skip to Main Content

Cum alegem varianta corecta pentru incetarea contractului de munca?

Modalitati de incetare a contractului individual de munca

Contractul individual de munca poate inceta astfel:

I.De drept;

II.Ca urmare al acordului partilor, la data convenita de acestea;

III.Ca urmarea a vointei unilaterale a uneia didrept;ntre parti: demisia si concedierea;

I.Incetarea de drept a contractului individual de munca (Art.56) se produce in urmatoarele situatii:

 1. La data decesului salariatului sau al angajatorului persoana fizica(ex:parinte persoana fizica,bona), precum si in cazul dizolvarii angajatorului persoana juridica;
 2.  La data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii sau a punerii sub interdictie a salariatului sau al angajatorului persoana fizica;
 3.  La data indeplinirii cumulative a urmatoarelor conditii de pensionare:

– varsta standard :63 ani pentru femei si 65 ani pentru barbati;

– stagiu minim de cotizare :15 ani

Prin exceptie, doar in cazul femeilor, salariata are dreptul de a opta in scris, in termen de 30 de zile calendaristice, anterior implinirii conditiilor de pensionare respectiv de varsta si de stagiu, pentru mentinerea raporturilor de munca pana la varsta de 65 de ani.

 1.  La data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei anticipate, pensiei anticipate partiale,pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare,pensiei de invaliditate de gradul III;
 2.  La data comunicarii deciziei medicale in cazul invaliditatii de gradul I si II;
 3.  La data constatarii nulitatii absolute a contractului (ex:angajarea unui minor sub 15 ani sau fara acord parental)
 4.  Ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane concediate nelegal, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare;
 5. Ca urmare a condamnarii la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti;
 6.  De la data retragerii de catre autoritatile competente a avizelor, autorizatiilor, atestarilor necesare exercitarii profesiei;
 7.  Ca urmare a interzicerii unei profesii sau a unei functii;
 8.  La data expirarii termenului contractului individual de munca incheiat pe perioada determinata;
 9. Daca se retrage acordul parintilor in cazul salariatilor cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani.

Pentru situatiile de la 3 la 12, termenul pentru a se constata incetarea contractului de munca este de 5 zile lucratoare.

II.Ca urmare a acordului partilor (Art.55, lit.b):

Aceasta modalitate de incetare a contractului de munca nu este afectata de un termen de preaviz, astfel contractul de munca putand inceta chiar in ziua urmatoare. Un element important in acest caz este faptul ca angajatorul va scrie pe cererea de incetare a contractului de munca mentiunea DE ACORD, impreuna cu semnatura, numele in clar si stampila societatii. Acest lucru va reprezenta atat acordul angajatorului cu privire la incetarea contractului de munca al salariatului, cat si cu privire la data la care aceasta incetare va intra in vigoare.

III. Ca urmarea a vointei unilaterale a uneia dintre parti:

 1. DEMISIA (Art.81) – presupune actul unilateral de vointa al salariatului care, printr-o notificare scrisa, comunica angajatorului incetarea contractului individual de munca. Ea se imparte in doua categorii:

-(alin.1) – incetarea contractului individual de munca dupa implinirea termenului de preaviz;

-(alin.7) – incetarea contractului individual de munca la data expirarii termenului de preaviz sau la data renuntarii totale sau partiale la termenul respectiv.

Caracteristicile demisiei:

-se notifica in scris angajatorul;

-nu se motiveaza, însă acest aspect nu-l împiedică pe salariatul respectiv să-i comunice angajatorului nemulțumirile care au stat la baza ei.

-angajatorul are obligatia de a o inregistra. Inregistrarea declanseaza curgerea termenului de preaviz. In cazul in care angajatorul refuza inregistrarea demisiei, salariatul poate sesiza Inspectia Muncii.

-demisia nu se aprobă și nu este necesar acordul angajatorului în acest sens. Singura obligație a salariatului fiind cea de a respecta termenul de preaviz stabilit prin negociere în momentul semnării contractului sau a actului aditional, respectiv max 20 de zile pentru functiile de executie si max 45 de zile pentru functiile de conducere;

-salariatul își asumă un risc în cazul în care înaintează angajatorului demisia, acesta având chiar posibilitatea de a renunța la dreptul său la preaviz, iar contractul de muncă poate înceta în acel moment. Altfel spus, dacă angajatorul consideră că termenul de preaviz nu-i este necesar, contractul de muncă poate înceta în momentul în care-i comunică salariatului că a renunțat la acest drept, oricând pe durata preavizului;

-daca in timpul perioadei de preaviz intervine suspendarea contractului (ex:concediu medical), termenul de preaviz va fi suspendat de asemenea;

-pe durata preavizului salariatul beneficiaza de toate drepturile mentionate in contractul individual de munca;

-salariatul poate demisiona fara preaviz daca angajatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contractul de munca.

 1. CONCEDIEREA (Art.58) reprezinta incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului si poate fi dispusa din motive ce tin de persoana salariatului sau care nu tin de persoana salariatului.

Este interzisa concedierea salariatilor pe criterii de: rasa, cetatenie, etnie, culoare, limba, religie, origine sociala, sex, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica, infectare HIV, optiune politica, situatie sau responsabilitate sociala, apartenenta sindicala, apartenenta la o categorie defavorizata.

Nu este permisa concedierea in urmatoarele situatii:

-pe durata in care salariatul se afla in concediu medical;

-pe durata instituirii carantinei;

-pe durata in care salariata este gravida in cazul in care angajatorul a luat la cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;

-pe durata concediului de maternitate;

-pe durata concediului pentru cresterea copilului;

-pe durata concediului pentru ingrijirea copilului bolnav de pana la 12 ani;

-pe durata efectuarii concediului de odihna;

-pe durata participarii la greva.

– CONCEDIEREA DIN MOTIVE CE TIN DE PERSOANA SALARIATULUI – Situatii:

-salariatul a savarsit o abatere grava sau abateri repetat prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorului ierarhic;

-salariatul a fost arestat preventiv pentru o perioada ce depaseste 30 de zile (timp in care contractul este suspendat);

-s-a constatat de catre organele competente inaptitudinea fizica si /sau psihica a salariatului ce nu ii permite acestuia sa-si indeplineasca atributiile locului de munca ocupat;

-salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat.

– CONCEDIEREA DIN MOTIVE CE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI – Situatii:

-desfiintarea efectiva a locului de munca ocupat de salariat din una sau mai multe cauze;

-concedierea colectiva;

Indiferent de solutia la care se recurge pentru incetarea contractului individual de munca, la încetarea activității salariatului, angajatorii au obligația să îi elibereze acestuia o adeverință care să ateste activitatea desfășurată în cadrul companiei, durata activității, salariul, vechimea în muncă și în specialitate, precum și un extras din Revisal, daca salariatul solicita.

Hey everyone!

This is a quick intro to Casino.

Back To Top Call Now Button