skip to Main Content

Internshipul

        Termenul de internship este unul relativ tânăr, dar foarte popular pe piața muncii din toată lumea. Dupa terminarea studiilor vor fi zeci sau sute de colegi care au absolvit în același timp cu tine, deci va trebui sa gasesti moduri concrete de a te diferentia – internshipul fiind una dintre optiuni.

Programul de internship– este oportunitatea oferită de angajatori unui potențial angajat de a munci în compania lor, in scopul de a desfășura activitate în domeniul pe care l-a studiat, de a dobândi competențe practice și de a acumula experiență de muncă în CV.Nu trebuie confundat cu practica sau voluntariatul.

Organizația-gazdă – cel care organizează programul de internship.

Internul – este o persoană în vârstă de cel puțin 16 ani, de obicei proaspăt student sau proaspăt absolvent, care semnează, potrivit Legii nr. 176/2018, un contract cu organizația-gazdă (firmă privată sau instituție publică).

ASPECTE LEGALE

Organizația-gazdă poate încheia în mod simultan contracte de internship pentru un număr de interni care nu poate fi mai mare de 5% din numărul total al salariaților. Prin excepție, organizația-gazdă care are încadrați cel mult 20 salariați poate încheia simultan cel mult două contracte de internship. Practic, asta înseamnă că și o firmă cu doi angajați poate avea unul sau doi interni.

– Angajatorul  care vrea să lucreze cu interni este obligat să le facă contracte, să le înregistreze în registrul special pus in functiune de ANOFM pe site-ul www.internship.anofm.ro. și să-i plătească cu cel puțin minimul prevăzut de lege, altfel angajatorii riscă amenzi de până la 20.000 de lei. Există stabilit si un model oficial de contract de internship.

– Cuantumul minim al indemnizației de internship e de cel puţin 50% din salariul de bază minim brut, acordat însă proporţional cu numărul de ore lucrate. Prin urmare, vorbim, din ianuarie 2023, de cel puțin 1.500 de lei, în contextul în care salariul minim este de 3.000 de lei.

– Indemnizația de internship este asimilată salariilor și impozitată ca atare.

– Durata timpului de muncă pentru un intern este de maximum 40 de ore pe săptămână. În cazul internilor sub 18 ani, legea stabilește maximum 30 de ore pe săptămână, dar nu mai mult de 6 ore pe zi.

– Este interzisa efectuarea de ore suplimentare.

– Programul de internship este de maximum 720 de ore pe parcursul a 6 luni consecutive.

– O persoană nu poate fi decât o dată intern la aceeași companie.

 MODUL DE DESFASURARE AL PROGRAMULUI

– În contractul de internship trebuie menționat obligatoriu cu ce anume se va ocupa internul în firma respectivă. El nu va putea fi folosit pentru alte activități decât cele care sunt trecute în contract și în fișa de internship, eventual. 

– Internul trebuie să lucreze în organizația gazdă sub coordonarea directă a unui îndrumător.

 – Indrumatorul trebuie desemnat dintre salariații calificați, cu o experiență de cel puțin un an în domeniul de activitate în care se face internshipul respectiv,asadar dacă firma va avea un internship pe vânzări și un altul pe IT,  fiecăruia dintre interni îi va trebui un alt îndrumător ( fiecare se poate ocupa de maximum trei interni, potrivit legii). Exercitarea activităţii îndrumătorului se include în fișa postului și în programul normal de lucru al acestuia.

– Internshipul s-ar putea face si la distanță deoarece in lege nu este prevăzut că activitatea de coordonare nu se poate face de la distanță, via Zoom, de pildă.

– In termen de 5 zile lucratoare de la finalizarea programului, indrumatorul trebuie sa intocmeasca si sa-i dea internului referatul de evaluare.

– Următorul pas obligatoriu este eliberarea unui certificat de internship din care să reiasă în ce perioadă s-a făcut stagiul, ce activități s-au desfășurat și ce calificativ a luat internul la evaluare.

La finalul desfasurarii programului, un contract de internship se poate transforma într-unul de muncă.

STIMULEMTE FINANCIARE PENTRU FIRME

            Legea internshipului conține un stimulent financiar pentru firmele care la finalizarea programului de internship incheie un contract de munca – o primă de câte 1.000 de euro pentru fiecare contract de internship devenit contract de muncă pe perioadă nedeterminată, bani pe care firmele îi pot cere de la stat.

             În urma alegerii facultății potrivite, un tanar isi manifestă opțiunea pentru un anumit domeniu de activitate, însă este important ca el să-și clarifice care este zona sa concretă de interes.Prin prisma unui program de internship tânărul va face un pas important în procesul de decizie referitor la traseul său profesional. 

Hey everyone!

This is a quick intro to Casino.

Back To Top Call Now Button