecanice și similare ale bicicletelor, ricșelor, cărucioarelor pentru copii, scaunelor cu rotile și echipamentele similare de transport nemotorizate.

73 Muncitori calificați în domeniul produselor manufacturiere și muncitori tipografi

Muncitorii calificați în domeniul produselor manufacturiere și muncitorii tipografi se ocupă cu fabricarea și repararea instrumentelor de precizie, instrumentelor muzicale, articolelor diverse, cum ar fi bijuterii sau alte articole din metale prețioase, obiecte de ceramică, vase din porțelan și sticlă, precum și obiecte de artizanat făcute din lemn sau materiale textile, piele ori materiale similare, lucrări de tipografie și legătorie. Lucrările sunt realizate manual sau cu ajutorul uneltelor cu acționare manuală ori de altă natură care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic și timpul necesar pentru sarcini specifice, precum și pentru îmbunătățirea calității produselor.

731 Muncitori calificați în domeniul produselor manufacturiere

Muncitorii calificați în domeniul produselor manufacturiere îmbină aptitudinile artistice și manuale pentru proiectarea, confecționarea, repararea, ajustarea, reglarea, întreținerea și ornamentarea instrumentelor de precizie, instrumentelor muzicale, bijuteriilor și a altor articole din metale prețioase, precum și a obiectelor din ceramică și porțelan. Aceștia aplică tehnici tradiționale și/sau tehnici recent dezvoltate pentru sculptarea, modelarea, asamblarea, împletirea și ornamentarea diverselor articole din sticlă, ceramică, materiale textile, paie, piatră, lemn și articolelor din piele.

7311 Muncitori calificați în fabricarea/repararea instrumentelor și aparatelor de precizie

Muncitorii calificați în fabricarea/repararea instrumentelor și aparatelor de precizie confecționează, calibrează, repară, întrețin, reglează și montează ceasuri de mână mecanice, pendule, instrumente și echipamente de precizie nautice, meteorologice, optice, ortopedice și, de asemenea, se ocupă cu reglarea acestora pentru o funcționare corectă.

731101 AMC-ist

731102 armurier

731103 blocator, chituitor, deblocator

731104 ceasornicar

731105 centrator, debordator piese optice

731106 centrator, finisor aparate optice

731107 degresator, curățător piese și aparate optice

731108 lipitor lentile și prisme

731109 montator aparatură optică

731110 optician

731111 optician armament

731112 confecționer seringi

731113 presator piese optice

731114 reparator aparate foto

731115 reparator stilouri, brichete

731116 reparator umbrele

731117 gravor piese optice

731118 tratamentist piese optice

731119 metrolog și depanator mecanică fină, tehnică digitală și analogică (MFTDA)

731120 metrolog verificator

7312 Muncitori calificați în fabricarea/acordarea instrumentelor muzicale

Muncitorii calificați în fabricarea/acordarea instrumentelor muzicale confecționează, asamblează, repară, reglează, restaurează instrumentele muzicale și realizează acordarea acestora la înălțimea sunetului necesar, cu unelte manuale sau electrice. Aceștia, de obicei, se specializează pentru un singur tip de instrument, cum ar fi instrumente cu coarde, instrumente de suflat din trestie, instrumente de percuție, instrumente de suflat din alamă.

731120 metrolog verificator

731201 acordor acordeoane, armonici

731202 acordor piane, pianine, orgă, țambal

731203 cașerator și șlefuitor de celuloid pentru carcase acordeoane

731204 ceruitor de piastrine pentru acordeoane

731205 constructor claviatură

731206 constructor-reparator de acordeoane și armonici

731207 constructor-reparator de alte instrumente muzicale (suflat, percuție)

731208 filator corzi pentru piane

731209 montator corp sonor la piane

731210 montator-reglor piane

731211 montator-ajustor de acordeoane

731212 lutier

731213 constructor restaurator de orgi

7313 Giuvaergii și lucrători în metale prețioase

Giuvaergiii și lucrătorii în metale prețioase se ocupă cu proiectarea, fabricarea, ajustarea, repararea sau evaluarea bijuteriilor, articolelor de ceremonie ori religioase, obiectelor din aur, argint sau alte metale prețioase ori pietre prețioase. Aceștia se ocupă cu tăierea, șlefuirea și fixarea pietrelor prețioase și semiprețioase, inclusiv diamante, și gravarea de modele pe bijuterii și articole din metale prețioase. De asemenea, aceștia se ocupă și cu tăierea și șlefuirea diamantelor pentru scopuri industriale.

731301 argintar

731302 bijutier metale prețioase

731303 cizelator

731304 cizelator clișee galvanice

731305 confecționer ștampile de cauciuc, metal, facsimile

731306 gravor manual

731307 țintuitor

731308 bijutier metale comune

731309 giuvaergiu

731310 șlefuitor diamante naturale

731311 maistru bijutier

7314 Olari și lucrători asimilați

Olarii și lucrătorii asimilați acestora confecționează obiecte din ceramică, vase de porțelan, obiecte sanitare, cărămizi, țigle și discuri abrazive, realizate manual sau cu ajutorul mașinilor.

731401 aplicator de detalii la produse din ceramică

731402 debavurator-retușor la produse din ceramică fină

731403 turnător produse ceramice

731404 fasonator produse ceramice

731405 glazurator produse din ceramică fină

731406 modelator ceramică

731407 olar ceramică (artizanat)

731408 preparator mase ceramice

731409 presator produse ceramice

731410 râșnitor smalț

731411 șlefuitor produse din ceramică fină

7315 Sticlari (suflători, șlefuitori, tăietori de sticlă)

Sticlarii (suflătorii, șlefuitorii, tăietorii de sticlă) se ocupă cu suflarea, turnarea, tăierea, polizarea sticlei, modelarea sticlei topite conform modelelor.

731501 brigadier la fabricarea sticlei

731502 modelator tuburi spectrale

731503 trăgător, șlefuitor, gradator nivele

731504 prelucrător topitură sticlă la presă

731505 prelucrător topitură sticlă la țeavă

731506 formator tuburi spectrale

7316 Pictori decoratori, gravori pe sticlă și ceramică

Pictorii decoratori, gravorii pe sticlă și ceramică decorează articole din lemn, metal, materiale textile, sticlă, ceramică și alte materiale. Aceștia schițează, trasează și pictează litere, cifre, monograme și desene și gravează modele ornamentale florale pe sticlă și alte articole.

731601 pictor decor

731602 gradator vase și aparate de laborator

731603 gravor produse de sticlă

731604 inscripționer pe produse de sticlă și ceramică

731605 pictor pe sticlă și ceramică

731606 oglindar

7317 Muncitori calificați în executarea de produse artizanale din lemn și alte materiale

Muncitorii calificați în executarea de produse artizanale din lemn și alte materiale aplică tehnici tradiționale, cum ar fi uscarea, impregnarea pentru a pregăti lemnul, paiele, trestia, stuful, piatra, argila (lutul), scoicile și alte materiale, precum și sculptarea, modelarea, asamblarea, împletirea, pictarea sau ornamentarea diverselor articole pentru uzul personal ori gospodăresc sau pentru scopuri decorative. Țesătorii, fabricanții de pensule și lucrătorii asimilați acestora selectează și pregătesc materiale, cum ar fi fibre uscate (păr), nailon, țesături, lemn, sârmă, pentru a face mobilier de răchită, pensule, mături și o împletitură variată a diferitelor tipuri de coșuri.

731701 confecționer piese, linguri, spițe, albii, donițe, cozi de unelte, șindrilă, ciubere

731702 confecționer jucării

731703 confecționer obiecte artizanale din lemn

731704 confecționer plute

731705 confecționer garnituri pentru etanșare

731706 pirogravor

731707 rămar poleitor

731708 sculptor în lemn

731709 confecționer cretă școlară

731710 traforator manual lemn

731711 dogar manual

731712 rotar caretaș

731713 lumânărar

731714 confecționer cuțite, brice, brățări, andrele, agrafe, inele

731715 confecționer nasturi, piepteni

731716 confecționer obiecte casnice din deșeuri de aluminiu și alte metale

731717 confecționer obiecte din ipsos

731718 confecționer obiecte din os, scoică, mică etc.

731719 confecționer corzi din intestine

731720 încadrator tablouri

731721 confecționer materiale didactice pentru științele naturii

731722 confecționer bidinele, pensule, perii

731723 confecționer mături

731724 împletitor de nuiele

731725 împletitor obiecte din foi de porumb

731726 împletitor papură

731727 legător de păr

731728 sortator, spălător păr

731729 prelucrător de păr la mașină

731730 prelucrător manual de păr

731731 împletitor din panglică împletită

731732 pieptănător de păr la mașină

731733 fierbător-uscător de păr

7318 Muncitori calificați în executarea de produse artizanale din textile, piele și materiale similare

Muncitori calificați în executarea de produse artizanale din textile, piele și materiale similare aplică tehnici și modele tradiționale pentru a produce țesături, produse tricotate, brodate, țesute și alte articole de îmbrăcăminte și articole de uz casnic, precum și încălțăminte tradițională, genți de mână, curele și alte accesorii.

731801 confecționer plase pescărești

731802 confecționer articole hârtie

731803 confecționer bibelouri din Jenille

731804 decorator în piele

731805 velator-matisor

731806 confecționer manual de produse din sfori sau frânghii

731807 ghemuitor

731808 polierator frânghii

731809 cablator frânghii

731810 saluzitor frânghii

731811 confecționer unelte pescuit din plase

731812 confecționer îmbrăcare volane în piele

731813 prelucrător de fulgi și pene

731814 filator

731815 ajutor maistru filator

731816 țesător

731817 tricoter manual

731818 ajutor maistru țesător, tricoter

731819 croșetor

731820 împletitor textile

731821 confecționer preșuri

731822 țesător restaurator manual covoare

731823 pregătitor și confecționer cataloage mostre

731824 confecționer tricotaje după comandă

731825 finisor textile (vopsitor, imprimeur)

731826 repasator

731827 aburitor textile

731828 reparator covoare

731829 țesător manual

731830 cusător mănuși piele

731831 croitor mănuși piele

731832 finisor mănuși piele

731833 croitor-ștanțator articole marochinărie

731834 cusător articole marochinărie

731835 pregătitor articole marochinărie

731836 asamblator-montator articole marochinărie

7319 Muncitori calificați în domeniul produselor manufacturiere neclasificați în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde muncitorii calificați în domeniul produselor manufacturiere care efectuează/execută articole de artizanat tradițional neclasificați în altă parte. De exemplu, grupa de bază include muncitorii calificați în executarea de produse artizanale în metale neprețioase și piatră.

731901 confecționer manual în metaloplastie

731902 confecționer proteze dentare

731903 confecționer proteze ortopedice

731904 confecționer jaluzele

731905 împletitor fibre plastice

731906 confecționer flori artificiale

732 Lucrători poligrafi

Lucrătorii poligrafi culeg și aranjează caracterele înainte de imprimare, montează și acționează presele de tipărit, leagă și finisează produsele tipărite, pregătesc șabloanele și acționează echipamentele de imprimare pe ecran (serigrafie).

7321 Zețari și linotipiști

Zețarii și linotipiștii corectează, configurează, aranjează și compun texte și elemente grafice într-o formă adecvată pentru utilizarea în diverse procese de imprimare și de reprezentare în alte medii vizuale.

732101 culegător la mașina de cules și turnat rânduri (linotipist)

732102 culegător la mașina de perforat programe pentru mașinile de turnat text (monotastor)

732103 culegător la mașina de turnat rânduri pentru titluri (LUDLOV)

732104 culegător manual (zețar)

732105 frezor-montator clișee

732106 stereotipar

732107 galvanotipist

732108 corodor prin procedee chimice (tiefdruc și zinco)

732109 zincograf

732110 copist formare tipar plan

732111 desenator cromolitograf

732112 șlefuitor-granulator

732113 gravor plăci metalice

732114 gravor plăci litografice

732115 fotogravor

732116 turnător valuri

732117 manipulant cutter-plotter

7322 Tipografi

Tipografii montează și acționează presele digitale, presele de tipar înalt, presele litografice, mașinile de tipar flexografice, mașinile de tipar adânc (gravură), presele de ziare și alte prese de imprimare (tipărit).

732201 tipograf turnător la mașinile de turnat text

732202 imprimeur textil

732203 imprimator serigraf

732204 tăietor matrițe serigrafie

732205 serigraf

732206 operator presă de transfer termic

732207 tipograf-tipăritor

732208 dactilo-rotaprint

732209 operator la mașina electronică de gravat

732210 operator la mașinile de fotoculegere (monofoto)

732211 operator tipărituri Braille

732212 heliografist

732213 operator xerox

732214 operator mașini multiplicat

732215 tipograf print digital și offset

732216 operator la mașina de gravat și decupat cu laser

732217 operator la mașina de tampografiat

732218 tipograf flexograf

7323 Legători și lucrători finisare

Legătorii și lucrătorii finisare se ocupă cu legarea cărților și a altor publicații și finisarea produselor tipărite manual sau mecanic.

732301 legător manual (în poligrafie și ateliere speciale)

732302 colator publicitar

732303 mașinist în legătorie mecanică

732304 strungar șlefuitor tipografie

74 Tehnicieni la echipamente electrice și electronice

Tehnicienii la echipamente electrice și electronice instalează, montează și întrețin sistemele de instalații electrice, echipamentele și alte dispozitive de transmisie electrică, cabluri și linii de alimentare, precum și echipamente și sisteme electronice și de telecomunicații. Lucrările sunt executate manual sau cu ajutorul uneltelor cu acționare manuală ori de altă natură, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic și timpul necesar pentru sarcini specifice, precum și pentru a îmbunătăți calitatea produselor.

741 Montatori de echipamente electrice

Montatorii de echipamente electrice instalează, montează și întrețin sistemele electrice de cabluri și echipamentele similare, mașinile electrice și alte dispozitive electrice și de transmisie electrică, liniile și cablurile de alimentare.

7411 Electricieni construcții și asimilați

Electricienii din construcții și asimilații acestora se ocupă cu instalarea, întreținerea și repararea sistemelor electrice de cabluri și a echipamentelor și dispozitivelor similare.

741101 electrician în construcții

741102 electrician de întreținere în construcții

741103 instalator pentru sisteme fotovoltaice solare

741104 instalator pentru sisteme termice solare

741105 montator instalații solare

741106 electrician constructor montator aparataj și cabluri de joasă tensiune

741107 electrician constructor montator aparataj și cabluri de medie și înaltă tensiune

741108 electrician constructor instalator aparatură de măsură și control

741109 electrician constructor pentru probe și încercări funcționale

741110 electrician în construcții civile și industriale

7412 Mecanici și instalatori de echipamente electrice

Mecanicii și instalatorii de echipamente electrice se ocupă cu montarea, reglarea, instalarea și repararea mașinilor electrice și altor echipamente și dispozitive electrice în clădiri, fabrici, ateliere de lucru sau alte locuri.

741201 electrician echipamente electrice și energetice

741202 bobinator aparataj electric

741203 electromecanic reparator obiecte de uz casnic

741204 bobinator mașini electrice rotative

741205 electrician aparate măsură-control și automatizare în centrale termoelectrice și nuclearoelectrice

741206 electrician montare și reparații aparataj electric de protecție, relee, automatizare

741207 bobinator condensatori pentru instalații electrice

741208 electrician verificări și măsurători electrice în centrale și rețele electrice

741209 bobinator transformatoare

741210 montator/reglor/depanator de aparataj electric

741211 montator, reglor și depanator pentru aparate de măsură electrice și relee

741212 montator, reglor și depanator de ascensoare

741213 electrician nave

741214 confecționer cablaje auto

741215 electromecanic mașini și echipamente electrice

741216 electromecanic stație pompare apă-canal

7413 Montatori de linii electrice

Montatorii de linii electrice se ocupă cu instalarea, repararea și asigurarea transmisiei electrice prin cabluri de alimentare și echipamente similare.

741301 electrician exploatare centrale și stații electrice

741302 electrician exploatare rețele electrice

741303 electrician montare și reparații cabluri electrice subterane

741304 electrician montare și reparații linii electrice aeriene

741305 electrician montare și reparații echipament electric din centrale, stații și posturi de transformare electrice

741306 electrician protecție relee, automatizări și măsurători electrice

741307 electrician de întreținere și reparații

741308 electrician montator de instalații automatizate

741309 electrician montator de instalații electrice la mijloace de transport

741310 electrician pentru protecția catodică

741311 electrician rural

741312 electrician de mină

741313 electrician pentru utilizarea energiei electrice

741314 electrician operator

742 Montatori de echipamente electronice și de telecomunicații

Montatorii de echipamente electronice și de telecomunicații se ocupă cu montarea, întreținerea, reglarea și repararea echipamentelor electronice, cum ar fi aparatele comerciale și de birou, instrumentele electronice, sistemele de control, precum și cu instalarea, repararea și întreținerea echipamentelor de telecomunicații, echipamentelor de transmisie a datelor, cablurilor, antenelor, repararea, montarea și întreținerea calculatoarelor.

7421 Mecanici de echipamente electronice

Mecanicii de echipamente electronice se ocupă cu montarea, întreținerea, reglarea și repararea echipamentelor electronice cum ar fi aparatele comerciale și de birou, instrumentele electronice și sistemele de control.

742101 electrician depanator utilaje calcul

742102 electronist depanator utilaje calcul

742103 plantator elemente electronice

742104 operator în verificarea, întreținerea și repararea instalațiilor speciale de prevenire și stingere a incendiilor

742105 tehnician pentru sisteme și instalații de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu

742106 tehnician pentru sisteme și instalații de limitare și stingere a incendiilor

7422 Muncitori în tehnologia informației și comunicațiilor

Muncitorii în tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) se ocupă cu instalarea, repararea și întreținerea echipamentelor de telecomunicații, echipamentelor de transmisie de date, cablurilor, antenelor și conductorilor, precum și cu repararea, montarea și întreținerea calculatoarelor.

742201 automatist

742202 electromecanic SCB (semnalizare, centralizare, blocare)

742203 electromecanic radio-radioficare

742204 electromecanic rețele cabluri

742205 electromecanic rețele linii

742206 electromecanic telegrafie, telefonie

742207 electronist telecomunicații

742208 jonctor

742209 linior

742210 montator, reglor, testor aparatură de telecomunicații și instalații de semnalizare, centralizare și blocare

742211 electromecanic electroalimentare

742212 muncitor radioelectronist

742213 electromecanic automatizări și telecomunicații

742214 electromecanic

742215 jonctor fibră optică

742216 depanator telefoane mobile inteligente/tablete

75 Muncitori calificați în industria alimentară, prelucrarea lemnului, confecții și alți lucrători asimilați

Muncitorii calificați în industria alimentară, prelucrarea lemnului, confecții și alți lucrători asimilați acestora se ocupă cu prelucrarea și procesarea materiilor prime din agricultură și pescuit în produse alimentare și în alte produse, precum și cu producerea și repararea bunurilor realizate din lemn, textile, blană, piele sau alte materiale. Lucrările sunt executate manual sau cu ajutorul uneltelor cu acționare manuală ori de altă natură, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic și timpul necesar pentru sarcini specifice, precum și pentru îmbunătățirea calității produselor.

751 Muncitori calificați în industria alimentară

Muncitorii calificați din industria alimentară se ocupă cu sacrificarea animalelor, prelucrarea și pregătirea acestora și a produselor alimentare conexe pentru consumul uman și animalier, prepararea de diferite tipuri de pâine, prăjituri și alte produse făinoase, procesarea și conservarea fructelor, legumelor și produselor alimentare similare, degustarea și clasificarea diferitelor produse alimentare și băuturi sau pregătirea tutunului și fabricarea de produse din tutun.

7511 Măcelari și alți lucrători în prelucrarea cărnii și peștelui

Măcelarii și alți lucrători în prelucrarea cărnii și peștelui se ocupă cu sacrificarea animalelor, curățarea, tăierea și pregătirea cărnii și a peștelui, dezosarea și pregătirea produselor alimentare sau conservarea cărnii, peștelui și altor produse alimentare prin uscare, sărare ori afumare.

751101 carmangier

751102 ciontolitor tranșator carne

751103 măcelar

751104 sterilizator

751105 operator abatorizare păsări

751106 lucrător la prelucrarea peștelui

751107 afumător carne

751108 operator prelucrare inițială a păsărilor

751109 operator prelucrarea carcaselor de pasăre

751110 operator sortare carcase de pasăre

751111 operator tranșare carcase de pasăre

7512 Brutari, patiseri și cofetari

Brutarii, patiserii și cofetarii prepară diferite tipuri de pâine, prăjituri și alte produse din făină, precum și ciocolată și produse de cofetărie.

751201 brutar

751202 cofetar

751203 patiser

751204 preparator de semifabricate și preparate culinare

751205 operator la fabricarea produselor congelate de patiserie și panificație

751206 decorator produse cofetărie

7513 Lucrători în fabricarea produselor lactate

Lucrătorii în fabricarea produselor lactate se ocupă cu prelucrarea diferitelor tipuri de brânză, unt și smântână sau a altor produse lactate.

751301 pasteurizator produse lactate

751302 preparator produse lactate

751303 smântânitor

7514 Lucrători în conservarea fructelor și legumelor

Lucrătorii în conservarea fructelor și legumelor se ocupă cu prelucrarea și conservarea fructelor, nucilor (alunelor) și produselor alimentare similare, în diferite moduri, inclusiv gătire, uscare, sărare sau extracție de sucuri ori uleiuri.

751401 preparator conserve, legume și fructe

751402 uscător-deshidrator legume, fructe

751403 preparator castane, dovleac, porumb

751404 lucrător în procesarea de fructe de pădure și ciuperci de pădure

7515 Controlori de calitate și degustători de mâncăruri și băuturi

Controlorii de calitate și degustătorii de mâncăruri și băuturi verifică, gustă și clasifică diferitele tipuri de produse agricole, alimentare și băuturi.

751501 degustător

7516 Lucrători în prelucrarea tutunului și produselor din tutun

Lucrătorii în prelucrarea tutunului și produselor din tutun pregătesc frunzele de tutun și fabrică diferite produse din tutun.

751601 condiționer tutun pentru fabricarea țigaretelor

752 Muncitori calificați în tratarea lemnului și asimilați

Muncitorii calificați în tratarea lemnului și alți lucrători asimilați acestora se ocupă cu tratarea și prelucrarea lemnului, producerea de plăci aglomerate, plăci dure, plăci de izolare, placaje, furnire și produse similare din lemn, executarea, decorarea și repararea mobilierului din lemn, a vehiculelor și a altor produse din lemn. Aceștia folosesc unelte manuale specializate și montează, operează și supraveghează echipamentele, instalațiile și mașinile-unelte de prelucrare a lemnului.

7521 Lucrători în tratarea lemnului

Lucrătorii în tratarea lemnului se ocupă cu acționarea și supravegherea echipamentelor și mașinilor de prelucrare și tratare a lemnului utilizate pentru îndepărtarea scoarței de pe bușteni, la producerea de așchii de lemn, la uscarea și tratarea lemnului și la producerea de plăci aglomerate, plăci dure, plăci de izolare, placaje, furnire și produse similare din lemn.

752101 vopsitor lemn

752102 pregătitor paste chimice

752103 pregătitor plăci fibrolemnoase și hârtie pentru filme

752104 uscător, aburitor material lemnos

7522 Ebeniști și asimilați

Ebeniștii și lucrătorii asimilați acestora produc, decorează și repară mobilier din lemn, căruțe și alte vehicule, roți, piese de schimb, accesorii, modele și alte produse din lemn utilizând mașini de prelucrare a lemnului, mașini-unelte și alte unelte de mână specializate.

752201 tâmplar universal

752202 tâmplar carosier

752203 tâmplar manual/artizanal

752204 marangoz-călăfătuitor

752205 asamblator lăzi

752206 confecționer-montator produse din lemn

752207 curbător-montator butoaie din lemn

752208 tâmplar manual la presare și încleiere

752209 corhănitor

752210 tâmplar manual ajustor montator

752211 tâmplar manual la îmbinarea furnirelor

752212 marangoz cală-tachelagiu

752213 șlefuitor, lustruitor

752214 pregătitor suprafețe pentru lăcuit

752215 gardinator

752216 confecționer-montator cercuri la butoaie

752217 decupator lamele din lemn pentru lăzi

752218 preparator-dozator adezive, rășini, lacuri și emailuri în industria lemnului

752219 tâmplar restaurator

752220 restaurator șarpante și structuri din lemn

752221 tâmplar binale

7523 Reglori și operatori la mașini de prelucrat lemn

Reglorii și operatorii la mașini de prelucrat lemn montează și monitorizează mașinile automate sau semiautomate de prelucrat lemnul, cum ar fi mașini de tăiere de precizie, mașini de rindeluit, mașini de alezat, strunguri și mașini de sculptat în lemn pentru fabricarea sau repararea pieselor din lemn pentru mobilier, accesorii și alte produse din lemn.

752301 strungar în lemn

752302 reglor mașini de prelucrat lemn

752303 tăietor de precizie în lemn

752304 confecționer articole speciale din lemn

752305 confecționer parchete

752306 confecționer cutii chibrituri din furnir

752307 impregnator-uscător chibrituri

752308 confecționer gămălii chibrituri

752309 mașinist la umplerea și închiderea cutiilor de chibrituri

752310 pastator cutii de chibrituri

752311 fasonator calapoade

752312 montator accesorii pentru calapoade

752313 finisor calapoade

752314 circularist la tăiat lemne de foc

752315 curbător lemn

752316 gradator rechizite și articole tehnice din lemn

752317 tâmplar mecanic la croit și dimensionat

752318 tâmplar mecanic la rindeluit

752319 tâmplar mecanic la frezat și găurit

752320 tâmplar mecanic la strunjit

752321 tâmplar mecanic la șlefuit

752322 confecționer mine pentru creioane

752323 înnobilator scândurele pentru creioane

752324 fasonator creioane și tocuri

752325 finisor creioane și tocuri

752326 preparator paste chimice pentru chibrituri

752327 confecționer cutii chibrituri din carton

752328 operator la mașini unelte cu comandă numerică în prelucrarea lemnului

753 Lucrători în industria textilă și confecții

Lucrătorii din industria textilă și confecții se ocupă cu ajustarea, modificarea și repararea articolelor de îmbrăcăminte croite, proiectarea și fabricarea de confecții textile, produse din piele sau blană, repară, reînnoiesc și decorează articolele de îmbrăcăminte, mănuși și alte produse textile, concep modele de îmbrăcăminte, instalează, repară și înlocuiesc tapițeria mobilierului, aparatelor ortopedice și accesoriilor de automobile, taie, răzuiesc, tăbăcesc, lustruiesc și vopsesc pieile de animale, modifică și repară încălțăminte și articole din piele.

7531 Croitori, confecționeri, blănari și pălărieri

Croitorii, confecționerii (de îmbrăcăminte), blănarii și pălărierii se ocupă cu fabricarea, ajustarea, modificarea și repararea articolelor de îmbrăcăminte croite sau confecționate manual. Aceștia execută îmbrăcăminte la comandă, cum ar fi costume, paltoane și rochii din materiale textile, piele fină, blană și alte materiale, sau confecționează pălării și peruci conform specificațiilor clienților și ale producătorilor de îmbrăcăminte.

753101 croitor

753102 lenjer, confecționer lenjerie după comandă

753103 confecționer pălării

753104 ajutor maistru croitor

753105 plior confecții

753106 modistă

753107 ceaprazar-șepcar

753108 curățitor-reparator pălării

753109 retușier confecții

753110 blănar-confecționer îmbrăcăminte din blană, după comandă

753111 confecționer îmbrăcăminte din piele și înlocuitori, după comandă

753112 cojocar

753113 confecționer, prelucrător în industria textilă

7532 Confecționeri de șabloane și tipare

Confecționerii de șabloane și tipare se ocupă cu crearea modelelor-etalon de precizie pentru fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din textile și produse din piele sau blană. Aceștia trasează, taie, modelează materiale textile, piele fină și alte materiale conform planurilor sau specificațiilor privind fabricarea de articole de îmbrăcăminte, pălării și șepci, mănuși și produse diverse.

753201 croitor-confecționer îmbrăcăminte, după comandă

753202 multiplicator șabloane croitorie

753203 confecționer corsete

753204 confecționer reparator cravate

753205 planimetror șabloane

753206 croitor confecționer costume teatru

7533 Lucrători în broderie și asimilați

Lucrătorii în broderie și asimilații acestora se ocupă cu coaserea, repararea și decorarea articolelor de îmbrăcăminte, mănușilor și altor produse din materiale textile, blană, piele fină și alte materiale, precum și cu fabricarea de corturi, vele, copertine și prelate. Aceștia lucrează în principal manual, utilizând ac și ață, dar pot efectua unele sarcini folosind mașini de cusut.

753301 broder manual

753302 stopeur

753303 remaieur ciorapi

753304 broder manual-mecanic

753305 broder la gherghef

7534 Tapițeri și asimilați

Tapițerii și asimilații acestora instalează, repară și înlocuiesc tapițeriile aferente mobilei, aparatelor ortopedice, scaunelor, panourilor și accesoriilor automobilelor, vagoanelor de cale ferată, avioanelor, navelor și altor articole similare cu material textil, piele sau alte materiale de tapițerie. De asemenea aceștia confecționează și repară perne, pături și saltele.

753401 tapițer

753402 saltelar

753403 plăpumar

7535 Tăbăcari și alți muncitori în prelucrarea pielii

Tăbăcarii și alți muncitori în prelucrarea pieii taie, răzuiesc, curăță, tăbăcesc, șlefuiesc și vopsesc pieile de animale pentru producerea stocurilor de piele și blănuri finisate pentru confecționarea de articole de îmbrăcăminte și alte produse.

753501 meșteșugar argăsitor

753502 meșteșugar cenușeritor

753503 meșteșugar finisor mineral

753504 meșteșugar finisor vegetal

753505 meșteșugar sortator în industria pielăriei

7536 Cizmari și asimilați

Cizmarii și asimilații acestora fabrică, modifică și repară încălțăminte standard realizată la comandă sau ortopedică și articole din piele naturală ori sintetică, cum ar fi bagaje, genți de mână și curele (cu excepția articolelor de îmbrăcăminte din piele, pălăriilor și mănușilor), sau participă la fabricarea pantofilor și articolelor similare. Aceștia decorează și finisează pantofii, bagajele, gențile de mână și curelele.

753601 cizmar-confecționer încălțăminte, după comandă

753602 confecționer articole din piele și înlocuitori

753603 confecționer încălțăminte ortopedică

753604 curelar, confecționer harnașamente

753605 marochiner-confecționer marochinărie, după comandă

753606 opincar

753607 tălpuitor (confecționer-reparații încălțăminte)

754 Alți muncitori calificați

Alți muncitori calificați desfășoară activități sub suprafața apei, utilizând aparate subacvatice de respirat, poziționează, montează și detonează explozibile, inspectează și testează materii prime, produse și componente fabricate, elimină organismele nedorite pentru prevenirea deteriorării culturilor agricole, clădirilor și altor structuri. Această grupă de bază include ocupații din domeniul comercial și meșteșugăresc neclasificate în altă parte în grupa majoră 7 – Muncitori calificați și asimilați.

7541 Scafandri

Scafandrii desfășoară activități sub suprafața apei utilizând aparate subacvatice de respirat, pentru a inspecta, instala, repara și înlătura echipamente și structuri, efectuează, supraveghează teste și experimente, armează explozibile, fotografiază structuri sau viața marină ori găsesc și recuperează obiecte și persoane dispărute.

754101 scafandru

754102 scafandru lucrător subacvatic

754103 scafandru șef grup

754104 scafandru șef utilaj

754105 scafandru greu

754106 operator barocameră

754107 scafandru salvator

754108 șef de scufundare

754109 tehnician de scufundare

7542 Artificieri

Artificierii se ocupă cu poziționarea, montarea și detonarea de explozibile la exploatările miniere, cariere și șantiere de demolare.

754201 artificier de mină

754202 artificier la lucrări de suprafață

754203 pirotehnician cinematografie și teatru

754204 pirotehnician

7543 Sortatori și controlori de calitate pentru produse (exclusiv mâncăruri și băuturi)

Sortatorii și controlorii de calitate pentru produse (exclusiv mâncăruri și băuturi) verifică, testează, sortează, iau eșantioane și cântăresc materiile prime, componentele fabricate și bunurile necomestibile produse sau vândute pentru a asigura conformitatea cu standardele de calitate și pentru a identifica defectele, uzura și abaterile de la specificații, precum și pentru clasificarea și sortarea acestora în funcție de calitatea lor.

754301 controlor calitate

7544 Lucrători specializați în servicii de erbicidare și dezinsecție

Lucrătorii specializați în servicii de erbicidare și de dezinsecție utilizează produse chimice pentru a elimina insectele dăunătoare, animalele mici, plantele sălbatice și alte organisme nedorite pentru a preveni deteriorarea culturilor, clădirilor și a altor structuri și împrejurimile acestora, precum și pentru a preveni riscurile asupra sănătății.

7549 Alți muncitori calificați neclasificați în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde ocupațiile din domeniul comercial și meșteșugăresc neclasificate în altă parte în grupa majoră 7 – Muncitori calificați și asimilați. De exemplu, această grupă de bază include lucrătorii care se ocupă cu modelarea, tăierea, șlefuirea și lustruirea lentilelor optice.

8 Operatori la instalații și mașini; asamblori de mașini și echipamente

Operatorii la instalații și mașini, asamblorii de mașini și echipamente acționează și supraveghează mașini și echipamente industriale și agricole la fața locului sau dirijează de la distanță prin telecomandă, conduc trenuri, autovehicule, utilaje și echipamente mobile sau asamblează produse din părți componente, conform specificațiilor și procedurilor precizate. Activitatea desfășurată în principal necesită experiență și cunoașterea mașinilor și echipamentelor industriale și agricole, precum și abilitatea de a face față vitezei de funcționare a mașinilor și de a se adapta la inovațiile tehnologice.

81 Operatori la mașini și instalații

Operatorii la mașini și instalații acționează și supraveghează, la fața locului sau prin ghidare de la distanță prin telecomandă, instalații industriale, mașini și echipamente fixe sau pentru care mobilitatea nu este parte integrantă a funcționării. Activitatea desfășurată în principal necesită experiență și înțelegerea mașinilor și echipamentelor industriale care sunt acționate și supravegheate. Abilitatea de a face față vitezei de funcționare a mașinilor și de a se adapta inovațiilor tehnologice este adesea necesară.

811 Operatori la instalațiile de exploatare și prelucrare a minereurilor

Operatorii la instalațiile de exploatare și prelucrare a minereurilor acționează și supraveghează instalațiile și mașinile (utilajele) care extrag roci și minereuri din pământ, prelucrează minereurile și piatra, forează puțuri, fabrică și finisează produse din ciment și piatră.

8111 Mineri și lucrători în carieră

Minerii și lucrătorii în carieră acționează instalațiile, mașinile și instrumentele manual pentru a extrage piatră, minereuri și depozite nemetalice din minele și carierele subterane și de suprafață.

811101 miner în subteran

811102 miner la suprafață

811103 miner în subteran pentru construcții

811104 mașinist pentru utilaje specifice la extracție și execuția tunelurilor

811105 semnalist-cuplător

811106 excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate

811107 trolist

8112 Operatori la instalațiile de prelucrare a minereurilor și rocilor

Operatorii la instalațiile de prelucrare a minereurilor și rocilor acționează și monitorizează mașinile și echipamentele de prelucrare a rocilor, minereurilor și pietrei pentru a recupera produsele rafinate (de calitate superioară), pentru utilizare imediată sau pentru o prelucrare ulterioară.

811201 brichetator cărbune

811202 distilator la prepararea cărbunelui

811203 operator la prepararea minereurilor

811204 operator la sfărâmarea minereurilor

811205 prăjitor minereu

811206 prelucrător mică

811207 spălător la prepararea cărbunilor

811208 flotator la prepararea cărbunilor

811209 separator la prepararea cărbunilor

811210 morar la mașini de mărunțit roci

811211 tocător la mașini de mărunțit roci

811212 concasorist

811213 operator mineralurg

8113 Operatori la instalații de foraj și sonde de extracție a țițeiului

Operatorii la instalații de foraj și sonde de extracție a țițeiului se ocupă cu reglarea, asamblarea și acționarea utilajelor (instalațiilor) de foraj și a echipamentelor similare pentru săparea puțurilor, extragerea minereurilor, lichidelor și gazelor sau pentru diverse alte scopuri.

811301 operator extracție țiței

811302 sondor la foraj manual

811303 operator-prospector lucrări geologice și geofizice

811304 operator transport pe conducte singulare gaze

811305 operator extracție gaze

811306 operator extracție țiței în subteran

811307 operator extracție sare în salină

811308 operator măsurători speciale sonde

811309 operator lucrări speciale sonde

811310 sondor la forajul mecanizat și reparații sonde

811311 sondor la intervenții de sonde

811312 sondor la punerea în producție

811313 primitor-preparator produse fluide

811314 operator flotare produse fluide

8114 Operatori la mașini de preparare a cimentului, rocilor și altor produse minerale

Operatorii la mașinile de preparare a cimentului, rocilor și altor produse minerale acționează și supraveghează mașinile (instalațiile) pentru fabricarea și finisarea prefabricatelor din beton, bitum și produse din piatră și pregătirea pietrei pentru construcții.

811401 cuptorar lianți

811402 fasonator produse din azbociment

811403 finisor produse din azbociment

811404 morar lianți

811405 preparator pastă de azbociment

811406 tratamentist produse din azbociment

811407 operator la impregnarea produselor hidroizolatoare

811408 mașinist pentru prefabricate din beton și beton armat

811409 operator la fabricarea vatei și produselor din vată minerală

811410 confecționer garnituri din azbest

811411 operator cameră comandă pentru fabrica de ciment

811412 operator flux pentru fabrica de ciment

812 Operatori la instalațiile de prelucrare și finisare a metalelor

Operatorii la instalațiile de prelucrare și finisare a metalelor operează, acționează și supraveghează mașinile (instalațiile) și echipamentele de comandă cu o unică funcție, utilizate pentru a controla transformarea, prelucrarea și finisarea minereurilor și metalelor.

8121 Operatori la instalațiile de prelucrare a metalelor

Operatorii la instalațiile de prelucrare a metalelor acționează, monitorizează, reglează și întrețin mașinile (instalațiile) și echipamentele cu funcția unică de prelucrare și transformare a minereurilor, precum și pentru a îmbunătăți, căli, lamina și extruda metalele.

812101 cocsar

812102 furnalist

812103 oțelar

812104 pregătitor materiale de șarje

812105 melanjorist

812106 operator oxizi de plumb

812107 dezbătător lingouri

812108 metalurgist pulberi din oxid de fier

812109 curățitor lingouri

812110 preparator la concentratele miniere

812111 topitor la concentrate miniere

812112 rafinator metale neferoase

812113 electrometalurgist

812114 condiționer-finisor

812115 turnător fontă

812116 granulator zgură

812117 epurator gaze

812118 mașinist suflante

812119 pregătitor de șarje

812120 dozator la producerea aglomeratului

812121 aglomeratorist

812122 mașinist exhaustor

812123 operator separare magnetică

812124 laminator semifabricate, profiluri tablă și platbandă

812125 laminator, presator țevi plumb

812126 topitor, turnător metale prețioase

812127 laminator sârmă

812128 laminator tablă subțire

812129 laminator de bandaje și discuri

812130 laminator de țevi

812131 laminator pe laminoare continue

812132 laminator de benzi la rece

812133 presator de țevi la cald și profiluri prin extruziune

812134 alimentator-încălzitor de materiale

812135 operator la cuptoare și instalații pentru turnarea și laminarea metalelor

812136 laminator

812137 termist-tratamentist de produse brute, forjate, turnate sau laminate

812138 termist tratamentist de piese semifabricate, finite

812139 călitor prin inducție sau cu flacără

812140 călitor scule

812141 termist-tratamentist

812142 operator la instalații de tratament termic cu procesare

812143 operator la pregătirea șarjelor pentru tratament termic

812144 finisor laminate și trefilate

812145 decapator

812146 regulator țevi

812147 trefilator, trăgător

8122 Operatori la instalațiile de finisare și tratare chimică a suprafețelor metalice

Operatorii la instalațiile de finisare și tratare chimică a suprafețelor metalice acționează și supraveghează echipamentele care finisează și acoperă cu metal articole sau părți (componente), pentru a le asigura o rezistență îmbunătățită la coroziune și uzură (abraziune), în scopuri decorative ori pentru a le transmite proprietățile electrice sau magnetice.

812201 galvanizator

812202 metalizator prin pulverizare

812203 metalizator prin cufundare în metal topit

812204 confecționer protecții și obiecte anticorozive

812205 emailator

812206 operator la confecționarea materialelor electroizolante

812207 matisor cabluri

812208 metalizator-termist

812209 arzător email

812210 emailator insigne și decorații

812211 emailator firme și decoruri

812212 emailator prin pudrare

812213 emailator prin pulverizare

812214 preparator email

812215 emailator prin imersiune

812216 acoperitor metale

812217 poleitor filiere

812218 protejator conductori cabluri și condensatori statici de forță

812219 confecționer izolații la conductori electrici

812220 confecționer mantale de plumb prin presare la cabluri

812221 confecționer toroane și cablaje la conductori electrici

812222 pregătitor seturi de cabluri electrice pentru autotrac și accesorii

812223 preparator electrolit și amestec depolarizator

812224 confecționer și legător depolarizator

812225 asamblator elemente și baterii galvanice

812226 confecționer de elemente galvanice

812227 confecționer celule de electroliză

813 Operatori la mașini și instalații destinate fabricării produselor chimice și fotografice

Operatorii la mașinile și instalațiile destinate fabricării produselor chimice și fotografice acționează și supraveghează mașinile care procesează o varietate de produse chimice și alte ingrediente pentru fabricarea produselor farmaceutice, produselor pentru toaletă, explozivilor, produselor fotografice sau altor produse chimice.

8131 Operatori la mașini și instalații destinate fabricării produselor chimice

Operatorii la mașinile și instalațiile destinate fabricării produselor chimice acționează și supraveghează utilajele care amestecă, prelucrează și ambalează o gamă largă de produse chimice.

813101 operator la mașini de măcinare fină (produse chimice)

813102 operator la mașini de fragmentare (produse chimice)

813103 operator la mașini de amestecare (produse chimice)

813104 operator la instalații de ardere

813105 uscător în industria chimică

813106 preparator în industria chimică

813107 sinterizator

813108 operator la fabricarea sticlei

813109 împâslitor pânză sticlă

813110 filator fibre sticlă

813111 preparator amestec și topitor sticlă

813112 operator poliesteri armați cu fibră de sticlă

813113 extractorist în chimie

813114 fermentator în chimie

813115 concentrator-purificator în chimie

813116 extractorist uleiuri volatile naturale și colesterină

813117 operator chimist la producerea compușilor organici ai sulfului și îngrășămintelor fosfatice

813118 distilator în industria chimică

813119 operator chimist la producerea diverselor produse anorganice

813120 operator chimist la fabricarea lacurilor, vopselelor și uleiurilor

813121 operator chimist la fabricarea coloranților

813122 operator la obținerea produselor din spume poliuretanice și latex

813123 operator chimist la producerea compușilor anorganici ai azotului și îngrășămintelor azotoase

813124 operator lacuri electroizolante

813125 preparator lacuri, vopsele, paste de fludor folosite la aparataj electric

813126 operator chimist la chimizarea gazelor de rafinărie

813127 operator cracare, deformare și fabricare bitum

813128 operator chimist la fabricarea altor produse organice

813129 operator chimist la chimizarea gazului de cocs

813130 producător de fire și fibre sintetice

813131 operator la fabricarea pieii sintetice

813132 preparator ferodouri

813133 finisor universal ferodouri

813134 operator la fabricarea glicerinei și acizilor grași

813135 operator la fabricarea săpunurilor

813136 operator la produse odorante sintetice

813137 operator la fabricarea detergenților

813138 operator chimist la produsele farmaceutice și chimice pure

813139 preparator benzi cauciucate și compoziții emplastre

813140 preparator prafuri de spălat și curățat

813141 preparator la prepararea produselor cosmetice și de parfumerie

813142 preparator ser vaccin

813143 condiționer finisor produse explozive

813144 confecționer fitile

813145 confecționer produse pirotehnice

813146 nitrator

813147 pregătitor la produse explozive

813148 preparator la produse explozive

813149 confecționer cartușe de vânătoare

813150 operator la tragere și muniție

813151 operator la pregătirea, conservarea și ambalarea armamentului și muniției

813152 pregătitor, completator de echipamente tehnice și SDV-uri

813153 delaborator muniție

813154 operator la producerea sodei și produselor clorosodice

813155 operator la fabricarea altor produse chimice

8132 Operatori la mașini și instalații destinate fabricării produselor fotografice

Operatorii la mașinile și instalațiile destinate fabricării produselor fotografice acționează și supraveghează echipamentele care produc filme și hârtie fotografică și care procesează prin expunere filmele fotografice și realizează fotografii.

813201 fotoceramist

813202 fotocopist

813203 fotopoligraf

813204 fotoreproducător

813205 montator filme

813206 retușor clișee

813207 pregătitor hârtie fotosensibilă

813208 operator la fabricarea filmelor fotografice

814 Operatori la mașini și utilaje pentru fabricarea produselor din cauciuc, plastic și hârtie

Operatorii la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor din cauciuc, plastic și hârtie acționează și supraveghează mașinile (utilajele) de malaxat și amestecare a cauciucului și a compușilor din cauciuc, care produc diferite componente și produse din cauciuc natural și sintetic și din materiale plastice sau produc produse diferite din hârtie, carton și materiale similare.

8141 Operatori la mașini și utilaje pentru fabricarea produselor din cauciuc

Operatorii la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor din cauciuc acționează și monitorizează mașinile (utilajele) de malaxat și amestecare a cauciucului și a compușilor din cauciuc și produc diferite componente și produse din cauciuc natural și sintetic, cum ar fi încălțăminte turnată în tipar, articole casnice, materiale izolante, accesorii industriale sau anvelope.

814101 preparator la confecționarea produselor industriale din cauciuc

814102 pregnator prize tehnice și bandă izolatoare

814103 confecționer de produse industriale din cauciuc

814104 vulcanizator de produse industriale din cauciuc

814105 finisor-reparator de produse industriale din cauciuc

814106 operator la prelucrarea cauciucului

814107 confecționer garnituri de etanșare din cauciuc

814108 finisor încălțăminte și articole tehnice din cauciuc

814109 calandror la finisarea cauciucului

814110 pregătitor regenerare cauciuc

814111 devulcanizator regenerare cauciuc

814112 rafinator regenerare cauciuc

814113 dozator prelucrare cauciuc

814114 impregnator produse din cauciuc

814115 profilator produse din cauciuc

814116 ștanțator piese pentru încălțăminte din piele și cauciuc

814117 cusător piese la încălțăminte din cauciuc

814118 vulcanizator piese din cauciuc la prese

814119 vulcanizator la autoclavă

814120 preparator cauciuc electroizolant

814121 vălțar cauciuc electroizolant

814122 mașinist la confecționarea materialelor electroizolante impregnate

814123 mașinist la confecționarea materialelor electroizolante stratificate (mică)

814124 mașinist la confecționarea foliilor de cauciuc electroizolante

814125 presator-formator materiale stratificate, pregnator prize tehnice și bandă izolatoare

814126 condiționer-finisor produse din cauciuc

814127 croitor pentru încălțăminte și articole tehnice din cauciuc

814128 pregătitor pentru încălțăminte și articole tehnice din cauciuc

814129 preparator plăci de etanșare comprimate

814130 operator fabricarea și prelucrarea polimerilor

8142 Operatori la mașini și utilaje pentru fabricarea produselor din plastic

Operatorii la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor din plastic acționează și supraveghează mașinile și utilajele de malaxat și amestecare a compușilor pentru a obține materiale plastice și care fabrică diferite componente și articole din plastic.

814201 preparator mase plastice

814202 vălțar calandru mase plastice

814203 operator la prelucrarea maselor plastice

814204 presator mase plastice

814205 finisor-asamblator obiecte din mase plastice

814206 creator, modelier mase plastice

814207 operator la confecționarea discurilor fonografice

814208 operator sudare țevi și fitinguri din polietilenă de înaltă densitate PEHD

814209 operator mase plastice

814210 operator mașini de termoformatare

8143 Operatori la mașini și utilaje pentru fabricarea produselor din hârtie

Operatorii la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor din hârtie acționează și supraveghează mașinile (utilajele) care produc cutii, plicuri, pungi și alte obiecte din hârtie, carton și materiale similare.

814301 cartonagist

814302 operator la mașina de laminat

815 Operatori la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor și articolelor din textile, blănuri și piele

Operatorii la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor și articolelor din textile, blănuri și piele acționează și supraveghează diverse tipuri de utilaje care pregătesc, prelucrează și tratează fibrele, firele, pielea, blana; produc, modifică și repară încălțămintea, articolele de îmbrăcăminte și fabrică sau curăță materialele textile ori blana și articolele din piele.

8151 Operatori la mașini și utilaje de filatură

Operatorii la mașinile și utilajele de filatură acționează și supraveghează mașinile care pregătesc fibrele și filează, răsucesc și înfășoară firele din fibre textile naturale. Acestea răsucesc două sau mai multe fire pentru obținerea unor fire mai rezistente și tratează materialele textile pentru a le face compacte și rezistente la apă.

815101 decapsulator

815102 decuscutor

815103 topitor in și cânepă

815104 melițator in și cânepă

815105 înnobilator in și cânepă

815106 scuturător in și cânepă

815107 lucrător în bataje (bătător)

815108 destrămător

815109 carbonizator textile

815110 scuturător

815111 pregătitor amestecuri în filaturi

815112 cardator

815113 laminator benzi din fibre

815114 pieptănător

815115 zdrobitor și uleiator textile

815116 operator mașini puitoare

815117 formator mănuși fibre liberiene

815118 montator la lipit ace

815119 curățitor-șlefuitor garnituri carde

815120 cilindror în filaturi

815121 disponent în filaturi

815122 pregătitor gogoși de mătase (fierbător)

815123 prelucrător fire de mătase din gogoși (filator)

815124 înnodător fire de mătase naturală

815125 finisor fire de mătase naturală

815126 prelucrător deșeuri gogoși de mătase naturală

8152 Operatori la mașini de țesut și tricotat

Operatorii la mașinile de țesut și tricotat acționează și supraveghează mașinile de țesut și tricotat care prelucrează firele în produse țesute, nețesute și tricotate, cum ar fi stofe, dantele, covoare, frânghii, țesături pentru uz industrial, pasmanterie și articole de îmbrăcăminte tricotate, sau care cos și brodează țesături.

815201 operator la mașini de tricotat rectiliniu

815202 operator la deservirea războaielor de țesut

815203 șnuruitor Jaqard

815204 operator la mașini de tricotat circular

815205 operator sculuitor

815206 operator canelator

815207 operator la mașini de urzit

815208 operator încheietor fire

815209 operator năvăditor, lipitor, înnodător fire

815210 operator bobinator-dublator

815211 operator batirator fire

815212 operator răsucitor fire

815213 pâslitor

815214 confecționer polizoare din pâslă

8153 Operatori la mașini și utilaje pentru industria confecțiilor

Operatorii la mașinile și utilajele pentru industria confecțiilor acționează și supraveghează mașinile de cusut care fabrică, repară, țes și restaurează materiale textile, articole de îmbrăcăminte din blană, piele și materiale sintetice sau brodează desene decorative (ornamentale) pe confecții ori alte materiale. Aceștia acționează mașinile care fac găuri pentru nasturi și mașinile de găurire pentru capse și coasere în jurul găurilor și a nasturilor pe articolele de îmbrăcăminte.

815301 operator confecționer industrial îmbrăcăminte din țesături, tricotaje, materiale sintetice

815302 operator confecții îmbrăcăminte din piele și înlocuitori

815303 operator la confecționarea industrială a îmbrăcămintei din blană

815304 operator la confecționarea industrială a mănușilor din piele

815305 încadrator confecții

815306 rihtuitor confecții

815307 pregătitor-lansator confecții

815308 șpănuitor confecții

815309 tăietor confecții

8154 Operatori la mașini de curățat, albit și vopsit materiale textile

Operatorii la mașini de curățat, albit și vopsit materiale textile acționează și supraveghează mașinile care albesc, vopsesc sau efectuează alte tratamente firelor, fibrelor ori stofelor.

815401 operator gazator textile

815402 operator descleietor textile

815403 operator degamator textile

815404 operator spălător textile

815405 operator albitor textile

815406 operator fierbător textile

815407 operator mercerizator textile

815408 operator pregătitor chimicale în industria textilă

815409 operator vopsitor textile

815410 operator imprimeur textile

815411 confecționer șabloane și cilindri de imprimat

815412 operator apretor textile

815413 operator calandor-govrator textile

815414 operator impregnator textile

815415 operator decator

815416 operator presator țesături textile (storcător textile)

815417 operator fixator textile

815418 operator piuar

815419 operator scămoșetor

815420 operator tunsător textile

815421 operator curățitor chimic

815422 operator metrar-volator-dublator textile

815423 operator tăietor textile

815424 operator uscător textile

815425 operator îngreunător mătase naturală

815426 naphtolator la imprimerie

815427 vaporizator la imprimerie

815428 confecționer șabloane la imprimerie

815429 presator axe la cilindrul de imprimat

815430 operator universal – spălător textile și curățitor chimic

8155 Operatori la mașini pentru tratarea blănurilor și pieilor

Operatorii la mașinile pentru tratarea blănurilor și pieilor acționează și supraveghează diferite mașini care pregătesc pielea sau tratează pielea cu blană ori lână. Aceștia răzuiesc, curăță, tăbăcesc, lustruiesc și vopsesc pieile brute pentru a produce materii prime din piele și blănuri finisate.

815501 operator cenușeritor

815502 operator tăbăcitor mineral argăsitor

815503 operator tăbăcitor vegetal

815504 operator finisor mineral

815505 operator finisor vegetal

815506 operator argăsitor

815507 operator sortator în industria pielăriei

815508 vopsitor îmbrăcăminte din blană

8156 Operatori la mașini și utilaje din industria încălțămintei

Operatorii la mașinile și utilajele din industria încălțămintei acționează și supraveghează mașinile care produc și repară încălțămintea standard sau specială, gențile de mână și alte accesorii, confecționate, în principal, din piele.

815601 operator la prepararea tălpii de încălțăminte din fibre

815602 operator la confecționarea industrială a articolelor din cauciuc și textile cauciucate

815603 croitor-ștanțator piese încălțăminte

815604 pregătitor piese încălțăminte

815605 cusător piese din piele și înlocuitori

815606 trăgător fețe pe calapod

815607 tălpuitor industrial

815608 finisor încălțăminte

8157 Operatori la mașini de spălat

Operatorii la mașinile de spălat acționează mașinile de spălat, de curățare chimică, de călcat și mașinile de tratare a țesăturilor din spălătoriile și unitățile de curățare chimică.

8159 Operatori la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor și articolelor din textile, blănuri și piele neclasificați în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde operatorii la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor și articolelor din textile, blănuri și piele neclasificați în altă parte în grupa minoră 815 – Operatori la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor și articolelor din textile, blănuri și piele. De exemplu, grupa de bază include pe cei care lucrează în acționarea și supravegherea mașinilor care fabrică pălării, corturi, saltele sau diverse articole, cum ar fi împletituri ori alte ornamente.

815901 operator la confecționarea industrială a pălăriilor

815902 croitor confecții industriale din blană

815903 operator la confecționarea industrială a articolelor de sport și protecție, din piele și înlocuitori

815904 cusător confecții industriale din blană

815905 pregătitor confecții industriale din blană

815906 finisor confecții industriale din blană

815907 operator textile nețesute

816 Operatori la mașinile pentru fabricarea produselor alimentare și a altor produse similare

Operatorii la mașinile pentru fabricarea produselor alimentare și a altor produse similare acționează și supraveghează mașinile utilizate la sacrificarea animalelor, tranșarea cărnii, coacerea, congelarea, încălzirea, măcinarea, amestecarea și alte procese de preparare a produselor alimentare, băuturilor și frunzelor de tutun.

8160 Operatori la mașinile pentru fabricarea produselor alimentare și a altor produse similare

Operatorii la mașinile pentru fabricarea produselor alimentare și a altor produse similare acționează și supraveghează mașinile utilizate la sacrificarea animalelor, tranșarea cărnii, coacerea, congelarea, încălzirea, măcinarea, amestecarea și alte procese de preparare a produselor alimentare, băuturilor și frunzelor de tutun.

816001 operator la prepararea conservelor din carne, pește și în amestec legume și pește

816002 operator la valorificarea subproduselor de abator

816003 tripier

816004 preparator pește, raci, broaște în cherhanale și oficii

816005 preparator făină din pește

816006 topitor grăsimi comestibile și de uz industrial

816007 operator la fabricarea mezelurilor

816008 colector și sortator păr

816009 preparator ulei de copite

816010 colector și preparator făină, sânge, carne, oase

816011 curățitor piei

816012 valorificator glande

816013 preparator pepsină, cheag

816014 mățar

816015 operator la prepararea brânzeturilor

816016 operator la prepararea produselor lactate

816017 operator centru de răcire lapte

816018 operator la fabricarea untului

816019 preparator conserve lapte și lactoză

816020 morar

816021 operator la fabricarea nutrețurilor combinate

816022 preparator boia de ardei

816023 preparator muștar

816024 preparator extracte, arome și esențe

816025 decorticator crupe

816026 operator la prepararea produselor zaharoase

816027 operator la fabricarea produselor făinoase

816028 preparator înghețată

816029 operator la fabricarea biscuiților

816030 preparator napolitane

816031 operator la fabricarea uleiurilor vegetale

816032 operator la fabricarea conservelor din legume sau fructe

816033 operator la fabricarea zahărului

816034 condiționer miere

816035 preparator de produse apicole

816036 preparator surogate cafea

816037 operator la condiționarea și prelucrarea plantelor medicinale

816038 operator la fermentarea tutunului și fabricarea produselor din tutun

816039 preparator halva

816040 operator la prepararea băuturilor alcoolice și răcoritoare

816041 operator la fabricarea berii

816042 operator la fabricarea malțului

816043 operator la fabricarea spirtului și drojdiei de panificație

816044 vinificator-pivnicer

816045 fermentator oțet

816046 operator la fabricarea glucozei

816047 preparator băuturi răcoritoare

816048 preparator rachiuri industriale și lichioruri

816049 distilator rachiuri naturale

816050 operator la fabricarea amidonului și dextrinei

816051 preparator coniac

816052 preparator vermut

816053 preparator șampanie

817 Operatori la instalațiile de prelucrare a lemnului și fabricare a hârtiei

Operatorii la instalațiile de prelucrare a lemnului și fabricare a hârtiei supraveghează, acționează și controlează echipamentele automate utilizate la tăierea lemnului și prelucrarea cherestelei, furnirului, fabricarea placajelor, precum și la alte procese de prelucrare a lemnului pentru o utilizare ulterioară. Operatorii la mașinile de fabricat celuloză acționează și supraveghează diferite tipuri de mașini și echipamente de prelucrare pentru producerea de celuloză.

8171 Operatori la instalațiile de fabricare a celulozei și hârtiei

Operatorii la instalațiile de fabricare a celulozei și hârtiei acționează și supraveghează mașinile multifuncționale de control al proceselor industriale și echipamentele de prelucrare ce controlează procesarea lemnului, celulozei și a altor materiale din celuloză.

817101 pregătitor lemn, stuf, paie

817102 preparator pastă

817103 fierbător-spălător celuloză, hârtie

817104 albitor pastă hârtie

817105 confecționer tambur filigranare

817106 mașinist la deshidratare pastă hârtie

817107 finisor hârtie, carton, mucava

817108 confecționer produse igienico-sanitare

8172 Operatori la instalațiile de prelucrare a lemnului

Operatorii la instalațiile de prelucrare a lemnului acționează și controlează echipamentele automatizate utilizate la tăierea lemnului pentru prelucrarea cherestelei, furnirului și fabricarea placajelor, precum și la alte procese de prelucrare a lemnului pentru o utilizare ulterioară.

817201 confecționer rondele din plută

817202 confecționer bastoane din plută

817203 confecționer colaci și centuri de salvare

817204 mașinist la mașina de tăiat ștraifuri și dopuri din plută

817205 mașinist la mașina de zdrobit și măcinat plută

817206 confecționer plăci izolatoare

817207 aburitor plută

817208 pregătitor lemn așchietor

817209 pregătitor așchii

817210 încleietor plăci aglomerate

817211 formator presator plăci brute

817212 formator finisor plăci

817213 tocatorist-defibratorist

817214 filtrator-deshidratorist

817215 presator PFL

817216 tratamentist PFL

817217 formator PFL

817218 impregnator la înnobilare PFL

817219 fasonator-sortator filme

817220 presator la înnobilare PFL

817221 formator la înnobilare PFL

817222 finisor la înnobilare PFL

817223 pregătitor PFL și hârtie pentru filme

817224 gaterist la tăiat bușteni

817225 tăietor la ferăstrău panglică

817226 fasonator cherestea

817227 desenator-însemnator cherestea

817228 decupator furnire

817229 derulatorist

817230 fasonator-uscător furnire

817231 frezor-îmbinător furnire tehnice

817232 presator produse stratificate

817233 formator șlefuitor produse stratificate

817234 preparator PPF

817235 miezuitor panele și plăci celulare

817236 operator la recoltarea și toaletarea arborilor forestieri

818 Alți operatori la mașini și utilaje

Această grupă de bază include operatorii la mașinile și utilajele fixe neclasificați în altă parte în subgrupa majoră 81 – Operatori la mașini și instalații. De exemplu, grupa de bază include operatorii mașinilor care fabrică cabluri și frânghii înnădite.

8181 Operatori la utilaje pentru fabricarea produselor din sticlă și ceramică

Operatorii la utilajele pentru fabricarea produselor din sticlă și ceramică acționează și supraveghează cuptoarele, furnalele și alte mașini și echipamente utilizate la fabricarea sticlei, ceramicii, porțelanului, țiglei sau cărămizilor. Aceștia acționează mașinile pentru reglarea temperaturii, călirea și decorarea obiectelor din sticlă și ceramică.

818101 topitor sticlă

818102 prelucrător de topituri la semiautomate

818103 prelucrător de topituri la instalații de tras țevi

818104 prelucrător de tuburi și baghete

818105 cuptorar recoacere sticlă

818106 confecționer termosuri

818107 tăietor produse din sticlă

818108 șlefuitor produse din sticlă

818109 arzător produse din sticlă

818110 sablator produse din sticlă

818111 argintar produse din sticlă

818112 operator la instalații automate pentru prepararea amestecului

818113 operator la instalații automate pentru prelucrarea topiturii de sticlă

818114 operator la prelucrarea tuburilor din sticlă

818115 operator la mașini de inscripționat

818116 prelucrător fire și țesături din fire de sticlă

818117 operator la instalații de tras și laminat geam

818118 turnător geam

818119 preparator vată de sticlă

818120 tăietor geam

818121 șlefuitor/sablator geam

818122 securizator geam

818123 pregătitor de materii prime pentru producerea sticlei

818124 strungar produse ceramice

818125 cuptorar ceramică fină și decor

818126 arzător produse ceramice

818127 operator la fabricarea produselor refractare

818128 operator la fabricarea produselor abrazive

818129 operator la fabricarea produselor din cărbune

818130 operator abrazive pe suporți

818131 finisor produse abrazive

818132 granulator/sortator abrazive

818133 cuptorar produse abrazive

818134 preparator-presator abrazive

818135 cuptorar produse refractare

818136 formator produse refractare

818137 preparator-presator produse din cărbune

818138 cuptorar produse din cărbune

818139 finisor produse din cărbune

818140 prelucrător produse ceramice prin extrudare

818141 discuitor de produse ceramice la mașini

818142 prelucrător produse ceramice prin injectare

818143 armator de izolatori electrici (prelucrător produse electrotehnice)

8182 Fochiști la mașini cu abur și cazane

Fochiștii la mașinile cu abur și cazane întrețin și acționează diferitele tipuri de mașini cu abur, cazane, turbine și echipamente auxiliare care furnizează energie și alte servicii utilitare pentru clădirile comerciale, industriale și instituționale, pe șantiere și la bordul navelor sau vaselor autopropulsate.

818201 fochist locomotivă cu abur

818202 fochist la mașini cu abur

818203 mașinist la instalații pentru încălzit tren

818204 fochist pentru cazane de abur și de apă fierbinte

818205 ajutor fochist

818206 fochist pentru cazane mici de abur

818207 fochist la cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune

818208 fochist pentru cazane conduse de calculator

8183 Operatori la mașinile de ambalat, îmbuteliat și etichetat

Operatorii la mașinile de ambalat, îmbuteliat și etichetat acționează și supraveghează mașinile care cântăresc, ambalează și etichetează diverse produse sau umplu diferite recipiente cu produse.

818301 mașinist la mașini de ambalat

818302 operator la mașina de etichetat

818303 operator mașini însăcuire pentru fabrica de ciment

818304 operator mașini paletizate și înfoliere pentru fabrica de ciment

818305 operator umplere recipiente GPL

818306 îmbuteliator fluide sub presiune

8189 Operatori la mașini și utilaje neclasificați în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază include operatorii la utilajele și mașinile fixe neclasificați în altă parte în subgrupa majoră 81 – Operatori la mașini și instalații. De exemplu, grupa de bază include operatorii mașinilor care fabrică cabluri și funii înnădite.

818901 operator la roboți industriali

818902 operator la tratarea și epurarea apelor uzate

818903 operator instalație de sortare și reciclare deșeuri menajere și asimilabile

818904 operator generatoare terestre sonice și cu agent activ de însămânțare

818905 operator punct de lansare

818906 pompagiu

818907 compresorist

818908 operator montaj linii automate

82 Asamblori

Asamblorii se ocupă cu asamblarea pieselor sau componentelor prefabricate pentru a forma subansamble, produse și echipamente, în conformitate cu procedurile stabilite. Produsele asamblate pot fi mutate de la un lucrător la altul de-a lungul liniilor de asamblare.

821 Asamblori

Asamblorii se ocupă cu asamblarea pieselor sau componentelor prefabricate pentru a forma subansamble, produse și echipamente, în conformitate cu procedurile stabilite. Produsele asamblate pot fi mutate de la un lucrător la altul de-a lungul liniilor de asamblare.

8211 Asamblori de mașini și echipamente mecanice

Asamblorii de mașini și echipamente mecanice asamblează, în conformitate cu procedurile strict stabilite, părți componente ale echipamentelor mecanice, cum ar fi ale motoarelor, autovehiculelor, turbinelor și aeronavelor.

821101 lăcătuș montator pentru utilaje industriale, de construcții și agricole

821102 pregătitor și montator utilaje tehnologice

821103 montator subansamble

821104 montator aparate aer condiționat

821105 operator calitate flux

821106 operator fabricație flux

8212 Asamblori de echipamente electrice și electronice

Asamblorii de echipamente electrice și electronice se ocupă cu asamblarea sau modificarea, în conformitate cu procedurile stabilite, a componentelor echipamentelor electrice, electromecanice și electronice.

821201 lăcătuș-montator mașini electrice rotative, transformatoare și aparataj electric

821202 confecționer protecție dielectrică pentru acumulatori

821203 morar la prepararea materialelor pentru acumulatori

821204 confecționer grătare și accesorii pentru acumulatori

821205 confecționer plăci pentru acumulatori

821206 preparator leșie pentru acumulatori

821207 montator acumulatori

821208 confecționer cabluri și arbori de cabluri

821209 montator-reglor, depanator aparate electronice, telecomunicații, radio

821210 confecționer tuburi cinescop

821211 montator-reglor, depanator de instalații de electronică și curenți purtători

821212 montator-reglor, depanator de aparate radio și TV, redresoare și amplificatoare

821213 confecționer piese radio și semiconductori

821214 confecționer circuite integrate

821215 confecționer scală radio

821216 confecționer circuite imprimate

821217 montator, reglor, testor tehnică de calcul

821218 confecționer lămpi fluorescente

821219 confecționer lămpi cu vapori de mercur

821220 confecționer lămpi cu vapori de sodiu

821221 confecționer becuri

821222 montator electromecanic

821223 montator, reglor și depanator de aparate și echipamente electronice

8219 Asamblori neclasificați în grupele de bază anterioare

Asamblorii neclasificați în grupele de bază anterioare se ocupă cu asamblarea, în conformitate cu procedurile stabilite, a diferitelor produse care nu includ componente electronice, electrice sau mecanice.

821901 asamblor biciclete

821902 asamblor jucării

821903 asamblor articole de sport

821904 operator la fabricarea fermoarelor

821905 confecționer de bețe, lansete, mânere și dopuri pentru unelte de pescuit

821906 confecționer-asamblor articole din lemn

821907 confecționer-asamblor articole din carton

821908 confecționer-asamblor articole din textile

821909 montor articole din piele

83 Conducători de vehicule și operatori la instalații și utilaje mobile

Conducătorii de vehicule și operatorii la instalațiile și utilajele mobile conduc trenurile și autovehiculele sau acționează și supraveghează mașinile și echipamentele industriale și agricole ori execută sarcini specifice la bordul navelor și al altor ambarcațiuni de apă.

831 Mecanici de locomotivă și asimilați

Mecanicii de locomotivă și asimilații acestora conduc sau asistă la conducerea locomotivelor pentru transportul de pasageri și de marfă, își asumă răspunderea și iau măsuri de protecție a trenurilor de marfă în timpul călătoriilor, controlează circulația traficului feroviar prin acționarea semnalelor, asigură deplasarea materialului rulant și a trenurilor în stațiile de triaj, pregătesc trenurile de tracțiune (pentru remorcare) în mine și dirijează/controlează circulația acestora.

8311 Mecanici de locomotivă

Mecanicii de locomotivă conduc sau asistă la conducerea locomotivelor pentru transportul de pasageri și de mărfuri.

831101 mecanic locomotivă și automotor

831102 mecanic ajutor locomotivă și automotor

831103 conducător autodrezină

831104 mecanic conducător vagon motor de rectificare a liniei aeriene

831105 mecanic locomotivă și ramă electrică metrou

831106 mecanic ajutor locomotivă și ramă electrică metrou

8312 Frânari, acari și agenți de manevră

Frânarii, acarii și agenții de manevră își asumă răspunderea și iau măsuri de protecție a trenurilor de marfă în timpul călătoriilor, controlează circulația traficului feroviar prin acționarea semnalelor, asigură deplasarea materialului rulant și a trenurilor în stațiile de triaj, pregătesc trenurile pentru tracțiune (remorcare) în mine și dirijează/controlează circulația acestora.

831201 frânar

831202 manevrant vagoane

831203 șef manevră

831204 acar

831205 șef tren

831206 paznic barieră

831207 revizor ace

832 Conducători autovehicule

Conducătorii de autovehicule conduc motociclete, triciclete cu motor, autoturisme sau microbuze/camionete pentru transportul pasagerilor, materialelor sau mărfurilor.

8321 Conducători de motociclete

Conducătorii de motociclete conduc motociclete sau triciclete cu motor echipate pentru a transporta materiale, mărfuri sau pasageri.

832101 conducător de motocicletă

832102 conducător de motoscuter

8322 Șoferi de autoturisme și camionete

Șoferii de autoturisme și camionete conduc autoturisme și camionete pentru a transporta pasageri, corespondență sau mărfuri.

832201 șofer de autoturisme și camionete

832202 șofer autosanitară

832203 șofer autoambulanță

832204 pilot încercare auto

833 Conducători de mașini de mare tonaj și autobuze

Conducătorii de mașini de mare tonaj și autobuze conduc mașini de mare tonaj, autocamioane, autobuze sau tramvaie pentru a transporta mărfuri, soluții lichide, materiale grele, corespondență ori pasageri.

8331 Șoferi de autobuze și tramvaie

Șoferii de autobuze și tramvaie conduc autobuze sau tramvaie pentru a transporta pasageri, corespondență ori mărfuri.

833101 conducător auto transport rutier de persoane

833102 conducător troleibuz

833103 conducător tramvai (vatman)

8332 Șoferi de autocamioane și mașini de mare tonaj

Șoferii de autocamioane și mașini de mare tonaj conduc autovehicule grele pentru a transporta mărfuri, soluții lichide și materiale grele pe distanțe scurte sau lungi.

833201 conducător auto transport rutier de mărfuri

833202 șofer transport valori bancare

833203 lucrător operativ pentru autocontainere

833204 conducător autospecială

833205 camionagiu

834 Operatori la instalații și utilaje mobile

Operatorii la instalațiile și utilajele mobile conduc, acționează și supraveghează instalațiile și echipamentele motorizate cu destinație specială utilizate pentru curățarea sau pregătirea terenului, excavarea, transportarea și împrăștierea de pământ, piatră și materiale similare, ridicarea și mutarea de obiecte grele.

8341 Operatori de mașini agricole și forestiere

Operatorii de mașini agricole și forestiere conduc, acționează și supraveghează unul sau mai multe tipuri de mașini și echipamente mobile motorizate cu destinație specială utilizate în activitățile agricole, horticole și forestiere.

834101 tractorist

834102 combiner agricol

834103 motorist la motoagregate și mașini în silvicultură

834104 mecanic de exploatare în cultură mare

834105 mecanic de exploatare în zootehnie

834106 operator la colectatul și manipulatul lemnului

8342 Conducători de mașini și utilaje terasiere

Conducătorii de mașini și utilaje terasiere conduc mașini și utilaje folosite la excavarea, nivelarea și consolidarea pământului sau a materialelor similare.

834201 mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist)

834202 mașinist la instalațiile de preparat și turnat beton și mixturi asfaltice

834203 mașinist la mașini cale mecanizare ușoară și grea

834204 operator la utilaje de forjat dirijat

834205 operator la utilaje de reabilitări conducte subterane

834206 operator la utilaje pentru subtraversări

8343 Conducători de macarale, poduri mobile, lifturi subterane și asimilați

Conducătorii de macarale, poduri mobile, lifturi subterane și asimilații acestora acționează și supraveghează macaralele fixe și mobile și alte echipamente de ridicat.

834301 macaragiu

834302 mașinist pod rulant

834303 funicularist

834304 macaragiu macarale plutitoare

834305 șofer automacaragiu

834306 supraveghetor stație șenal navigabil

834307 funicularist, funiculare pasagere

834308 mecanizator (muncitor portuar)

834309 liftier

834310 docher

834311 șef echipă docheri

834312 docher instalații de încărcare/descărcare la bordul navei și cheu

834313 docher-amarator

834314 docher-mecanizator

834315 macaragiu portuar

834316 operator la platforme pentru lucru la înălțime

8344 Operatori la instalațiile de transport mărfuri paletizate

Operatorii la instalațiile de transport mărfuri paletizate acționează și supraveghează motostivuitoarele sau vehiculele similare pentru transportul, ridicarea și stivuirea paleților cu marfă.

834401 mașinist la mașini mobile pentru transporturi interioare

834402 mașinist la alte mașini fixe de transport pe orizontală și verticală

834403 stivuitorist

834404 tractorist portuar

834405 conducător autotrailer

834406 conducător autoîncărcător portuar

834407 stivuitorist portuar

835 Marinari, navigatori și asimilați

Marinarii, navigatorii și asimilații acestora efectuează sarcini specifice la bordul navelor și sarcini similare la bordul altor ambarcațiuni de apă.

8350 Marinari, navigatori și asimilați

Marinarii, navigatorii și asimilații acestora efectuează sarcini specifice la bordul navelor și sarcini similare la bordul altor ambarcațiuni de apă.

835001 marinar, pilot naval, barjist

835002 observator far maritim și stație semnal de ceață

835003 marinar legător

835004 conducător ambarcațiuni agrement pe ape interioare

835005 pontonier feribot

835006 servator far maritim și stație semnal de ceață

835007 conducător de șalupă maritimă/fluvială

835008 timonier maritim/fluvial

835009 motopompist

9 Ocupații elementare

Pentru ocupațiile din această grupă majoră se execută sarcini simple și de rutină care necesită folosirea uneltelor manuale și depunerea unui efort fizic considerabil. Majoritatea ocupațiilor din această grupă majoră necesită competențe și abilități aferente primului nivel de educație, respectiv învățământul primar.

91 Menajere și personal de serviciu

Menajerele și personalul de serviciu execută diferite sarcini în gospodării private, hoteluri, birouri, spitale și alte unități, precum și în aeronave, vagoane de trenuri, tramvaie și vehicule similare, cu scopul de a păstra interioarele, mobilierul și accesoriile curate, spală și calcă manual articolele de îmbrăcăminte și materialele textile.

911 Menajere și personal de serviciu la hoteluri și birouri

Menajerele și personalul de serviciu la hoteluri și birouri mătură, aspiră praful, curăță, lustruiesc, îngrijesc și spală lenjeria de uz casnic, efectuează diferite sarcini cu scopul de a menține curate interioarele și mobilierul hotelurilor, ordinea în încăperi, birouri etc., precum și în aeronave, trenuri, autobuze și vehicule similare.

9111 Menajere

Menajerele se ocupă cu aspirarea prafului, măturarea, curățarea și lustruirea podelelor, spălarea și îngrijirea lenjeriei de uz casnic, prepararea alimentelor, servirea mesei și efectuarea altor sarcini casnice.

911101 menajeră

9112 Personal de serviciu în birouri, hoteluri și alte instituții

Personalul de serviciu în birouri, hoteluri și alte instituții execută diferite sarcini de curățenie cu scopul de a menține curate și ordonate interioarele și mobilierul din hoteluri, birouri și alte unități, precum și în aeronave, trenuri, autobuze și vehicule similare.

911201 femeie de serviciu

911202 îngrijitor spații hoteliere

911203 lucrător room-service hotel

912 Personal pentru servicii de spălare vehicule, vitrine, geamuri, rufe etc.

Personalul pentru servicii de spălare de vehicule, vitrine, geamuri și rufe curăță ferestrele, vitrinele sau alte suprafețe ale clădirilor ori vehiculelor, calcă și spală manual sau curăță chimic lenjeria și alte textile.

9121 Personal pentru servicii de spălat și călcat

Personalul pentru servicii de spălat și călcat se ocupă cu spălarea și călcarea manuală, curățarea chimică a îmbrăcămintei, lenjeriei de pat și a altor textile.

912101 călcătoreasă lenjerie

912102 curățătoreasă lenjerie

912103 spălătoreasă lenjerie

912104 spălător covoare înnodate

9122 Personal pentru servicii de spălare vehicule

Personalul pentru servicii de spălare a vehiculelor se ocupă cu spălarea, curățarea și lustruirea vehiculelor.

912201 spălător vehicule

9123 Personal pentru servicii de spălare vitrine și geamuri

Personalul pentru servicii de spălare vitrine și geamuri se ocupă cu spălarea și lustruirea geamurilor și a altor articole din sticlă.

912301 spălător vitrine și geamuri

9129 Alți muncitori în servicii pentru curățenie

Alți muncitori în servicii pentru curățenie se ocupă cu curățarea suprafețelor, materialelor și obiectelor, cum ar fi: covoare, pereți, piscine, utilizând echipamente și produse chimice de curățare speciale.

92 Muncitori în agricultură, silvicultură și pescuit

Muncitorii în agricultură, silvicultură și pescuit execută sarcini simple și de rutină în producția de culturi și întreținerea efectivelor de animale, se ocupă cu cultivarea și întreținerea grădinilor și parcurilor, exploatarea și îngrijirea (conservarea) pădurilor, desfășoară activități în domeniul acvaculturii și pescuitului.

921 Muncitori în agricultură, silvicultură și pescuit

Muncitorii în agricultură, silvicultură și pescuit execută sarcini simple și de rutină în producția de culturi și întreținerea efectivelor de animale, se ocupă cu cultivarea și întreținerea grădinilor și parcurilor, exploatarea și întreținerea pădurilor și desfășoară activități în domeniul acvaculturii și pescuitului.

9211 Muncitori în culturi vegetale

Muncitorii în culturi vegetale execută sarcini simple și de rutină în producția de culturi, cum ar fi: fructe, nuci, cereale și legume în cadrul fermelor.

9212 Muncitori în creșterea animalelor

Muncitorii în creșterea animalelor execută sarcini simple și de rutină în producția de animale din ferme, inclusiv păsări de curte și insecte.

921201 îngrijitor animale

9213 Muncitori în ferme mixte

Muncitorii în ferme mixte execută sarcini simple și de rutină în producția agricolă de culturi vegetale și în creșterea animalelor din ferme.

921301 muncitor manipulare și pregătire furaje

921302 muncitor necalificat în agricultură

921303 văcar

9214 Muncitori în grădinărit și horticultură

Muncitorii în grădinărit și horticultură execută sarcini simple și de rutină în activități de cultivare și întreținere a arborilor (pomilor), arbuștilor, florilor și altor plante în parcuri și grădini private, producerea de răsaduri, bulbi și semințe sau creșterea legumelor și florilor utilizând tehnici de cultivare intensive.

9215 Muncitori forestieri

Muncitorii forestieri execută sarcini simple și de rutină privind cultivarea și menținerea pădurilor naturale și a plantațiilor forestiere, precum și transportul buștenilor, tăierea și doborârea copacilor.

921501 îngrijitor pomi

921502 muncitor necalificat în silvicultură

921503 tăietor manual lemn de foc

9216 Muncitori în pescuit și culturi acvatice

Muncitorii în pescuit și culturi acvatice execută sarcini simple și de rutină privind cultivarea, capturarea și recoltarea peștelui și a fructelor de mare în acvacultură și în pescuit în ape interioare, de coastă și de mare adâncime.

921601 muncitor necalificat în pescuit și vânătoare

921602 muncitor piscicol

93 Muncitori în industria extractivă, construcții, industria prelucrătoare și transporturi

Muncitorii în industria extractivă, construcții, industria prelucrătoare și transporturi efectuează manual sarcini simple și de rutină în industria extractivă, construcții, industria prelucrătoare, transport și operațiuni de depozitare și acționare vehicule și mașini cu tracțiune animală și cu acționare umană.

931 Muncitori în industria extractivă și construcții

Muncitorii în industria extractivă și construcții efectuează manual sarcini simple și de rutină în industria extractivă și exploatările în carieră, construcții și operațiuni în construcții.

9311 Muncitori în industria extractivă și exploatările în carieră

Muncitorii în industria extractivă și exploatările în carieră execută sarcini de rutină în cadrul activităților din mine și cariere.

931101 muncitor necalificat în mine și cariere

931102 împingător vagoneți

9312 Muncitori în lucrări publice

Muncitorii în lucrările publice execută sarcini de rutină legate de construcția și întreținerea drumurilor, căilor ferate, barajelor și altor proiecte de lucrări publice.

931201 lucrător la amenajarea terenurilor sportive (amenajator bază sportivă)

931202 îngrijitor spații verzi

931203 muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje

931204 săpător manual

9313 Muncitori în construcția de clădiri

Muncitorii în construcția de clădiri execută sarcini de rutină legate de construcția clădirilor și lucrările de demolare.

931301 muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet

931302 muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții

932 Muncitori în industria prelucrătoare

Muncitorii în industria prelucrătoare efectuează manual diverse sarcini în industria prelucrătoare, asistă la activitatea operatorilor de mașini și a asamblorilor și desfășoară activități de sortare a produselor și de asamblare manuală a componentelor.

9321 Ambalatori

Ambalatorii se ocupă cu cântărirea, ambalarea și etichetarea manuală a materialelor și produselor.

932101 ambalator manual

9329 Muncitori în industria prelucrătoare neclasificați în grupele de bază anterioare

Muncitorii în industria prelucrătoare neclasificați în altă parte lucrează cu operatori de mașini și asamblori și efectuează o varietate de sarcini manuale în industria prelucrătoare, cu excepția ambalării și etichetării produselor finite.

932902 marcator piese

932903 muncitor necalificat la ambalarea produselor sub formă de praf și granule

932904 muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide

932905 muncitor necalificat în industria confecțiilor

932906 muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

932907 lucrător sortator deșeuri reciclabile

932908 îmbuteliator gaz petrol lichefiat

932909 muncitor în activitatea de gospodărire a șpanului

932910 umplutor sifoane

932911 muncitor necalificat în metalurgie

933 Muncitori în transporturi și depozitarea mărfurilor

Muncitorii în transporturi și depozitarea mărfurilor conduc biciclete și vehicule similare, conduc vehicule cu tracțiune animală pentru a transporta pasageri sau bunuri, conduc utilaje cu tracțiune animală, transportă manual mărfuri și bagaje și depozitează marfa pe rafturi.

9331 Conducători de vehicule acționate manual sau de pedale

Conducătorii de vehicule acționate manual sau de pedale conduc biciclete și vehicule similare pentru transportul de pasageri sau de mărfuri.

933101 cărăuș

9332 Conducători de mașini și vehicule cu tracțiune animală

Conducătorii de mașini și vehicule cu tracțiune animală conduc utilaje sau vehicule cu tracțiune animală pentru a transporta pasageri sau mărfuri, precum și utilaje cu tracțiune animală, de obicei, utilizate în agricultură.

9333 Manipulanți de marfă

Manipulanții de marfă îndeplinesc sarcini, cum ar fi: de ambalare, transport, încărcare și descărcare a mobilierului și a altor articole de uz casnic sau încărcare și descărcare a navelor și aeronavelor ori transportă și stivuiesc manual mărfuri în diverse depozite.

933301 încărcător-descărcător

933302 legător de sarcină

933303 manipulant mărfuri

933304 operator transport și distribuire butelii de GPL

933305 muncitor spălare și curățare cisterne

933306 muncitor în serviciile de trafic aerian

9334 Manipulanți de mărfuri la raft

Manipulanții de mărfuri la raft stochează mărfurile pe rafturi și în zonele de prezentare și mențin stocul în ordine în supermarketuri și alte magazine de vânzare cu amănuntul sau cu ridicata.

94 Ajutori de bucătari

Ajutorii de bucătari prepară și gătesc la comandă alimente semipreparate sau băuturi, debarasează mesele, spală vasele și fac curățenie în bucătărie.

941 Ajutori de bucătari

Ajutorii de bucătari prepară și gătesc la comandă un număr restrâns de alimente semipreparate sau băuturi, debarasează mesele, spală vasele și fac curățenie în bucătărie.

9411 Ajutori la prepararea produselor alimentare de tip „fast food

Ajutorii la prepararea produselor alimentare de tip fast- food prepară și gătesc la comandă o gamă limitată de produse alimentare sau băuturi care implică procese simple de pregătire și un număr mic de ingrediente. Aceștia pot lua comenzi de la clienți și servesc la tejghea sau mese.

941101 ajutor bucătar

9412 Ajutori în bucătărie

Ajutorii în bucătărie debarasează mesele, fac curățenie în bucătărie, spală vasele, pregătesc ingredientele și execută alte sarcini pentru a ajuta lucrătorii care pregătesc sau servesc alimente și băuturi.

941201 lucrător bucătărie (spălător vase mari)

95 Vânzători ambulanți și alți prestatori de mici servicii pentru populație

Vânzătorii ambulanți și alți prestatori de mici servicii pentru populație vând bunuri, exclusiv produse alimentare pentru consumul imediat, și oferă servicii variate pe străzi și în alte locuri publice cum ar fi stațiile.

951 Prestatori ambulanți de mici servicii pentru populație și asimilați

Prestatorii ambulanți de mici servicii pentru populație și asimilații acestora asigură o varietate de servicii pe stradă și în alte locuri publice, inclusiv curățarea încălțămintei, spălarea geamurilor mașinilor, efectuarea unor comisioane, supravegherea unor proprietăți, precum și furnizarea de alte servicii la fața locului.

9510 Prestatori ambulanți de mici servicii pentru populație și asimilați

Prestatorii ambulanți de mici servicii pentru populație și asimilații acestora asigură o varietate de servicii pe stradă și în alte locuri publice, inclusiv curățarea încălțămintei, spălarea geamurilor mașinilor, efectuarea unor comisioane, supravegherea unor proprietăți, precum și furnizarea de alte servicii la fața locului.

951001 lustragiu

951002 spălător geamuri și parbrize

952 Vânzători ambulanți (exclusiv produse alimentare)

Vânzătorii ambulanți (exclusiv de produse alimentare) vând de obicei o gamă limitată de bunuri (exclusiv produse alimentare pentru consum imediat) pe străzi și în locuri publice, cum ar fi stații, cinematografe sau teatre.

9520 Vânzători ambulanți (exclusiv produse alimentare)

Vânzătorii ambulanți (exclusiv de produse alimentare) vând de obicei o gamă limitată de bunuri (exclusiv produse alimentare pentru consum imediat) pe străzi și în locuri publice, cum ar fi stații, cinematografe sau teatre.

952001 vânzător ambulant de produse nealimentare

952002 vânzător de ziare

96 Muncitori în salubritate și alți lucrători cu pregătire elementară

Muncitorii din salubritate și alți lucrători cu pregătire elementară colectează gunoiul din clădiri, curți, străzi și alte locuri publice, păstrează curate străzile și alte locuri publice sau execută munci ocazionale pentru gospodării private ori alte unități.

961 Muncitori în salubritate

Muncitorii din salubritate colectează, prelucrează și reciclează gunoiul din clădiri, curți, străzi și alte locuri publice sau păstrează curate străzile și alte locuri publice.

9611 Muncitori în servicii de colectare deșeuri și materiale reciclabile

Muncitorii în servicii de colectare deșeuri și materiale reciclabile colectează și transportă gunoiul și alte articole pentru reciclare din clădiri, curți, străzi și alte locuri.

961101 lucrător operativ pentru autocompactoare

9612 Sortatori de deșeuri

Sortatorii de deșeuri identifică, colectează și sortează obiectele aruncate care pot fi reciclate, de la gropile de gunoi și din cadrul întreprinderilor sau din clădiri, de pe străzi și alte locuri publice.

9613 Măturători și asimilați

Măturătorii și asimilații acestora mătură și curăță străzile, parcurile, aeroporturile, gările și alte locuri publice.

961301 lucrător pentru salubrizare căi publice

961302 lucrător pentru salubrizare spații verzi

961303 lucrător pentru salubrizare

961304 lucrător utilaje specializate pentru salubrizare

962 Alți muncitori în ocupații cu pregătire elementară

Alți muncitori în ocupații cu pregătire elementară livrează mesaje și transportă pachete, colectează bani și aprovizionează automatele, citesc contoarele, colectează apă și lemne de foc, colectează și emit bilete pentru parcare sau alte evenimente.

9621 Curieri, comisionari și hamali

Curierii, comisionarii și hamalii livrează mesaje și transportă pachete și alte obiecte în cadrul unei unități sau între unități, către gospodării private ori în altă parte, sau transportă bagaje în special la hoteluri, gări și aeroporturi.

962101 curier

962102 hamal

962103 comisioner

962104 distribuitor presă

9622 Muncitori pentru diverse servicii ocazionale

Muncitorii pentru diverse servicii ocazionale curăță, vopsesc și întrețin clădirile, terenurile și împrejurimile și efectuează reparații simple, montează balustrade, descarcă și depozitează lemne și cărbuni, efectuează și alte activității cu caracter ocazional.

962201 îngrijitor câini în adăposturi

962202 gropar

962203 incinerator

962204 prinzător câini

962205 operator deratizare, dezinsecție, dezinfecție

9623 Cititori de contoare și încasatori

Cititorii de contoare și încasatorii aprovizionează aparatele automate și colectează bani din acestea sau din aparatele de taxat parcarea și alte dispozitive de încasare ori citesc contoarele de curent electric, gaze și apă, efectuează activități de cântărire a mărfurilor, materiilor prime, materialelor la intrarea și ieșirea din magazie, secție, depozit, unitate.

962301 cantaragiu

962302 casier încasator

962303 încasator și cititor contoare de energie electrică, gaze, apă

9624 Muncitori pentru servicii de colectare/distribuție a apei și a lemnelor de foc

Muncitorii pentru servicii de colectare/distribuție a apei și a lemnelor de foc se ocupă cu colectarea apei și a lemnelor de foc și transportarea acestora cu forțe proprii sau folosind utilaje trase manual ori de animale.

962401 vidanjor-curățitor canale

9629 Muncitori cu pregătire elementară neclasificați în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde muncitorii cu pregătire elementară care nu sunt clasificați în altă parte în grupa majoră 9 – Ocupații elementare. De exemplu, grupa de bază include persoanele care emit și colectează tichete de parcare sau de intrare, păstrează obiectele personale predate la garderobă și asigură asistență în cadrul evenimentelor de divertisment.

962901 model (învățământ)

962902 gonaci

962903 garderobier

962904 ucenic

962905 aprod

962906 controlor poartă

962907 paznic

962908 plasator

962909 portar

962910 supraveghetor muzeu

962911 supraveghetor noapte (învățământ)

962912 supraveghetor săli spectacole

962913 supraveghetor hotel

 

Hey everyone!

This is a quick intro to Casino.

Back To Top Call Now Button