skip to Main Content

DELEGAREA VS DETASAREA

 

       Delegarea si detasarea sunt doua notiuni, vehiculate din ce in ce mai des pe piata muncii, prin intermediul carora angajatorul ii poate modifica unui angajat locul de munca, prevazut in contractul individual de munca, in mod unilateral.

Mai jos vom clarifica ce presupune fiecare in parte.

1.DELEGAREA-reprezinta exercitarea temporara de catre salariat, pentru acelasi angajator,a unor lucrari sau sarcini de serviciu, intr-un alt loc in afara locului sau de munca .

Durata delegarii

-delegarea poate fi dispusa de angajator printr-o decizie, fara a fi nevoie de acordul salariatului,doar pe o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice intr-un an;

-prelungirea delegarii se face prin act aditional si este permisa pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegarii nu poate constitui motiv de sanctionare disciplinara a acestuia;

– avand in vedere ca delegarea este obligatorie, refuzul salariatului de a se conforma,constituie o incalcare a atributiilor de serviciu si poate atrage raspunderea disciplinara a acestuia, inclusiv desfacerea contractului de munca.

Decontarea cheltuielilor

-salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de delegare.Incepand cu 1 Aprilie 2023 cuantumul indemnizatiei de delegare pentru bugetari este de 23 lei/zi, iar pentru mediul privat cuantumul netaxabil al diurnelor este de 57,5 lei/zi;

indemnizatia se acorda numai daca durata este de cel putin 12 ore, in cazul delegarii care dureaza o singura zi.

2.DETASAREA-reprezinta actul   prin care anagajatul, din dispozitia angajatorului, este imprumutat altei companii, in scopul executarii unor lucrari in interesul acesteia.In mod exceptional, prin detasare se poate modifica si felul muncii, dar numai cu acordul scris al salariatului.

Durata detasarii

detasarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult 1 an;

-perioada detasarii poate fi prelungita in mod exceptional,cu acordul ambelor parti, din 6 in 6 luni, pentru motive obiective ce impun prezenta salariatului la angajatorul la care s-a dispus detasarea;

-detaşarea este obligatorie, salariatul neputând refuza executarea detaşării, în caz contrar fiind susceptibil a răspunde disciplinar, inclusiv cu desfacerea disciplinară a contractului de muncă;

-salariatul poate refuza detasarea dispusa de angajatorul sau, numai in mod exceptional si pentru motive personale temeinice(ex:graviditatea).

Decontarea cheltuielilor

salariatul are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de detasare.

Partile implicate

A) Unitatea cedenta (angajatorul care a dispus detasarea):

-are obligatia de a pastra contractul suspendat pe perioada detasarii angajatului;

– va lua toate masurile necesare pentru ca angajatorul la care s-a dispus detasarea sa isi indeplineasca integral si la timp toate obligatiile fata de salariatul detasat;

-va suporta riscul detasarii in cazul in care unitatea cesionara nu isi va indeplini integral si la timp toate obligatiile fata de salariatul detasat;

-trebuie sa detina un dosar care sa cuprinda:adresa unitatii unde este detasat angajatul, Acordul de detasare , Decizia de detasare.

 

B) Unitatea cesionara (angajatorul la care este detasat):

nu va incheia contract de munca cu salariatul.Activitatea se va desfasura in baza Acordului de detasare si a Deciziei ce vizeaza conditiile de munca;

-aceasta preia toate obligatiile contractuale (salariu, concediu de odihna etc.);

– trebuie sa acorde drepturile cuvenite salariatului detasat, cu mentiunea ca pe durata detasarii, salariatul beneficiaza de drepturile care ii sunt mai favorabile- fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detaşarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detasat;

-este obligata sa prezinte salariatului o decizie privind conditiile de munca;

-trebuie sa detina urmatoarele documente ce privesc salariatul:acordul de detasare, copiile actelor de la unitatea cedenta(CIM, acte aditionale, raport din Revisal).

C) Salariatul

se subordoneaza angajatorului la care s-a efectuat detasarea;

– beneficiaza de drepturile care ii sunt mai favorabile – fie de drepturile de la angajatorul care l-a detaşat, fie de drepturile de la angajatorul la care este detasat;

-are dreptul de a reveni la locul sau de munca de unde a fost detasat, de a se indrepta impotriva oricareia dintre parti si de a cere executarea silita a obligatiilor neindeplinite in cazul in care exista divergenta intre cele doua unitati sau nici una dintre ele nu isi indeplineste obligatiile contractuale.

 

       În mediul de lucru actual, atribuțiile de serviciu ale unui salariat se pot modifica, iar acesta poate fi nevoit să își schimbe temporar locul de muncă, activând fie în aceeași companie, fie în cadrul unei alte organizații. Practicile de delegare și de detașare ale salariaților de multe ori pot veni atât în beneficiul angajatului, cât și al companiei pentru care lucrează. 

Hey everyone!

This is a quick intro to Casino.

Back To Top Call Now Button